Podpisniki kampanje Za ohranitev kmetijskih zemljišč!


Podpisniki, ki ne želijo prikaza imena na spletni strani, so na seznamu označeni kot 'anonimni podpisnik'.


1. Tadej Turnšek
2. Renata Karba
3. anonimni podpisnik
4. Nina Šoštarič
5. Zita Šimonka
6. jasna stošič
7. Franc Marinko
8. Eva Žerovnik
9. Maja Horvat
10. Petra Šajn
11. Mojca Kovačič
12. anonimni podpisnik
13. anonimni podpisnik
14. Jernej Bohm
15. Marjeta Vakar Manfreda Bissue
16. božo dukič
17. Anamarija Slabe
18. Matjaž Oven
19. anonimni podpisnik
20. Andrej Jerman
21. Toni Sedlar
22. Simona Kostanjšek
23. Tatjana Jamnik
24. anonimni podpisnik
25. Barbara Vodopivec
26. anonimni podpisnik
27. Katarina Višnar
28. anonimni podpisnik
29. Mirjam Fain
30. Branka Klemenc
31. Boža Metlika
32. Aleksej Stiškovsky
33. miha jazbinšek
34. Tatjana Krebelj
35. Darinka Hvalec
36. Zoran Marinković
37. Miha SAVINEK
38. Jernej Starc
39. Anja Zaplotnik
40. Aljaž Zaletel
41. anonimni podpisnik
42. Damjana Goter
43. anonimni podpisnik
44. boris prodanović
45. anonimni podpisnik
46. Denis Miklavčič
47. katja otrin debevc
48. Manca Košir
49. Andreja Novak
50. gregor rozman
51. anonimni podpisnik
52. anonimni podpisnik
53. Janko Sirec
54. anonimni podpisnik
55. anonimni podpisnik
56. Alen Baumkirher
57. Metka Martinc
58. Alenka Avžlahar
59. Leon Zakovšek
60. anonimni podpisnik
61. Aljaž Hribernik
62. anonimni podpisnik
63. Milan Bajželj
64. Jana Lavtižar
65. Nusa Urbancic
66. Luka Mladenovič
67. Darja Matičetova
68. Anda Perdan
69. Jožef Roškar
70. anonimni podpisnik
71. Boris Oman
72. Dejan Zorec
73. anonimni podpisnik
74. Špela Sajovic
75. marina pintar
76. Gorazd Marinček
77. anonimni podpisnik
78. Miroslav Huskić
79. Helena Rožman
80. stanka merzel
81. dr. Zalka Drglin
82. jožefa fabjan
83. Renata Hari
84. Igor Krašovec
85. nina kodrič
86. jožica fabjan
87. Mirjana Pretnar
88. katarina modrijan
89. silva hohnec
90. Živa Gobbo
91. Bratko Bibič
92. Nuša Pavlica Jakovljevič
93. Sonja Jurcan
94. Domen Zupan
95. Črtomir Borko
96. tomaž logar
97. Mateja Mlakar
98. anonimni podpisnik
99. janez mučič
100. Maja Breznik
101. anonimni podpisnik
102. Vesna Mojsilović
103. anonimni podpisnik
104. anonimni podpisnik
105. Matjaž Hanžek
106. anonimni podpisnik
107. Martin Gustinčič
108. anonimni podpisnik
109. anonimni podpisnik
110. Matjaž Požlep
111. Alenka Hanžek
112. Mojca Zupanič
113. Tamara Raftović Loštrek
114. bojan babić
115. Blaž Lokar
116. Urban Leskovar
117. Roman Stopar
118. Robin Dewa
119. Duša Petru
120. anonimni podpisnik
121. Marjeta Košak
122. Rožle Kaučič
123. Vita Zlender
124. anonimni podpisnik
125. Katja Berden
126. Slavko Škvorc
127. Lara Valič
128. Dušan Hrček
129. Maja Blejec
130. Sonja Žorga
131. Lea Beranič
132. Herman Mikuž
133. Peter Simčič
134. Bogdan Lalić
135. Manca Macuh
136. anonimni podpisnik
137. tadeja virant
138. INGRID KORENČ
139. mitja zupancic
140. anonimni podpisnik
141. tadeja virant
142. anonimni podpisnik
143. bojan slevec
144. Matjaž Malovrh
145. Miha Šavc
146. Društvo ECHo
147. Peter Smole
148. Tomaž Živic
149. Tina Čeligoj
150. Nina Jerina
151. anonimni podpisnik
152. Luka Ausec
153. anonimni podpisnik
154. Miro Peternelj
155. Jože Piano
156. Aljoša Štros
157. Ana Hartman
158. Irena Orel
159. anonimni podpisnik
160. anonimni podpisnik
161. Barbara Simonič
162. Jan Gams
163. Andreja Pogačnik Jarc
164. Vili Kovačič
165. Barbara Korun
166. Miljana ANDREJ VIDMAR
167. Denis Miklavčič
168. Martina Zupan
169. Metka Maganja
170. Eva Preželj
171. Danilo Brecelj
172. iztok majhenic
173. Gorazd Zelko
174. milan kummer
175. Marta Kralj
176. Alenka Paveo
177. Zvonko Pukšič
178. Mojca Cerovšek
179. anonimni podpisnik
180. anonimni podpisnik
181. Danijel Černic
182. anonimni podpisnik
183. anonimni podpisnik
184. Gal Oblisar
185. anonimni podpisnik
186. mojca vendramin
187. anonimni podpisnik
188. ita obersnu
189. anonimni podpisnik
190. Miró Gomsi
191. Matic Kadliček
192. Jani Jerič
193. Vida Ogorelec
194. Gaja Brecelj
195. anonimni podpisnik
196. Špela Kern
197. Marjeta Šarić
198. SIMONA MARIJA KOŠAK
199. Renata Šribar
200. Slavica Vučko
201. Damjan Skok
202. Samuel Friškič
203. maja Bavdaž Gross
204. miro mlakar
205. Branko Mele
206. Nataša Žebovec
207. anonimni podpisnik
208. anonimni podpisnik
209. Jani Vidmar
210. Maša Dežman
211. Štefka Bevc
212. Andreja Hribovšek
213. Jernej Stritih
214. boris ostan
215. igor lalić
216. Roman Piletič
217. Zdenka Ponomarenko
218. Nikolaj Padevski
219. anonimni podpisnik
220. Maia Juvanc
221. Blaž Debevec
222. Uroš Blatnik
223. branko gregorič
224. Mateja Keber
225. Anže Škerjanec
226. anonimni podpisnik
227. anonimni podpisnik
228. Marjeta Cerar
229. Boris Kolar
230. Aljaž Malek
231. jožica uršič
232. Polona Čeligoj
233. Ljuba Vrabec
234. anonimni podpisnik
235. METKA PLAZAR
236. Maja Celcer
237. Sabina Verbič
238. Helena Gašperšič
239. Brigita Fritsch
240. anonimni podpisnik
241. neva muzic
242. Marko Pečkaj
243. anonimni podpisnik
244. Mateja Deržič
245. Peter Tancig
246. Martin Kiauta
247. Mitja Jež
248. anonimni podpisnik
249. Katarina Puc
250. Milada Mirković
251. suzana cesar
252. Karmen Kogoj Ogris
253. anonimni podpisnik
254. franc šinkovec
255. Jernej Mazej
256. Primož Kavčič
257. anonimni podpisnik
258. anonimni podpisnik
259. Teja Pribac
260. Tadej Žaucer
261. Bojan Novak
262. David Celovic
263. mira fink
264. Katarina Bajt
265. anonimni podpisnik
266. Jana Kranjec Menaše
267. nina tome
268. Marko Apih
269. Kristijan Erdeljc
270. petra hrovatin
271. anonimni podpisnik
272. Jernej Mazej
273. Brigita Šušteršič
274. Jure Pogačnik
275. Edi Drobež
276. anonimni podpisnik
277. Polona Simonič
278. Peter Kosin
279. Fedja Klavora
280. Zoran Jagodič
281. Marko Legat
282. Borut Preložnik
283. mateja perpar
284. anonimni podpisnik
285. Marija Marinček
286. anonimni podpisnik
287. anonimni podpisnik
288. Blaž Špegel
289. mara gorjan
290. Jana Unuk
291. Andrej Anderlič
292. Radivoj Pahor
293. anonimni podpisnik
294. Miroslav Tičar
295. MARIJANA JAKŠE
296. Luka Brataševec
297. Anton Vrbinc
298. anonimni podpisnik
299. Gašper Žemva
300. Vesna Škreblin
301. mihaela sem
302. anonimni podpisnik
303. Robert Žgavec
304. Valentin Počkaj
305. Primož Škoberne
306. anonimni podpisnik
307. Borut Kumar
308. Dominik Žitek
309. Marko Jaklič
310. anonimni podpisnik
311. anonimni podpisnik
312. luka zorč
313. anonimni podpisnik
314. mihaela sem
315. Jošt Derlink
316. Janet Djomba
317. maja klemen cokan
318. Tjaša Strmšek
319. Matej Frančeškin
320. Maja Zorč
321. anonimni podpisnik
322. anonimni podpisnik
323. Matjaž Mirnik
324. Naško Križnar
325. DARJA DIMEC
326. Primož Kovačič
327. Ira Zorko
328. anonimni podpisnik
329. Mitja Fajdiga
330. Gregor Kapun
331. anonimni podpisnik
332. Rok Novak
333. milan fras
334. Irena Polanc kristan
335. anonimni podpisnik
336. anonimni podpisnik
337. Rok Stepišnik
338. MIHAEL ŽNIDERŠIČ
339. Franček Romih
340. Ivan Kreft
341. Ksenja Perko
342. JOŽE PERŠE
343. Janez Tanko
344. boris kozinc
345. Bogdan Biščak
346. anonimni podpisnik
347. Prudencija Perat
348. Nenad Latinović
349. anonimni podpisnik
350. Slavko Mežek
351. Ivan Mahajnc
352. Nataša Zorc
353. Jelka Gartner
354. anonimni podpisnik
355. Stanislav Drobnič
356. anonimni podpisnik
357. Franc R
358. Gregor Škerl
359. Aleš Fister
360. Erika Perišin
361. Blaž Heij
362. Julijana Turnšek-Heij
363. Anja Kostanjšek
364. Aleš Črnič
365. Marjan Ogrin
366. Jasna Škerl
367. BOŽIDAR DOBNIKAR
368. vita žgur
369. anonimni podpisnik
370. Marjan Mirai
371. Katja Vončina
372. natalija postružnik
373. anonimni podpisnik
374. Franc Hribovšek
375. elizabeta zivkovic
376. klatarina rozman
377. Barbara Kvac
378. Bojan Braco Zavrnik
379. Štefka Mav Bradač
380. anonimni podpisnik
381. marjeta privšek štoka
382. anonimni podpisnik
383. Dejan Savić
384. Nina Štros
385. zlatko petranović
386. anonimni podpisnik
387. Zrinka Kraljević
388. Bojana Premelč
389. Tatjana Frangež
390. anonimni podpisnik
391. Rajko KNEZ
392. Viida A. Mohorčič Špolar
393. Alenka Pirjevec
394. Mili Vovk
395. Jože Ocepek
396. vanja matijevec
397. Tanja Anžin
398. Vladka Tucovič
399. Krištof Bajt
400. Barbara Šurbek Voglar
401. anonimni podpisnik
402. Metka Bahlen
403. Alojz Grabner
404. Polona Hanžek Novak
405. Katja Bernard
406. Bernardka Zorko
407. anonimni podpisnik
408. anonimni podpisnik
409. Milojka Lamut
410. Iuna Ornik
411. Mitja Bavdaž
412. Ksenija Pfeifer
413. SAŠA ZGONC
414. Breda Špacapan
415. anonimni podpisnik
416. suzana cesar
417. anonimni podpisnik
418. Nina Trček
419. Igor Škerbot
420. Veronika Prijatelj
421. Otmar Kovač
422. Iztok Skok
423. anonimni podpisnik
424. anonimni podpisnik
425. Stojan Habjanič
426. Mina Kunstelj
427. Jože Barle
428. Miha Posavec
429. anonimni podpisnik
430. Irena Lesjak
431. Marjeta Keršič Svetel Keršič Svetel
432. Stanko Krašovec
433. Teja Rutar
434. Josip Globevnik
435. boris stropnik
436. jure engelsberger
437. DUšan Mamut Badovinca Zupanjič
438. anonimni podpisnik
439. anonimni podpisnik
440. Aljaž Mulej
441. anonimni podpisnik
442. Franci Knaflič
443. HELENA GOLOB
444. Tea Lorberg
445. anonimni podpisnik
446. anonimni podpisnik
447. anonimni podpisnik
448. Borut Šantej
449. anonimni podpisnik
450. Mihaela Kotnik
451. Lara Jankovic
452. Damijan Planar
453. natalija horvat
454. Miljko Lesjak
455. anonimni podpisnik
456. Stane Meglič
457. Sonja Kobal Arčon
458. Viktor Škedelj
459. Rafael Pečečnik
460. Suzana Vurunić
461. jože hribar
462. Jasna Pečjak
463. Damjan Jevšnik
464. Jasna Baldeck
465. anonimni podpisnik
466. Mojca Cajnko
467. anonimni podpisnik
468. Ernest Breznik
469. anonimni podpisnik
470. anonimni podpisnik
471. anonimni podpisnik
472. anonimni podpisnik
473. anonimni podpisnik
474. tomaž dolenc
475. metka trampuš
476. Jožef Novak
477. anonimni podpisnik
478. anonimni podpisnik
479. Kajetan Dolinar
480. Kristina Jurman
481. Suzana Benko
482. anonimni podpisnik
483. Martin Krauser
484. janja gojkovič
485. emil leon sekne
486. Domen Marinčič
487. anonimni podpisnik
488. sani okretič
489. Zvonko Pešić
490. Bogdan Kastelic
491. Liljana Bitežnik
492. Mihael Petek
493. JOŽE PRAH
494. Andreja Krvina
495. ivana levstik
496. anonimni podpisnik
497. anonimni podpisnik
498. JANA VURKELJC
499. anonimni podpisnik
500. Ana Hrašovec
501. Nevenka Kocijančič
502. Ana Krauthaker
503. Mirjam Bizjak
504. sašo baumkirher
505. Janez Stanonik
506. anonimni podpisnik
507. HELENA TOMŠIČ
508. Irena Jemc
509. Sergej Verbič
510. Nevenka Likar
511. marija demšar
512. Saša Kolenc
513. RASIM BRDAKIĆ
514. TINA KOTNIK
515. mojca krivec
516. anonimni podpisnik
517. Marjeta Zaluberšek
518. anonimni podpisnik
519. franc drenovec
520. mitja fakin
521. Katja Kurbus
522. anonimni podpisnik
523. Stasa Banic
524. Marko Kek
525. Filip Hrovat
526. anonimni podpisnik
527. anonimni podpisnik
528. Željka Kovačević
529. Sabina Kosmatin
530. Lidija Diklič
531. Marjana Avberšek
532. anonimni podpisnik
533. anonimni podpisnik
534. Primož Kroflič
535. anonimni podpisnik
536. alenka livk
537. Metka Slamič
538. irena andolšek
539. jasna vuga
540. Alojz Zupanc
541. Gorazd Lampe
542. Eva Balderman Zver
543. MILENA STRMLJAN
544. Alenka Starc
545. anonimni podpisnik
546. Jožica Šprogar
547. Alenka Sekirnik
548. Urša Šebenik
549. natalija vrhunc
550. Lijana Kononenko
551. klemen piber
552. Žiga Valetič
553. anonimni podpisnik
554. Tadej Dobravc
555. anonimni podpisnik
556. Marjana Žerdin
557. Barbara Grm
558. pavel toplak
559. Polona Malovrh
560. Darja Bajželj
561. Marko Kovač
562. Marjan Rozmarič
563. Petra Škerl Horjak
564. katarina kosič
565. branko fatur
566. ANITA LEPEJ
567. Helena Žitnik
568. anonimni podpisnik
569. Ksenija Žagar
570. anonimni podpisnik
571. Metja Stritmar
572. Bostjan Resnik
573. anonimni podpisnik
574. peter novšak
575. Igor Nekrep
576. Uroš Skulj
577. Branko Sitar
578. Sašo Petan
579. Barbara Pavlica Zorn
580. Nejc Treven
581. Tomaž Pavlica
582. Tone Vrhovnik Straka
583. Tibor Malinovič
584. Irena Benčina
585. anonimni podpisnik
586. Jožica Višnar
587. Marko Hočevar
588. Maja Sever
589. anonimni podpisnik
590. anonimni podpisnik
591. Siniša Karakatič
592. Sara Rozman
593. Nataša Žagar
594. anonimni podpisnik
595. Iva Grobin
596. Darja Bračko
597. VESNA ČOP
598. Tita Loštrek
599. Vesna Čuček
600. maja ondračka
601. Sašo Rutar
602. Boštjan Čampa
