Podpisniki kampanje Za zeleni razvojni preboj!


Podpisniki, ki ne želijo prikaza imena na spletni strani, so na seznamu označeni kot 'anonimni podpisnik'.


1. Vida Ogorelec
2. dr. Aleš Debeljak
3. Violeta Bulc
4. dr. Aljaž Plevnik
5. dr. Pavel Gantar
6. dr. Franc Pohleven
7. dr. Luka Omladič
8. dr. Dušan Plut
9. Vlado Kreslin
10. Aleš Vodopivec
11. dr. Matjaž Mulej
12. dr. Nevenka Bogataj
13. dr. Lučka Kajfež Bogataj
14. dr. Peter Novak
15. dr. Breda Pavlič
16. Matjaž Hanžek
17. Darko Nikolovski
18. dr. Marko Debeljak
19. Darko Krajnc
20. Milan Fras
21. Ivan Novak
22. dr. Mateja Kožuh Novak
23. dr. Manca Košir
24. dr. Srečo Dragoš
25. dr. Uroš Merc
26. dr. Tine Stanovnik
27. Bojan Brecelj
28. dr. Mihael Gabrijel Tomšič
29. Rupert Gole
30. Jernej Stritih
31. Urška Jež
32. nina tome
33. Nataša Sedminek
34. Zoran Marinković
35. Blaž Gregorin
36. Miha Burger
37. Mirjam Fain
38. Špela Kern
39. iztok majhenic
40. Katja Kobe
41. Slavica Colja
42. Tadej Žaucer
43. Barbara Pavlin
44. Blaž Debevec
45. Lara Valič
46. Gaja Brecelj
47. Jure Bedenk
48. Mitar Pavlović
49. Andreja Rajh
50. vanja matijevec
51. mag. Karmen Klavžar
52. Sergej Vujanović
53. Živa Gobbo
54. Neli Filipić
55. Matjaž Bogacz-Udovč
56. Vesna Rems
57. Matija Mohar
58. Peter Simčič
59. Miroslav Jug
60. Tjaša Arko
61. Saso Kavcic
62. Gregor Popović
63. Valerija Pekušek Cvikl
64. Barbara Samaluk
65. anonimni podpisnik
66. Filip Hrovat
67. Jure Kozamernik
68. Tatjana Frangež
69. Matjaž Zwitter
70. anonimni podpisnik
71. Gregor Punčuh
72. Renata Karba
73. Robi Lavin
74. Karin Lavin
75. darja bratkovič
76. ivana petan
77. Tadej Turnšek
78. vesna vidrih
79. Matejka Horvat
80. Tadej Čepin
81. Marko Peterlin
82. Igor Krašovec
83. Tomaž Mačus
84. ciril cenček
85. Igor Sancin
86. Žiga Golob
87. Vesna Tripkovič Sancin
88. Jan Peloza
89. anonimni podpisnik
90. Mitja Jež
91. Majda Širca Ravnikar
92. Gregor Kelt
93. anonimni podpisnik
94. Živa Gačnik
95. veno taufer
96. Leonora Jakovljević
97. anonimni podpisnik
98. Radivoj Pahor
99. Cvetka Mikulič
100. Nada Pavšer
101. Vesna Šloser
102. Jurij Kladnik
103. majda jamnik
104. anonimni podpisnik
105. anonimni podpisnik
106. Milena Hostnik
107. Aleš Iršič
108. dragica poglajen
109. Franc Petkovšek
110. Alenka Hladnik
111. Mih Lindič
112. Andreja Hribovšek
113. Tomi Sluga
114. Ana Hrašovec
115. blaz kolman
116. Anica Bogožalec
117. Toni Sedlar
118. Liljana Bitežnik
119. Jernej Kralj
120. Marijana Tavčar
121. Andrej Škafar
122. Robert Žgavec
123. Franc Kosi
124. Irena Rezar
125. Igor Mlinar
126. Barbara Vodopivec
127. Drago Žura
128. anonimni podpisnik
129. Katja Žunec Stritar
130. anonimni podpisnik
131. Jože Valant
132. Milan Kummer
133. Andreja Kotnik
134. Marjan Weisseisen
135. Tatjana Hvala
136. Dragutin Ivanović
137. Bernarda Demšar
138. Milan Kumer
139. majda sakelsek
140. Miha POGAČAR
141. Milena Sukovič
142. Kiki Omerzel
143. Damjan Gruden
144. emil šterk
145. dr. Miroslav Huskić
146. Aleš Majdič
147. Ana Krauthaker
148. Špela Modic
149. Jasmina Kert
150. Renata Bokan
151. anonimni podpisnik
152. Bojan Šnuderl
153. Gregor Veble
154. Helena Tomšič
155. Tomislav Kiš
156. Jože Štih
157. Žiga Valetič
158. Sebastijan Adlešič
159. marijan oman
160. Dragica Kosar
161. Marko Cvetko
162. Ivan Drvarič
163. Mitja Černilec
164. vanja mihelič
165. Simon Poljanšek
166. Irena Sbil Novak
167. anonimni podpisnik
168. Boris Kljun
169. Magda Grašič
170. Laura Ozebek
171. Barbara Kvac
172. Jana Bolčič
173. Tadej Vrtačnik
174. Aleksander Pritekelj
175. mirjana brumen
176. anonimni podpisnik
177. Alenka Šoljič
178. Magda Ida smon
179. Mileva Štukelj
180. Rok Novak
181. IRENA GROBELNIK
182. Rok Havliček
183. Matic Kadliček
184. Alenka Weithauser
185. Katarina Kralj Marinček
186. brigita čanč
187. anonimni podpisnik
188. Renata Čimžar
189. Miro Mlakar
190. Katarina Deskovič
191. Davorin CESAR
192. Žan Gabrovšek
193. suzana habot
194. anonimni podpisnik
195. Sabina Sorčan
196. Karmen Ravbar
197. Leon Blažič
198. ankica vugrinec
199. dr. Marko Luci
200. Mitja Skudnik
201. Metod Gaberšček
202. anonimni podpisnik
203. Suzana Koncut
204. Ana Leban
205. Urban Kobal
206. miha derganc
207. Zdenka Virant
208. Sara Tušar
209. anonimni podpisnik
210. ina mlakar
211. Darja Radić
212. SONJA DJAKOVIČ
213. Valerija Grah
214. Žiga Jelen
215. Silva Uršič
216. Marjan Gregorič
217. Milan Vodnik
218. Pavel Učakar
219. urša zgojznik
220. Zlatko Križan
221. Tone Vrhovnik Straka
222. Janja Pečar
223. Maja KLEMEN COKAN
224. anonimni podpisnik
225. marina valentinčič
226. Adi Jakša
227. anonimni podpisnik
228. radivoj hlupić
229. Daniel Lenart
230. Sara Fakin
231. Deni Petraš
232. Nina Tomaževič
233. Marjeta Poklukar
234. Martina Balajc
235. Branko Štrukelj
236. ALBIN APOTEKAR
237. Kaja Rojnik
238. Nataša Kapus
239. Metka Martinc
240. Rok Iskra
241. Simona Kostanjšek
242. Tatjana Cajnko
243. Etelka Girandon
244. vlasta grosman
245. simon čendak
246. anonimni podpisnik
247. marko žvab
248. anonimni podpisnik
249. Maruša šuštar
250. Jana Lavtižar
251. anonimni podpisnik
252. anonimni podpisnik
253. Nevenka Čehovin
254. anonimni podpisnik
255. Majda Cerjak
256. Zdenko Širca
257. Danijel Javornik
258. anonimni podpisnik
259. Henrik Premru
260. Matej Simonic
261. DUŠANKA GRANDA
262. Edvard Zerjal
263. Tadej Gale
264. Tajda Mekinda Majaron
265. anonimni podpisnik
266. Nataša Mlinarič
267. Vojko Tomič
268. Kristina Čakš
269. janko štajnbaher
270. dr. Božidar Flajšman
271. anonimni podpisnik
272. anonimni podpisnik
273. anonimni podpisnik
274. Jana Novak
275. Matej K. Kokot
276. Nada Golija Vastič
277. Tadej Slapnik
278. Blaž Zupan
279. Vanja Škerk H.
280. anonimni podpisnik
281. METKA PLAZAR
282. Gabriella Gaál
283. anonimni podpisnik
284. cveta babic
285. nina kodrič
286. BORUT HROVAT
287. Anita Hribar
288. Milan Bajželj
289. Vito Robar
290. Peter Kurnik
291. anonimni podpisnik
292. Tina Vrečko
293. anonimni podpisnik
294. Nuša Pavlica
295. Urška Križman Vižintin
296. Eda Pavletic
297. sebastjan weber
298. Petra Kovač
299. Nika Hudoklin
300. Špela Rogel
301. anonimni podpisnik
302. anonimni podpisnik
303. Bogdan Biščak
304. barbra smrekar
305. Branko Herman
306. Tomi Dobaj
307. Aleš Majšler
308. Darinka Hvalec
309. Marjana Benčina
310. bojan burger
311. mateja kunc
312. Sašo Lipič
313. Boštjan B. Bavčar
314. Sonja Miklavec
315. Franc Slokar
316. Mitja Sentjurc
317. TINA VRČON
318. ksenija nemčič
319. branka ojnik
320. Milojka Jermol
321. Roman Caserman
322. Barbara Jeraša
323. anonimni podpisnik
324. Klemen Čebulj
325. ziga bolta
326. Tjaša Gole
327. jana dravinec
328. Lencka Slapar
329. Zdenka Muster
330. Dušan Trušnovec
331. Matej Burkeljc
332. Mitja Kukovec
333. urška novak
334. Aljoša Lisjak
335. stanislav klanfar
336. Alenka Rožič
337. anonimni podpisnik
338. Špela Nemec
339. Jožica Šparovec
340. Mojca Jenko
341. anonimni podpisnik
342. Mojca Kocjančič
343. Breda Turk
344. Primož Prijanovič
345. Marko Žibert
346. Andreja Globočnik
347. Borut Jenko
348. mag. Jasna Kralj Pavlovec
349. anonimni podpisnik
350. Aleš Križnar
351. Gregor Geč
352. anonimni podpisnik
353. Marko Bukovec
354. David Šušel
355. Nina Kozinc
356. Herman Debelak
357. Jaroslav Kresnik
358. dolores ravnikar
359. anonimni podpisnik
360. Simona Knavs
361. Mojca Vendramin
362. anonimni podpisnik
363. Monika Kapus-Kolar
364. Miha Vastič
365. viktorija carli
366. Aljaž Zaletel
367. anonimni podpisnik
368. mag. Ivan Božičko
369. ANDREJ VASTIČ
370. BORIS JANEŽIČ
371. anonimni podpisnik
372. Dijana Djekanović
373. Darinka Avguštin
374. Janez Kocjan
375. Robert Gogala
376. Gregor Vertačnik
377. Mira Fink-Pavlin
378. Boris Skudnik
379. Matjaž Kovše
380. Cvetko Fink
381. Barbara Kovač
382. Sandra Sep
383. Lili Petrič
384. mag. Marjan Velej
385. Matevž Langus
386. anonimni podpisnik
387. ANDREJA ALBREHT
388. anonimni podpisnik
389. anonimni podpisnik
390. Andrej Pelicon
391. Alenka Kafol
392. mag. Maja Velej
393. ANITA LEPEJ
394. Primož Urh
395. Urška Šramel Vučina
396. anonimni podpisnik
397. Stanko Krašovec
398. Barbara Lampič
399. Samo Ivačič
400. anonimni podpisnik
401. IRIS PAHOR
402. anonimni podpisnik
403. Nikola Sarjanović
404. Marko Gorenc
405. Nada Zorko
406. Meta Trček
407. Veronika Ledinek
