• AKTUALNO STANJE KAMPANJE

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih je bil kljub odklonilnemu mnenju strokovne javnosti, nasprotovanju civilne družbe, mnenju Komisije za preprečevanje korupcije o izraziti korupcijski izpostavljenosti in odložilnemu vetu Državnega sveta sprejet po skrajšanem postopku in stopi v veljavo 15.8.2012.
Zbiranje podpisov pod poziv poslancem Državnega zbora je zaključeno.

Zaradi skrajšanega postopka je prišlo do popolne izključitve sodelovanja strokovne in širše javnosti v procesu priprave in sprejemanja novele zakona. To je v nasprotju s Konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Vsebina zakona je v nasprotju z Ustavo RS, ki v 71. členu nalaga posebno varstvo kmetijskih zemljišč. Pobuda Ustavnemu sodišču za presojo ustavnosti spornega zakona je bila vložena 20.8.2012.
 
  • VSEBINA POZIVA

Poziv poslancem Državnega zbora:

Pozivamo vas, da zavarujete prehransko varnost prebivalcev Slovenije, tako da:

- zavrnete zahtevo po skrajšanem postopku obravnave predloga Zakona o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ukinja nadomestilo za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč;
- zavrnete predlagani Zakon o spremembah zakona o kmetijskih zemljiščih;
- omogočite pripravo strokovno utemeljenih sprememb sedanjega Zakona o kmetijskih zemljiščih, podprto z javno razpravo.

Rodovitna tla so neobnovljiv naravni vir, ki je osnova za prehransko varnost države in njenih prebivalcev. Zato so kmetijska zemljišča v svetovnem merilu postala ena najbolj zaželenih strateških dobrin. Stanje v Sloveniji na tem področju je skrb vzbujajoče. Slovenija ima najmanj kmetijskih zemljišč na prebivalca med evropskimi državami. Najkakovostnejših zemljišč - njiv in vrtov - pa celo manj kot 40 % evropskega povprečja. Še bolj zaskrbljujoč je trend pozidave: pozidamo približno 7 ha kmetijskih zemljišč na dan, to je za eno povprečno veliko slovensko kmetijo!

Ohranitev oziroma povečanje obsega najkakovostnejših kmetijskih zemljišč je osnovni pogoj za izboljšanje izjemno nizke stopnje prehranske samooskrbe in za zavarovanje prehranske varnosti sedanjih in prihodnjih rodov, k čemur so se v svojih volilnih programih izrecno zavezale skoraj vse parlamentarne stranke.
Nadomestilo za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, ki ga predpisuje veljavni Zakon o kmetijskih zemljiščih, je edino orodje za zavarovanje kmetijskih zemljišč pred nenadzorovano pozidavo in s tem nepovratnim uničenjem. V parlamentarno obravnavo pa je bil vložen predlog zakona, ki prav to nadomestilo ukinja.

Zakon o kmetijskih zemljiščih potrebuje izboljšave. Vendar predlog njegovih sprememb, ki ga je podpisalo 40 poslancev, njegovih slabosti ne popravlja, temveč zgolj izničuje varovanje kmetijskih zemljišč. Pripraviti je treba kakovostne, strokovno utemeljene spremembe zakona, pri čemer naj sodelujejo strokovnjaki, lokalne skupnosti in nevladne organizacije. Poglavitni cilj spremembe zakona naj bo ohranjanje oziroma povečanje obsega najkakovostnejših kmetijskih zemljišč.

V imenu prebivalcev Slovenije in prihodnjih generacij vas pozivamo, da zavarujete kmetijska zemljišča pred nadaljnjim krčenjem in pozidavo.

Zahtevamo, da javni interes postavite pred zasebnega in zavarujete prehransko varnost Slovenije.

Zahtevamo, da upoštevate 71. člen ustave, ki nalaga posebno varstvo kmetijskih zemljišč.

Zahtevamo, da zavrnete tako skrajšani postopek za sprejem zakona kot sam predlog zakona, ki ukinja varovanje kmetijskih zemljišč.


Datum objave: 7.6. 2012


 
  • ARHIV KAMPANJE


    Novice
Sporočila za medije
DELI V SOCIALNIH OMREŽJIH ALI PO E-POŠTI:

Obdobje zbiranja podpisov:
7.6.-7.9. 2012

Število podpisnikov peticije: 5071

Število organizacij podpornic: 34
Seznam oganizacij
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Ne strinjam se