603. Hazim Frljak
604. Gordana Gardašević
605. Borut Franjga
606. Luka Praprotnik
607. Bojan Selan
608. sandi kmetič
609. anonimni podpisnik
610. Sanja Fidler
611. anonimni podpisnik
612. Bruno Friderik Fras
613. Aleš Majšler
614. Marija Klopčič
615. anonimni podpisnik
616. anonimni podpisnik
617. Marijanca Bahar
618. Primož Trop
619. Branka Đukić
620. anonimni podpisnik
621. Tina Djilas
622. vlasta grosman
623. Svetlana Uzunović
624. Uroš Babnik
625. anonimni podpisnik
626. marjan korošec
627. Živa Žagar
628. anonimni podpisnik
629. Tea Femc
630. dr. Peter Legiša
631. anonimni podpisnik
632. Jože Štih
633. Jelka Kovač Dragar
634. BRIGITA ROME
635. Daniel Lebar
636. Mišel Vugrinec
637. Nataša Kapus
638. lenka bukovac
639. katarina otrin
640. anonimni podpisnik
641. Kriya Šraj
642. anonimni podpisnik
643. anonimni podpisnik
644. milena banjac
645. Ana Koren
646. anonimni podpisnik
647. anonimni podpisnik
648. Miha Juvanc
649. sandra hari
650. Danijela Stojanović
651. TAJA GOLAVŠEK
652. Meta Trček
653. Ivan Vogrin
654. Matevž Vernik
655. Olga Marmolja
656. Ana Kovačič
657. Dejan Židan
658. anonimni podpisnik
659. Sabina Jakše Hren
660. remigio grbac
661. Petra Kopušar
662. Kristina Gorišek
663. anonimni podpisnik
664. Jana Bergoč
665. janez pogačnik
666. Matej Zobec
667. Nataša Kotar
668. Ingrid Smrkolj
669. Vlasta Mencingar
670. anonimni podpisnik
671. Urška Žmauc
672. anonimni podpisnik
673. rudi štuklek
674. polona smrkolj
675. Tjaša Arko
676. špela Modrijan
677. anonimni podpisnik
678. Mateja Podvratnik
679. Tamara Butkovič Klobasa
680. Vesna Vadnjal
681. LIDIJA DEU
682. Medea Meden
683. anonimni podpisnik
684. andreja jelen
685. anonimni podpisnik
686. Katarina Bašič
687. Branivoj Matičič, Prof. Dr. Ing.
688. Matej Rupnik
689. Jože Peklaj
690. Alenka Burja
691. Nina Berovic
692. JUSTIN SMRKOLJ
693. Darija Starešinič
694. anonimni podpisnik
695. Aja Zamolo
696. Bojan Kotnik
697. Simona Seliškar
698. Maja Poženel
699. anonimni podpisnik
700. anonimni podpisnik
701. Matija Mazi
702. Mitja Bensa
703. anonimni podpisnik
704. Borut Logar
705. katarina fuchs
706. anonimni podpisnik
707. Sonja Logar
708. Dejan Pretnar
709. anonimni podpisnik
710. Nataša Kuzmič
711. Nataša Šefer
712. Irena Sovdat
713. Tanja Planinšek
714. Damjana Poš
715. Marko Premelč
716. primož prijanovič
717. Stanko Jamnik
718. Gvido Dobravc
719. Matjaž Knoll
720. Gvido Dobravc
721. Marija Fabjan
722. Tina Juričan
723. Parida Prezelj
724. anonimni podpisnik
725. Julija Juhart
726. D Feldwick
727. Simon Kerma
728. Anja Pirih
729. rajko korelc
730. SIMONA REPNIK
731. Tina Lukšič
732. anonimni podpisnik
733. Andrej Fištravec
734. Primož Tanko
735. Stanko Šketako
736. anonimni podpisnik
737. MARJAN BLATNIK
738. Olga Oven
739. Štefan Bevčič
740. IRENA BOLKO
741. anonimni podpisnik
742. VINKO CEDILNIK
743. anonimni podpisnik
744. miha mulh
745. anonimni podpisnik
746. anonimni podpisnik
747. Martina Tomšič
748. Maša Hojnik Niderl
749. Karin Bejo
750. Tamara Maček
751. Roman Maurer
752. DARKO VOLK
753. Marija Majda Zevnik
754. Frančiška Škarja
755. Martin Gerlič
756. Mojca Lumpert
757. Ariana-Lucija Tratar-Supan
758. Anja Bandelj
759. anonimni podpisnik
760. Larisa Lesnik
761. Miha Govejšek
762. Cvetka Mikulič
763. anonimni podpisnik
764. Sašo VRATANAR
765. Matej Delakorda
766. Barbara Škrjanec
767. Andrej Kregar
768. miha žvan
769. Lina Jurinič
770. anonimni podpisnik
771. Barbara Lampič
772. Mihael G. Tomšič
773. saso vincek
774. Kaja Kokot Žanič
775. Rajko in Elizabeta Bernik
776. anonimni podpisnik
777. Marijana Sichrovsky
778. Igor Grdina
779. Darja Rauter
780. Primož Šenk
781. Erika Schauer
782. MILENA TRATAR
783. anonimni podpisnik
784. peter samotorčan
785. Damijan Bec
786. Alenka Ivačič
787. Dean Pestator
788. Tanika Virtovšek
789. Mitja Lakner
790. Franci Gorjup
791. anonimni podpisnik
792. Janez Jocif
793. anonimni podpisnik
794. Gorazd Mauer
795. Nina Zajc
796. Matjaž Vesel
797. Alenka Pokorn
798. Žiga Golob
799. irena ferjan
800. Majda Bukovnik
801. anonimni podpisnik
802. Miran Erič
803. alenka koderman
804. Martina Ganza Žele
805. Bojan Djurić
806. anonimni podpisnik
807. anonimni podpisnik
808. IVAN KOS
809. eduard vedernjak
810. Dušan Marc
811. dušan kaplan
812. Neja Šmid
813. Vesna Treven
814. Matej Župančič
815. Darja Piciga
816. Metka Špes
817. Primož Stergar
818. Marjeta Stegel
819. Cvetka M. Laharnar Koren
820. Vesna Zidarič
821. Antonija Selič
822. anonimni podpisnik
823. meta kumer
824. anonimni podpisnik
825. Katarina Predovnik
826. Vojko Cigoj
827. Tomaž Kek
828. JOŽICA KOS
829. Alenka Bradač
830. anonimni podpisnik
831. Cveta Zalokar- Oražem
832. anonimni podpisnik
833. ursa skumavc
834. anonimni podpisnik
835. anonimni podpisnik
836. Tina Šolar
837. željka hauzler
838. robert vilhar
839. Borut Švajker
840. anonimni podpisnik
841. anonimni podpisnik
842. UROŠ KOGAL
843. Jozef Dijak
844. Bojan Žnidaršič
845. DANICA KOVAČIČ
846. anonimni podpisnik
847. Zdravko Vatovec
848. Martin Murn
849. adela jelenec
850. Dejan Unger
851. Nataša Šoštarič
852. Jurij Kunaver
853. Lovro Novak
854. Aleš Čelikovič
855. anonimni podpisnik
856. NATAŠA TOMAŽIČ
857. eva rajh
858. silva pisek
859. Mirsad Begić
860. Zdenka Ana Mislej
861. irena kralj
862. Anonimni Anonimni
863. Igor Šinkovec
864. anonimni podpisnik
865. Mia East
866. Alenka Marsenić
867. Vasja Jejčič
868. Matevž Langus
869. Valentin Rozman
870. Radmila Pavlovič Blatnik
871. tinka hernavs
872. Vida Mokrin-Pauer
873. denis stramsak
874. mirjana urukalo
875. anonimni podpisnik
876. Marjan Fister
877. anonimni podpisnik
878. Štefan Orban
879. Rasto Snoj
880. Albin Vipotnik
881. Marko Mikulin
882. Andraž Ravnikar
883. Vera Golob
884. Gregor Kovačič
885. anonimni podpisnik
886. Eva Marija Lavrač
887. jolanda andrejc
888. anonimni podpisnik
889. anonimni podpisnik
890. Herman Debelak
891. jadranka cerkvenik
892. Brigita Langerholc Zager
893. alenka kresevič skela
894. anonimni podpisnik
895. Iztok Erjavec
896. Jožica Unetič
897. Mirjana Mladič
898. ANA POLONA GOLOBIČ
899. anonimni podpisnik
900. Maja Hribernik
901. Radivoj Lozej
902. drago zorko
903. Zvone Gerželj
904. anonimni podpisnik
905. anonimni podpisnik
906. Manfred Skok
907. anonimni podpisnik
908. Tanja Kuralt
909. Mojca Šoštarko
910. MARIJA ČEBIN
911. Nelly Lunaček
912. anonimni podpisnik
913. Saša Roškar
914. Olga Horvat
915. anonimni podpisnik
916. Blaž Božnar
917. UROŠ MACERL
918. Miha Nerad
919. Robert Rožaj
920. anonimni podpisnik
921. anonimni podpisnik
922. Davorin Žnidarič
923. Vanda Omejc
924. anonimni podpisnik
925. Boža Jemc
926. anonimni podpisnik
927. anonimni podpisnik
928. Ksenija Juntez
929. anonimni podpisnik
930. matevž podbreznik
931. dolores ravnikar
932. Jurij Andjelić
933. Borut Sladič
934. Barbara Šega Čeh
935. anonimni podpisnik
936. Rada Drnovšek
937. Domen Marovt
938. Alenka Golež
939. anonimni podpisnik
940. Irena Makarovič Kukovič
941. Luka Jamnik
942. Jaroš Obu
943. REZIKA GRMŠEK
944. mina čop
945. IZTOK ŠKRINJAR
946. anonimni podpisnik
947. Mojca Markizeti
948. anonimni podpisnik
949. anonimni podpisnik
950. anonimni podpisnik
951. anonimni podpisnik
952. Radigoj Kozjek
953. Ladislav Jelen
954. anonimni podpisnik
955. Maja Cerar
956. ALEKSANDRA FRELIH
957. anonimni podpisnik
958. Jernej Avsenek
959. jure zupanec
960. anonimni podpisnik
961. Silvester Koprivnikar
962. Gašper Malej
963. anonimni podpisnik
964. sonja dobnikar
965. lidija maurer
966. Boštjan Čargo
967. Alenka Hepe
968. Peter Železnik
969. MARICA KOVAČIČ
970. Zvonimira Kumer
971. nives kropivšek
972. anonimni podpisnik
973. Alenka Krek
974. anonimni podpisnik
975. gašper peršl
976. anonimni podpisnik
977. Ales Bozeglav
978. Urska Jurman
979. anonimni podpisnik
980. Jelka Štrajnar
981. Vladislav Stres
982. Meta Breznik Bertoncelj
983. Miha POGAČAR
984. Violeta Odalovic
985. Gašper Rutar
986. Tjaša Bole
987. milan lenič
988. Gregor Sušnik
989. Mateja Brižan
990. Andrej Gogala
991. anonimni podpisnik
992. marja čepin
993. boštjan ovniček
994. Jani Urbanc
995. Ana Ziherl
996. Nada Rabič
997. Ljubica Pavlovec
998. Jože Grabljevec
999. anonimni podpisnik
1000. Saša Dolinšek
1001. anonimni podpisnik
1002. anonimni podpisnik
1003. Zalka Lendero
1004. jozica Kovačič
1005. dragica poglajen
1006. Rok Kralj
1007. Jernej Tiran
1008. Lena Kropivšek
1009. Ana Marenk
1010. Tina Karner
1011. Barbara Pibernik
1012. Suzana Jenko
1013. marta brečko
1014. Bine Bozovičar
1015. Jože Janez Kozamernik
1016. Sonja Rozman
1017. anonimni podpisnik
1018. Marija Zupanc
1019. marko kovacic
1020. anonimni podpisnik
1021. Milan Pangerc
1022. franci kamensek
1023. Franci Knaflič
1024. Aleš Zdešar
1025. Manica Radivo
1026. damir delin
1027. anonimni podpisnik
1028. Živa Šoba
1029. anonimni podpisnik
1030. Antonija Ločičnik
1031. Društvo Ajda Koroška
1032. Jože Skumavec
1033. anonimni podpisnik
1034. Karin Bartolić
1035. rada kos
1036. anonimni podpisnik
1037. helmut šteger
1038. anonimni podpisnik
1039. anonimni podpisnik
1040. Silva Zupanc
1041. Dane Podmenik
1042. Klavdija Dolinar Novak
1043. Jurij Rabič
1044. Janos Orban
1045. Adriano Janežič
1046. urška boljtar
1047. ROMAN SLUGA
1048. Branka Mencin
1049. mojca zega
1050. Apolonija Sustersic
1051. Gregor Matos
1052. Polona Osovnikar
1053. anonimni podpisnik
1054. anonimni podpisnik
1055. niko premuš
1056. Sara Jerele
1057. Borut Žinko
1058. Mojca Demšar
1059. Lucija Volčanšek
1060. Ljubica Hozjan
1061. anonimni podpisnik
1062. PETRA BEJKOV
1063. zmago barin-turica
1064. anonimni podpisnik
1065. anonimni podpisnik
1066. anonimni podpisnik
1067. Barbara K. Kobal
1068. Irena Ahačič
1069. Robert Veselko
1070. Andreja Vončina
1071. anonimni podpisnik
1072. PETER DERŽEK
1073. Jernej Kokošinc
1074. urška lotrič
1075. Andreja Sivec
1076. Tomaž Habjan
1077. anonimni podpisnik
1078. danilo osovnikar
1079. anonimni podpisnik
1080. mija topličanec
1081. Maruša Cvek
1082. Katarina Grmek
1083. Živa Petrovčič
1084. Branka Delakorda
1085. anonimni podpisnik
1086. Urška Ženko
1087. Teja Plešnik
1088. Matjaž Prezelj
1089. anonimni podpisnik
1090. anonimni podpisnik
1091. Irena Vrhovnik
1092. Iztok Tomazin
1093. vojko bizjak
1094. Matea Laurentis
1095. Mojca Balant
1096. Bogo Umek
1097. anonimni podpisnik
1098. Helena Urbančič
1099. Lucija Unuk
1100. Sonja Polanc
1101. Igor Žiberna
1102. Bor Cerar Lampič
1103. Aleksander Smode
1104. Matej Sluga
1105. Zdravka Pernek
1106. marija biščak
1107. Marija Jemec
1108. Jana Jemec
1109. milena šrot
1110. anonimni podpisnik
1111. PATRICIJA PIRNAT
1112. anonimni podpisnik
1113. SUSANNA PERTOT
1114. egidij markežič
1115. jana tomazic
1116. Tamara Marincek
1117. anonimni podpisnik
1118. milena dostal
1119. Natalija Počivalšek
1120. anonimni podpisnik
1121. Mateja Drev
1122. Primož Žigon
1123. Domen Kupnik
1124. anonimni podpisnik
1125. anonimni podpisnik
1126. Matej Burkeljc
1127. anonimni podpisnik
1128. Mateja Gračner
1129. lea trebec tomažič
1130. Peter Hribar
1131. anonimni podpisnik
1132. Zvonko Trbuha
1133. anonimni podpisnik
1134. MIRJAM FRANETIČ
1135. Katarina Robič
1136. saba skaberne
1137. Tajda Lukman
1138. anonimni podpisnik
1139. Irena Fašalek
1140. Anja Uršič
1141. Tamara Pekalr Korošec
1142. Jela Arh
1143. anonimni podpisnik
1144. sonja hrabar
1145. Lea Tavinski
1146. anonimni podpisnik
1147. anonimni podpisnik
1148. Silva Trbuha
1149. ljuba kapus
1150. Breda Kolar
1151. Ekoci-Ekološka civilna iniciativa Pirešica-Galicija-Žalec
1152. anonimni podpisnik
1153. Dejan Kastelic
1154. anonimni podpisnik
1155. davorina čebohin
1156. Sabina Tone
1157. sonja svetelj
1158. Gal Blažena
1159. Štefan Hajdinjak
1160. anonimni podpisnik
1161. Ivan Drvarič
1162. Marija Mikek
1163. Jana Gogala-Mali
1164. Helena Gramc
1165. MARJAN HOLC
1166. MAJDA SUHADOLNIK
1167. Damjan Počervina
1168. anonimni podpisnik
1169. Bernarda Javornik
1170. Peter Prešeren
1171. anonimni podpisnik
1172. Igor Lipovšek
1173. anonimni podpisnik
1174. JOŽICA SLATINEK
1175. Mateja Muhic
1176. Boštjan Špiler
1177. anonimni podpisnik
1178. Alenka Drnovšek
1179. anonimni podpisnik
1180. robert turk
1181. Dejan Putrle
1182. anonimni podpisnik
1183. anonimni podpisnik
1184. anonimni podpisnik
1185. Patrick Rogl
1186. Borut Bohanec
1187. Kaja Beton
1188. Vesna Vilar
1189. Nina Froggatt
1190. anonimni podpisnik
1191. anonimni podpisnik