408. Janko Polšak
409. Agnesa Stemberger
410. Simona Ogrin
411. Mija Vida
412. Boris Kerimov
413. Sonja Lendero
414. MATEJA FIŠER
415. anonimni podpisnik
416. Vesna Miklavčič
417. anonimni podpisnik
418. Rok Češnjaj
419. Karin Gasser
420. Tina Zajc
421. Samo Lubec
422. Matej Dobravc
423. Cvetko Jeraša
424. Ana Pečar
425. anonimni podpisnik
426. anonimni podpisnik
427. Tina Ravnikar
428. anonimni podpisnik
429. Bogdan Lalić
430. Metod Medved
431. matjaž rajh
432. Tanja Marcijan
433. Saša Mlakar
434. Ada Klari
435. mag.Ivan Vogrin Vogrin
436. anonimni podpisnik
437. anonimni podpisnik
438. Jernej Polovšek
439. Mojca Markizeti
440. anonimni podpisnik
441. anonimni podpisnik
442. Maja Isaković
443. Matej Rupnik
444. andrejka čufer
445. Primož Primožič
446. Dejan Lenko
447. anonimni podpisnik
448. Tjaša Vidergar
449. Polona Zupančič
450. Jožef Grginič
451. Jernej Böhm
452. Janez Lavtižar
453. anonimni podpisnik
454. Loredana Blažko
455. Klemen Ličen
456. Igor Lavrih
457. MARIJA ČEBIN
458. dr. Peter Baloh
459. karmen verček
460. Barbara Sršen
461. Tadeja Virant
462. Sara Pirih
463. anonimni podpisnik
464. Mitja Svete
465. Emil Glavič
466. Jasna Bavec
467. anonimni podpisnik
468. anonimni podpisnik
469. SIMONA REPNIK
470. Bojan Kočevar
471. Andreja Grkman
472. miran dolar
473. Aleksandra Lenart
474. anonimni podpisnik
475. Ika Zinka Eferl
476. Danijel Gačnik
477. Aleksandra Strne
478. anonimni podpisnik
479. Lidija Kramar
480. Marija Zadravec
481. Rudi Filej
482. Natalija Premužič
483. Lela Meh Potrč
484. Tomaž Smolinsky
485. anonimni podpisnik
486. Luka Dermastja
487. Miljana Andrej Vidmar
488. Nina Dolinar
489. Breda Zupančič
490. Vanda Straka Vrhovnik
491. anonimni podpisnik
492. Peter Berden
493. anonimni podpisnik
494. Dominika Marinkovič
495. anonimni podpisnik
496. Majda Dreo
497. Lena Hodošček
498. Primož Ladava
499. anonimni podpisnik
500. Ana Poličnik
501. Marinka Zoran
502. Andrej Poglajen
503. Aleksandra Stopar
504. Milka Leskošek
505. Franc Poličnik
506. Helena Rožman
507. Ingrid Smrkolj
508. Terezija Kunstelj
509. Matjaž Bratuš
510. Jože Starič
511. Mojca Gatnik
512. anonimni podpisnik
513. Maruša Rovina
514. Boštjan Noč
515. Renata Zadravec Pešec
516. Milan Šlander
517. Aleksandra Pirih
518. Janja Dobravc
519. Polona Bohorič
520. anonimni podpisnik
521. Franc Ravnik
522. Nataša Ružič
523. dr. Vesna Smaka Kincl
524. Martina Hočevar
525. Nevenka Pregl
526. Polona Smrkolj
527. Andraž Rojnik
528. Primož Kristan
529. Igor Pušnik
530. žiga fain
531. Metka Štok
532. anonimni podpisnik
533. Jan Gams
534. Helena Cerkvenik
535. Sebastjan Šinko
536. Aleš Srebrnič
537. Nina Arnuš
538. Neja Zupan
539. Janez Košir
540. Albert Kolar
541. Karmen Müller
542. Marko Čatar
543. dr. Bojana Boh
544. nuša masnec
545. Aleš Oven
546. anonimni podpisnik
547. Gorana Došen
548. Nataša Kuzmič
549. andreja brence
550. Vesna Marčić
551. Damjan Skok dipl.ing.tehn.prometa
552. anonimni podpisnik
553. Ivana Leskovar
554. Cvetka Klevže
555. Andreja Urbančič
556. Olga Seliškar
557. Tanja Kveder
558. Katarina Modrijan
559. Miro Peternelj
560. Dušan Stupar
561. Zvonko Pešić
562. anonimni podpisnik
563. anonimni podpisnik
564. Katarina Leskovsek
565. Andreja Pertoci
566. Alenka Ternovec
567. anonimni podpisnik
568. Katja Berden
569. Mateja Kavčič
570. lidija kern
571. Irena Hergan
572. Marija Sekavčnik
573. anonimni podpisnik
574. Nina Vengust
575. Mateja Ribarič
576. Nikolaj Godec
577. edita setnikar
578. Ajda Marič
579. VIDO PRAČEK
580. janko setnikar
581. Dejan Židan
582. anonimni podpisnik
583. Sašo Rutar
584. ekološko društvo BOR Poljčane
585. Ljuba Kapus
586. milena levstek
587. Nika Perc
588. Dušan Hrček
589. Iva Božič
590. Barbara Bedenk
591. christian volčanšek
592. Nada Munih
593. Damjan Lavtar
594. Igor Holy
595. lojze Podobnik
596. Boža Perc
597. franc šinkovec
598. Tomaž Habjan
599. Andrej Gogala
600. Rado Pantelič
601. Majda Tanasič
602. Mihaela Sem
603. Dejan Boroje
604. TINE ZUPANČIČ
605. simona košti
606. Evgenija Pejič
607. Miha Kozorog
608. Urška Petek
609. Miranda Rumina
610. Janez Rojec
611. Brane Krapež
612. Bojan Babić
613. slavko brumen
614. Jelka Šparavec
615. Gorazd Lešnjak
616. anonimni podpisnik
617. dr. Fouad Al-Mansour
618. anonimni podpisnik
619. stane vlaj
620. anonimni podpisnik
621. IRENA KREK
622. Davorin Gunzer
623. anonimni podpisnik
624. Daljeet Kaur Suri
625. Tina Lengar Verovnik
626. JUDITA SLABE
627. Janez Zoran
628. alenka oblakovič
629. Vid Dobnikar
630. Anja Bajda
631. Željka Augustinovič
632. Veronika Lavrenčič
633. anonimni podpisnik
634. Viktor Črnigoj
635. anonimni podpisnik
636. Irena Gorišek
637. Živa Brecelj
638. META VAŠL
639. Nina Čebulj-Kadunc
640. anton žove
641. Dr. Sonja Sibila Lebe
642. Neva Lisjak
643. Marija Tišler
644. anonimni podpisnik
645. Jana Kranjec Menaše
646. Marko Serafimović
647. anonimni podpisnik
648. Rajko Tement
649. anonimni podpisnik
650. Damijan Kracina
651. Dušan Metelko
652. Dimko FERLAN
653. Erika Oblak
654. Ozren Škondrić
655. Petra Česen
656. Maja Malalan
657. Lora Bele
658. Jana Puhar
659. anonimni podpisnik
660. blaž leban
661. Petra Škrlovnik
662. Silvo Pozderec
663. Bojan Šparovec
664. Barbara Simonič
665. anonimni podpisnik
666. Igor Koršič
667. ADELINA PAHOR
668. Janko Lupša
669. Tjaša Strmšek
670. Jasna Žabota
671. Lidija Hribovšek
672. Željko Hrs
673. Antonija Strojin
674. Luka Mladenovič
675. Matjaž Vrtovec
676. melita gole kordiš
677. Darja Matjašec
678. Eduard Vedernjak
679. Dominik Žitek
680. marina tekavec
681. Gita Mateja de Laat
682. anonimni podpisnik
683. MAJDA POTOČNIK
684. Nina Štros
685. alojz klemenčič
686. matea vrzic
687. Iris Sedmak
688. anonimni podpisnik
689. Tamara Raftović Loštrek
690. Andrej Gnezda
691. anonimni podpisnik
692. Maja Valentina Jakubek
693. Jošt Derlink
694. Primož Šenk
695. Tomaž Flajs
696. MAG. IDA KAVČIČ
697. Matija Tomšič
698. Ljuba Sukovič
699. Mojca Cerovsek
700. Sebastjan Kenda
701. anonimni podpisnik
702. Benjamin Skaleras
703. Bojan Bricman
704. Kristian Ilijevski
705. Bojan Pogačnik
706. Anja Zaplotnik
707. Matjaž Požlep
708. Mišo Čendak
709. Marjan Mirai
710. anonimni podpisnik
711. anonimni podpisnik
712. Katarina Predovnik
713. Marko Usaj
714. anonimni podpisnik
715. maja zaplotnik
716. Mira Demšar
717. Majda Trček
718. Aleksandra Mohorič
719. Peter Krajnc
720. Eva Žerovnik
721. dr. Katerina Vidner Ferkov
722. anonimni podpisnik
723. Tatjana Jamnik
724. anonimni podpisnik
725. anonimni podpisnik
726. Gašper Orehek
727. ines zagoranski
728. tanja dobnik mikulandra
729. Aleksander Smode
730. Katarina Bajt
731. Janez Turk
732. Tanja Šulak
733. Luka Jamnik
734. Jernej Novak Sever
735. anonimni podpisnik
736. Teja Hlačer
737. Teja Melink
738. Darinka Asič
739. Urška Marinko
740. Sanja Pregl
741. anonimni podpisnik
742. Mojca Dobnikar
743. Karmen Kogoj Ogris
744. Andrej Godec
745. Ana Kocjančič
746. nataša kranjc
747. Jernej Graj
748. alenka tomšič
749. TATJANA KOMPAN
750. ivana Florencia oven
751. Zarja Fišter
752. Bojan Marušič
753. irena papež
754. Peter Turk
755. anonimni podpisnik
756. Valentina Verč
757. gorazd stamenkovič
758. Ilija Bejkov
759. Sergeja Košir Jošt
760. Zita Šimonka
761. LILIJANA REMEC
762. Janko Herga
763. Elizabeta Živkovič
764. Rok Meglič
765. anonimni podpisnik
766. Andrej Zobarič
767. Primož Veselič
768. Miha Markovič
769. Goran Podgorelec
770. Marina Dagarin
771. anonimni podpisnik
772. milena narobe
773. barbara brinovec pribaković
774. anonimni podpisnik
775. julija jakopin
776. Tibor Malinovič
777. anonimni podpisnik
778. Sonja Velkavrh
779. Miran Horvat
780. Milena Karanović
781. Marjetka Šemrl
782. Romea Žbogar
783. anonimni podpisnik
784. Blaž Habjan
785. Nevenka Likar
786. Primož Škoberne
787. Maja Visenjak Limon
788. Sonja Žorga
789. Mateja Sitar Zevnik
790. Tamara Čelhar
791. Alfred Pajestka
792. katja otrin debevc
793. Darinka Pek Drapal
794. Katja Mrak
795. benjamin štular
796. Zvonimira Kumer
797. Grega Zakrajšek
798. Maja Trampuž
799. anonimni podpisnik
800. anonimni podpisnik
801. Daša Bole Kosmač
802. Dejan Mesarec
803. Vita Žgur
804. Roman Kos
805. Jure Poglajen
806. Lara Taufer
807. Peter Bukovnik
808. Tea Horvat
809. anonimni podpisnik
