O skupnosti Tretji člen


Tretji člen je spletna skupnost državljank in državljanov, ki želimo imeti vpliv na odločitve širšega javnega pomena.

Skupnost aktivnih državljanov smo poimenovali po 3. členu naše ustave, ki pravi, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov. Država, v kateri ima oblast ljudstvo in kjer se ljudska oblast izvršuje neposredno in z volitvami.


3. člen Ustave Republike Slovenije:
Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.


Spletna skupnost Tretji člen je orodje za izvrševanje neposredne demokracije. Njeno poslanstvo je združiti in aktivirati državljane Slovenije, da bi skupaj oblikovali državo in družbo, kakršno si želimo. Da bi se zavzemali za poštenost in socialno pravičnost, varovali našo naravo in okolje ter krepili demokracijo.

Tretji člen vsem svojim članom - ne glede na njihovo politično prepričanje, spol, starost, narodno pripadnost, versko in kulturno ozadje ter socialni status - omogoča, da izrazijo svoje mnenje in aktivno vplivajo na pomembne odločitve, ki zadevajo naše družbeno in naravno okolje.

Organiziranost v spletnem okolju nam omogoča, da šibke glasove posameznikov učinkovito združimo v močna in vplivna sporočila civilne družbe, ki jih odločevalci ne morejo preslišati. Naše kampanje so namenjene vplivanju na delo javnih služb in vlade ter velikih podjetij, katerih delovanje zadeva vse nas. Z našimi akcijami zahtevamo odgovornost vplivnih ljudi in organizacij.

Navdihujejo nas dosežki in vpliv, ki so ga že dosegle podobne spletne skupnosti aktivnih državljanov po svetu, npr. 38 Degrees v Veliki Britaniji, GetUp v Avstraliji in globalna skupnost Avaaz. Z uporabo podobnih modelov, tehnologij in tehnik so k sodelovanju v kampanjah o vsebinah, ki so pomembne za njihove člane, pritegnili že več kot 10 milijonov ljudi in z uspešno izpeljanimi akcijami vplivali na številne pomembne odločitve.

Kako Tretji člen deluje


Izkoriščamo množičnost, interaktivnost in demokratičnost spletnih medijev.

Člani skupnosti Tretji člen skupaj odločamo o vsebinah kampanj:

- sodelujemo v razpravah o aktualnih družbenih temah na Facebook strani Tretji člen,
- predlagamo vsebine kampanj na spletnem mestu www.tretjičlen.si/kontakt ali na Twitterju
- in v spletnih anketah glasujemo o prioritetnih vsebinah kampanj.
Iz širokega pretoka informacij uredništvo Tretjega člena zajema vsebine za kampanje in s pomočjo spletnih anket preverja soglasje članov skupnosti o njihovi pomembnosti.

Uredništvo Tretjega člena je majhna podporna ekipa, ki skupaj s člani skupnosti in v sodelovanju s številnimi prostovoljci oblikuje kampanje tako, da se sporočila civilne družbe na najučinkovitejši način prenašajo do odločevalcev: s peticijami,
medijskimi kampanjami, lobiranjem, pa tudi z demonstracijami in dogodki.
S kampanjami spletna skupnost svoje delovanje prenaša v 'resnično' življenje in vpliva na konkretne odločitve o aktualnih družbenih temah.

Odmevnost in učinkovitost kampanj povečujemo s sodelovanjem z mediji. V pripravo kampanj vključujemo neodvisne strokovnjake in nevladne organizacije ter s tem skrbimo za njihovo strokovno utemeljenost.

Izvedbo kampanj podpira spletno mesto, kjer člani skupnosti po lastni presoji izražajo podporo posameznim kampanjam.

Uredništvo Tretjega člena je zavezano odgovornosti do članov skupnosti. Prek Facebook strani Tretji člen, spletnega mesta in e-pošte jih obvešča o aktualnih kampanjah in jih poziva k akciji ter poroča o poteku in rezultatih kampanj.

Združeni v vrednotah


Skupnost Tretji člen prepoznava in spoštuje različna stališča svojih članov do aktualnih družbenih vprašanj. Samo vsebine, o katerih skupnost zavzame večinsko enotno stališče, lahko postanejo predmet kampanj. Ne glede na raznolikost stališč pa je skupnost Tretji člen zavezana osnovnim humanističnim vrednotam – prepričanju, da smo vsi najprej ljudje, ki nam je bil dan čut odgovornosti do soljudi, do prihodnjih generacij in do našega planeta.

Neodvisni in odgovorni


Skupnost Skupnost Tretji člen je neodvisna od političnih in korporativnih interesov. Zagon projekta, vzpostavitev spletne infrastrukture in vizualne podobe Tretjega člena sta omogočila donacija fundacije Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe in NGO Small Grant Veleposlaništva ZDA v Sloveniji, ki ju je pridobila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Vsa nadaljnja sredstva za delovanje skupnosti se bodo zagotavljala iz prispevkov posameznikov.
Tretji člen je odgovoren izključno svojim članom.

CEE Trust
DELI V SOCIALNIH OMREŽJIH ALI PO E-POŠTI:
 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Ne strinjam se