1192. anonimni podpisnik
1193. MIlan Hrvacki
1194. Borut Šali
1195. Andreja Škvarč
1196. anonimni podpisnik
1197. anonimni podpisnik
1198. Sašo Anžur
1199. Borut Grmšek
1200. Tugomir Najdič
1201. Teja Koršič
1202. vida najdič
1203. Jožica Krašovec
1204. anonimni podpisnik
1205. anonimni podpisnik
1206. Kristina Pritekelj
1207. lidija jug
1208. MARIJA GRILC
1209. anonimni podpisnik
1210. Marjana Žogan
1211. anonimni podpisnik
1212. Miha Staut
1213. anonimni podpisnik
1214. Aleksander Pritekelj
1215. anonimni podpisnik
1216. BORUT JENKO
1217. Mateja Cvetko
1218. petra vengar
1219. Barbara Skaberne
1220. Zlatko Novak
1221. goran jelić
1222. Dušan Kuhar
1223. Valerija Drozg
1224. laura korosec
1225. srečko Hrastnik
1226. Drago Slukan
1227. nada jakopic strnisnik
1228. Margareta Zajc
1229. Jože Podgoršek
1230. Jožica Šparovec
1231. VEDRAN PREGELJ
1232. Božislava Hebar
1233. Maja Brozovič
1234. Mojca Novak
1235. anonimni podpisnik
1236. Magda Ida Smon
1237. Luka Planinc
1238. anonimni podpisnik
1239. grega sevnik
1240. Zlatko Krasnič
1241. Renata Kosi
1242. Albinca Pesek
1243. viktor mlinar
1244. Martina Hočevar
1245. martina koglot
1246. Andrej Žalec
1247. Anton Zavodnik
1248. Avguštin Penič
1249. anonimni podpisnik
1250. Lidija Zivcic
1251. Marija Zupančič
1252. VANJA KMETIČ
1253. Matjaž Naglič
1254. Mirna Muženič
1255. anonimni podpisnik
1256. Tomaž Jerlah
1257. Valerija Kastelic
1258. marjan šarfer
1259. Bojan Šparovec
1260. branka ojnik
1261. david Černogoj
1262. anonimni podpisnik
1263. anonimni podpisnik
1264. anonimni podpisnik
1265. anonimni podpisnik
1266. anonimni podpisnik
1267. anonimni podpisnik
1268. Tomaž Škorjanc
1269. Boštjan Rogelj
1270. Roman Štukelj
1271. jana bolčič
1272. Veronika Sorčan
1273. anonimni podpisnik
1274. anonimni podpisnik
1275. klemen frank
1276. alja cerovšek magajna
1277. Alenka Kuhar
1278. Anka Ažman
1279. anonimni podpisnik
1280. Tatjana Marušič
1281. BRIGITA ČOP
1282. anonimni podpisnik
1283. Viktorija Carli
1284. Mateja Rotar
1285. Tatjana Krašna
1286. nada kozina
1287. Sonja Zidar Urbanija
1288. matjaz sekne
1289. angela rakuša
1290. Ivan Drnovšek
1291. Adi Jakša
1292. anonimni podpisnik
1293. Valentina Brečko Grubar
1294. judita cvelbar
1295. anonimni podpisnik
1296. Brigita Marko
1297. lucka koscak
1298. Marijan Koželj
1299. Mihael Žnideršič
1300. anonimni podpisnik
1301. Luka Gramc
1302. miran klenovšek
1303. Etelka Girandon
1304. alojz štandeker
1305. Martina Kerec
1306. violeta bulc
1307. anonimni podpisnik
1308. Gorazd Rus
1309. Ana Stritih
1310. anonimni podpisnik
1311. Marko Košuta
1312. Darko Nikolovski
1313. anonimni podpisnik
1314. anonimni podpisnik
1315. Igor Kuzma
1316. Sebastjan Weber
1317. anonimni podpisnik
1318. peter gaber
1319. Nuša Miklavec
1320. janez cerar
1321. IRENA GROBELNIK
1322. andreja vekar
1323. anonimni podpisnik
1324. Janez Filipč
1325. Janja France
1326. anonimni podpisnik
1327. Jaka Bobnar
1328. anonimni podpisnik
1329. anonimni podpisnik
1330. mateja žugman
1331. Nejc Konjedic
1332. Jernej Polovšek
1333. Vesna Kukič
1334. Miran Raitmaier
1335. anonimni podpisnik
1336. Mia Miše
1337. Marjeta Benčina
1338. anonimni podpisnik
1339. Matjaž Majerič
1340. anonimni podpisnik
1341. IVANA BAUMAN
1342. anonimni podpisnik
1343. Vladimir Kodrič
1344. Nina Knep
1345. Liza Marsenič
1346. Jože Herič
1347. špela pahor
1348. silva reiner
1349. anonimni podpisnik
1350. Marjana Krajšek
1351. anonimni podpisnik
1352. anonimni podpisnik
1353. Marjan Mrak
1354. Vladimir Barabaš
1355. anonimni podpisnik
1356. Miha Lenič
1357. Darja Koren
1358. Eda Pavletic
1359. matej pajnic
1360. anonimni podpisnik
1361. anonimni podpisnik
1362. Boštjan Lavrič
1363. anonimni podpisnik
1364. anonimni podpisnik
1365. IZTOK BRUNEC
1366. Urša Flek
1367. anonimni podpisnik
1368. Alenka Hafner
1369. Vesna Tu
1370. Rosana Vrh Makarovič
1371. anonimni podpisnik
1372. anonimni podpisnik
1373. Gregor Kamnikar
1374. Vasja Jerovšek
1375. Aljosa Lisjak
1376. Darija Kovačič
1377. Maja Kovač
1378. Alenka Tomše
1379. Marjeta MALUS
1380. visam bajt
1381. majda hriberšek
1382. Živa Polaušek
1383. Blaž Šegula
1384. Tanja Kodba
1385. Mateja Jenko
1386. Živa Brecelj
1387. Martina Kenda
1388. anonimni podpisnik
1389. Danica Jakopič
1390. mojca sekulic
1391. Irena Škerjanec
1392. Karmen Bajec
1393. Julia Dominko
1394. anonimni podpisnik
1395. Gregor Hribar
1396. Tajan Trobec
1397. JANKO POLŠAK
1398. veno taufer
1399. Tom Krašovec
1400. anonimni podpisnik
1401. tatjana metelko
1402. anonimni podpisnik
1403. anonimni podpisnik
1404. irena belsak
1405. Ambrož Perne
1406. Jana Likosar
1407. anonimni podpisnik
1408. anonimni podpisnik
1409. Tina Potočnik
1410. miran dolar
1411. Monika Kapus-Kolar
1412. anonimni podpisnik
1413. Iztok Slatinek
1414. anonimni podpisnik
1415. Sabina Rožen
1416. zdenka koritnik
1417. petra novak tekavčič
1418. lado jakša
1419. anonimni podpisnik
1420. METKA PRŠA
1421. irena zagajšek
1422. Breda Marinček
1423. Valerija Kozar
1424. anonimni podpisnik
1425. anonimni podpisnik
1426. anonimni podpisnik
1427. Urša Vodopivec
1428. anonimni podpisnik
1429. anonimni podpisnik
1430. Urša Mežan
1431. Zlatko Hernčič
1432. anonimni podpisnik
1433. Bogdan Grobelnik
1434. Luka Tišler
1435. anonimni podpisnik
1436. anonimni podpisnik
1437. Denis Švigelj
1438. Renato Bratkovič
1439. Tea Derguti
1440. anonimni podpisnik
1441. Mey Beven
1442. Željko Kramarić
1443. Uroš Brankovič
1444. anonimni podpisnik
1445. anonimni podpisnik
1446. Helena Žagar
1447. Vida Zaman
1448. Branka Kropič
1449. Jerneja Cvetko
1450. Andreja Cepus
1451. anonimni podpisnik
1452. anonimni podpisnik
1453. anonimni podpisnik
1454. Dominik Kričej
1455. Jaka Kovač
1456. Barbara Bedenk
1457. Igor Brbre
1458. Miran Molk
1459. anonimni podpisnik
1460. anonimni podpisnik
1461. Zdenka Bratec
1462. zvonka kabaj tomšič
1463. Mirjam Furlan Lapanja
1464. Mihaela Nadoh
1465. jasmina kožar logar
1466. Gorana Došen
1467. Jože Veselič
1468. Rahela Šibal
1469. Darko Lampreht
1470. aleš makuc
1471. eva marn
1472. anonimni podpisnik
1473. anonimni podpisnik
1474. Janko Logar
1475. anonimni podpisnik
1476. anonimni podpisnik
1477. Tadej Markuš
1478. anonimni podpisnik
1479. Tomaž Mohar
1480. anonimni podpisnik
1481. anonimni podpisnik
1482. Silvester Razstresen
1483. Grega Krajnc
1484. anonimni podpisnik
1485. TATJANA HRIBAR
1486. Karel Lipič
1487. anonimni podpisnik
1488. Lidija Murenc
1489. Barbara Mulej
1490. Robert Hočevar
1491. Tajša Perović
1492. DEJAN BRANC
1493. .Breda Pavlic
1494. Metka Čulk
1495. peter ban
1496. Neva Faninger
1497. Branko Herman
1498. Petra Salaj
1499. Goran Ivašić
1500. Robert Ivanc
1501. Jovo Grobovšek
1502. Irena Hergan
1503. rebecca morgan
1504. Marija Jezeršek
1505. Anka Breskvar
1506. Robert Isoski
1507. Mitja Veteršek
1508. Petya Žnidaršič
1509. Samo Mirnik
1510. anonimni podpisnik
1511. Mateja Novak
1512. SIMONA ZUPANČIČ
1513. nada kirn
1514. Romana Kovacs
1515. Uroš Mikolič
1516. Zorislava vlaj
1517. anonimni podpisnik
1518. anonimni podpisnik
1519. Valči Dolinšek
1520. JANJA SINKOVIČ
1521. Patricia Tomšić
1522. Janko Brajnik
1523. Igor Čehovin
1524. Primož Turnšek
1525. anže jenko
1526. mateja Š. Dimic
1527. Damjan Hajsek
1528. paula zupanc
1529. Marjan Bizilj
1530. Marko Brumen
1531. anonimni podpisnik
1532. Nataša Gorjanc Zima
1533. anonimni podpisnik
1534. anonimni podpisnik
1535. anonimni podpisnik
1536. Nejc Pilih
1537. Dejan Cigale
1538. MARIJA ČRNKO
1539. Drago Marjanović
1540. anonimni podpisnik
1541. nina mužič
1542. anonimni podpisnik
1543. anonimni podpisnik
1544. anonimni podpisnik
1545. Pavel Gantar
1546. anonimni podpisnik
1547. Klara Štempihar
1548. BOJAN CVELBAR
1549. Matej Jelen
1550. anonimni podpisnik
1551. anonimni podpisnik
1552. Sara Alt
1553. Agata Zagoršek
1554. Karmen Prah
1555. anonimni podpisnik
1556. Andreja Šantl
1557. Aleksander Abramović
1558. Silvo Čelhar
1559. iztok breznik
1560. Damjan Kašnar
1561. Barbara Kogej
1562. Miranda Rumina
1563. IZTOK TRČEK
1564. REC Slovenija
1565. olga vihtelič
1566. Ana Pecar
1567. anonimni podpisnik
1568. anonimni podpisnik
1569. blaž leban
1570. Andreja Ažber
1571. Polonca Štritof
1572. gregor podgornik
1573. anonimni podpisnik
1574. aleš brus
1575. Katja Zakrajšek
1576. Primož Kristan
1577. SAŠA KOS
1578. Jasna Naia Ox Ix
1579. Andreja Močnik Kožič
1580. Špela Havle
1581. Matej Gajšek
1582. anonimni podpisnik
1583. Anita Jeruc
1584. Marjan Jarnjak
1585. Lili Petrič
1586. Urša Dolinšek
1587. Daniel Galun
1588. Marko Lampret
1589. andrej remih
1590. anonimni podpisnik
1591. Aleš Janežič
1592. Mirjana Čakardič
1593. ANGELCA KOKALJ
1594. Andrej Istenič
1595. Maja Zakotnik
1596. Dejan Grosar
1597. Mitja Perša
1598. Jasna Kocjančič
1599. Barbara Dobaj
1600. Alojz Studen
1601. Avgusta Sutanovac
1602. anonimni podpisnik
1603. Tomaž Cigüt
1604. Jelka Halilovič
1605. sabina pirih
1606. Srna Mandic
1607. Silvija Kovič
1608. Tadeja Bučar
1609. Jasna Istenič
1610. Ursa Romih
1611. Polona Vidič Hudobivnik
1612. Kristian Ilijevski
1613. darinka jereb
1614. Jurij Kumer
1615. BOZENA VALIC
1616. Gašper Orehek
1617. Anton Prosen
1618. Borut Usenik
1619. edvin roth
1620. Ilona Della Bernardina
1621. Robert Bregar
1622. Andreja Kecman
1623. anonimni podpisnik
1624. liza romih
1625. anonimni podpisnik
1626. Vojko Plevel
1627. Dejan Božičko
1628. Lidija Hribovšek
1629. anonimni podpisnik
1630. Andrej Kos
1631. Simon Vrbnjak
1632. Urša Perne
1633. aljana hajdinjak
1634. Bojan Brecelj
1635. Brigita Rupar
1636. biljana lukič
1637. Sergej Mijatović
1638. Aleš Beranič
1639. Ekološko Društvo Kozjak-Dragučova
1640. anonimni podpisnik
1641. Mojca Geršak
1642. anonimni podpisnik
1643. janez pezelj
1644. Goran Miljanović
1645. marušsa sotler wedam
1646. Marjan Starc
1647. anonimni podpisnik
1648. miran cvilak
1649. karmen vovk
1650. anonimni podpisnik
1651. Borut Volk
1652. Franc Serajnik
1653. Meta Pazlar
1654. anonimni podpisnik
1655. Marko Popovič
1656. Gašper Zagoričnik
1657. Daniel Troha
1658. Janja Prica
1659. anonimni podpisnik
1660. anonimni podpisnik
1661. Karlo Drago Novak
1662. anonimni podpisnik
1663. agata boncelj
1664. Bojana Božič
1665. Niko Goleš
1666. MIRAN SKERLJ
1667. Mateja Vidmar
1668. NATAŠA PIRNAT
1669. Damjan Renko
1670. Dragica Šurbek
1671. anonimni podpisnik
1672. anonimni podpisnik
1673. Matej Leban
1674. Andrej Kos
1675. tim gradnik
1676. Darko Sredić
1677. anonimni podpisnik
1678. Marjan Kogelnik
1679. bojan burger
1680. Dejan Vuga
1681. Lidija Sosič
1682. Nina Peca
1683. Blaž Zupančič
1684. Alenka Repič
1685. Polona Černač
1686. Rudi Zupan
1687. Manja Zore
1688. Jana Novak
1689. anonimni podpisnik
1690. anonimni podpisnik
1691. Mladen Vukolič
1692. Lojzka Rihtaršič
1693. Bela Bartol
1694. mojca foški
1695. olga grum
1696. Sabrina Cuder
1697. Sebastian Korošec
1698. anonimni podpisnik
1699. anonimni podpisnik
1700. Tonka Soba
1701. anonimni podpisnik
1702. Danijel Ocepek
1703. Anja Golob
1704. KSENIJA KRESNIK CONIČ
1705. Marija Jerina
1706. Mišel Gorše
1707. Peter Zajc
1708. anonimni podpisnik
1709. irena sotelsek
1710. JANEZ SLUGA
1711. Vesna Gračner
1712. Branka Ravnikar
1713. irena sotelsek
1714. Andreja Tepeš
1715. Uroš Razpotnik
1716. Maša Tiselj
1717. Andrej Godec
1718. Iztok Ilc
1719. Milan Simončič
1720. anonimni podpisnik
1721. Drago Vornšek
1722. Irena Prinčič
1723. anonimni podpisnik
1724. andreja prijatelj
1725. Monika Stibelj
1726. anonimni podpisnik
1727. Irena Kunstelj
1728. Blaž Habjan
1729. Breda Turk
1730. Jan Ferme
1731. Sabina Dolinšek Popadić
1732. anonimni podpisnik
1733. anonimni podpisnik
1734. Karmen Klavžar
1735. miha jensterle
1736. anonimni podpisnik
1737. Mateja Zorman
1738. Boris Gantar
1739. maja štruc
1740. jaka judnič
1741. JOŽICA KRAMARIČ
1742. Boštjan Pihler
1743. Marko Popović
1744. anonimni podpisnik
1745. darja tepina
1746. Franc Lobnik
1747. anonimni podpisnik
1748. Aleš Debeljak
1749. gregor erjavec
1750. Milojka Jermol
1751. Sandra Štefanec
1752. Eva Reberc
1753. anonimni podpisnik
1754. Alenka Zavbi Kunaver
1755. Denis Simčič
1756. jerica lunder
1757. anonimni podpisnik
1758. anonimni podpisnik
1759. anonimni podpisnik
1760. Marjana Skerbenc
1761. janez kozman
1762. anonimni podpisnik
1763. anonimni podpisnik
1764. Vojko Cej
1765. Blaž Grapar
1766. Peter Szabo
1767. Bernarda Baškovec