810. Katka Žbogar
811. Simon Zemljarič
812. jasmina ferček
813. Neža Rihtar
814. nina knep
815. Blaž Babnik Romaniuk
816. Mateja Brižan
817. Barbara Muraus
818. Ana Barič Moder
819. anonimni podpisnik
820. Luka Vidic
821. Andrej Štampfel
822. Vera Vidic
823. anonimni podpisnik
824. anonimni podpisnik
825. stanka merzel
826. Darja Maležič
827. Jurij Jelovšek
828. anonimni podpisnik
829. Boris Marinković Habjanič
830. anonimni podpisnik
831. Maja Glavan
832. Nataša Nikolić
833. Blaž Branc
834. anonimni podpisnik
835. Marija Gabron
836. Borut Vrhovnik
837. Danica Turner
838. Nada Goriup
839. Olga Marmolja
840. Vilma Nahtigal Berger
841. andreja kristan
842. Maša Čas
843. anonimni podpisnik
844. Daisy Doren
845. Andreja Tepeš
846. Sašo Šegula
847. Romana pečnik
848. Blaž Heij
849. anonimni podpisnik
850. Metka Maganja
851. Andreja Hauptman Škabar
852. SSN Stranka slovenskega naroda
853. Daša Kanellopulos
854. Gregor Kapun
855. Tit Nešović
856. Urška Žmauc
857. Marina Kunstelj
858. klemen piber
859. Ljudmila Tišler
860. Tatjana Mavrič
861. Simona Mate
862. Tadej Bernik
863. Aleksander Lah
864. Kaja Kokot Žanič
865. anja juhant
866. Primož Treček
867. Sabina Verbič
868. Jana Bergoč
869. Katja L. Klemenčič
870. Jakob Klemenčič
871. Andrej Grmovšek
872. Nina Mertik
873. Miha Majc
874. Mira Reberšek
875. Marinka Robic Mahkovic
876. Gregor Goriup
877. Damjan Jevšnik
878. Breda Šip
879. Leni Pernar
880. anonimni podpisnik
881. VLASTA ZRINSKI
882. VEDRAN PREGELJ
883. damir mlinarič
884. Aleksandra Frelih
885. anonimni podpisnik
886. Irena Jereb
887. Martin Gustinčič
888. Nejc Pilih
889. Ana Doles
890. Nataša Pem
891. anonimni podpisnik
892. dr. Peter Legiša
893. Nina Roškar
894. Marija Sodja Kladnik
895. Karl Kotnik
896. Antonija Žener
897. Sergej Hofman
898. Nevenka Kodela
899. mateja pogačnik
900. anonimni podpisnik
901. Gita Petek
902. Dominik Kolenko
903. Simon Nemeš
904. Anica Gril
905. anonimni podpisnik
906. Valerija Lešnik
907. anonimni podpisnik
908. Aleksandra Džajić
909. anonimni podpisnik
910. Sebastijan Borko
911. LEA TREBEC TOMAŽIČ
912. Adela Bembič
913. Marjan Ogrin
914. Maja Simoneti
915. Pika Golob
916. Dragica Ivec
917. Ksenija Malia Leban
918. zvone butala
919. Branko Martinovič
920. Neli Rožič
921. Rajka Marhold
922. Petra Perne
923. Špela Golob Peterlin
924. Vesna Vadnjal
925. Dušan Logar
926. Matjaž Ugovšek
927. Vojko Balantič
928. anonimni podpisnik
929. saša videc
930. anonimni podpisnik
931. anonimni podpisnik
932. ahac meden
933. ingrid korenc
934. Tina Krog
935. Iuna Ornik
936. tjasa bavcon
937. Mateja Podvratnik
938. Ivan Sepaher
939. Jurij Bavdaž
940. Lili Panjtar
941. JANJA SINKOVIČ
942. Aja Zamolo
943. Marjan Benedičič
944. Roman Grdina
945. nina arzenšek
946. anonimni podpisnik
947. Ida Jančar
948. Veronika Koren
949. anonimni podpisnik
950. Cene Fišer
951. Tadeja Poljanšek
952. anonimni podpisnik
953. Uroš Jere
954. anonimni podpisnik
955. anonimni podpisnik
956. nada paulin
957. Marija Logar
958. Sanja Červek
959. natasa kokol
960. Boris Pušnik
961. mag. Alenka Polutnik
962. Erna Zupan
963. romeo gomizelj
964. Luka Gabršček
965. Bors Laharnar
966. mitja kokol
967. Ana Savšek
968. anonimni podpisnik
969. Igor Nekrep
970. Rok Demšar
971. Evin Hadžialjević
972. katarina riznar
973. Ljuba Sredić
974. igor brbre
975. Matej Pajnič
976. Nina Neža Novak
977. anonimni podpisnik
978. Dejan Savić
979. anonimni podpisnik
980. Irena Irina Lah
981. Tatjana Gregorc
982. anonimni podpisnik
983. Maja Kraigher
984. Simon Lisec
985. silva pisek
986. Tamara Vrečko
987. Sebastian Sem
988. Marko Vrančič
989. Matjaž Fras
990. anonimni podpisnik
991. mina kokol
992. marta mravljak
993. Rok Podgrajšek
994. anonimni podpisnik
995. izidor bincl
996. maja celcer
997. sara kladnik
998. Olga Založnik
999. Jože Simon Meričnjak
1000. Marjan Černic
1001. Marjan Jarnjak
1002. avgust kondardi
1003. Marina Butala
1004. anonimni podpisnik
1005. Helena Fortič
1006. Jasna Džumhur
1007. Staša Dabič Perica
1008. Vladimira Prezelj
1009. Maja Delak
1010. Martina Glavić
1011. anonimni podpisnik
1012. irena zupan
1013. Natasa Ravnik
1014. Nataša Gorjanc
1015. Stanka Slabanja
1016. Ina Gržina
1017. anonimni podpisnik
1018. Vlasta Zaberčnik
1019. dr. Miro Cerar
1020. Hasmik Varl
1021. darja tepina
1022. Tanja Pop
1023. Silvestar Ovčar
1024. anonimni podpisnik
1025. Alenka Januš
1026. anonimni podpisnik
1027. Timotej Dvoršak
1028. natalija herlec
1029. Mateja Grašič
1030. Marina Hrs
1031. Aleksander Horvat
1032. Mirjana Pretnar
1033. martin ščuka
1034. anonimni podpisnik
1035. BENEDIKT LIČEN
1036. anonimni podpisnik
1037. Vid Lutman
1038. Dragan Stojanović
1039. Jure Bizjak
1040. Ina Radšel
1041. Dejan Piber
1042. Maja Sorlut
1043. ALENKA ČOP
1044. igor ferluga
1045. Biserka Predolac
1046. Magdalena Ivanetič
1047. Gorazd Marinček
1048. Saša Dedić
1049. anonimni podpisnik
1050. jana schrott
1051. Jure Špacal
1052. anonimni podpisnik
1053. Erik Clemente
1054. Branko Bauman
1055. Mitja Zupančič
1056. anonimni podpisnik
1057. Sabina Rožen
1058. anonimni podpisnik
1059. Janez Cerar
1060. dr. Viktorija Florjančič
1061. Helena Pikl
1062. Irena Rozmaric
1063. Darja Hrovatič
1064. Mladen Petretič
1065. Matjaž Babnik
1066. Gorazd Jesihar
1067. Margareta Selena
1068. Dragica Babnik
1069. bogdan meško
1070. Špela Šuškovič
1071. Suzana Vadnu
1072. Jožica Radić
1073. Peter Spolenak
1074. vlasta martonoši
1075. anonimni podpisnik
1076. anonimni podpisnik
1077. Karakuma Samai
1078. Petra Demšar
1079. natalija horvat
1080. Nida Reya
1081. Rajka Koršič
1082. mag. Milada Mirković
1083. Eva Žigon
1084. Zan Pušnik
1085. barbara petek
1086. duško zagoranski
1087. Blaž Zupančič
1088. Franci Suhadolnik
1089. anonimni podpisnik
1090. Ana Zavadlav
1091. HEDVIKA TURK
1092. Urška Živulović
1093. Iztok Jovan
1094. Valter Švara
1095. Ariana Barlič
1096. Tanja Marc
1097. anonimni podpisnik
1098. Simona Vlaj Perko
1099. Ivanka Učakar
1100. Anton Snoj
1101. Marko Borec
1102. Matic Škrlovnik
1103. anonimni podpisnik
1104. Maša Dežman
1105. jozica monika marusic
1106. Mina Berta Sitar
1107. Marja Pahor
1108. Luka Brataševec
1109. Primož Bradač
1110. Sabina Podjed
1111. Barbara Balažič
1112. Slavica Čehovin
1113. Slavko Miličić
1114. igor klander
1115. anonimni podpisnik
1116. Mina Kunstelj
1117. Aleksandra Kovac
1118. Franc Stanonik
1119. Leonida Milin
1120. petra grögl
1121. anonimni podpisnik
1122. Miranda Murovec
1123. Simona Šinkovec
1124. Marjanca Zornik
1125. anonimni podpisnik
1126. Larisa Zemljič
1127. Mojca Kocjančič Malič
1128. Anton Kalan
1129. anonimni podpisnik
1130. anonimni podpisnik
1131. Lea Ružič
1132. Živa Girandon
1133. Tomaž Vrabič
1134. Teja Hrovat
1135. anonimni podpisnik
1136. Karmen Prah
1137. Gregor Žorž
1138. anonimni podpisnik
1139. Cvetka M. Laharnar Koren
1140. Danijela Zajc
1141. Nina Kermc
1142. Meta Palčič
1143. anonimni podpisnik
1144. Eva Črnigoj
1145. darko štern
1146. simona boc
1147. simona muršec
1148. anonimni podpisnik
1149. anonimni podpisnik
1150. Marko Pislak
1151. anonimni podpisnik
1152. Miloš Kogej
1153. Maja Šorli
1154. Tadej D. Verbič
1155. anonimni podpisnik
1156. anonimni podpisnik
1157. anonimni podpisnik
1158. anonimni podpisnik
1159. nataša krošel
1160. uroš hrastnik
1161. Marjana Žemva
1162. Anita Ivačič
1163. Tjaša Podpečan
1164. Tjaša Cepuš
1165. karel zorko
1166. anonimni podpisnik
1167. Bojana Rozman
1168. TOMAZ MARTINEK
1169. Ana Marija Muster
1170. Carmela Cizelj Kogej
1171. Ines Vodopija
1172. Matej Delakorda
1173. anonimni podpisnik
1174. Mitja Legat
1175. anonimni podpisnik
1176. Stane Klemenc
1177. Breda Vodopija
1178. Rok Košir
1179. anonimni podpisnik
1180. Jan Savinc
1181. marjan kralj
1182. Erna Wojčicki Germovšek
1183. anonimni podpisnik
1184. mihela kajzer cafnik
1185. SUZANA MLAKAR
1186. JANEZ DAMIJAN
1187. Mojca Bizjak
1188. Kristina Suhadolnik
1189. Jasna Trdin
1190. Slavica Kocjančič
1191. anonimni podpisnik
1192. Bojan Žnidaršič
1193. Natasa Dominko
1194. anonimni podpisnik
1195. robert kuhar
1196. Peter Arzenšek
1197. BOGOMILA HANŽEK
1198. anonimni podpisnik
1199. Barbara Havliček
1200. irena vrhovnik
1201. anonimni podpisnik
1202. anonimni podpisnik
1203. Larisa Petrič
1204. stane jamnik
1205. slavko šajn
1206. Žane Ogrin
1207. Iztok Sotošek
1208. Mateja Adamič
1209. Tadeja Bučar
1210. Gregor Kovačič
1211. Katerina Vovk
1212. marjana majcen
1213. Melita Zupančič
1214. Vojko Grobovšek
1215. anonimni podpisnik
1216. Bogdan Umek
1217. Tina Trbuha
1218. Damijan Novak
1219. anonimni podpisnik
1220. Jure Zupanec
1221. Miha Berčič
1222. Žiga Ogorelec
1223. Saša Starec
1224. Ksenija Žagar
1225. Marjan Nemanič
1226. matej zupan
1227. renata filipič
1228. anonimni podpisnik
1229. Matija Jeras
1230. Anastassia Felini
1231. anonimni podpisnik
1232. Tina Batistuta
1233. Branka Klemenc
1234. Sonja Blatnik
1235. anonimni podpisnik
1236. anonimni podpisnik
1237. Gregor Štern
1238. milivoj krpan
1239. Martina Sedej
1240. Priscila Gulič
1241. dr. Mitja Peruš
1242. Saša Ban
1243. Zlata Ramovš
1244. Renato Korošec
1245. Brigita Oblak
1246. anonimni podpisnik
1247. Gašper Kleč
1248. anonimni podpisnik
1249. Stanko Roškar
1250. Dejan Unger
1251. uroš zdešar
1252. Franci Sekirnik
1253. IRENA MAJER
1254. Irena Kunstelj
1255. anonimni podpisnik
1256. miran česen
1257. Ivan Straže VGN
1258. Helena Lovšin Moar
1259. Nevenka Leskovšek
1260. Ana Stritih
1261. anonimni podpisnik
1262. Vesna Treven
1263. Tjaša Kapun
1264. Jasmin Tancar
1265. boris tancar
1266. FRANC ŠANDOR
1267. Matevž Brodnik
1268. anonimni podpisnik
1269. Tina Bizaj
1270. Andrej Kompara
1271. Peter Guštin
1272. Jernej Javornik
1273. Ajda Zavrtanik Drlgin
1274. adela jelenec
1275. Silvana Kranjc
1276. Marija Miklič
1277. Zdravko Vatovec
1278. anonimni podpisnik
1279. anonimni podpisnik
1280. anonimni podpisnik
1281. Miran Molk
1282. Mirjana Želježič
1283. Vesna Selan Kure
1284. Mateja Pesek
1285. jadranka cerkvenik
1286. Damijan Planar
1287. janja jurič
1288. Ksenija Juntez
1289. Jozi Okorn
1290. anonimni podpisnik
1291. SIMONA GRUDEN
1292. Boris Klančar
1293. Matej Divjak
1294. Katarina Smole
1295. Zvezdana Česen
1296. Sandi Maver
1297. Barbara Vatovec Rojc
1298. Vojko Plevel
1299. anonimni podpisnik
1300. gala ostan ožbolt
1301. Nelly Lunaček Kranjc
1302. Dita Škalič
1303. Barbara Murovec
1304. Jožef in Nada Trošt
1305. Larisa Daugul
1306. andrej likar
1307. anonimni podpisnik
1308. Marjan Levstek
1309. anonimni podpisnik
1310. anonimni podpisnik
1311. Ana Hace
1312. Barbara Bezjak
1313. Varja Balžalorsky Antić
1314. anonimni podpisnik
1315. Anton Zdouc
1316. Klara Kozoderc
1317. anonimni podpisnik
1318. milena bradac
1319. rajko bezjak
1320. Goran Bezjak
1321. jurij drago zupančič
1322. Jurij Verč
1323. Srečko Hrastnik
1324. Damjana Teodorovič
1325. Martin Božič
1326. Drago Turk
1327. Taja Martinčič
1328. Vera Tuta
1329. Janja Čeferin
1330. mojca Brvar
1331. anonimni podpisnik
1332. Prudencija Perat
1333. jože uršej
1334. Ivanka Vukovič
1335. Almira Sušin
1336. Klemen Ropoša
1337. Andreja Čuk
1338. Maja Jordan
1339. Gordana Humar Leskovič
1340. Vito Sterle
1341. luka ropret
1342. anonimni podpisnik
1343. anonimni podpisnik
1344. Peter Grižon
1345. Majda Bratina
1346. Petra Zupanc
1347. Brane Virjant
1348. anonimni podpisnik
1349. anonimni podpisnik
1350. anonimni podpisnik
1351. Vesna Jakše
1352. dr. Ljubo Lah
1353. Peter Podlesek
1354. anonimni podpisnik
1355. breda marinček
1356. anonimni podpisnik
1357. Milovan Zorc
1358. Luka Repezza
1359. Alojz Pucko
1360. Miran Šajn
1361. Tanja Legat
1362. Alenka Tomšič
1363. Luka Verlič
1364. PETER FLORJANČIČ
1365. Marusa Babnik
1366. Saša Lindič
1367. Vladimir Kodrič
1368. Zrinka Kraljević
1369. Ajda Purger
1370. Jan Prosen
1371. Stanka Grašič
1372. Anja Čater
1373. Danijel Sedminek
1374. Brane Borštnik
1375. Maja R. Mrevlje
1376. marija kavčič
1377. Aleksandra Mladenović
1378. Polona Schmitzberger
1379. Sašo Kelih
1380. Jonas Sonnenschein
1381. anonimni podpisnik
1382. spomenka lavrenčič
1383. Gašper Pintar
1384. Andrej Brezec
1385. Sonja Domazet
1386. Mladen Domazet
1387. Marija Vrbek Preša
1388. tomaz zagar
1389. TAMARA PEKLAR KOROŠEC
1390. Bojan Zorko
1391. Katarina Višnar
1392. Biseka Bašič
1393. nina trček
1394. Maja Švara
1395. Mateja Plut
1396. Neda Grošelj
1397. mag. Stanko Dolenšek
1398. anonimni podpisnik
1399. David Matjaž
1400. Janez Šeme
1401. Ines Gojič
1402. Jernej Zavrl
1403. drago gajzer
1404. mag. Bogomil Šest
1405. Slavko Cerkvenik
1406. Andrej Melihen
1407. Špela Uršej
1408. anonimni podpisnik
1409. Simon Urh
1410. Irena Mravlje
1411. anonimni podpisnik
1412. Franc Grašič
1413. Helena Knafelc
1414. Dušanka Pevec
1415. anonimni podpisnik
1416. Borut Krejačič
1417. Franc Žgajnar
1418. Damijan Koščak
1419. anonimni podpisnik
1420. Marija Kovačič
1421. Rok Šoštarič
1422. Špela Borko
1423. Mojca Lorber
1424. Filip Sporčič
1425. Kaja Joksic
1426. Branka Bavec
1427. Igor Mezgec
1428. Alenka Kresevič Skela
1429. Aljoša Slameršak
1430. Mitja Konstantinović
1431. Jure Dolenc
1432. anonimni podpisnik
1433. Anže Jenko
1434. Gregor Konstantinović
1435. Janja Irman Kolar
1436. Silvo Obrul
1437. albin košar
1438. Mimi Fister
1439. Renata Šribar
1440. Stanislav Malovrh
1441. Luigi Ninovski
1442. igor zevnik
1443. Dejan Dosse
1444. Primož Jurko
1445. Bojana Cerovšek
1446. anonimni podpisnik
1447. Silvo Horvat
1448. Marjan Fister
1449. Peter Samotorčan
1450. Saba Skaberne
1451. Tadej Robič
1452. Katarina Černec
1453. Svetlana Joksić
1454. Jana Unuk
1455. Nuša Miklavec
1456. Simon Brežan
1457. Marija Novak
1458. Julija Merljak
1459. RENEJA KLANŠEK
1460. suzana pečnik
1461. Nejc Krokter
1462. Miha Brkinjač
1463. Darja Bažec
1464. Katja Gavran
1465. MILAN LEŠNIK
1466. Jutra Metelko Urbanija
1467. Tomas Čeh
1468. anonimni podpisnik
1469. JANJA ŠTUKL
1470. Marjana Kos
1471. Miran Morano
1472. Matjaž Knoll
1473. Marjan Rozmarič
1474. Lena Meden
1475. Irena Makarovič Kukovič
1476. Sebastjan Kurmanšek
1477. Brigita Kosevski
1478. Angela Kralj
1479. Marjan Sterle
1480. izidora radikon
1481. Jože Barachini
1482. silva črnugelj
1483. anonimni podpisnik
1484. Aljoša Pajk
1485. Darja Matičetova
1486. Alen Horvat
1487. Monika Kastelic
1488. anonimni podpisnik
1489. maruška planko
1490. Špela Lužar
1491. anonimni podpisnik
1492. Mirjana Čakardič
1493. Mija Markač
1494. anonimni podpisnik
1495. dr. Aleš Črnič
1496. Tina Čebulj
1497. Žiga Grah
1498. Alenka Ketiš
1499. Uroš Oblak
1500. Branko Davidović
1501. Majda Danica Kolšek
1502. dea vučnik
1503. Tea Vidmar
1504. saša kumer
1505. Janez Štrovs
1506. anonimni podpisnik
1507. Mateja Pirman
1508. emil leon sekne
1509. alma volk
1510. VLASTA S- LIPOVEC
1511. Tina Peternel
1512. anonimni podpisnik
1513. Nina Šoštarič
1514. anonimni podpisnik
1515. anonimni podpisnik
1516. vesna borko
1517. anonimni podpisnik
1518. Aleksandra Nuč
1519. Mihael Petek
1520. Sašo Ornik
1521. anonimni podpisnik
1522. Maksimiljan Poljansek
1523. anonimni podpisnik
1524. Aljaž Hribernik
1525. anonimni podpisnik
1526. Katarina Tušar
1527. Uroš Herlec
1528. Mitja Zdešar
1529. katya unterlehner
1530. Tina Juričan
1531. Mirjam Koroman
1532. Miha Gorenc
1533. sabina korošec
1534. Mitja Uranjek
1535. dr. Vesna Vilar
1536. Nino Gašpar
1537. Zoran Pečar
1538. Stana Kovač Hace
1539. CVETKA STENKO
1540. anonimni podpisnik
1541. Leon Škrlovnik
1542. anonimni podpisnik
1543. anonimni podpisnik
1544. viktor mlinar
1545. Adriana Ficko
1546. Maja Bajec
1547. Katja Kolarič
1548. Pia Verdnik
1549. Marko Kumer
1550. Matjaž Lipuš
1551. Anže Pokec
1552. Mojca Rožman
1553. anonimni podpisnik
1554. danijela tomis
1555. anonimni podpisnik
1556. nuša obrul
1557. Majin Maraž
1558. anonimni podpisnik
1559. Milan Bordon
1560. Živka Krmelj
1561. danica drobnič
1562. Yvonne Knap
1563. EDITA KOŠTI
1564. Jure Zmrzlikar
1565. nevenka žagar
1566. Marjeta Jakopič
1567. Danilo Kolar
1568. Uroš Krasnik
1569. anonimni podpisnik
1570. Maja Poženel
1571. Branko Sosič
1572. ANTONIJO ANDREJ ČERNELČ
1573. marta brečko
1574. klavdija šeruga
1575. Vesna Tisnikar
1576. Helena Mele
1577. Katjuša Kovačič
1578. Martina Konda
1579. zdenka ponomarenko
1580. Jurij Bukovnik
1581. anonimni podpisnik
1582. Tilen Genov
1583. Majda Bukovnik
1584. Peter H.
1585. janez zakrajšek
1586. mag. Mateja Gspan
1587. Sebastijan Lukovnjak
1588. Marko Gspan
1589. Ana Facchini
1590. Božena Perko
1591. Damijan Prosenak
1592. siniša oreskovič
1593. mihela majcen