1768. Darinka Koron
1769. Boštjan Tovornik
1770. Matej Bizjak
1771. Andreja Škrabec
1772. anonimni podpisnik
1773. Marjan Bezjak
1774. anonimni podpisnik
1775. Mia Milharyčič
1776. melita irgolič
1777. Marko Jalen
1778. špela žagar
1779. Andreja Ravnik
1780. Tina Barlič Brecelj
1781. anonimni podpisnik
1782. Matej Gašperič
1783. anonimni podpisnik
1784. anonimni podpisnik
1785. Jaka Vovk
1786. Andreja Krebs
1787. anonimni podpisnik
1788. anonimni podpisnik
1789. natalija herlec
1790. Urban Golob
1791. anonimni podpisnik
1792. Angelina Lan
1793. anonimni podpisnik
1794. brigita hostnik
1795. anonimni podpisnik
1796. Ana Čergič
1797. anonimni podpisnik
1798. anonimni podpisnik
1799. anonimni podpisnik
1800. Vida Vončina
1801. Gregor Raj
1802. Marija Turnšek Mikačić
1803. anonimni podpisnik
1804. anonimni podpisnik
1805. Katerina Vidner Ferkov
1806. martin pogacar
1807. anonimni podpisnik
1808. Erik Clemente
1809. Rok Zupančič
1810. ksenija gantar
1811. Ana Pajntar
1812. Aleš Arh Kos
1813. anonimni podpisnik
1814. anonimni podpisnik
1815. Tina Potočnik
1816. Ciril Močnik
1817. Aleš Tomažin
1818. jure močnik
1819. Milan Vodnik
1820. Eldar Gadžijev
1821. Janez Cerar
1822. Mihael Bakovnik
1823. Majda Rupnik
1824. Sašo Luznar
1825. jelena vidmar
1826. Urša Ivanovič
1827. maxima pirš
1828. Ivan Novak
1829. anonimni podpisnik
1830. Rok Rozman
1831. Katra Kodela
1832. Mojca Grce
1833. vesna vidrih
1834. Vasja Simić
1835. Urška Petek
1836. Gasper Mlakar
1837. anonimni podpisnik
1838. zdenko mali
1839. anonimni podpisnik
1840. anonimni podpisnik
1841. Tit Turnšek
1842. vesta vanell
1843. Franc Pribožič
1844. Karmen Vrhovnik
1845. anonimni podpisnik
1846. Nevenka Kodela
1847. Zenit Karadža
1848. Matjaž Lučovnik
1849. anonimni podpisnik
1850. Viktor Jejčič
1851. Jan Čadež
1852. Nataša Grom
1853. Borut Grce
1854. anonimni podpisnik
1855. anonimni podpisnik
1856. Vida Pavlica
1857. Jožica Brečko
1858. Kristina Ugrinović
1859. Marija Novak
1860. anonimni podpisnik
1861. anonimni podpisnik
1862. Polona Vesenjak
1863. franc korotaj
1864. Rozalija Cvejić
1865. anonimni podpisnik
1866. Dragoljub Mitrić
1867. Barbara Kavčič
1868. Tanja Kavran
1869. Bojana Pavlič
1870. Dušan Trušnovec
1871. Maja Gorjanc
1872. Tomaz Koren
1873. Bogomir Luci
1874. irena gramc
1875. anonimni podpisnik
1876. anonimni podpisnik
1877. maja ursic
1878. anonimni podpisnik
1879. Maja Jemc
1880. masa stanic
1881. anonimni podpisnik
1882. Nena Turnšek
1883. Mihael Berke
1884. anonimni podpisnik
1885. anonimni podpisnik
1886. Davorin Podpečan
1887. Maja Kutić
1888. branko celin
1889. anonimni podpisnik
1890. anonimni podpisnik
1891. anonimni podpisnik
1892. anonimni podpisnik
1893. Dr. Tine Grebenc
1894. Peter Rondaij
1895. Teja Zudic
1896. Marija Ažber
1897. MILENA CVETEŽAR
1898. Marjeta Novak
1899. Damjana Tiselj
1900. Jure Kozamernik
1901. marko pretner
1902. BREDA HAVLE
1903. avgust cvetežar
1904. Tomaž Zorman
1905. MARKO DOLENC
1906. anonimni podpisnik
1907. Pavel Močnik
1908. anonimni podpisnik
1909. anonimni podpisnik
1910. Tomaž Klojčnik
1911. Milena Močnik
1912. anonimni podpisnik
1913. Damjana Štimac
1914. Maja Isaković
1915. Tomaž Ogrin
1916. ALENKA ERMINIO
1917. Ana Dolenc
1918. Gordana Granatir
1919. anonimni podpisnik
1920. Tanja Kveder
1921. Vojko Kogej
1922. Dragica Đerič
1923. Peter Krek
1924. Jan Kok
1925. marko habjan
1926. anonimni podpisnik
1927. Eva Žigon
1928. anonimni podpisnik
1929. anonimni podpisnik
1930. Primož Mavsar
1931. anonimni podpisnik
1932. Meta Sekula
1933. anonimni podpisnik
1934. NATALIJA SEDEJ
1935. Matej Pirmanšek
1936. karin lavin
1937. anonimni podpisnik
1938. anonimni podpisnik
1939. Črt Ambrozič
1940. Boris Raj
1941. Ales Nograsek
1942. anonimni podpisnik
1943. mojca volovšek
1944. Marta Mank
1945. Melita Murko
1946. anonimni podpisnik
1947. Tajča Pavček
1948. lipče lumbar
1949. Breda Kranjc
1950. Brane Murko
1951. Bojan Rajh
1952. Miro Kapus
1953. anonimni podpisnik
1954. Zoran Triglav
1955. anonimni podpisnik
1956. Mateja Černič
1957. Dragica Potočnjak
1958. Nada Bezgovšek
1959. anonimni podpisnik
1960. anonimni podpisnik
1961. dr. Kristoffer Krnel
1962. ewa gunnčar
1963. Cvetka Vlaj Mazouzi
1964. anonimni podpisnik
1965. margareta kokalj
1966. Vesna Forca
1967. Marija Novak
1968. jernej marc
1969. anonimni podpisnik
1970. Romea Žbogar
1971. anonimni podpisnik
1972. Mojca Dobnikar
1973. Urška Potočnik
1974. Simon Jurečič
1975. Robert Hoblaj
1976. Mojca Lavrič
1977. TINE VELER
1978. anonimni podpisnik
1979. Marjan Repič
1980. mojca kumer
1981. Sašo Miklič
1982. Maja Mitrović
1983. Emil Urbanc
1984. Beti Lunder
1985. Valerija Grah
1986. Svetlana Slapšak
1987. anonimni podpisnik
1988. Mihael Vertačnik
1989. anonimni podpisnik
1990. Franc Tominec
1991. Thomas Cuk
1992. anonimni podpisnik
1993. anonimni podpisnik
1994. Tina Batistuta
1995. Aljoša Vidmar
1996. Arijana Dronjak
1997. Slavka ILICH
1998. anonimni podpisnik
1999. Josip Juras
2000. Aleš Črnič
2001. zdenka vošnjak
2002. anonimni podpisnik
2003. anonimni podpisnik
2004. alenka leber
2005. anonimni podpisnik
2006. Marjan Čermelj
2007. anonimni podpisnik
2008. anonimni podpisnik
2009. Tilen Žagar
2010. anonimni podpisnik
2011. Franci Pečnik
2012. Eva Žigon
2013. Darinka Vesenjak
2014. anonimni podpisnik
2015. anonimni podpisnik
2016. anonimni podpisnik
2017. VITA KREN PIČULIN
2018. Milenka Jesenko
2019. anonimni podpisnik
2020. Mojca Tušek
2021. Boris Bukovšek
2022. Robert Gostinčar
2023. jasna klinc
2024. Nuša Masnec
2025. anonimni podpisnik
2026. Matjaž Glavan
2027. anonimni podpisnik
2028. Viktor Kolšek
2029. Meta Odar
2030. anonimni podpisnik
2031. Tone Gašper
2032. Matjaž Ugovšek
2033. Ivanka Bajt
2034. Bojana Košir
2035. Jasna Breznik
2036. Natalija Gorščak
2037. anonimni podpisnik
2038. Ivanka Stanič
2039. Janez Ziherl
2040. Diana Palčič
2041. Inja Dolar
2042. ZDENKA STOVIČEK
2043. Magda Ivanetič
2044. tina sekulic
2045. janez Rupar
2046. anonimni podpisnik
2047. anonimni podpisnik
2048. anonimni podpisnik
2049. matej štekl
2050. anonimni podpisnik
2051. anonimni podpisnik
2052. Alenka Tomšič
2053. Mateja Marincelj
2054. anonimni podpisnik
2055. anonimni podpisnik
2056. simon krajnc
2057. alenka kafol
2058. anonimni podpisnik
2059. Mirjana Žokalj
2060. nada pretnar
2061. Rado Čepič
2062. Helena Motoh
2063. anonimni podpisnik
2064. irena štern
2065. Simon Macuh
2066. Andreja Bahar muršič
2067. ana klenovšek
2068. Leonroa Jakovlević
2069. anonimni podpisnik
2070. Matjaž Nagode
2071. anonimni podpisnik
2072. anonimni podpisnik
2073. Irina Lah
2074. anonimni podpisnik
2075. Anja Ivanovič
2076. Vesna Zupanc
2077. Martina Frelih
2078. Jože Deržič
2079. Biba Gregory
2080. Martin Sehur
2081. anonimni podpisnik
2082. anonimni podpisnik
2083. Elo Mihevc
2084. Polona Pagon
2085. anonimni podpisnik
2086. Tatjana Obračunč
2087. Sine Obračunč
2088. Neža Čebron Lipovec
2089. Slavica Colja
2090. Sonja Marin
2091. Primož Kuštrin
2092. anonimni podpisnik
2093. anonimni podpisnik
2094. Jan Peloza
2095. slavko bračko
2096. mitja černilec
2097. lucija Čačković
2098. Aleksandra Kovac
2099. Janez Kukovica
2100. Marta Erznožnik
2101. Maja Hrovat
2102. Lana Šimenc
2103. Igor Mezgec
2104. anonimni podpisnik
2105. Peter H.
2106. Darko Turk
2107. gogita laureni
2108. anonimni podpisnik
2109. jože uršej
2110. anonimni podpisnik
2111. Blaž Žabkar
2112. Katarina Žabkar
2113. Alenka Krajnc
2114. tomaž teran
2115. Tanja Marcijan
2116. anonimni podpisnik
2117. petra arh
2118. Damir Mlinarič
2119. Staša Cafuta Trček
2120. Petra Firm
2121. Bojan Marušič
2122. anonimni podpisnik
2123. NIna Sonja Hlebš
2124. Boris Černec
2125. Silvana Kranjc
2126. Marija Batista
2127. anonimni podpisnik
2128. uroš zdešar
2129. stanislav zdešar
2130. Tone Jesenko
2131. anonimni podpisnik
2132. matej palka
2133. Zdenko Širca
2134. Metka Rupnik
2135. Kaja Pohar
2136. anonimni podpisnik
2137. romana šrimpf
2138. anonimni podpisnik
2139. anonimni podpisnik
2140. SANDA BELE
2141. Katarina Rotar
2142. katarina jelen
2143. anonimni podpisnik
2144. Andreja Kavčič
2145. anonimni podpisnik
2146. Franci Kapus
2147. anonimni podpisnik
2148. VESNA ŠTURM
2149. Miha Sušnik
2150. Jure Peternel
2151. Maruša Tadenc
2152. anonimni podpisnik
2153. anonimni podpisnik
2154. Mitja Softić
2155. Samo Ivačič
2156. ivanka peternel
2157. FRANCI PUŠENJAK
2158. Mirjam Drnovšček
2159. jasna fiegl
2160. anonimni podpisnik
2161. Miha gorjanc
2162. Katarina Palčič
2163. Bojana Ukmar
2164. Darja Suhač-Pogačnik
2165. anonimni podpisnik
2166. OLGA Karničnik
2167. anonimni podpisnik
2168. Irma Seljak
2169. jaka azman
2170. Robert Eberl
2171. anonimni podpisnik
2172. nada paulin
2173. anonimni podpisnik
2174. Andreja Kolander
2175. Zarja Menart
2176. Blanka Moškrič.
2177. anonimni podpisnik
2178. Saša Serban
2179. Stanka Kopušar
2180. petra krištof
2181. anonimni podpisnik
2182. anonimni podpisnik
2183. Daljeet Suri
2184. BLANKA KOSITER
2185. Tina Trbuha
2186. Marko BRČON
2187. mateja vekar
2188. IRMA Abram
2189. MIRAN CVETKO
2190. melanija nagode
2191. anonimni podpisnik
2192. Ilija Bejkov
2193. anonimni podpisnik
2194. Aleksandra Jercinovic
2195. Dragoslava Bejkov
2196. pavlina pokorna
2197. vesna zakonjsek
2198. anonimni podpisnik
2199. karmen slak
2200. anonimni podpisnik
2201. Biserka Bašić
2202. karmen hostnik vodenik
2203. Zdenko Ravnjak
2204. anonimni podpisnik
2205. Barbara Kaiser
2206. Borut Krejačič
2207. marija velikanje
2208. Jana Eitner
2209. anonimni podpisnik
2210. borut likar
2211. Marija Nabernik
2212. matej pačnik
2213. Branka Simonič
2214. anonimni podpisnik
2215. anonimni podpisnik
2216. anonimni podpisnik
2217. NATAŠA PUŠNIK
2218. emil pižorn
2219. Tina Ravnikar
2220. Irena Perme
2221. Edi Blažič
2222. anonimni podpisnik
2223. Marija LESJAK
2224. toni pihlar
2225. vilma Mlakar
2226. Brane Žilavec
2227. Aleksabdra Rekar
2228. Borut Kržišnik
2229. Matevž Bren
2230. Gorazd Vidmar
2231. Darja Batista
2232. Iris Magajna
2233. VLADO RADIKON
2234. eva novak
2235. Tina Koler
2236. Blaž Repe
2237. anonimni podpisnik
2238. Boštjan Jerko
2239. Ljubo Poles
2240. anonimni podpisnik
2241. anonimni podpisnik
2242. Jožica Okorn
2243. Zdenka Molnar
2244. dr. Božidar Flajšman
2245. anonimni podpisnik
2246. Vesna Pogačnik
2247. anonimni podpisnik
2248. Stanislava Perne
2249. Marija Valenčak
2250. Marjan Starina
2251. Vlasta Vrbančič
2252. Ana Ogorelec
2253. Irena Potočnik
2254. Teja Rozina
2255. Lucija Ankon
2256. Miloš Jančar
2257. Spomenka Hribar
2258. taja legat lokar
2259. Tanja Slaček
2260. lucija mali
2261. anonimni podpisnik
2262. STANE KOVAČ
2263. Martina P. Herlah
2264. Sergij Žvab
2265. ZDENKA MUSTER
2266. sonja kocjan
2267. anonimni podpisnik
2268. Aleksandra Pirih
2269. marjana kerin
2270. Katarina Remic Starin
2271. Simona Ferčak
2272. Sandra Ganadi
2273. Dušica Đurić
2274. Zena Škerjanec
2275. Jaka Fürst
2276. janez horvat
2277. Andrej Vezenšek
2278. Marjana Laibacher Rogelj
2279. Vesna Hrvatin
2280. Darinka Baraga
2281. romana teran
2282. Špela Remec-Rekar
2283. Ciril Godnjavec
2284. Barica Marentič Požarnik
2285. Tatjana Gauš
2286. anonimni podpisnik
2287. Dragica Rošer
2288. Boris Janežič
2289. anonimni podpisnik
2290. Andrej Erjavec
2291. Bogdan Sotenšek
2292. Darja Kranjc
2293. Vincenc Radež
2294. štefan seršen
2295. Matjaž Poklukar
2296. tanja avsec
2297. Dušanka Tomšič
2298. Jana Zadobovšek
2299. Andreja Cilenšek
2300. BOGDAN ¨FÜRST
2301. Igor Šavora
2302. anonimni podpisnik
2303. Linda KOGOJ
2304. anonimni podpisnik
2305. anonimni podpisnik
2306. Polona Bergoč
2307. Sanda Velic
2308. Dušan Peterlin
2309. Larisa Zemljič
2310. Petra Guzelj
2311. Urša Plešnar
2312. branka zupanc
2313. anonimni podpisnik
2314. Kristina Hribar
2315. anonimni podpisnik
2316. anonimni podpisnik
2317. Tatjana Marn
2318. Matej Prijatelj
2319. Vladimir Senih
2320. mateja kmet
2321. Primož Kovič
2322. Jožica Petek
2323. Jože Kos Grabar ml.
2324. MAJDA MAK
2325. Sonja Moličnik Oblak
2326. anonimni podpisnik
2327. anonimni podpisnik
2328. anonimni podpisnik
2329. anonimni podpisnik
2330. anonimni podpisnik
2331. Vladimir Penko
2332. Viktor Vaupot
2333. dusan resnik
2334. irena gregori
2335. Monika Kastelic
2336. Andrej Udovč
2337. Sonja Kurinčič Mikuž
2338. anonimni podpisnik
2339. metka remic
2340. ANDREJA GLOBOČNIK
2341. Zvone Cepuš
2342. JELKA KLEMENČIČ