1594. Doris Humar
1595. Marjeta Pagon
1596. Borut Kumar
1597. andrej gabron
1598. Anja Popovič
1599. Ivan Medved
1600. Sonja Morano
1601. dr.Valerija Korošec
1602. Mateja Kočar Močnik
1603. Ita Obersnu
1604. Aleš Praprotnik
1605. anonimni podpisnik
1606. Helena Škrbec
1607. anonimni podpisnik
1608. Maša Blaznik
1609. miha jensterle
1610. Metod Sekirnik
1611. Tita Loštrek
1612. Tatjana Irman
1613. Nataša Grom
1614. janja lorber
1615. margareta malej
1616. anonimni podpisnik
1617. marina želježič
1618. Damjan Kašnar
1619. Uroš Blatnik
1620. Tara Dekleva
1621. Nataša Dragar
1622. anonimni podpisnik
1623. Vesna Savnik
1624. Matej Buhin
1625. Milena bergant
1626. Nika Skudnik
1627. Petra Kos
1628. Iztok Ameršek
1629. anonimni podpisnik
1630. Neva Furlan
1631. Aleš Jezeršek
1632. frančiška faletič
1633. anonimni podpisnik
1634. Maja Obreza
1635. Slobodanka Svetlič
1636. anonimni podpisnik
1637. slavko lovšin
1638. VESNA LIPUŠČEK
1639. Tomaž Prelec
1640. danica podgrajšek
1641. Vladimir Lipušček
1642. anonimni podpisnik
1643. Matija Krajnik
1644. anonimni podpisnik
1645. robert blaževič kordin
1646. vladka brudar
1647. Slavica Remškar
1648. Melita Klasinc
1649. Lorena Pavlič
1650. dana radikon
1651. Barbara Kužnar
1652. Eva Strmljan Kreslin
1653. Stanko Šlibar
1654. Karmen Pribožič
1655. Sonja Mauko Purgaj
1656. polonca vračun
1657. Branka Klemenčič
1658. Metod Štrancar
1659. polona mertelj
1660. Franci Knaflič
1661. violeta ozvatic
1662. Boris Dvoršak
1663. jasna stosšič
1664. anonimni podpisnik
1665. KATARINA VELEPEC
1666. anonimni podpisnik
1667. Breda Ogorelec
1668. anonimni podpisnik
1669. mag. Miha Tomšič
1670. Kristina Velišček
1671. Mirsad Begić
1672. Mitja GREGORIČ
1673. mag. Irena Vozelj
1674. Marjan Grah
1675. Katja Plut
1676. Blaž Ferlinc
1677. Joško Mavrič
1678. Elena Zupanc
1679. Veronika Prijatelj
1680. POLONCA LEBAN GRMEK
1681. Duška Hočevar
1682. martin pogacar
1683. Metka Žagar
1684. Mihael Žnideršič
1685. Urša Zupan
1686. Robert Ivanc
1687. darko šfiligoj
1688. Sandra Podobnik
1689. Darja Katrašnik
1690. gašper gobec
1691. Borut Švajker
1692. Uroš Brežan
1693. Iva Padar
1694. Vasja Simić
1695. mira rossi
1696. Maja Šušteršič
1697. Andreja Smrdelj
1698. Alenka Henigman
1699. bojan podgrajšek
1700. Božidar Dare Zavšek
1701. MIRKO PRELOG
1702. Katja Valič
1703. Metka Lukančič Nemec
1704. Irma Mežnarić Šajn
1705. Jadranka Matko
1706. Brigita Rupar
1707. Maja Zdešar
1708. anonimni podpisnik
1709. Dragica Rumež
1710. Irena Dragoš
1711. Albin Traven
1712. anonimni podpisnik
1713. Roman Savinšek
1714. manola moscardi
1715. SREČKO JAKŠE
1716. Vasja Markič
1717. anonimni podpisnik
1718. Dijana Možina Zupanc
1719. Nataša Horvat
1720. Aleksandra Valtl
1721. Sava Kosmač
1722. anonimni podpisnik
1723. anonimni podpisnik
1724. Marjan Savnik
1725. Jasna Blejc
1726. Katja Godler
1727. Cvetka Ambrožič Sterle
1728. Helena Gregorčič
1729. simon karlovšek
1730. lucka koscak
1731. Mladen Vukolič
1732. Toni Pihlar
1733. Ferdinand Matvos
1734. Ernest Breznik
1735. Zora A. Jurič
1736. Leja Mizerit
1737. Eva Erpič
1738. Miran Škerlj
1739. Maja Kovač
1740. metka holer
1741. Bor Klemenc Mencin
1742. JASMINA SANKOVIĆ
1743. Maja Burger
1744. Jan Kok
1745. Milan Mravljak
1746. Darja Banovec
1747. elizabeta skuber
1748. Blaž Grapar
1749. Klavdija Kobale
1750. anonimni podpisnik
1751. anonimni podpisnik
1752. anonimni podpisnik
1753. Aleš Fister
1754. Gaja Logar
1755. Melita Klasinc
1756. Natasa Bozic
1757. meta erbežnik
1758. Katarina Palčič
1759. Dušan Kafol
1760. Damjan Marić
1761. Anamarija Gspan
1762. Darija Kovačič
1763. anonimni podpisnik
1764. Boris Kaučič
1765. Manica Radivo
1766. Tonaja Nada Raj
1767. Nevenka Štrukelj
1768. tinka stirn
1769. Katarina KURNIKk
1770. Marko Legat
1771. Ksenija Mlekuž
1772. Tomas Kolenko
1773. Irena Majcen
1774. sandra klemm
1775. Jure Leskovšek
1776. Slavica Majcen
1777. Valentina Tehovnik
1778. Andrej Tominc
1779. alenka trupej
1780. dr. Jernej Pavšič
1781. anonimni podpisnik
1782. anonimni podpisnik
1783. Nevenka Alja Gerl
1784. vesna gorup
1785. Leander Črnila
1786. Anita Vidmar
1787. maja vrčkovnik
1788. barbara berlič
1789. anonimni podpisnik
1790. Mojca Bevc
1791. anonimni podpisnik
1792. Vladimir Zajc
1793. Samo Lapajne
1794. Nuša Švent
1795. Marija Jezeršek
1796. anonimni podpisnik
1797. Karla Mithans Lamprecht
1798. BORIS OMAN
1799. Edvard Sodnik
1800. Polona Kotnjek
1801. Maja Vizovišek
1802. Saša Hovnik
1803. uroš kogal
1804. ANDREJ DERNIKOVIČ
1805. Minča Komovec
1806. Bogdan Kastelic
1807. Bojan Štucl
1808. Daniela Fux
1809. Franc Suhadolnik
1810. Aleksandra Jercinovic
1811. Bojana Vogrinc
1812. vladimir čeh
1813. Iztok Tomazin
1814. marjeta fuchs
1815. JANA FERČIČ
1816. Janez Tanko
1817. MIRJAM HOJAK
1818. Robert Vilhar
1819. Mateja Vrhunc Tomazin
1820. Darinka Klopčič
1821. Valnea Družeta
1822. anonimni podpisnik
1823. Darko Sredić
1824. Peter Lebar
1825. jože gregorčič
1826. anonimni podpisnik
1827. Marusa Benedik
1828. darja ke,perle
1829. Jure Pogačnik
1830. anonimni podpisnik
1831. anonimni podpisnik
1832. Marija Zupančič
1833. janja urbančič
1834. anonimni podpisnik
1835. Marijeta Tesla
1836. brigita langerholc žager
1837. Benjamin Vrankar
1838. anonimni podpisnik
1839. Sara Rudolf
1840. Nataša Rauh
1841. mateja mašera
1842. Marko Drole
1843. boris stropnik
1844. Rene Suša
1845. Gregor Gregorčič
1846. anonimni podpisnik
1847. betina skudnik
1848. Barbara Gamberger
1849. Nataša Štrekelj
1850. anonimni podpisnik
1851. Jure Šušteršič
1852. Gregor Erjavec
1853. Anton Pozvek
1854. Štefan Huzjan
1855. Jaša Bizjak
1856. Liza Berden
1857. Martin Mejak
1858. Petra Vencelj
1859. andreja hvala
1860. anonimni podpisnik
1861. Judita Česen
1862. Vesna Kralj
1863. Zdravko Sajevic
1864. anonimni podpisnik
1865. helena pfeifer
1866. Nataša Šilec
1867. Mojca Knapič
1868. Aleksander Gračner
1869. štefan seršen
1870. Miha Černe
1871. Milovan Milunič
1872. Andreja Kavaš
1873. Darja Pajtler
1874. Matjaž Zupančič
1875. ALENKA BENČINA
1876. anonimni podpisnik
1877. Lina Jenko
1878. Ljiljana Prosenik
1879. Mirjam Mencej
1880. anonimni podpisnik
1881. josko valentincic
1882. Simon Kenda
1883. Tadej Petek
1884. Alenka Tančič Grum
1885. marko durini
1886. Matjaž Cimerman
1887. Špela Sopotnik
1888. anonimni podpisnik
1889. anonimni podpisnik
1890. Damjana Brumec
1891. OLGA MRAVLJE
1892. Nevenka Beja
1893. Vanja Celin
1894. Vilma Urbančič-Rovan
1895. Sebastian Korošec
1896. Metka Mencin Čeplak
1897. Karmen Vidmar
1898. Silva Reiner
1899. Marija Steble
1900. Jožica Alič
1901. anonimni podpisnik
1902. Jernej Fefer
1903. Polona Debeljak
1904. anonimni podpisnik
1905. SUZANA FERTIN
1906. Irena Madric
1907. Sonja Likar
1908. dr. Ksenija Šajn
1909. Lidija Grzinčič
1910. Maja Jazbec
1911. anonimni podpisnik
1912. Andreja Jurjevčič
1913. anonimni podpisnik
1914. Jožica Tamše
1915. marija biščak
1916. anonimni podpisnik
1917. Maja Cimerman Sitar
1918. Magda Lapajne
1919. MAJDA GANTAR
1920. anonimni podpisnik
1921. Leonard Rubins
1922. Andrejka Čufer
1923. MIRJAM GOLJA
1924. anonimni podpisnik
1925. Matej Sitar
1926. Alenka Vuk
1927. Božena Vučajnk
1928. Drago Gorjup
1929. Tjaša Kuzmič
1930. Urška Ščuka
1931. anonimni podpisnik
1932. Ksenija Bregar Golobič
1933. sead halebič
1934. anonimni podpisnik
1935. marjeta jurman kokalj
1936. anonimni podpisnik
1937. anonimni podpisnik
1938. anonimni podpisnik
1939. Katarina Otrin
1940. Jožica Petek
1941. Nika Grabar
1942. Tanja Bulajič
1943. Polona Štule
1944. anonimni podpisnik
1945. Brina Samec
1946. Maja Šantl
1947. Branko Jensterle
1948. jožica pavlovič
1949. Primož Dovč
1950. anonimni podpisnik
1951. Maja Papež iskra
1952. Melita Fakin
1953. anonimni podpisnik
1954. Ana Bevc
1955. Oskar Klobučar
1956. anonimni podpisnik
1957. Katarina Grmek
1958. Petar Prikratki
1959. Polonca Hribar
1960. mag. Gordana Pečnik
1961. Matjaz Sekne
1962. anonimni podpisnik
1963. Marja Javornik
1964. Vesna Kukić
1965. Boris Ostan
1966. Mihaela Žveglič
1967. Peter Zagožen
1968. anonimni podpisnik
1969. Mitja Pušnik
1970. ŽARKO LAVIČKA
1971. ŠPELCA VESNA LAVIČKA
1972. Aleksandra Voglar
1973. Sabina Bec
1974. Roman Mahne
1975. dr. Špela Škrajnar
1976. Alenka Šmid
1977. Gregor Dedič