2343. anonimni podpisnik
2344. anonimni podpisnik
2345. Aleksandra Pernek
2346. danijel strah
2347. Jelena Aleksić
2348. Maja R. Mrevlje
2349. anonimni podpisnik
2350. Danijel Džever
2351. Boštjan Temniker
2352. MIJA DEŽMAN
2353. Mojca Rozmarič
2354. Manca Velkavrh
2355. anonimni podpisnik
2356. Andrej Bubnič
2357. anonimni podpisnik
2358. alen puspan
2359. anonimni podpisnik
2360. Stanislav KAC
2361. tanja dobnik
2362. marjana cvetkovič
2363. Vida Ribic
2364. Primos Rappl
2365. Matej Ocepek
2366. anonimni podpisnik
2367. anonimni podpisnik
2368. andrej krevh
2369. JASNA ŠALAMUN
2370. Marija Drešček
2371. vasija korošec
2372. anonimni podpisnik
2373. Alenka Rožič
2374. Kristina Škrbec
2375. Sara Rudolf
2376. Tomaz Belec
2377. Jelka J. Makoter
2378. Kaja Kisilak
2379. Božidar Kolar
2380. Lojze Kamnik
2381. Aleksandra France
2382. Tjaša Uršič
2383. Tomaž Žvikart
2384. Milan Škrjanc
2385. anonimni podpisnik
2386. Metka Krajnc
2387. Domen Ledinek
2388. Ingrid Vatovec
2389. Barbara Umnik
2390. Janez Zakotnik
2391. Tomaž Vovk
2392. Boris Bizjak
2393. martina piskač
2394. leonard darko
2395. Janez Malovrh
2396. Marijan Turičnik
2397. Maja Mužerlin
2398. anonimni podpisnik
2399. anonimni podpisnik
2400. Breda Zupančič
2401. Danijel Gačnik
2402. Jernej Kolbl
2403. Mihael Grobelnik
2404. Irena Marinko,mag.ekon.
2405. anonimni podpisnik
2406. Jerica Potočnik
2407. Urška Suhadolc
2408. Miro PETRIČ
2409. Manca Zupančič
2410. Matjaz Gams
2411. Nada Barut
2412. Vida Kljun
2413. Milan Mravljak
2414. anonimni podpisnik
2415. Katarina Mrvar
2416. anonimni podpisnik
2417. Helena Kragelj
2418. DUSAN ZALIG
2419. anonimni podpisnik
2420. Tomo Kajzar
2421. Peter Hace
2422. Jernej Hribernik
2423. Andrej Makuc
2424. anonimni podpisnik
2425. Boštjan Vrečar
2426. anonimni podpisnik
2427. Franc Ravnik
2428. Nataša Tič Ralijan
2429. anonimni podpisnik
2430. Venčko Petrič
2431. Bojana Furlan
2432. Lidija Skarlovnik
2433. Nina Miklič
2434. anonimni podpisnik
2435. Reneja Robič
2436. Reneja Robič
2437. Ervin Šajn
2438. anonimni podpisnik
2439. taja dewa
2440. Petra Havaj
2441. anonimni podpisnik
2442. anonimni podpisnik
2443. Kristina Šket
2444. danica naraločnik
2445. Ivan Jakopanec
2446. Zvezdana Lamovšek
2447. anonimni podpisnik
2448. jadranka cerkvenik
2449. anonimni podpisnik
2450. anonimni podpisnik
2451. erik šifrer
2452. Irena Madric
2453. tomaž miklavčič
2454. Urška Špeh
2455. Franjo Murko
2456. Milan Milanović
2457. mitja sentjurc
2458. Melina Omrzel Petek
2459. Tjaša Vrtačnik
2460. POLONA FERBEŽAR
2461. Irena Rozmari
2462. Dusana Findeisen
2463. tomaž korošin
2464. anonimni podpisnik
2465. bona bona
2466. Janez Potočnik
2467. Andrej Lamovšek
2468. Igor Kovač
2469. Mojca Fric
2470. valter kocjančič
2471. SIMON GRAČNER
2472. JOŽE ČAS
2473. Niko Tičar
2474. anonimni podpisnik
2475. Borut Vrščaj
2476. Metka Potočnik
2477. renta dragoš
2478. Andreja Lah
2479. Melhijor Hercog
2480. Metka Potocnik
2481. Nace Potočnik
2482. Manuela Trajber
2483. anonimni podpisnik
2484. urška Lukač
2485. sonja železnikar
2486. borut kolar
2487. marija obreza
2488. Urška Sešek
2489. darja škrilec
2490. anonimni podpisnik
2491. nada zibert
2492. anonimni podpisnik
2493. ana rupnik
2494. Jelka Aljančič
2495. Suzana Jug
2496. Lidija Cerovac
2497. Marko Cvetko
2498. milan klodič
2499. irena parzer
2500. Irena Penko
2501. Petra Tisnikar
2502. Bojana Caf
2503. Bianca Žvorc Morris
2504. Sergij Tomšič
2505. Mitja Ajdič
2506. anonimni podpisnik
2507. Silvo Obrul
2508. DRAGO DOGŠA
2509. anonimni podpisnik
2510. Tadej Vrtačnik
2511. Alenka Šoljič
2512. ALEKSANDRA LENART
2513. Tanja Žižmond
2514. MARJAN OBREZA
2515. jožica kodnik
2516. anonimni podpisnik
2517. mirjana rakitovac perko
2518. Mateja Zupanc
2519. Špela Šavs
2520. Katarina Kafadar
2521. Nada Čebokli
2522. anonimni podpisnik
2523. Tomaz Bedina
2524. bojan grandlic
2525. Božo Virtič
2526. Irena Šimnovec
2527. anonimni podpisnik
2528. anonimni podpisnik
2529. anonimni podpisnik
2530. anonimni podpisnik
2531. simon valentan
2532. Zora A. JURIČ
2533. anonimni podpisnik
2534. anonimni podpisnik
2535. anonimni podpisnik
2536. Tanja Tomažinčič
2537. Cveta Popotnik Pršo
2538. anonimni podpisnik
2539. Bostjan Pregelj
2540. anonimni podpisnik
2541. anonimni podpisnik
2542. Cveto Briški
2543. Metka Starič
2544. IRENA ŠTUCIN
2545. ANTONIJA ŠTUCIN
2546. LUKA ŠTUCIN
2547. SAŠA ŠTUCIN
2548. Marija Segula
2549. Boštjan Grabner
2550. Aleksandar Đorović
2551. Jernej Zajc
2552. Franc Brelih
2553. Anka Di Batista
2554. Tatjana Kompan Jankovič
2555. anonimni podpisnik
2556. neva lebar
2557. cirila zajc
2558. Andrej Čebokli
2559. Ana Plut
2560. matej medved
2561. Sabina Trefalt
2562. anonimni podpisnik
2563. VANJA DEBELAK
2564. David Muršec
2565. Marjan Nemanič
2566. anonimni podpisnik
2567. Vesna Janškovec
2568. Uroš Brankovič
2569. anonimni podpisnik
2570. Kristina Velišček
2571. draja srebnik
2572. anonimni podpisnik
2573. SAŠA TRŠAR
2574. anonimni podpisnik
2575. anonimni podpisnik
2576. Marinka Cotman Pintar
2577. breda poljanec
2578. Radovid Drobnjak
2579. andrej likar
2580. Nevenka Rauter
2581. Alenka Grasic
2582. anonimni podpisnik
2583. tim gradnik
2584. Tadeja Tišlar
2585. anonimni podpisnik
2586. duška strmole
2587. igor kralj
2588. MILJANA DOLINŠEK
2589. Jernej Jazbec
2590. Ana Pertinač
2591. Sabrina Kušar
2592. Polona Calderera
2593. Matevž Vučer
2594. ester žnidarčič
2595. Andreja Bitenc
2596. Polona Hafner
2597. anonimni podpisnik
2598. Helena Jazbec
2599. Janez Jazbec
2600. Marijan Baričič
2601. Boštjan Hafnar
2602. Drago Mahorko
2603. anonimni podpisnik
2604. Matej Skrivarnik
2605. Jasmina Kert
2606. marko durini
2607. Brigita Oblak
2608. Miran Oset
2609. Silva Verglez
2610. ALENKA ČOP
2611. anonimni podpisnik
2612. Jana dravinec
2613. Sonja Ivnik
2614. anonimni podpisnik
2615. Maša Vukovič
2616. Karla Lužar
2617. Petra Likovič
2618. Aleška Stritar
2619. Erika Kurspahić
2620. ANDREJA DEŽMAN
2621. anonimni podpisnik
2622. TRUDA URBANČIČ
2623. SANJA JOVIČIĆ
2624. Brigita Križan
2625. anonimni podpisnik
2626. anonimni podpisnik
2627. anonimni podpisnik
2628. Peter Bukovnik
2629. LIDIJA RAVŠ
2630. anonimni podpisnik
2631. Jure Kert
2632. Joan Mozina
2633. Boštjan Boc
2634. anonimni podpisnik
2635. Brigita Lipovšek
2636. aleksander čepon
2637. TATJANA ŠKORJANC
2638. Nevenka Vidrih
2639. anonimni podpisnik
2640. Marko Lipovšek
2641. Primož Škruba
2642. marjana majcen
2643. JANA STANJKO
2644. Alenka Repič
2645. petra cankar
2646. Zdenka Matjašič
2647. Rado Jenko
2648. anonimni podpisnik
2649. anonimni podpisnik
2650. Andreja Lipnik
2651. anonimni podpisnik
2652. Nataša Ružič
2653. Ksenija Furman Jug
2654. tina štirn
2655. anonimni podpisnik
2656. ANA RAUNIG
2657. Helena Papež
2658. Simona Prhavc
2659. Naty Ivelja
2660. Dana Maurovič Anžur
2661. Tatjana Lukman
2662. Jožica Pospeh
2663. polona hocevar
2664. Simon Zemljarič
2665. Vasja Matjašič
2666. majda klancar
2667. Marija Prekoršek Kovač
2668. Aleš Pevc
2669. anonimni podpisnik
2670. Nevins Mohar
2671. Mojca Koprivnikar
2672. Maja Homec
2673. Mateja Banko
2674. minka dobnik
2675. Matjaž Kotar
2676. Karmen Toromani
2677. Pettr Adamič
2678. anonimni podpisnik
2679. severina vogrič
2680. Silvester Bader
2681. Katarina Alič Čretnik
2682. mojca šket
2683. Hariom Jöbstl
2684. Jelka Očko
2685. anonimni podpisnik
2686. anonimni podpisnik
2687. Anita Ipša
2688. Mihael Petek
2689. Petra Gril
2690. Loredana Rogan
2691. Tomaž Leskovšek
2692. Dragica Breskvar
2693. borut kruder
2694. ANDREJA POŽAR
2695. Romana Godec
2696. Andreja Kalc
2697. JOŽICA PERME
2698. darinka viher
2699. Barbara Kragelj Jerič
2700. anonimni podpisnik
2701. darja radonić
2702. Mojca Čadež
2703. Joža Ponikvar
2704. Judita Česen
2705. Damjan Gruden
2706. Maja Ferkulj
2707. frančiška stare
2708. anonimni podpisnik
2709. miha teran
2710. anonimni podpisnik
2711. Marija Vrbek Preša
2712. Lucija Škrlj
2713. anonimni podpisnik
2714. Matic Juvan
2715. Erika Kozinc
2716. Bogdan Pelc
2717. Darja Kavčič
2718. Irena Majcen
2719. Mihaela Domanjko
2720. Boris Car
2721. Cvetka Stamatovski
2722. Marjetka Bratkovič
2723. martina marinšek
2724. anonimni podpisnik
2725. Vesna Babič
2726. sanja lončar
2727. Dejan Boroje
2728. Ljubica Zgonec Zorko
2729. Mojca Rogan
2730. Darinka Šmerc
2731. Nataša Fabjančič
2732. anonimni podpisnik
2733. Miloš Hribernik
2734. Jožica Bajc Pivec
2735. Robert Goreta
2736. anonimni podpisnik
2737. Karmen Erčulj
2738. lidija Kolnik
2739. anonimni podpisnik
2740. anonimni podpisnik
2741. anonimni podpisnik
2742. anonimni podpisnik
2743. HELENA REMIC
2744. anonimni podpisnik
2745. tatjana tominc
2746. Andrej Senica
2747. Vita Dolžan
2748. anonimni podpisnik
2749. Tomo BOŽIČ
2750. anonimni podpisnik
2751. blaž dominik
2752. Tadeja Stegel
2753. Tine Cirk
2754. petra polovšek
2755. anonimni podpisnik
2756. anonimni podpisnik
2757. Alojz Urbajs
2758. Ljubica Drinic
2759. anonimni podpisnik
2760. MAJDA KOPLAN
2761. Joža Jamšek
2762. Karmen Antončič
2763. Franci Suhadolnik
2764. urška čadež čeperković
2765. Tone Plahtar
2766. jurij kladnik
2767. Andreja Šeme
2768. mateja kavcic
2769. Urša Rus
2770. Goce Surladžioski
2771. Franc Petrovčič
2772. anonimni podpisnik
2773. Igor Petaros
2774. Igor Toplak
2775. anonimni podpisnik
2776. anonimni podpisnik
2777. Nataša Kumer
2778. Breda Dular
2779. Gregor Bogovčič
2780. Mija Vida
2781. gabrijela Čepič
2782. anonimni podpisnik
2783. Matjaž Škerjanec
2784. Herman Škrinjar
2785. DAVID KRAVANJA
2786. Judita Štefančič
2787. snežana dolenc
2788. Anton Brečko
2789. Tana Lipovž
2790. anonimni podpisnik
2791. Jože Križan
2792. Matjaž Magajna
2793. marjeta poklukar
2794. anonimni podpisnik
2795. anonimni podpisnik
2796. majda cergolj
2797. anonimni podpisnik
2798. Majda Zevnik
2799. anonimni podpisnik
2800. Anita Gregorc
2801. Boris Kerle
2802. martina gregori
2803. anonimni podpisnik
2804. Tjasa Kuzmic
2805. rok grželj
2806. Janez Bitenc
2807. NADA NAGODE
2808. Neža Rihtar
2809. Sabrina Šuštar
2810. anonimni podpisnik
2811. anonimni podpisnik
2812. neva FILIPČIČ
2813. Edvard Sodnik
2814. Erika Videnović
2815. Peter Zajec
2816. Franc Bastl
2817. Adrijana Šegula
2818. anonimni podpisnik
2819. Urška Henigman
2820. Adela Bembič
2821. Karmen Kopriva
2822. anonimni podpisnik
2823. Robi Lavin
2824. Marija VRHOVNIK
2825. anonimni podpisnik
2826. Miha Vuk
2827. Borut Vrhovnik
2828. Mateja Štrukelj
2829. Rok Žibrat
2830. anonimni podpisnik
2831. anonimni podpisnik
2832. anonimni podpisnik
2833. andreja komprej
2834. Katja Logar
2835. anonimni podpisnik
2836. anonimni podpisnik
2837. Marja Koss
2838. romana andrejka kavčič
2839. anonimni podpisnik
2840. jožica polajžer
2841. Katja L. Klemenčič
2842. anonimni podpisnik
2843. Mateja Vidmar
2844. anonimni podpisnik
2845. Ines Drame
2846. Minča Komovec
2847. Ida Djurdjevič
2848. anonimni podpisnik
2849. Tina Turk
2850. Ajša Pučnik
2851. anonimni podpisnik
2852. anonimni podpisnik
2853. Nataša Pešec
2854. Damjan Jevšnik
2855. ana vidmar
2856. Melanija Fabčič
2857. Milan Stropnik
2858. anonimni podpisnik
2859. anonimni podpisnik
2860. Mili Primožič
2861. irena pezdir
2862. anonimni podpisnik
2863. anonimni podpisnik
2864. simon bajt
2865. FRANC ŠANDOR
2866. anonimni podpisnik
2867. marino sosič
2868. Mery Lončar
2869. Majda tanasič
2870. ivanija sosič
2871. Tatjana Dobravec
2872. anonimni podpisnik
2873. Katarina Konda
2874. Irena Očkerl
2875. anonimni podpisnik
2876. anonimni podpisnik
2877. Snežna Šeruga
2878. TINE ZUPANČIČ
2879. Vlado Kokol
2880. Erna Zupan
2881. saša slamnik
2882. Darko Kašnik
2883. darko plevnik
2884. Špela Škrajnar
2885. anonimni podpisnik
2886. Darko Kastigar
2887. Noemi Pozar-Dörsch
2888. anonimni podpisnik
2889. Nadaz Zorko
2890. anonimni podpisnik
2891. Janez Janša
2892. janez zakrajšek
2893. TJAŠA PAVČEK
2894. Maja Valenčak
2895. ANA LEBAR
2896. Domen Kleva
2897. maja zdešar
2898. Irena Švab
2899. Ivan Bačić
2900. URŠA PETERNEL
2901. Irena Bec
2902. Urška Laznik
2903. Edvard samec
2904. dea vučnik
2905. Boris Treven
2906. Jožica Škraban
2907. Demir Pehlič
2908. Marta Smrdel
2909. Nirmana Glibic
2910. Boštjan Kne
2911. anonimni podpisnik
2912. Tatjana Regent
2913. anonimni podpisnik
2914. Saša Ilić
2915. Nadja Tavčar
2916. Igor Cencič
2917. Jožica Kraševec
2918. Vid Florjanc
2919. gordana pugelj k.
2920. Petra Klinc
2921. mojca kotar
2922. anonimni podpisnik
2923. Jana Siranko
2924. anonimni podpisnik
2925. ENISA KOLBAS
2926. anonimni podpisnik
2927. anonimni podpisnik
2928. Lara Lah
2929. Katja Gorup
2930. Maja Šantl
2931. Lidija Božac
2932. Katjuša Tomažič
2933. anonimni podpisnik
2934. Rozalija Sabo
2935. Ave Jezersek
2936. anonimni podpisnik
2937. anonimni podpisnik
2938. Nadja Ivanc Miloševič
2939. Nevenka Pregl
2940. anonimni podpisnik
2941. Marija Lavrenčič
2942. anonimni podpisnik
2943. Vlasta Planko
2944. jurij knez
2945. Miran Česen
2946. Meri Tišler
2947. MARJETA JANČIČ
2948. herman krakow
2949. anonimni podpisnik
2950. Kurt Unger
2951. anonimni podpisnik
2952. Petra Demšar
2953. Fani Sešek
2954. anonimni podpisnik
2955. anonimni podpisnik
2956. Andrej Detela
2957. Miroslav petrič
2958. Irena Jug
2959. anonimni podpisnik
2960. ALENKA OBLAKOVIČ
2961. irena polner
2962. Andreja Urbancic
2963. Simona Spolenak
2964. Stanka Perne
2965. Nuša Lajnšček
2966. Filip Sporčič
2967. Brina Zagorc
2968. Mateja Simčič
2969. Janez Lebar
2970. Irena Dragoš
2971. petra pušnik
2972. Marija Debeljak
2973. Anton Škarja
2974. Janez Debeljak
2975. Suzana Krajnc
2976. Alenka Kermelj
2977. Milena Basiaco
2978. Primož Riegler
2979. milena bradač
2980. Žan Flaker Berce
2981. brigita korošec
2982. jozi kranjc
2983. anonimni podpisnik
2984. Vesna Skrbinjek
2985. Iztok Vrenčur
2986. anonimni podpisnik
2987. anonimni podpisnik
2988. Stasa Nemet
2989. Ana Šimenc
2990. Ivan Vukmanov
2991. Ana Tratnik
2992. Robert Padežnik
2993. Vida Rajh
2994. Nina Vidic
2995. igor Perko
2996. sonja trplan
2997. Renata Špendal
2998. anonimni podpisnik
2999. manica mastnak
3000. Zvonko Rusjan
3001. VOJKO KOLENC
3002. Aleksandra Mirkanović
3003. anonimni podpisnik
3004. Danilo Kolar
3005. maruša derling
3006. Alenka Černe
3007. brigita korošec
3008. Igoe Razbornik
3009. Melita Travnik
3010. Melita Kamenik
3011. anonimni podpisnik
3012. Rok Furjanič
3013. anonimni podpisnik
3014. Meta Rešek
3015. anonimni podpisnik
3016. Andreja Gnidovec
3017. anonimni podpisnik
3018. Silva Pavlin
3019. anonimni podpisnik
3020. anonimni podpisnik
3021. Bogdan Funda
3022. Anton Kalan
3023. Joško Mestnik
3024. Katja Mrak
3025. Suzana Meglič
3026. Darja Langus
3027. anonomni podpisnik
3028. irena šisernik
3029. tomaz toplak
3030. spela vodlan
3031. anonimni podpisnik
3032. franc meke
3033. anonimni podpisnik
3034. Maja Kraigher
3035. anonimni podpisnik
3036. Nevenka Preložnik
3037. vito klinc
3038. Bojana Čeh Ambruš
3039. Polonca Majcenovič
3040. Urška Modrijan
3041. Anastassia Felini
3042. anonimni podpisnik
3043. anonimni podpisnik
3044. Urban Urbanc
3045. Rihard Kovačič
3046. BOŽENA PERKO
3047. Angelina Premdehar
3048. anonimni podpisnik
3049. Petra Miško Helvig
3050. PETRA STRGAR RIŽNAR
3051. Snežna Kokelj
3052. anonimni podpisnik
3053. Zvonka Cimerman
3054. Robi Pirnat
3055. Jasna Sporčič
3056. Matej Mlinar
3057. Sandi Ocepek
3058. Adrijana Mlinarič
3059. Darinka Prešeren
3060. SILVA PERIČ
3061. Sonja Lendero
3062. Radovan Jenko
3063. anonimni podpisnik
3064. matjaž jerala
3065. anonimni podpisnik
3066. Tajda Peinkiher
3067. lina jelen
3068. Matic Albreht
3069. helena hafner
3070. Katja Čelič
3071. Zlata Ramovš
3072. Aleš Oblak
3073. Mojca Potnik Šonc
3074. Saša Bezek Mejaš
3075. Tjaša Jurman
3076. anonimni podpisnik
3077. Anže Mohorič
3078. Danica Bernik
3079. Marko Udvanc
3080. Majta Zupan
3081. Andreja Klavžar
3082. Akira Hasegawa
3083. Aleksandra Smole
3084. Marko Celarc
3085. Vesna Kovac
3086. anonimni podpisnik
3087. aleksander gaube
3088. Urska Zagorsek
3089. Mateja Klančišar
3090. anonimni podpisnik
3091. anonimni podpisnik
3092. Smiljan Slukan
3093. Iztok Skok
3094. lenart skok
3095. Ana Praznik
3096. Zdenka Sotlar
3097. Dragica Lahovnik
3098. Bernarda Lukman
3099. anonimni podpisnik
3100. Janez Gregori
3101. DUŠANKA GRANDA
3102. urška Kralj Pušnik
3103. Anita Hribar
3104. maruša masle
3105. Gita Zalokar
3106. anonimni podpisnik
3107. anonimni podpisnik
3108. bojan potočnik
3109. darka poljanec
3110. MILENA BLAŽUN
3111. Bernarda Mrak
3112. Marta Horvat
3113. IRENA KREK
3114. Urša Poljanec
3115. Melita Kos
3116. Judita Ciglič
3117. janez likar
3118. anonimni podpisnik
3119. Alja Monfreda
3120. Dejan Brence
3121. Dragica Medved
3122. Nikolaj VIHAR
3123. Jakob Žiljcov
3124. Liljana Jerman
3125. anonimni podpisnik
3126. Darko Grifič
3127. nataša logar
3128. anonimni podpisnik
3129. štefan režonja
3130. Peter Sandrin
3131. mitja zagoricnik
3132. Karin Gabrovšek
3133. Dragica Milojević
3134. Janko Lupša
3135. anonimni podpisnik
3136. Tomaž Bartol
3137. anonimni podpisnik
3138. Špela Ahačič
3139. Gorazd Valentič
3140. anonimni podpisnik
3141. Mojca Štuhec
3142. anonimni podpisnik
3143. Nida Reya
3144. Bernarda Demšar
3145. Jožica Murnik
3146. anonimni podpisnik
3147. Jožica Kramar
3148. Tatjana Kravos
3149. anonimni podpisnik
3150. KARMEN PAHOR
3151. Marija Logar
3152. Blažena Košmerl
3153. anonimni podpisnik
3154. silva fras
3155. Sebastijan Pešić
3156. Alenka Flisar
3157. anonimni podpisnik
3158. Matevž Veble
3159. TEJA PALIR
3160. Vesna Šloser
3161. Miha Zagoričnik
3162. Tomaž Buh
3163. Marjan Ogrinc
3164. anonimni podpisnik
3165. anonimni podpisnik
3166. Aleksandar Banić
3167. Andreja Avsenik
3168. anonimni podpisnik
3169. anonimni podpisnik
3170. Tomaž Rode
3171. anonimni podpisnik
3172. Vlasta Grom
3173. anonimni podpisnik
3174. Zofija Paulin
3175. anonimni podpisnik
3176. Slavka Herman
3177. Simona Pogačič
3178. Gregor Basiaco
3179. Janko Herga
3180. anonimni podpisnik
3181. Albin Završnik
3182. ALBIN APOTEKAR
3183. Borislav Širec
3184. Ksenija Kop
3185. Damijan Novak
3186. anonimni podpisnik
3187. Nataša Mori
3188. anonimni podpisnik
3189. Aleš Mlač-Černe
3190. viktorija koščak
3191. Jan Potočnik
3192. Jolanda Pirnat
3193. KARMEN SADEK PUČNIK
3194. Biserka Perovšek
3195. Petra Jeretina
3196. anonimni podpisnik
3197. SONJA BASTIČ
3198. anonimni podpisnik
3199. SONJA DJAKOVIČ
3200. Marjan Rode
3201. Natasa Godec
3202. mario lamešić
3203. Peter Velkavrh
3204. tadeja stopa
3205. Tjaša Teržan
3206. Aleš Vaupotič
3207. anonimni podpisnik
3208. anonimni podpisnik
3209. anonimni podpisnik
3210. Lada ZEI
3211. anonimni podpisnik
3212. helena markuta
3213. anonimni podpisnik
3214. srecko fregl
3215. Tatjana Pfeifer
3216. anonimni podpisnik
3217. Mojca Pintarič
3218. Lora Bele
3219. ALEŠ GRAČNAR
3220. Sebastjan Rosa
3221. Miran Horvat
3222. JOŽE LUSAVEC
3223. danilo branko bajc
3224. ANA KEBER
3225. majda lipič prosič
3226. Žiga Zdovc
3227. Magda Deželak
3228. Jože Deželak
3229. silva mori
3230. anonimni podpisnik
3231. Nastassia Vilfan
3232. Nada Golija Vastič
3233. anonimni podpisnik
3234. anonimni podpisnik
3235. Robert Brezigar
3236. dejan smolnikar
3237. anonimni podpisnik
3238. Biserka Ternovšek
3239. Vera Brezigar
3240. Nino Kirbiš
3241. Peter Zagožen
3242. Franc Porenta
3243. anonimni podpisnik
3244. anonimni podpisnik
3245. sreco rovsek
3246. Darja Cimerman
3247. Bogdan Brezigar
3248. Andreja Oražem
3249. štefan duša
3250. Jasna Toplak
3251. Zvezdana Pavletič
3252. anonimni podpisnik
3253. anonimni podpisnik
3254. JURIJ DOBRILA
3255. anonimni podpisnik
3256. Lidija Srša
3257. Mihael Mrak
3258. anonimni podpisnik
3259. zdravko hrastnik
3260. MARJETKA POLANČIČ
3261. Mirjana Penca
3262. Herbert Schwikart
3263. Nina Godesa (s stresico)
3264. Franc ANDRIC
3265. Alenka Jeraša
3266. anonimni podpisnik
3267. Vanja Rovšnik
3268. Jovanka Bukovec
3269. igor zevnik
3270. Mateja Ručigaj
3271. anonimni podpisnik
3272. Marta Kos
3273. anonimni podpisnik
3274. Irena Mravlje
3275. anonimni podpisnik
3276. Branko Štrukelj
3277. anonimni podpisnik
3278. brigita hentak
3279. anonimni podpisnik
3280. jožica basle
3281. berti basle
3282. ALEKSANDRA KLEP
3283. anonimni podpisnik
3284. anonimni podpisnik
3285. anonimni podpisnik
3286. anonimni podpisnik
3287. ŠPELA NEMEC
3288. Sonja Novak
3289. anonimni podpisnik
3290. Andrej Teodorovič
3291. CVETA JAZBEC
3292. Ivan Krajnc
3293. Boris Grobler
3294. anonimni podpisnik
3295. tadej krese
3296. anonimni podpisnik
3297. Danijela Ribizel
3298. Jože Repovž
3299. Darinko Palir
3300. hermina ogrič
3301. Vasja Trstenjak
3302. Urška Košenina
3303. anonimni podpisnik
3304. anonimni podpisnik
3305. PINA HU
3306. Katarina Kralj Marinček
3307. DARA ARATT
3308. Gregor Logar
3309. Majda Zakovšek
3310. anonimni podpisnik
3311. anonimni podpisnik
3312. anonimni podpisnik
3313. anonimni podpisnik
3314. Rafael Kovačič
3315. anonimni podpisnik
3316. Danila Tominc
3317. anonimni podpisnik
3318. ANDREJA CEGNAR
3319. Lilijana Pozderec
3320. Jošt Hobič
3321. anonimni podpisnik
3322. nina arh
3323. anonimni podpisnik
3324. Živa Vidmar
3325. Andreja Kavaš
3326. barbara hiti
3327. Luka Gorše
3328. IGOR POVODEN
3329. anonimni podpisnik
3330. Nataša Janićijević
3331. anonimni podpisnik
3332. anonimni podpisnik
3333. Damir Jelic
3334. Dušan Jemec
3335. Branka Vujasin
3336. Nataša Koprivnikar
3337. Sonja Kos
3338. Vesna Savnik
3339. Sašo Porenta
3340. Branka Kozina Zorman
3341. anonimni podpisnik
3342. Anton Pozvek
3343. anonimni podpisnik
3344. anonimni podpisnik
3345. Mojca Hanžekovič
3346. Jasna Gumze
3347. Mojca Kurent
3348. stanislava petrovič
3349. polona lešnik
3350. ANICA STELE
3351. klemen čebulj
3352. anonimni podpisnik
3353. anonimni podpisnik
3354. CVETKA PERNOVŠEK
3355. urša štrukelj
3356. Erika Klančnik
3357. MARINKA ŠORLI
3358. Tomaž Lapajne Dekleva
3359. anonimni podpisnik
3360. dušan toplak
3361. Nava Vardjan
3362. Aleš Jamšek
3363. Niko Rebek
3364. Irena Tone
3365. Stanko Tone
3366. Jaka Geltar
3367. Mario Benkoč
3368. MILENA OŽBOLT
3369. Vera Vilfan
3370. anonimni podpisnik
3371. anonimni podpisnik
3372. anonimni podpisnik
3373. martin grašič
3374. Jelka Ribič
3375. andrej curk
3376. Nika Mlekuž
3377. anonimni podpisnik
3378. anonimni podpisnik
3379. Jožica Pintar
3380. anonimni podpisnik
3381. Sašo Kelih
3382. Zmago Logar
3383. anonimni podpisnik
3384. Janez Virant
3385. anonimni podpisnik
3386. POLONA NOVAK
3387. anonimni podpisnik
3388. Orlando Zidar
3389. anonimni podpisnik
3390. Lidija Dolinar
3391. DARJA DRAVEC
3392. anonimni podpisnik
3393. NUSA KOZINC
3394. anonimni podpisnik
3395. Edi Dobrila
3396. anonimni podpisnik
3397. Marko Zevnik
3398. Ivanka Vukovič
3399. Mateja Brejc
3400. Marija Martinčič
3401. Maja Obreza
3402. Gabrijela Pohar
3403. Darija N.Gerbec
3404. stane valentar
3405. Claudia Jenko
3406. Jože Zakotnik
3407. štefka zorec
3408. Jurij Jerele
3409. JANEZ ŠTROVS
3410. mija hribar
3411. lidija suhadolnik
3412. Marija Držanič
3413. Emil Šterk
3414. alex gračner
3415. Ana Tivadar
3416. MARKO BIDOVEC
3417. Marija Sluga
3418. Ana Hlastan
3419. anonimni podpisnik
3420. Barbara Javornik
3421. Jana Ambrožič
3422. barbara poljanec
3423. Neva Šemrov
3424. Gregor Kobal
3425. karmen verček
3426. marko obranovič
3427. Alenka Tančič Grum
3428. Samo Turk
3429. Branko Virant
3430. NINA PERKO
3431. Miha Majc
3432. SSN Stranka slovenskega naroda
3433. Andreja Jurjevčič
3434. Šarlota Vukovac
3435. Karmen Kristan
3436. Marin Gizdavčič
3437. Blažka Dolinšek
3438. miljana deržek
3439. Duša Bizjak
3440. anonimni podpisnik
3441. Ksenija Tratnik
3442. Duša Bizjak
3443. NATAŠA ŠTRUKELJ
3444. Stane Bitežnik
3445. Marina Tekavec
3446. anonimni podpisnik
3447. anonimni podpisnik
3448. Jerneja Božič
3449. Roman Božič
3450. jožica goličnik
3451. anonimni podpisnik
3452. Maja Smolej
3453. MARJETA KOČEVAR
3454. borut satler
3455. ANKA KAVČIČ CIMPRIČ
3456. Tanja Bole
3457. vito susnik
3458. anonimni podpisnik
3459. Igor Gatnik
3460. Irena Kužnik
3461. anonimni podpisnik
3462. Jasna Marija Zupan
3463. manfred jakop
3464. anonimni podpisnik
3465. darinka Kozinc
3466. anonimni podpisnik
3467. Simona Borovič
3468. Arteja Bavec
3469. Nina Strle
3470. Irena Benedik
3471. anonimni podpisnik
3472. Eric Flat
3473. NADA JENSTERLE
3474. Andrej Žumer
3475. anonimni podpisnik
3476. andrej žumer
3477. Matej Kamnar
3478. jasna perinčič manfreda
3479. anonimni podpisnik
3480. Vida Tekavčič
3481. Davorin Čermelj
3482. Jasna Blaznik
3483. Lado Tekavčič
3484. anonimni podpisnik
3485. Aleš Štefančič
3486. rolando košmerl
3487. boštjan ogris
3488. Anica Bogožalec
3489. cvetka skok
3490. robert bolčina
3491. Silva Zagorc
3492. Vlasta Markočič
3493. Tanja Verovsek
3494. Vida Hrabar
3495. Kati Kavčič
3496. BRANIMIRA DANILOVIČ
3497. anonimni podpisnik
3498. Jernej Primon
3499. anonimni podpisnik
3500. anonimni podpisnik
3501. Marija Pavlič
3502. Aleš Kolmanič
3503. Slavko Kancilija
3504. anonimni podpisnik
3505. Cvetka Jurišič
3506. anonimni podpisnik
3507. Boris Rauter
3508. Maja Leskovec
3509. Kornelija Baša
3510. mojca doberšek
3511. edvard grobler
3512. Maruša Markočič
3513. anonimni podpisnik
3514. Iztok Mermolja
3515. Jana Špendl
3516. anonimni podpisnik
3517. vida arsenjuk
3518. Iztok Peruš
3519. Tadeja Zupan Arsov
3520. Barbara Fojkar
3521. anonimni podpisnik
3522. anonimni podpisnik
3523. anonimni podpisnik
3524. simona koscak
3525. Tanja Kulovec
3526. Marjeta Paškulin
3527. branko Sosič
3528. Irena Jenko
3529. Marjetka Slejko
3530. Branka Razpet
3531. metka sori
3532. Dragica Kosar
3533. grega tomažič
3534. Matjaž Škoda
3535. anonimni podpisnik
3536. anonimni podpisnik
3537. anonimni podpisnik
3538. anonimni podpisnik
3539. anonimni podpisnik
3540. vojko baša
3541. Marija Zidar
3542. anonimni podpisnik
3543. valentin cej
3544. milena fink
3545. Pika Kofol
3546. Ignac Kofol
3547. Irena Špendl
3548. Barbara Ciuha
3549. anonimni podpisnik
3550. Darja Umek
3551. anonimni podpisnik
3552. Angela Kralj
3553. metka štoka-debevec
3554. Mojca Bohte
3555. anonimni podpisnik
3556. anonimni podpisnik
3557. marijana zivlakovič
3558. Franci Saje
3559. Ksenija Željko
3560. Bea De Cecco
3561. anonimni podpisnik
3562. Marina Horvat
3563. Tanja Erjavšek
3564. Stanislava Novak
3565. Nevenka Okorn
3566. Slavica Benko
3567. Miha Fakin
3568. DARINKA ASIC
3569. darinka asic
3570. Ivana Jankovič
3571. anonimni podpisnik
3572. anonimni podpisnik
3573. anonimni podpisnik
3574. Mateja Marušič
3575. Nataša Osolnik
3576. anonimni podpisnik
3577. Mira Reberšek
3578. Blaz Kolman
3579. anonimni podpisnik
3580. darja povh
3581. anonimni podpisnik
3582. mira praunseis
3583. anonimni podpisnik
3584. Mojca Bevc
3585. Ada Klari
3586. anonimni podpisnik
3587. anonimni podpisnik
3588. anonimni podpisnik
3589. jože andlovic
3590. anonimni podpisnik
3591. Romana Veble Drozg
3592. Romanca Steinbacher
3593. breda pečnik
3594. Marina Butala
3595. anonimni podpisnik
3596. Jasna Lempl
3597. Tatjana Beljakovič
3598. Gregor Veble
3599. Darinka Fister
3600. anonimni podpisnik
3601. anonimni podpisnik
3602. Ana Farkaš
3603. Alenka Rovan
3604. Matjaž Filipčič
3605. anonimni podpisnik
3606. Vladimir Koritnik
3607. ilija šajatović
3608. Franja Grubar
3609. Darja Rožac
3610. Urša Trebovc
3611. Blanka Tkalec
3612. Vesna Hrovat
3613. nada polajžer
3614. Ida Čuden Rebula
3615. vilma režek
3616. anonimni podpisnik
3617. Jožica Andromako
3618. anonimni podpisnik
3619. metka holer
3620. Simona Špehar
3621. Alenka Pavlovec
3622. Silva Stanković
3623. Anja Kert
3624. Erika Kašnik
3625. suzana eva belca
3626. Irena Jereb
3627. Zdravko Šuperger
3628. anonimni podpisnik
3629. petra mikše
3630. Cecilija Šušteršič
3631. Renata Čimžar
3632. ŠPELA VRBOVŠEK
3633. Irena Gorenšek
3634. Zdenka Govednik
3635. anonimni podpisnik
3636. Angela Ivančič