1978. Sašo Luznar
1979. Pavel Škoberne
1980. anonimni podpisnik
1981. tomaž serafi
1982. Marko Brumen
1983. Alan Biteznik
1984. Vesna Rebernak
1985. anonimni podpisnik
1986. Tadej Jeras
1987. franci Uršič
1988. Mirjam Bizjak
1989. Sandra Martincic Loboda
1990. alenka jurjevčič
1991. Magdalea Susnik
1992. anonimni podpisnik
1993. anonimni podpisnik
1994. Boris Romih
1995. METKA SAVŠEK
1996. anonimni podpisnik
1997. anonimni podpisnik
1998. DENIS BIRSA
1999. Nataša Kocbek
2000. Iztok Zver
2001. Zlatka Škrban
2002. Suzana Rajh
2003. irena ferjan tuljak
2004. Kostanca Tomažič
2005. Vida A. Mohorčič Špolar
2006. Špela Grudnik
2007. Vesna Hodnik
2008. Damjana Bartolj
2009. Elizabeta Žust
2010. Slavica Cugmas
2011. Ajda Zupancic
2012. nataša šušteršič plotajs
2013. Bojana Ropoša
2014. Štefan Čelan
2015. Barbara Gyoerfi
2016. anonimni podpisnik
2017. Anuška Gaser
2018. Jože Cimerman
2019. Ksenija Roškar
2020. Miha Mikelj
2021. Blaž Špegel
2022. vidoje radičevič
2023. Metka Naglič
2024. Drago Kos
2025. Andrej Detela
2026. petra udovič
2027. Tomislav Krašovec
2028. Anton Žakelj
2029. Nataša Colarič
2030. anonimni podpisnik
2031. igor Perko
2032. Mateja Pitako
2033. Jure adrinek
2034. anonimni podpisnik
2035. Edita Dakaj
2036. Slavko Hočevar
2037. Ines Šentjurc
2038. Lenka Bukovac
2039. Marjana Pšeničnik
2040. Saša Bec
2041. anonimni podpisnik
2042. Marijana Lihteneker
2043. matejka černe
2044. Polona Malovrh
2045. anonimni podpisnik
2046. Cvetka Skok
2047. cvetka skok
2048. marjan uranjek
2049. Anja Perovič
2050. Lidija Dolinar
2051. Silva Zagorc
2052. Matija Pačnik
2053. Klavdija Lutman
2054. marijan hafner
2055. Štefan Požlep
2056. marjetka dobnik
2057. Edita Čerče
2058. Primož Kovačič
2059. Tanja Brate
2060. Tatjana Kozel
2061. Vilma Kumše
2062. Nina Ostan
2063. anonimni podpisnik
2064. anonimni podpisnik
2065. Elizabeta Fefer
2066. anonimni podpisnik
2067. Silva Oprešnik
2068. Tadej Weber
2069. Tatjana Podobnik
2070. anonimni podpisnik
2071. anonimni podpisnik
2072. Zalka Nemec
2073. Breda Kranjc
2074. PATRICIJA ŠERBEL KOS
2075. tanja košuta
2076. Eva Mulej
2077. Natasa Janicijevic
2078. Mateja Šetina
2079. Polona Itkin
2080. Jerneja Vrabič
2081. Živa Vidic Licul
2082. Aleksander Markovčič
2083. anonimni podpisnik
2084. Darja Uranič
2085. Mirjam Franetič
2086. Dora Glažar
2087. David Rozman
2088. Cirila Marinčič
2089. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič
2090. anonimni podpisnik
2091. stojan črnko
2092. Viktorija Lindič
2093. Aleš Tenčić
2094. Polona Černač
2095. Jana Ulaga
2096. miha peternel
2097. BARBARA KRIŠTOF LUČOVNIK
2098. Katja Ferbežar
2099. anonimni podpisnik
2100. mojca petek
2101. anonimni podpisnik
2102. anonimni podpisnik
2103. Tanja Uhan
2104. Tina Sekulič
2105. Mitja Stojisavljevič
2106. Ana Dolenc
2107. Iztok Janežič
2108. Ula Gaertner
2109. Anja Virc
2110. Nataša Beltran
2111. Jure Podobnik
2112. Polona Podboršek
2113. Teja Korošec
2114. Tomaž Kovačič
2115. Margareta Benčič
2116. Miran Šic
2117. Jure Repinc
2118. Rok Deželak
2119. Matija Lozej
2120. anonimni podpisnik
2121. anonimni podpisnik
2122. Nuša Prosenc
2123. Mitja Petovar
2124. Maks Soršak
2125. Alenka Hepe
2126. Aleksander Gošnak
2127. anonimni podpisnik
2128. Marta Kralj
2129. Tanja Cirman
2130. breda poljanec
2131. Nastja Krevs
2132. anonimni podpisnik
2133. anonimni podpisnik
2134. Alja Bradaškja
2135. Jerneja Turk
2136. Pika Kofol
2137. Aleksandra Kuštrin Berkopec
2138. Gordana Slak
2139. Andrej Valek
2140. anonimni podpisnik
2141. Sonja Kurinčič Mikuž
2142. Herman Mikuž
2143. sandi katona
2144. anonimni podpisnik
2145. Mateja Katona
2146. severina vogrič
2147. SONJA VODENIK
2148. Uroš Kosec
2149. Anka Ažman
2150. Dr. Darja Piciga
2151. Nada Vreže
2152. Sara Lah
2153. anonimni podpisnik
2154. Lea Vilman
2155. Zdravka Pernek
2156. anonimni podpisnik
2157. robert hönn
2158. Polona Ponikvar
2159. Urša Karer
2160. Tomaž Urbančič
2161. Miha Marijan
2162. PETER UŠAJ
2163. anonimni podpisnik
2164. Eva Černigoj
2165. Milojka Trnar
2166. Kristina Ilic
2167. dr. Igor Fajdiga
2168. Sabina Kljajić
2169. Miha Potočnik
2170. nina bavdek
2171. Katja Martinc
2172. anita semprimožnik
2173. Saša Verbič-Karče
2174. Nataša Udovič
2175. anonimni podpisnik
2176. Silvo Vene
2177. anonimni podpisnik
2178. Denis Škorjanc
2179. Špela Bandelj
2180. anonimni podpisnik
2181. Suzana Vurunić
2182. klemen gantar
2183. Danica Krajcer
2184. Marko Zupančič
2185. Monika Velikonja
2186. Mojca Por
2187. Špela Štrus
2188. Špela Kralj
2189. Gašper Žemva
2190. simona solina
2191. Benka Pulko
2192. anonimni podpisnik
2193. Irena Tomažin
2194. Dagmar Vrtačnik
2195. Petra Guček Tomšič
2196. Sonja Škapin
2197. Miha Tomšič
2198. Hardvik Pirnovar
2199. Urška Kelt
2200. Danijel Strah
2201. simona lozinšek
2202. Bernarda Pavič
2203. anonimni podpisnik
2204. anonimni podpisnik
2205. Adriano Janežič
2206. Jani Novak
2207. Janez Žezlina
2208. Marijan Černe
2209. Eda Držanič
2210. Polonca Lapanja
2211. klemen vitkovič
2212. Katarina Osterman
2213. Bernarda Tratnik
2214. Matic Kelvišar
2215. Sabina Kovačič
2216. Nejc Boljka
2217. anonimni podpisnik
2218. anonimni podpisnik
2219. anonimni podpisnik
2220. viktor jagarinec
2221. Marko Por
2222. Matjaz Marincelj
2223. Ivan Mahajnc
2224. Tomislav Kekec
2225. Jelka Kobal
2226. Nataša Tovirac
2227. MATEJA ULAGA
2228. Mojca Volf
2229. Aleksandar Banić
2230. Mateja Benedetti
2231. Matej Babič
2232. Peter Dolar
2233. manja bele
2234. Barbara Skubic
2235. Barbara Višnar
2236. Antonija Drinovec
2237. romanda vogrinčič
2238. Boštjan Čargo
2239. Aleš Sulič
2240. Peter Zupin
2241. meta kurent
2242. Nina Dekleva
2243. Irena Vavtar
2244. Darja Kranjc
2245. Metka Zorec
2246. anonimni podpisnik
2247. margareta kokalj
2248. BOJANA ŠVEC
2249. Mito Kristan
2250. Tomas Lastrič
2251. anonimni podpisnik
2252. željka kanjir
2253. Janez Otrin
2254. Ana Bardorfer
2255. Ana Kastelic
2256. Katja Grmek
2257. Rok Ciglič
2258. Tamara Marinček
2259. Maja Perko
2260. irma Vilman
2261. mitko nasevski
2262. anonimni podpisnik
2263. Peter Pukl
2264. Marija Stoilovski
2265. Jernej Štebih
2266. Aleš Bele
2267. EMILIJA PAVLIČ
2268. Peter Založnik
2269. Nataša Kastelic
2270. Miha Kocbek
2271. Janika Plisson
2272. Joel Plisson
2273. Ivan Peternelj
2274. milan Pangerc Pangerc
2275. Martina Furlan
2276. Matija Cizelj
2277. Mateja Milosavljević
2278. Matjaž madric
2279. Simon Fras
2280. Tanja Rudolf
2281. igor vidmar
2282. valter kocjančič
2283. anonimni podpisnik
2284. Aleš Kaluža
2285. Minka lakota
2286. anonimni podpisnik
2287. Mojca Tišov
2288. Rada Drnovšek
2289. Tina Seršen
2290. Ana Trojnar
2291. anonimni podpisnik
2292. Tanja Prapertnik
2293. Matjaž Dovečar
2294. Sašo Gačnik
2295. Klavdija Dolinar Novak
2296. Barbara Rudolf Šparavalo
2297. Melita Travnik
2298. Vojko Razdrih
2299. Bogdan Kolenc
2300. Tanja Lakovnik
2301. Mira Gal
2302. anonimni podpisnik
2303. igor kralj
2304. damijan godič
2305. anonimni podpisnik
2306. Nada Vačun
2307. Andrej Juhart
2308. gordana gabrovec
2309. Marko Gspan
2310. vera kovačevič
2311. Tea Erjavec
2312. suzana vilman
2313. natalija vrhunc
2314. brane dobar
2315. Tomaž Zorman
2316. Tatjana Cik
2317. Milan Ermenc
2318. Duša Petru
2319. ljuba južnič
2320. Aljaž Prosen
2321. Dejan Zorec
2322. Sonja Josić
2323. Klara Drnovšek Solina
2324. Terezija Hleb
2325. ana ljubinkovic
2326. Simone Godina
2327. Rafael Pečečnik
2328. Boris Bukovšek
2329. Erika Marinčič
2330. Miša Novak
2331. Duša Ajnik
2332. Marija Zupanc
2333. zoranče georgiev
2334. Darja Žuber
2335. Damjana Poš
2336. Ružica Prskalo
2337. Marijan Stele
2338. Marko Premelč
2339. Branka MEncin
2340. Nika Trobec
2341. Nada Bole
2342. tomislav tkalec
2343. Tjaša Pavlič
2344. Rajko Dolinšek
2345. anonimni podpisnik
2346. Štefanija Dolinar
2347. Dada Volk
2348. Dražen Travnik
2349. Tajda Ograjšek
2350. Alma Rogina
2351. Marija Batista
2352. Urban Logar
2353. Marija Kokelj
2354. Špela Kotar
2355. Zveza društev Ajda
2356. Linda Kenda
2357. Filip Vilc
2358. Maja Gantar
2359. Staša Benko
2360. Urška Letonja Grgeta
2361. Polona Sepe Hitchcox
2362. olga novak
2363. Linda Žagar Žagar
2364. Filip Miklavčič
2365. Janez Križaj
2366. Jasmina Ploštajner
2367. ivan bekčič