3637. anonimni podpisnik
3638. slavko lovšin
3639. Katerina Jazbec
3640. anonimni podpisnik
3641. Matija Juvan
3642. Maruša Šuštar
3643. Gregor Novak
3644. Frančišek Kovačič
3645. Darja Kozlovic
3646. Romana Grdina
3647. Denis Ule
3648. Marta Avsec
3649. Jure Trbič
3650. bostjan golinar
3651. petra kunstelj
3652. anonimni podpisnik
3653. anonimni podpisnik
3654. Irena Žvan
3655. Jana Debeljak
3656. Branka Korbar
3657. Karin Butara
3658. Irina Mikše
3659. Marinka Pečar
3660. Bruno Jereb
3661. Lidija Grzinčič
3662. Aleksandra Voglar
3663. jan kumer
3664. Maja Sotenšek
3665. Monita Vozelj
3666. anonimni podpisnik
3667. Jože Avsec
3668. anonimni podpisnik
3669. Bronislava Osmak Ferfila
3670. simon željko
3671. anonimni podpisnik
3672. anonimni podpisnik
3673. Dora Debeljak
3674. anonimni podpisnik
3675. Janez Košir
3676. Aleš Zorec
3677. Darko Zupanič
3678. Darko Zupanič
3679. breda kroflič
3680. jana šimenc
3681. Tomaž Zajc
3682. Mateja Bratož
3683. Štefan Huzjan
3684. anonimni podpisnik
3685. Bojan Štucl
3686. Zorica Ivančič
3687. anonimni podpisnik
3688. klavdija krbavčič
3689. Bernarda B.
3690. Silva Jelenko
3691. Tajana Cejan
3692. marija makovec
3693. drago ternovšek
3694. Nataša Tozon
3695. ksenija šinigoj Gačnik
3696. Tatjana Zupančič
3697. LEONORA NARDONI GRAH
3698. TEA SAMSA
3699. Matjaž Krajnc
3700. anonimni podpisnik
3701. maruša planko
3702. skaš kleh
3703. anonimni podpisnik
3704. marusa planko
3705. anonimni podpisnik
3706. Maja Šušteršič
3707. Igor Gruntar
3708. Vanja Celin
3709. Darja Verdonik
3710. anonimni podpisnik
3711. Tanja Legat
3712. anonimni podpisnik
3713. fani premk
3714. anonimni podpisnik
3715. Nina Šoba
3716. irena cmager
3717. Anton Krivec
3718. Andrej Štampfel
3719. Marjana Srčič
3720. Janez Kopač
3721. valentina selšek
3722. Majda Novak
3723. Zvonko Novak
3724. Tomaž Kralj
3725. Jyoti Jöbstl
3726. Alja Žehelj
3727. Martin Škoberne
3728. Justina Škoberne
3729. anonimni podpisnik
3730. Roman Drofenik
3731. anonimni podpisnik
3732. anonimni podpisnik
3733. Nina Čebulj-Kadunc
3734. Jang Man
3735. Tomaž Kristofič
3736. Janez Muhvič
3737. Peter Kunstič
3738. anonimni podpisnik
3739. Marko Habjan
3740. Loredana Zega
3741. Gregor Meterc
3742. Katja Šter
3743. irena zupan
3744. matej zupan
3745. igor holy
3746. Majda Jakopin
3747. Nataša Kosmač Bagar
3748. anonimni podpisnik
3749. gregor černeka
3750. Polonca Kastelic
3751. Irena Majer
3752. anonimni podpisnik
3753. Metod Trebičnik
3754. Irena Naglav
3755. ernesta wojčicki germovšek
3756. anonimni podpisnik
3757. anonimni podpisnik
3758. Alenka Durnik
3759. dare blatnik
3760. Andreja Cvirn
3761. Dora Pal
3762. anonimni podpisnik
3763. MIRJAM NOVAK
3764. nevenka žagar
3765. anonimni podpisnik
3766. anonimni podpisnik
3767. Ajda Aljančič
3768. anonimni podpisnik
3769. Milan Ermenc
3770. Marta Rešetič
3771. anonimni podpisnik
3772. anonimni podpisnik
3773. Dragomir Nikolić
3774. anonimni podpisnik
3775. tjasa lapanja
3776. margareta malej
3777. anonimni podpisnik
3778. jelka vodnik
3779. rado sencur
3780. Marta Mravljak
3781. Irena Papež
3782. igor maršič
3783. Stanislav Horvat
3784. Vida Gostenčnik
3785. ivana milavec
3786. Lucija Pograjc
3787. sitka tepeh
3788. alojz petrovič
3789. anonimni podpisnik
3790. sandra rojnik
3791. Milena Čoh
3792. anonimni podpisnik
3793. Vida Šuškovič
3794. nada mišič
3795. Simon Urh
3796. Anita Kejžar Škulj
3797. anonimni podpisnik
3798. Aleš Vidmar
3799. Danilo Glažar
3800. gabrijela štampohar
3801. kiki omerzel
3802. denis črnilogar
3803. Katja Florjančič
3804. Matevž Črnilogar
3805. Sonja Škapin
3806. JOŽICA SMOLE PETERKA
3807. Danica Zaranšek
3808. janko jančič
3809. Marjana Škalič
3810. Nives Lampič
3811. andreja pantelič
3812. Katarina Ramljak
3813. melita hrenko
3814. anonimni podpisnik
3815. Bojan Kočevar
3816. Bojan Ružić
3817. anonimni podpisnik
3818. mitja konstantinovic
3819. Jože Voglar
3820. Franko Stupar
3821. MARIJA MAJCEN
3822. anonimni podpisnik
3823. Ciril Sušnik
3824. anita grohar
3825. Franc Jagodic
3826. Janez Polc
3827. Helena Pikl
3828. Asa Štricelj
3829. Polona Reisner
3830. darja damari
3831. Martina Konda
3832. anonimni podpisnik
3833. anonimni podpisnik
3834. jana novak
3835. Ana Milič
3836. ida srebotnik
3837. Tomi Tomšič
3838. Tanja Adamič
3839. Petra Törnar
3840. nives butara-kovač
3841. Alenka Oblak
3842. Janez Kocjan
3843. Iztok Kovač
3844. Igor Majcen
3845. Meta Motnikar
3846. vesna rebernak
3847. Maja Tejkal
3848. Neva Zupan
3849. Maja Papež Iskra
3850. Božena Vučajnk
3851. Andreja Škvarč
3852. Marica Raonić
3853. Marta Vahtar
3854. lučka plajnšek
3855. Gašper Lenček
3856. anonimni podpisnik
3857. anonimni podpisnik
3858. anonimni podpisnik
3859. Petra Lozinšek
3860. anonimni podpisnik
3861. Liza Benedik
3862. anonimni podpisnik
3863. Dušan Jović
3864. Jure Mavec
3865. Slavko Turšič
3866. Ana Ličina
3867. anonimni podpisnik
3868. Anita Mlakar
3869. anonimni podpisnik
3870. anonimni podpisnik
3871. anonimni podpisnik
3872. Ana Bevc
3873. anonimni podpisnik
3874. Marjanca Bajt
3875. Tomislav Tkalec
3876. anonimni podpisnik
3877. Jernej Mavhar
3878. Tatjana Živkovič
3879. Ivan Aleksin
3880. anonimni podpisnik
3881. Jernej Javornik
3882. anonimni podpisnik
3883. Anžej Bečan
3884. Anton Poler
3885. anonimni podpisnik
3886. Tjaša Savić
3887. Tončka Javornik
3888. Peter Lepoša
3889. anonimni podpisnik
3890. Suzana Adžič
3891. anonimni podpisnik
3892. anonimni podpisnik
3893. veronika ledinek
3894. Damijana Lukman
3895. Lojzka Gerhold
3896. Martin Bedrač
3897. Branko Kornhauser
3898. anonimni podpisnik
3899. anonimni podpisnik
3900. Sandi Kašca
3901. Majda Godina
3902. Martina Božič
3903. Maja Oblak
3904. Nina Starkel
3905. Tadeja Masle
3906. Mišo Popovič
3907. Aleš Hajnšek
3908. anonimni podpisnik
3909. JOŽICA ŠUVAK
3910. anonimni podpisnik
3911. martina mihic
3912. anonimni podpisnik
3913. Stane Kavčič
3914. Tomaž Sršen
3915. Tamara Rašl
3916. Barbara Sršen
3917. Luka Šparl
3918. Zala Oto
3919. Suzana Kogoj
3920. anonimni podpisnik
3921. Polona Klemenčič
3922. Črtomir Žagar
3923. jana štrubelj
3924. nana kastelic
3925. Drago Pirman
3926. anonimni podpisnik
3927. LUCIJA-RADMILA KAUČEVIČ
3928. anonimni podpisnik
3929. anonimni podpisnik
3930. Klemen Malovrh
3931. Ivan Kodrič
3932. Dita Škalič
3933. Danuša Škapin
3934. anonimni podpisnik
3935. Bojanka Drnovšek
3936. Andrej Kolnik
3937. katarina branc
3938. Anddrej Zobarič
3939. Marko Rutar
3940. Jožef Pirš
3941. urska novak
3942. Aleš Ribič
3943. Katja Pirš
3944. Ana Svetel
3945. Matjaž Mehle
3946. anonimni podpisnik
3947. DARJA JAGER
3948. IRENA DOLGAN
3949. Mateja Poljšak
3950. anonimni podpisnik
3951. anonimni podpisnik
3952. anonimni podpisnik
3953. anonimni podpisnik
3954. Tomaž ŠTEBE
3955. Janez Vrhovec
3956. Milena Ramšak
3957. TONČKA JERAJ
3958. Marjetka Mlinar
3959. Katarina Hriberšek
3960. Gregor Marinšek
3961. Tomas Kolenko
3962. Karin Bejo
3963. Mojca Kobentar
3964. tevž štrajhar
3965. Danica Juvanc
3966. LILIJANA PETEK
3967. velimir bukovica
3968. Danilo Glažar
3969. klavdija možina
3970. Pat Sen
3971. Ana Marija Kunstelj
3972. Ernesta Koprivc
3973. anonimni podpisnik
3974. Marko Peterlin
3975. anonimni podpisnik
3976. Lado Planko
3977. anonimni podpisnik
3978. Maja Vogrinčič
3979. Tomaz Trcek
3980. Suzana Koncut
3981. anonimni podpisnik
3982. Matej Gams
3983. Jan Štrukelj
3984. Igor Zelnik
3985. Uroš Medic
3986. martina kavšek
3987. Peter Grižon
3988. Jasmina Kikl
3989. anonimni podpisnik
3990. vida nežmah
3991. anonimni podpisnik
3992. anonimni podpisnik
3993. Maksimiljan Poljansek
3994. Katja Utroša
3995. Kaja Božiček
3996. janez tušek
3997. anita klobučar
3998. BLAŽ WEBER
3999. Branko Ždralo
4000. NEVA FILIPČIČ
4001. anonimni podpisnik
4002. anonimni podpisnik
4003. Barbara Zacirkovnik
4004. Sanja Halb
4005. Tina Zacirkovnik
4006. mitja pergar
4007. Miha Javornik
4008. Natalija Kušar
4009. Žiga Kozinc
4010. dejan lapanja
4011. anisa kelenc
4012. anonimni podpisnik
4013. Vojka Cestnik
4014. damijan kracina
4015. Milena Pertinač
4016. Jaša Hedžet
4017. Mojca Volf
4018. Boštjan Grmek
4019. Katja Pevec Stajnko
4020. Aleksander Lah
4021. anonimni podpisnik
4022. boris vošnjak
4023. Petra Škrlovnik
4024. Denis Zagorc
4025. Monika Jenko
4026. Jurij Šorn
4027. velko-vilko zidar
4028. DRAGICA CIBIC
4029. anonimni podpisnik
4030. anonimni podpisnik
4031. tamara rakovec
4032. Ludvik Gerhold
4033. anonimni podpisnik
4034. irena matko
4035. anonimni podpisnik
4036. anonimni podpisnik
4037. Tine Brinc
4038. Stanko Podgorelec
4039. Angela Jagodic
4040. saša mišić
4041. Vesna Krofl
4042. Vojko Gotlin
4043. Franc Ivančič
4044. anonimni podpisnik
4045. anonimni podpisnik
4046. anonimni podpisnik
4047. anonimni podpisnik
4048. Sonja Lojen
4049. Aleš Tomažin
4050. Marinka Kurilić
4051. MARJAN WEISSEISEN
4052. luka ropret
4053. mija markač
4054. zlatka Leščanec
4055. maja krajnc
4056. Adrian Golobič
4057. Goran Nimac
4058. BARBARA PETEK
4059. anonimni podpisnik
4060. Zinka Soba
4061. Mitar Pavlović
4062. Edo Krese
4063. LJILJANA ĆUĆEL
4064. Sanja Leskovar
4065. Mojca Jančar
4066. anonimni podpisnik
4067. emil leon sekne
4068. silvan kodermac
4069. Andreja Žlebnik
4070. Alja Mikše
4071. anonimni podpisnik
4072. anonimni podpisnik
4073. BARBARA KOCMUR
4074. anonimni podpisnik
4075. Janko Brence
4076. Jožef Grginič
4077. Nina Sajovic
4078. Natalija Korent
4079. Milan Perpar
4080. Justina Husu
4081. Miha Markelj
4082. JAROSLAV KRESNIK
4083. Viki Januš
4084. Tina Lengar Verovnik
4085. Siniša orešković
4086. anonimni podpisnik
4087. Božidar Vrenko
4088. marija škerl
4089. Miha Moškon
4090. Natan Osterman
4091. MAGDA ŠALAMON
4092. Biserka Komac
4093. Marjan Černigoj
4094. Dejan Mesarec
4095. Tea Kaluža
4096. Primož Šešek
4097. Pavla Marc
4098. Eva Silva Krajnc Bah
4099. Polona Gržinič
4100. Milan Rus
4101. primoz korosec
4102. anonimni podpisnik
4103. Marcel Federl
4104. anonimni podpisnik
4105. anonimni podpisnik
4106. Ivan Koren
4107. Alenka Planinšič Jerman
4108. metka frelih
4109. anonimni podpisnik
4110. Amanda Vidic
4111. Florijan Bergant
4112. Miha Kozorog
4113. Alojz Čokl
4114. Melita Škrlec
4115. Marija Klofutar
4116. marko cokan
4117. Luka Gabršček
4118. Marijana Dajčman
4119. peter vrhovec
4120. ivana oven
4121. Janez Lavtižar
4122. J Benko
4123. Tomaž Marčič
4124. lilijana praprotnik
4125. Marjeta Hribar
4126. Rok Zavrtanik
4127. Franc Serajnik
4128. anonimni podpisnik
4129. Rosana Maček
4130. anonimni podpisnik
4131. anonimni podpisnik
4132. Luka Pirnat
4133. anonimni podpisnik
4134. Slavko Cerkvenik
4135. Bojan Jančar
4136. Tamara Matevc
4137. majda jamnik
4138. anonimni podpisnik
4139. Vesna Mikolič
4140. Marijana Tavčar
4141. Helena Hercog
4142. Vesna Jurca
4143. Janez Golob
4144. boris žele
4145. anonimni podpisnik
4146. Marta Toplak
4147. Benjamin Štular
4148. anonimni podpisnik
4149. Samo Bregar
4150. anonimni podpisnik
4151. Irena Triglav
4152. Sergeja Fajdiga
4153. jadranka penko
4154. vaso jovanović
4155. Luka Dolar
4156. JOŽE GREGORIČ
4157. Boštjan Franjga
4158. Gregor Kuralt
4159. Zoran Kramer
4160. aleksander gracner
4161. Julijana Visočnik
4162. Natanael Vujić
4163. Marija Krajnc
4164. anonimni podpisnik
4165. anonimni podpisnik
4166. Sergij Gabršček
4167. Ljubica Furjan
4168. Darja Kržan
4169. anonimni podpisnik
4170. Andrej Magdič
4171. CVETKA KOČJAŽ
4172. Simona Tomažič
4173. Kristina Udovič
4174. Martin Maček
4175. anonimni podpisnik
4176. Marjan Voglar
4177. anonimni podpisnik
4178. anonimni podpisnik
4179. Irena Solina
4180. Alojz Klemenčič
4181. Danijela Pavlič
4182. Brigita Klemenčič
4183. Metka Kavčič
4184. anonimni podpisnik
4185. anja habjan
4186. Danijela Smolič
4187. Marta Ročnik
4188. Metka Ursic
4189. Nataša Hafner
4190. anonimni podpisnik
4191. anonimni podpisnik
4192. NEVENKA KOSEC
4193. stane sušnik
4194. Živana Poje
4195. MOJCA JENKO
4196. svetlana ilic
4197. Simon Černe
4198. Tina Murn
4199. anonimni podpisnik
4200. prof.dr.Robert ZOREC
4201. Marjana Hafner
4202. Jakob Klemenčič
4203. Marko Boh
4204. katarina medved
4205. Božidar Jožef Janež
4206. marjan žibert
4207. Alenka Viceljo
4208. mira žibert
4209. Vanja Puhar
4210. anonimni podpisnik
4211. Nika Leben
4212. tea zuliani
4213. Tanja Kovačič
4214. Miha Murko
4215. Klemen Jagodic
4216. karmen pleterski
4217. anonimni podpisnik
4218. anonimni podpisnik
4219. petra arzenšek
4220. Mišo Šapec
4221. ida murgelj
4222. Tea Gubenšek
4223. Majda Koren
4224. anonimni podpisnik
4225. anonimni podpisnik
4226. Katharina Zanier
4227. anonimni podpisnik
4228. Edita Kolbl
4229. Irena Seifert
4230. anonimni podpisnik
4231. anonimni podpisnik
4232. Lidija Tavčar
4233. Gregor Boh
4234. silva aleš
4235. oton gantar
4236. angelca hrovat
4237. Neda Isakovic
4238. Iris Skrt
4239. Jure Poklukar
4240. Mito Mihelič
4241. anonimni podpisnik
4242. Lidija Šik
4243. Kaja Kondić
4244. Adrijana Trekman
4245. Anita Krajnc
4246. martin vodopivec
4247. anonimni podpisnik
4248. Aljaž Maček
4249. anonimni podpisnik
4250. Dejan Vodeb
4251. Peter Novak
4252. Tine Mažgon
4253. darja zemljič
4254. Alja Hafner Taha
4255. Mitja Malnar
4256. Perun Medved
4257. Irena Porekar Kacafura
4258. anonimni podpisnik
4259. Barbara Miklavčič
4260. Anja Šonc
4261. paula pongrac
4262. Gregor Matevc
4263. Barbara Rovere
4264. Barbara Turk Niskač
4265. nina jakovac
4266. anonimni podpisnik
4267. anonimni podpisnik
4268. maja Šest
4269. Janika Plisson
4270. anonimni podpisnik
4271. anonimni podpisnik
4272. Gašper Vidmar
4273. anonimni podpisnik
4274. anonimni podpisnik
4275. Suzana Kajba
4276. anonimni podpisnik
4277. miha derganc
4278. anonimni podpisnik
4279. anonimni podpisnik
4280. Črtomir Cajnko
4281. Kristjan Hlaj
4282. Tina Rankel
4283. anonimni podpisnik
4284. Dušan Jurc
4285. anonimni podpisnik
4286. Barbara Purkart
4287. Marjana Hönigsfeld Adamič
4288. Nejc Jogan
4289. Jure Bedenk
4290. Nataša Smrekar
4291. anonimni podpisnik
4292. Anže Martinčič
4293. Tomaž Berce
4294. DRAGICA KUHELJ
4295. URŠULA TARFILA
4296. Blaž Dolžan
4297. irena benčina
4298. anonimni podpisnik
4299. Božidar Slapšak
4300. Mira Muršič
4301. Romana Purkart
4302. MARIJAN HLADNIK
4303. anonimni podpisnik
4304. anonimni podpisnik
4305. Katja Uršič Blažič
4306. anonimni podpisnik
4307. Marjana Žemva
4308. Alenka Vogelnik
4309. Franc Čeh
4310. Staša Mlakar
4311. Darja Dominkuš
4312. leona žitek
4313. Bojana Potočnik
4314. NADA SODJA
4315. Franja Pavlin Filač
4316. Robert Razgoršek
4317. mojca drčar murko
4318. anonimni podpisnik
4319. Alenka Mehle
4320. Matija Jeras
4321. Gregor Pavunc
4322. Barbara Ogrinc
4323. Blaž Šef
4324. Andrej Ogrinc
4325. anonimni podpisnik
4326. anonimni podpisnik
4327. Jure Zavodnik
4328. Jure Vindišar
4329. Slavko brumen
4330. Branko Vreš
4331. Matjaž Dolinšek
4332. anonimni podpisnik
4333. anonimni podpisnik
4334. Edo Adrović
4335. Polona Hrovat
4336. Janez Velkavrh
4337. ivan peternelj
4338. Stojan Vene
4339. anonimni podpisnik
4340. Tina Krog
4341. Primož Urh
4342. Kristina Licul
4343. anonimni podpisnik
4344. anonimni podpisnik
4345. anonimni podpisnik
4346. Žiga Gorišek
4347. Mojca Marinšek
4348. Monika Vacun
4349. Klavdija Kajtna
4350. Anton Rangus
4351. Sonja Čandek
4352. anonimni podpisnik
4353. sandi čimžar
4354. sabina ravnikar
4355. tomaz pevec
4356. maja malalan
4357. Alenka Breznik
4358. Mojca Rosa
4359. vojko stare
4360. BRIGITA MILAVEC
4361. Simon Godec
4362. nuša bakovič
4363. Joža Bohinc