2368. Nataša Živković
2369. Hojka Kraigher
2370. Jang Man
2371. anonimni podpisnik
2372. anonimni podpisnik
2373. Polona Simonič
2374. Denis Debevec
2375. anonimni podpisnik
2376. Katja Huš
2377. Romana Verbič
2378. Grega Bitežnik
2379. Josip Kriznic
2380. Josip Kriznic
2381. Simon Markič
2382. natalija horvat
2383. Jasmina Vuga
2384. Gregor Fajdiga
2385. Manca Kočevar
2386. Bojana Pečar Bole
2387. Maša Tomc
2388. Tomaž Podkoritnik
2389. Nejc Štukl
2390. anonimni podpisnik
2391. Boris Vezjak
2392. Matej Slapnik
2393. Tomaž Potočnik
2394. Renato Premrl
2395. Irena Šimnovec
2396. Mirnesa Islamovič
2397. anonimni podpisnik
2398. kamai serafi
2399. anonimni podpisnik
2400. Nadja Hrvatin
2401. Zdenka Cimermančič Šafar
2402. Mirko Oblak
2403. anonimni podpisnik
2404. Gregor Spindler
2405. anonimni podpisnik
2406. Denis Petrovčič
2407. Alenka Burja
2408. franc močnik
2409. Andreja Kuhar
2410. Ksenja Kamenšek
2411. anonimni podpisnik
2412. Ana Langerholz
2413. Ana Drašček
2414. anonimni podpisnik
2415. Izidor Ostan Ožbolt
2416. Denis Kamnar
2417. Tatjana Jerebinšek
2418. Petra Šajn
2419. Metka Furlani
2420. anonimni podpisnik
2421. Tajda Vraničar
2422. Teresa Mikuž Fegic
2423. Lenka Puh
2424. anonimni podpisnik
2425. dr. Bruno Dujič
2426. Erika Kovačič
2427. Luka Košir
2428. alenka kovšca
2429. Tana Lipovž
2430. Tine Valen
2431. Špela Lesnik
2432. BOLESLAV BIZAJ
2433. anonimni podpisnik
2434. BOJAN PERGOVNIK
2435. julija drgan
2436. Boštjan Lavrič
2437. Ana Tepina
2438. Petra Vukovič
2439. Robi Lesnik
2440. Andreja Končan
2441. anonimni podpisnik
2442. Matjaž Špolar
2443. Marjetka Jošt
2444. dr. Albinca Pesek
2445. IRENA SHANTI MALEK
2446. Marija Vavpotič
2447. Matias Juvan
2448. uroš stopar
2449. Maja Zakotnik
2450. Mojca Kosi
2451. Gašper Kemperle
2452. Vojko Cigoj
2453. Nastja Logar
2454. Aleksandra Pernek
2455. Vojka Durjava
2456. Sašo Vozel
2457. Andrej Jus
2458. Teja Vrečko Luknar
2459. TATJANA ĐURASOVIČ
2460. Bojan F. Ladiha
2461. vojko stadler
2462. manca planinc
2463. anonimni podpisnik
2464. Barica Marentič Požarnik
2465. anonimni podpisnik
2466. Nasta Planovšek
2467. Zdenka Matjašič
2468. Marta Razinger
2469. Marko Črtalič
2470. anonimni podpisnik
2471. Branko Glavina
2472. Roman Maurer
2473. anonimni podpisnik
2474. Ivica Podgoršek
2475. Neža Petelin
2476. tatjana walland
2477. Nejv Mihelič
2478. anonimni podpisnik
2479. Zoran Jurij Tomsits
2480. Špela Žnidaršič
2481. Primož Tručl
2482. Irena Špendl
2483. Ignac Kofol
2484. Simona Marija Košak
2485. Helena Mlakar
2486. anonimni podpisnik
2487. anonimni podpisnik
2488. Vesna Mojsilović
2489. rajko jerič
2490. Miša Gams
2491. Petra Rezar
2492. maja podbrežnik
2493. Mateja Vidmar
2494. anonimni podpisnik
2495. anonimni podpisnik
2496. Anka Pintar
2497. Milena Vukić
2498. Matija Bolčina
2499. Irena Razinger
2500. Andrej Ipavec
2501. Tomaž Jerlah
2502. Štefan Razinger
2503. Nika Pušenjak
2504. Bojan Jus
2505. Slavica Ilinčič
2506. anonimni podpisnik
2507. mag. Marko Femc
2508. Eva Žontar
2509. Irena Smole
2510. Teja Muha
2511. renata veberič delak
2512. Monika Habjan
2513. Mitja Krajnc
2514. Marko Langerholz
2515. Sanja Mraz
2516. zdenka kam
2517. Tjaša Blaznik
2518. David Curk
2519. anonimni podpisnik
2520. Marta Romih
2521. Manca Volk
2522. anonimni podpisnik
2523. anonimni podpisnik
2524. Mitja Horvat
2525. anonimni podpisnik
2526. anonimni podpisnik
2527. anonimni podpisnik
2528. Tomaž Skulj
2529. Timotej Turk Dermastia
2530. Fedja Klavora
2531. anonimni podpisnik
2532. Neja Repinc
2533. Ana Fortič
2534. Iza Thaler
2535. Žiga Vojska
2536. Mirjana Mladič
2537. slavica kolšek
2538. dr. Marina Dermastia
2539. Nikola Frleta
2540. anonimni podpisnik
2541. Borut Zrim
2542. anonimni podpisnik
2543. Žiga Stepišnik
2544. anonimni podpisnik
2545. Mitja Softić
2546. Daria Meshanina
2547. tea tate
2548. Manca Velkavrh
2549. anonimni podpisnik
2550. Jan Zupančič
2551. Mateja Vidali
2552. Ika Bartol
2553. Tom Turk
2554. Polona Kržič
2555. Polona Brezovšek
2556. Ula Mlakar
2557. anonimni podpisnik
2558. Lucija Odar
2559. Ana Klenovšek
2560. Irena Dolinšek
2561. Boštjan Lukša
2562. Silva Štampfl
2563. dr. Katja Eman
2564. andreja zakelšek
2565. Marjana Kozole
2566. Tomaz Belec
2567. Zvonka Kos
2568. Iztok Kolar
2569. Vinko Škraban
2570. Cvetka Popotnik Pršo
2571. Klavdija Anželj
2572. DANICA JAMER
2573. Maja Kirar
2574. Irena Gorenšek
2575. Jadran Krašovec
2576. darja kavčič
2577. dr. Slavko Bernik
2578. Smiljana Golja
2579. dr.Majda Zorec Karlovšek
2580. anonimni podpisnik
2581. jozica stros
2582. VERA ŠTAJNER
2583. Leonora Jakovljevic
2584. JANI ŠTAJNER
2585. Ines Rajkovič
2586. Mojca Muraus
2587. Tatjana Tomažin
2588. Franc Kosi
2589. anonimni podpisnik
2590. Matija Jamnik
2591. anonimni podpisnik
2592. dr. Roberto Biloslavo
2593. Andreja Borin
2594. Rasto Kirn
2595. Klemen Kos
2596. Vladka Fiala Sukič
2597. anonimni podpisnik
2598. anonimni podpisnik
2599. Tatjana Orhini Valjavec
2600. Boris Prodanović
2601. Janez Bauer
2602. Niki Vrenko
2603. Mateja Kraševec
2604. Barbara Ojo
2605. matija kuzman
2606. Metka Lebar
2607. Aleš Čelikovič
2608. anonimni podpisnik
2609. Mirjana Stopar
2610. Mojca Kobentar
2611. anonimni podpisnik
2612. Urban Žaže
2613. Tijaž Messec
2614. Anita Jesih
2615. Martina Zaletel
2616. Aleš Hartner
2617. darija milev
2618. Anita Mašek
2619. anonimni podpisnik
2620. Zlatina Stoyanova Cene
2621. Darja Kniplič
2622. Peter Dirnbek
2623. Neda Bras
2624. Borut Perc
2625. Mojca Sosič
2626. duska merc
2627. stanka merc
2628. Dane Grgurevič
2629. PIO LAPANJA
2630. Edita Nemec
2631. Tanja Anželj
2632. Andreja Hartner
2633. Miran Vizler
2634. Luka Zorč
2635. Eva Vaupotič
2636. Jože Dekleva
2637. anonimni podpisnik
2638. Tomaž Prezelj
2639. anonimni podpisnik
2640. Mitja Anželj
2641. anonimni podpisnik
2642. anonimni podpisnik
2643. Andrej Barle
2644. Jožef Leskovec
2645. Damjan Periz
2646. željko Despotović
2647. Vesna Pantič
2648. Ana Talaber
2649. Robert Valentak
2650. Apolonija Hanžek Novak
2651. anonimni podpisnik
2652. Nives Radelič
2653. Nina Jakoš
2654. Aleš Jamšek
2655. anonimni podpisnik
2656. Lenart Žuber
2657. Tanja Tesič
2658. Lara Jankovic
2659. Aleš Čuk
2660. Aleš Smrekar
2661. Alojz Grabner
2662. mitja klavora
2663. Romina Kralj
2664. Mito Tusar
2665. evita lukež
2666. anonimni podpisnik
2667. Matjaž Kovač
2668. Jasna Gamze
2669. Andreja Goetz
2670. Irena Orel
2671. Velimir Dilica
2672. Damjan Hajsek
2673. Jani Vidmar
2674. Andrej Mlasko
2675. Jasna Jovović
2676. Viktor Martinčič
2677. Alenka Davidović
2678. anonimni podpisnik
2679. Nataša Šip
2680. anonimni podpisnik
2681. Milan Stopar
2682. tadeja trdin
2683. Damjana Goter
2684. Veronika Sorčan
2685. Anita Škof
2686. Urška Košenina
2687. Nataša Švab
2688. Milan Škof
2689. Anton Pozderec
2690. Milena Vidmar
2691. Olga Kolenc
2692. dr. Rudi Kotnik
2693. Tanja Kodba
2694. dr. Andrej Fištravec
2695. dr. Inge Breznik
2696. Breda Zaletel
2697. anonimni podpisnik
2698. Nika Murko
2699. anonimni podpisnik
2700. Andreja Orel
2701. Jožica Krajnik
2702. Mojca Črnigoj
2703. Vlasta Brvar
2704. Neda Simoniti
2705. Karmen Skočaj
2706. IRENA DOLER
2707. tomo kajzar
2708. Renata Hari
2709. Nataša Jazbinšek Seršen
2710. Edvarda Acman
2711. dr. Franci Petek
2712. Brigita Simčič
2713. Marjan Firm
2714. Jurij Andjelic
2715. Tjaša Kosmač
2716. Marko Udvanc
2717. miha pančur
2718. anonimni podpisnik
2719. Cvetka Kolbl
2720. Mateja Kolbl
2721. Terezija Kolbl
2722. anonimni podpisnik
2723. Marjana Pogačnik
2724. Nina Šoba
2725. Bojan Hančič
2726. romana šrimpf
2727. anonimni podpisnik
2728. anonimni podpisnik
2729. Martina Kosmač
2730. Stanislav Mijanović
2731. CVETKA JANEŽ
2732. anonimni podpisnik
2733. robert bregar
2734. Matteus Mavrica
2735. Edo Pavao Belak
2736. DAVOR HERLE
2737. Barbara Grabnar Kregulj
2738. Špela Bratun
2739. UROŠ MACERL
2740. darja damari
2741. Boštjan Pihler
2742. Kaja Kosmač
2743. Gorazd Iskra
2744. Uroš Rok Drnovšek
2745. anonimni podpisnik
2746. bor kragelj
2747. Damjan Nežič
2748. Barbara Blažič
2749. Leon Matek
2750. Mia Miše
2751. Mina Hočevar
2752. Matevž Cerar
2753. Andreja Vukmirovič
2754. Varja Verč
2755. anonimni podpisnik
2756. Milan Simončič
2757. Tatjana Simončič