4364. Mateja Breznik
4365. Olga Zelenič
4366. anonimni podpisnik
4367. Nataša Gaši
4368. mojca Švigelj
4369. breda novotnik
4370. Andraž Debevc
4371. Slađana Čolović
4372. Darinka Sebenik
4373. Helena Mele
4374. Maja Kraner
4375. Fanika Kolšek
4376. anonimni podpisnik
4377. Tomaž Godec
4378. Mojca Červek
4379. Samuel Simonovič
4380. Bojan Zorko
4381. Olga Medved
4382. MAJDA POTOČNIK
4383. anonimni podpisnik
4384. katarina novak
4385. Milan Pirker
4386. Marjanca Jamnik
4387. Dragica Plešec
4388. simon Poljanšek
4389. Pavle Kožuh
4390. simon poljansek
4391. Eva Žontar
4392. Andrej Čibej
4393. anonimni podpisnik
4394. anonimni podpisnik
4395. anonimni podpisnik
4396. anonimni podpisnik
4397. anonimni podpisnik
4398. Klara Nahtigal
4399. Ida Skledar
4400. Katja Kralj
4401. tomislav strnad
4402. Tanja Sokolov-Boh
4403. erntruda markuš
4404. anonimni podpisnik
4405. Vesna Kragelj
4406. urška rudež
4407. anonimni podpisnik
4408. Mirjam Kopše
4409. Miha Vodnik
4410. anonimni podpisnik
4411. Ajda Likar
4412. anonimni podpisnik
4413. anonimni podpisnik
4414. anonimni podpisnik
4415. anonimni podpisnik
4416. Marjan Franc Levstek
4417. anonimni podpisnik
4418. Eva Božiček
4419. Marija Kremenovič
4420. anonimni podpisnik
4421. Ladislav Steinbacher
4422. majda krajnc
4423. olga Ipavec
4424. katja cerkovnik
4425. Bogdana Lesjak
4426. Ana Karim
4427. Marjeta Hodnik
4428. Janez Mavec
4429. anonimni podpisnik
4430. marija flach
4431. Andreja Gros
4432. Alja Bulič
4433. anonimni podpisnik
4434. Boštjan Ambrozic
4435. helena poklukar
4436. Iztok Bernard
4437. Matjaž Kovač
4438. Mojca Žnidaršič
4439. anonimni podpisnik
4440. marko mohorčič
4441. anonimni podpisnik
4442. Ana Stropnik
4443. Jana Zajc
4444. Urška Medved
4445. anonimni podpisnik
4446. SILVA PLAZNIK
4447. anonimni podpisnik
4448. Branislav Vujičić
4449. anonimni podpisnik
4450. anonimni podpisnik
4451. anonimni podpisnik
4452. Rene Suša
4453. anton može
4454. anonimni podpisnik
4455. Olga Finžgar
4456. Božena Pahor
4457. ROSANA KONEČNIK
4458. Katja Rašl
4459. JANEZ RAVNIKAR
4460. MATJAŽ BABNIK
4461. DRAGICA BABNIK
4462. anonimni podpisnik
4463. anonimni podpisnik
4464. anonimni podpisnik
4465. Bojan Grošelj
4466. irena paver
4467. Janez Vodopivec
4468. Vid Fister
4469. anonimni podpisnik
4470. anonimni podpisnik
4471. Hojka Kraigher
4472. franc prijatelj
4473. Marjan Fister
4474. Darina Mikolavčić Lukman
4475. Milka Novak
4476. Katarina Muhic
4477. cirila kovačič
4478. Tomaž Kovačič
4479. Mateja Gspan
4480. Marko Gspan
4481. Slavka Jelenc
4482. Marjana Rakovnik
4483. Kristina Jurač
4484. uroš lorenčak
4485. anonimni podpisnik
4486. anonimni podpisnik
4487. zdravko antolinc
4488. melita antolinc
4489. Majda Travnik Vode
4490. Marjeta Pagon
4491. Ana Plevčak
4492. melita antolinc
4493. anonimni podpisnik
4494. jolanda gobec
4495. Metod Medved
4496. Brane Krapež
4497. anonimni podpisnik
4498. Katarina Krapež
4499. anonimni podpisnik
4500. Katarina Jelen
4501. anonimni podpisnik
4502. Nina Ostan
4503. anonimni podpisnik
4504. anonimni podpisnik
4505. dijana cerovski
4506. Gregor Kuhar
4507. Jože Fojs
4508. marija žnidar
4509. Nina Božičko
4510. Leonarda Godler
4511. Renata Varga
4512. Marjan Novak
4513. meta eržen
4514. Barbara Ferenčina
4515. Peter Pajntar
4516. marijan oman
4517. Mojca Čadež
4518. Grega Žorž
4519. anonimni podpisnik
4520. anonimni podpisnik
4521. Gabrijela Čepič
4522. anonimni podpisnik
4523. Aleksander Bizjak
4524. Živa Suhadolnik
4525. Nina Mertik
4526. Majda Mertik
4527. ognjenka čović
4528. anonimni podpisnik
4529. Polona Šeme
4530. Dragutin Gojkovič
4531. Slobodanka Svetlič
4532. Robert Kukovec
4533. anonimni podpisnik
4534. primož urgl
4535. Daša Krapež
4536. anonimni podpisnik
4537. anonimni podpisnik
4538. Albina Karner
4539. NATAŠA LAMBERGAR
4540. mag. Blaž Kavčič
4541. anonimni podpisnik
4542. anonimni podpisnik
4543. anonimni podpisnik
4544. Janja Pečar
4545. anonimni podpisnik
4546. Almira Samotorčan
4547. Lela Meh Potrč
4548. Nives Čebron
4549. STANKA VONČINA
4550. anonimni podpisnik
4551. anonimni podpisnik
4552. Staško Vešligaj
4553. Marjana Glavan
4554. Petra Zupančič
4555. anonimni podpisnik
4556. Zdenka Šlejkovec
4557. Stanislav Babič
4558. anonimni podpisnik
4559. anonimni podpisnik
4560. anonimni podpisnik
4561. alenka mavsar
4562. dana terzić
4563. anonimni podpisnik
4564. anonimni podpisnik
4565. Zlata Rejc
4566. Jerneja Balog
4567. anonimni podpisnik
4568. anonimni podpisnik
4569. Andreja Mirt
4570. Danijel Vpgrin
4571. Adrijana Gorjanc
4572. žorž eda
4573. tanja butara
4574. Tone Peterka
4575. anonimni podpisnik
4576. Lea Farkaš Špindler
4577. anonimni podpisnik
4578. Marija Jozefa Sekulic
4579. Jon Grobovšek
4580. Natalija Klemenčič
4581. Marjana Mastnjak
4582. Matilda Škrlj
4583. Edita Setnikar
4584. anonimni podpisnik
4585. Janko Setnikar
4586. Aleksandra Džajić
4587. Vojko GROBOVŠEK
4588. jožica uršič
4589. Urban Belina
4590. anonimni podpisnik
4591. Irena Vrabič
4592. Špela Malovrh
4593. anonimni podpisnik
4594. ANTON ŽULIČ
4595. Martin Žagar
4596. Milan Povirk
4597. anonimni podpisnik
4598. Vasja Progar
4599. Špela Malovrh
4600. Jože Vilar
4601. anonimni podpisnik
4602. Priscila Gulič
4603. ana guzelj
4604. Lara Zgonc
4605. brigita kernc
4606. Nataša Pavlič
4607. Ernest Ženko
4608. anonimni podpisnik
4609. anonimni podpisnik
4610. anonimni podpisnik
4611. anonimni podpisnik
4612. Nina Štefanec
4613. anonimni podpisnik
4614. Ajda Mavser
4615. aleksandra đorđević
4616. Tanja Sajovic
4617. Natasa Kranjc Knaus
4618. anonimni podpisnik
4619. anonimni podpisnik
4620. Marjuta Slamic
4621. Mitja Kukovec
4622. Zoran Železnikar
4623. Marija Klőckl
4624. Toni Đukić
4625. Jure Dolenc
4626. ivana petan
4627. Ulla Žibert
4628. anonimni podpisnik
4629. Miloš Kobe
4630. Marjetka Magister Derlink
4631. Aljaž Žepič
4632. anonimni podpisnik
4633. gala alica ostan ožbolt
4634. Nadja Ivanuša
4635. anonimni podpisnik
4636. anonimni podpisnik
4637. anonimni podpisnik
4638. anonimni podpisnik
4639. Andrjeja Tor
4640. Drago Primc
4641. nataša gorjanc
4642. anonimni podpisnik
4643. anonimni podpisnik
4644. Nives Palmić
4645. Mirna Stopar
4646. katra trtnik
4647. Borka Sedej
4648. Radovan Lipušček
4649. Urska Intihar
4650. barbara brinovec pribaković
4651. Darinka Gaberščik
4652. Špela Gorjanc
4653. Miran Cerar
4654. Alojz Zorjan
4655. anonimni podpisnik
4656. sandra glažar
4657. Rinalda Komel
4658. emil glavič
4659. Alojzij Škrlj
4660. Ana Čigon
4661. Dea Černe
4662. ana k.cimerman
4663. Dejan Grilc
4664. albin košar
4665. krista florijančič
4666. Štefan Markič
4667. Suzana Slana
4668. Marija Kališnik
4669. anonimni podpisnik
4670. Jože Bavec
4671. Igor Sancin
4672. dušan plut
4673. manuela livk
4674. anonimni podpisnik
4675. Uroš Pavlin
4676. Sebastjan Starec
4677. nuša saje
4678. Lea Perić
4679. anonimni podpisnik
4680. Barbara Jejčič
4681. matej juh
4682. matej juh
4683. Dario Grilanc
4684. Vera Vidmar
4685. Bojana Marguč
4686. anonimni podpisnik
4687. Mojca Štrukelj
4688. Barbara Bedenk
4689. anonimni podpisnik
4690. Tanja Ovsenik
4691. anonimni podpisnik
4692. Nina Selan
4693. Matija Jemec
4694. anonimni podpisnik
4695. Bogdan Zalokar
4696. anonimni podpisnik
4697. javor skrelj voglnik
4698. Bojan Rek
4699. Saša Ceglar
4700. marjan meterc
4701. Majda Dreo
4702. Niko Norbedo
4703. anonimni podpisnik
4704. Gašper Pintar
4705. Sonja Domazet
4706. MATEJ JAMNIK
4707. CVETKA JAMNIK
4708. MOJCA JAMNIK
4709. ROZALIJA GLASENČNIK
4710. dunja valencic-celik
4711. Peter Lebar
4712. Bojan Goljevšček
4713. anonimni podpisnik
4714. Brigita Spitzer
4715. Diana Erzetič
4716. Peter Rižnar
4717. anonimni podpisnik
4718. Miroslava Jakopec
4719. ALMIRA SUŠIN
4720. Matjaž Mulej
4721. nataša pavšelj
4722. Maja Khermayer
4723. Urša Koce
4724. ZORANČE GEORGIEV
4725. Gregor Majer
4726. Primož Pavlin
4727. anonimni podpisnik
4728. anonimni podpisnik
4729. jasmina gržina martinec
4730. Zorana Teran
4731. simon tekavec
4732. dana colja
4733. anonimni podpisnik
4734. Jože Osterc
4735. elizabeta prezelj
4736. Igor Milavec
4737. anonimni podpisnik
4738. anonimni podpisnik
4739. anonimni podpisnik
4740. Klara Kozoderc
4741. darja fortunat
4742. Gorazd Stopinšek
4743. anonimni podpisnik
4744. Irena Fakin
4745. Metka Glavan
4746. Janez Slak
4747. irena gorjup
4748. Katja Kovačič
4749. Blaž Bajec
4750. Danica Pavlič
4751. Narrayani Premal
4752. Božo Recko
4753. Irena Tehovnik
4754. Aleš šuštaršič
4755. franc pohleven
4756. Marija Zalar
4757. anton lesnik
4758. neja groselj-pecnik
4759. anonimni podpisnik
4760. anonimni podpisnik
4761. anonimni podpisnik
4762. nika hudoklin
4763. Sašo Klemenčič
4764. Zvonka Roner
4765. Tatjana Prašnikar
4766. Lojzka Zupančič
4767. Silva Rehbergar Lampe
4768. Zmaga Potočnik
4769. Luka Ilc
4770. anonimni podpisnik
4771. Valentina Popović
4772. Aljoša Kramberger
4773. prof. dr. Janez Grad, zaslužni profesor
4774. Luka Gorjup
4775. jožica klampfer
4776. Marko Kuhar
4777. anonimni podpisnik
4778. Bojan Potrč
4779. Ivanka Hribar
4780. anonimni podpisnik
4781. Miha Oblak
4782. anonimni podpisnik
4783. anonimni podpisnik
4784. anonimni podpisnik
4785. anonimni podpisnik
4786. anonimni podpisnik
4787. Duška Merc
4788. Branka Knific
4789. Samo Selimović
4790. darinka topolovec
4791. Lea Zlodej
4792. anonimni podpisnik
4793. Simona BOC
4794. Barbara Košir
4795. Jaya Devi
4796. Robert Jordan
4797. Stane Bavdek
4798. Mojca Bavdek
4799. anonimni podpisnik
4800. Miha Skale Dolinšek
4801. Branka Prezelj
4802. miha blatnik
4803. jernej jalovec
4804. anonimni podpisnik
4805. Dejana Pirc
4806. Milena Dirnbek
4807. anonimni podpisnik
4808. Nevenka Klepač
4809. anonimni podpisnik
4810. anonimni podpisnik
4811. Zvonimir Pajnik
4812. Vera Vidmar
4813. anonimni podpisnik
4814. Darka Verbič
4815. Saša Milavec
4816. anonimni podpisnik
4817. lili brentin
4818. tina godvajs
4819. anonimni podpisnik
4820. Nives Bartol Pohl
4821. anonimni podpisnik
4822. anonimni podpisnik
4823. Rajko Novak
4824. aleš lenassi
4825. Iztok Možina
4826. Anton Knific
4827. jožica brajer
4828. Alen Potepan
4829. Urška Živulović
4830. Zdenka Tedeško
4831. Nina Souvan
4832. anonimni podpisnik
4833. anonimni podpisnik
4834. Milena Vencelj
4835. anonimni podpisnik
4836. anonimni podpisnik
4837. Milena Hostnik
4838. Luka BERNOT
4839. Mateja Gorše
4840. Irma Bertoncelj Kordež
4841. Franc Petkovšek
4842. Jernej Pavšič
4843. natasa bucik
4844. Ivanka Kavčič
4845. ivan ledinek
4846. Valentin Bucik
4847. Rajko Slapnik
4848. Ervin Ritter
4849. ivan Želetnikar
4850. Nada France
4851. Iztok Štucin
4852. Romana Debeljak
4853. tanja breznik
4854. Marija Babnik
4855. Monika Zorko
4856. Špela Rogel
4857. Eva Zver
4858. Bogdan Črv
4859. Gorazd Urbanič
4860. anonimni podpisnik
4861. Ina Polič
4862. anonimni podpisnik
4863. anonimni podpisnik
4864. anonimni podpisnik
4865. Andreja Hocevar
4866. anonimni podpisnik
4867. anonimni podpisnik
4868. Stanka Drešček
4869. Mihela Kajzer cafnik
4870. Uroš Rok Drnovšek
4871. anonimni podpisnik
4872. anonimni podpisnik
4873. Terezija Dravinec
4874. Mateja Dolar
4875. anonimni podpisnik
4876. Meta Ribnikar
4877. Alenka Vidmar
4878. Karla Debernardi
4879. anonimni podpisnik
4880. DEVANA SKTR
4881. anonimni podpisnik
4882. anonimni podpisnik
4883. Tomaz Mertelj
4884. Boris Majaron
4885. anonimni podpisnik
4886. mirko mihelčič
4887. Mitja Rozman
4888. Peter Skušek
4889. Polona Siter Drnovšek
4890. Melanija Frankovič
4891. Tara Hughes
4892. Katja Henigman
4893. Tanja Korenika
4894. anonimni podpisnik
4895. Mitja Bek
4896. anonimni podpisnik
4897. anonimni podpisnik
4898. suzana bolčina
4899. anonimni podpisnik
4900. angelca goršek
4901. Davorin Bole
4902. Stanislava Živoder
4903. Patricija Šmid
4904. tatjana hafizi
4905. irma poprijan
4906. anonimni podpisnik
4907. Tajda Mekinda Majaron
4908. vladimir pavček
4909. Boštjan Geohelli
4910. Lea Spindler
4911. Monika Slemenšek
4912. Kristijan Cerkvenič
4913. anonimni podpisnik
4914. anonimni podpisnik
4915. anonimni podpisnik
4916. Evgenija Birsa
4917. vesna lipuscek
4918. ANJA PLANIŠČEK
4919. VIKTORIJA PIPAN
4920. Matjaž Rajh
4921. Martina Gopurn
4922. Barbara Havliček
4923. Sanjin Jašar
4924. anonimni podpisnik
4925. anonimni podpisnik
4926. Rok Havliček
4927. Janez Gačnik
4928. Rožle Tomazin
4929. anonimni podpisnik
4930. Kristina Loverčič
4931. teja jeran
4932. Mojca Fašnik
4933. anonimni podpisnik
4934. Igor Mandić
4935. Gorazd Jesihar
4936. Boris Bajželj
4937. anonimni podpisnik
4938. anonimni podpisnik
4939. Lea Zinauer
4940. Janez Štepec
4941. Petra Mušič
4942. vlasta kobal
4943. Civilna iniciativa Kras
4944. Erna Vehar Štucinn
4945. Kostanca Tomažič
4946. ada glažar
4947. Boštjan Zupančič
4948. anonimni podpisnik
4949. anonimni podpisnik
4950. Dzuroslav Janker
4951. Milena Sukovič
4952. mirjana černetič
4953. anonimni podpisnik
4954. Mitja Pušnik
4955. Mira Vončina
4956. anonimni podpisnik
4957. anonimni podpisnik
4958. anonimni podpisnik
4959. Uroš Bostič
4960. anonimni podpisnik
4961. Sonja Velkavrh
4962. Neli Kozlan
4963. Davorin Cesar
4964. Ana Drašček
4965. darja pivk
4966. Marija Ana Kračun
4967. anonimni podpisnik
4968. Janja Žmavc
4969. LAURA OZEBEK
4970. anonimni podpisnik
4971. Mavricij Krbavčič
4972. IRIS PAHOR
4973. Nataša Geršak
4974. MOJCA BUDIHNA
4975. Alenka Ternovec
4976. Kristina Hvala
4977. Marjan Preložnik
4978. Vida Balek Marmulaku
4979. Maruša Babnik
4980. anonimni podpisnik
4981. anonimni podpisnik
4982. Peter Zupin
4983. Irena Bajda
4984. Jana Pirc
4985. marta magdič
4986. SONJA HRVATIN
4987. Lenart Horžen
4988. Franc Richter
4989. Uroš Sedej
4990. anonimni podpisnik
4991. ana-marija pušnik
4992. Franc Avšič
4993. Aleksander Kac
4994. Marjana Tomanič Jevremov
4995. Vinko Avsenak
4996. mitja horvat
4997. Maja Horvat
4998. boris kočevar
4999. Dušan Koruza
5000. Katka Žbogar
5001. MILAN KAPETAN
5002. vojko tomič
5003. Afrodita Pintar
5004. anonimni podpisnik
5005. MELITA FAKIN
5006. Eva Klara Merzel
5007. Danica Jagodnik
5008. Ana Teran
5009. Franc Teran
5010. Nevenka Jeras
5011. anonimni podpisnik
5012. Marina Đuretić
5013. vesna ozimic
5014. Aleš Iršič
5015. anonimni podpisnik
5016. anonimni podpisnik
5017. Jernej Graj
5018. meta palčič
5019. Alenka Slatnar
5020. Kaja Kovač
5021. Žiga Lovšin
5022. andrej trubacev
5023. evelina cesnik
5024. anonimni podpisnik
5025. Suzana Skerbiš
5026. anonimni podpisnik
5027. Vanda Novak
5028. Apolonija Pezdirnik
5029. Neda Grošelj
5030. Bogdan KLADNIK
5031. Katarina Milost
5032. Robert Gogala
5033. aa bb
5034. Polona Krivec Švab
5035. mija vrečar
5036. IVAN CIGIT
5037. anonimni podpisnik
5038. jože gorišek
5039. Jelena Kresnik
5040. igor esih
5041. anonimni podpisnik
5042. Sara Polič
5043. Blaz Zavrsnik
5044. MILENA BERGANT
5045. Peter Harl
5046. anonimni podpisnik
5047. matjaz nemec
5048. anonimni podpisnik
5049. Elizabeta Vešnar
5050. ana rep
5051. Cvetko Krašovec
5052. Jože Leskovec
5053. Katarina Sladic
5054. Evgen Glavina
5055. Darko Jakomin
5056. anonimni podpisnik
5057. anonimni podpisnik
5058. Darja Kniplič
5059. Tanja Tomažič
5060. Rezika Rojko
5061. anonimni podpisnik
5062. anonimni podpisnik
5063. Rok Tomšič
5064. Tatjana Meleš
5065. Sara Aranel
5066. anonimni podpisnik
5067. ines hvala
5068. Sara Fakin
5069. Mojca Troha
5070. Aleš Križnar
5071. milan krišelj
DELI V SOCIALNIH OMREŽJIH ALI PO E-POŠTI:
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Ne strinjam se