2758. anonimni podpisnik
2759. Katja Cankar
2760. anonimni podpisnik
2761. Marjeta Zajc
2762. Nina Erbida
2763. Mateja Kordiš
2764. lijana drnovšek
2765. Robert Kregar
2766. Maja Trebizan
2767. Tea Juratovec
2768. anonimni podpisnik
2769. Marija Fabjan
2770. Vesna Gorenc
2771. Mojca Zavodnik
2772. Stane Križ
2773. anonimni podpisnik
2774. Metka Wherry
2775. Janko Trobiš
2776. anonimni podpisnik
2777. Grega Gostenčnik
2778. Aleš Makuc
2779. Erik Čok
2780. Petra Greiner
2781. Marko Pečavar
2782. Katra Kodela
2783. Bojan Kous
2784. Ana Beguš
2785. otto hozjan
2786. darko simčič
2787. anonimni podpisnik
2788. Mojca Volf
2789. France Račič
2790. Alenčica Tanja Dermastia
2791. Franc Kolarič
2792. Barbara Kuzmič
2793. IZTOK BRUNEC
2794. dr. Blaž Mesec
2795. Sonja Vavken
2796. ROK HRIBAR
2797. Manuela Jesenk
2798. Franc Pretnar
2799. vitomir debeljak
2800. Mojca Hribar
2801. Jure Legvart
2802. Vili Žagar
2803. anonimni podpisnik
2804. Mari Debeljak
2805. dr. Marko Pinterič
2806. stana tilinger
2807. Romana Simonič
2808. Saša Recek
2809. Karmen Simoni
2810. Matjaž Tavčar
2811. Barbara Debeljak
2812. Minea Sončan Mihajlović
2813. anonimni podpisnik
2814. Gvido Gruden
2815. anonimni podpisnik
2816. martina zakrajšek
2817. janez penca
2818. Drago Anžur
2819. Igor Dolinšek
2820. anonimni podpisnik
2821. Lara Majcen
2822. nina recek
2823. alojzija heindl
2824. Miha Cerar
2825. Zala Cerar
2826. Gal Oblisar
2827. Jasna Milek
2828. Ivo Frbežar
2829. IGOR ROUS
2830. Milica Grutschreiber
2831. Marija Lapornik
2832. Klara Bojanovič
2833. Boštjan Mur
2834. anonimni podpisnik
2835. Aljaž Malek
2836. Matej Pirih
2837. Anton Bezenšek
2838. anonimni podpisnik
2839. Mojca Dajčman
2840. Alenka Gvardjančič
2841. Josip Gregorčič
2842. anonimni podpisnik
2843. anonimni podpisnik
2844. Boris Smon
2845. Živa Žlajpah
2846. Nadja Rijavec
2847. Zofka Jelinčič
2848. BORIS OBLIŠAR
2849. BRANKO SOK
2850. sara čehić
2851. Cveta Stepančič
2852. Mitja Kozamernik
2853. Aleš Srnovršnik
2854. Dejan Pevčević
2855. ernest ebenšpanger
2856. anonimni podpisnik
2857. urska pirnat
2858. Jana Kolarič
2859. Dan Kolarič
2860. Bojan Klančnik
2861. Mojca Tomc Zupančič
2862. anonimni podpisnik
2863. Romana Grdina
2864. Tomislav Zupančič
2865. Mirjana Pavlin
2866. Nataša Florjančič
2867. Sonja Beltram
2868. Zvonko Trbuha
2869. Silva Trbuha
2870. DRAGO PLEŠKO
2871. Neva Ketiš
2872. Nea Černigoj
2873. Aleksander Ljubič
2874. Sara Aranel
2875. anonimni podpisnik
2876. darko sinko
2877. Veronika Perc Gruškovnjak
2878. anonimni podpisnik
2879. Matija Mazi
2880. dr. Radovan Sernec
2881. Maja Gabric Zirkelbach
2882. Polona Hafner
2883. urska potocnik
2884. anonimni podpisnik
2885. Denis Ule
2886. Mario Plešej
2887. Anastazija Bukvič
2888. anonimni podpisnik
2889. anonimni podpisnik
2890. dr. Luka Zevnik
2891. urša loboda
2892. bine krese
2893. Joško SARAŽIN
2894. FRANC ROVERE
2895. Matej Voglar
2896. Peter Glavič
2897. anonimni podpisnik
2898. Marjeta Kojc
2899. Nataša Kodrič
2900. anonimni podpisnik
2901. Vlasta Knapič
2902. Maja Kojc
2903. Aljoša Rovan
2904. Eva Medvešček
2905. Mirjana Kegl
2906. Marjan Jeza
2907. Boris Selan
2908. Sonja Bastl
2909. Sabina Kosmatin
2910. Neva Potrč
2911. Alina Meško
2912. Janko Logar
2913. Marko Grm
2914. Tomaž Košir
2915. Zoran Pavlovic
2916. Tomaž Čamernik
2917. Sonja Klopčič
2918. Tiva Vlaj
2919. Katja Gjerkeš
2920. Stojan Knežević
2921. Katja Knapič
2922. Jernej Pajek
2923. Božo Čeh
2924. David Smith
2925. Vesna Knavs
2926. Petra Miklavc
2927. Janez Bertoncelj
2928. anonimni podpisnik
2929. katja terčelj verovšek
2930. Marjan Marušič
2931. anonimni podpisnik
2932. Franci Dovč
2933. VOJTEH RAJHER
2934. Robert Šefman
2935. Borut Juhart
2936. Boštjan Kragl
2937. Iztok Slatinek
2938. Jernej Tiran
2939. Darja Čekeliš Martinović
2940. Branka Dermastija
2941. Irena Ambrož
2942. Ines Drame
2943. dr. Branko Lobnikar
2944. aleš mrdavšič
2945. ivana kadivec
2946. anonimni podpisnik
2947. Marjan Bežan
2948. Jurij Bobnar
2949. Janez Ribnikar
2950. Saša Kovačič
2951. zlatko petranović
2952. edvard grobler
2953. Danijela Cerovak
2954. Emilijan Cucek
2955. Samo Naraks
2956. DARJA ZAVIRSEK, Prof. dr.
2957. Miško Kranjec
2958. Andreja Hocevar Cucek
2959. PETRA ŠTIRN JANOTA
2960. anonimni podpisnik
2961. Cvetka Kranjec
2962. Vado Keranović
2963. Polona Bastič
2964. Jožica Brodarič
2965. Mirko Geršak
2966. Irena Lesar
2967. Neva Fröhlich
2968. Natalija Kušar
2969. Damijan Gašparič
2970. anonimni podpisnik
2971. Franc Kovač
2972. Ladislav Gal
2973. Kristina Kušar
2974. marjan kos
2975. Mitja Zorc
2976. Teofil Žižek
2977. Jasna Klopčič
2978. Gašper Srečnik
2979. mag. Janez Cof
2980. IVICA GRADIŠEK
2981. Jozica Hribar
2982. Maja Cof
2983. Katarina Mrvar
2984. Andrija Posavec
2985. Romana Zelenjak
2986. Tanja Sokolov-Boh
2987. Janez Koželj
2988. Katarina Benigar
2989. Marija Uršula Geršak
2990. Danjel Grbec
2991. Marko Apih
2992. helena poles
2993. Martina Čiček
2994. Samo Boh
2995. Petra Novak
2996. anonimni podpisnik
2997. matej delakorda
2998. BORUT ZAGORC
2999. Tanja Dragic
3000. Jana Mlakar
3001. miro švehla
3002. anonimni podpisnik
3003. Boštjan Zupančič
3004. darja zagorc
3005. Rado Voglar
3006. Tonka Grgić
3007. Tugomir Paravinja
3008. Mojca Cajnko
3009. Janez Potocnik
3010. Katarina Kovačič
3011. eva novak
3012. deja feldwick
3013. Darja Umek
3014. Boris Šuber
3015. Jure Cvahte
3016. Mateja Pecar Lovsin
3017. anonimni podpisnik
3018. Dragica Rozman
3019. Mateja Mešl
3020. Irena Valdes
3021. Sonja Trampuž
3022. Andrej Anderlič
3023. Ana Petrič
3024. Tomaž Šorli
3025. Dina kujavec
3026. Tanja Potočnik
3027. Borut Suhadolnik
3028. Martin Kovačič
3029. Janez Gluhodedov
3030. Janko Keček ml
3031. Irena Ahačič
3032. Andrej Škoberne
3033. Miro Žitko
3034. Andreja Žitnik Stamboldžioski
3035. marjan vrhovec
3036. Tea Lorberg
3037. Nina Frolov
3038. Miha SAVINEK
3039. dr. Nika Vodopivec
3040. Branka Blas
3041. Irena Koteska
3042. Diana Janežič
3043. Danuša Škapin
3044. slavko gabrovec
3045. vojko pipan
3046. Snežana Delakorda
3047. Andreja Koradej Sok
3048. Jože Janežič
3049. Katarina Vukovič
3050. borut cajnko
3051. ljubica bagari
3052. Marija Zupančič Vičar
3053. Aljaž Rakar
3054. Bojana Ažman
3055. Stanislav Gradišek
3056. Vita Kernel
3057. Jelka Kolarič
3058. Ajda Radinja
3059. Andrej Vencelj
3060. Bojan Debeljak
3061. Marija Šegula
3062. bojan knap
3063. Silva Kebrič
3064. dr. Alenka Vizjak
3065. Polona Hafner
3066. Tanja Bukovec
3067. Danica Liebig
3068. Mateja Štruc
3069. anonimni podpisnik
3070. Aleksandra Boj
3071. Neva Zbašnik
3072. lidija sircelj
3073. Maja Tomšič
3074. anonimni podpisnik
3075. jelka cajnko
3076. Romana Veble Drozg
3077. Špela Ahačič
3078. Eva Spasojević
3079. Mojca Žnidaršič
3080. Urša Vilhar
3081. anonimni podpisnik
3082. Inka Frolov
3083. Palma Smrekar
3084. Metka Stare
3085. Tina Koščak
3086. POLONA SAVNIK
3087. petra paškulin
3088. majda gorenc
3089. maja bavdaž gross
3090. Uroš Fekonja
3091. Maja Blejec
3092. Dane Podmenik
3093. anonimni podpisnik
3094. vika potočnik
3095. JOLANDA ROT
3096. Matej Ogrin
3097. anonimni podpisnik
3098. Nevenka Koprivšek
3099. David Stanković
3100. Mojca Rosa
3101. Mira Dragonja
3102. Anton Lesnik
3103. Barbara Ogrinc
3104. marijana rous gojak
3105. Vojko - Vojc Klančnik
3106. Marija Zupančič
3107. Marina Vuk
3108. Lilijana Selak
3109. Enes Hodžič
3110. anonimni podpisnik
3111. Bernard Ivšić
3112. Anita Srebnik
3113. Marko Češnovar
3114. anonimni podpisnik
3115. Marija Primožič Zbašnik
3116. Janko LAH
3117. anonimni podpisnik
3118. Tomi Dušič
3119. Aleksander Batič
3120. Bojan Vujkovac
3121. Janko Velkavrh
3122. Tea Spasojević
3123. Violeta Jušič
3124. Leopold Ribič
3125. Alenka Poljšak
3126. anonimni podpisnik
3127. nina Koprivnikar
3128. anonimni podpisnik
3129. peter pukart
3130. Boris Rantaša
3131. Blaž Pišek
3132. anonimni podpisnik
3133. anonimni podpisnik
3134. Božo Dukić
3135. Erika Lenčič Stojanovič
3136. Ines Kavgić
3137. Gregor Golobič
3138. anonimni podpisnik
3139. Jože Trpin
3140. Ana Knific-društvo Ajda
3141. Ciril Mlinar
3142. Saša DRAKSLER
3143. Špela Lorger
3144. Božidar Jožef Janež
3145. Mateja Podmenik
3146. Boris Manzoni
3147. Tina Grzej
3148. Nina Kolar
3149. Vanda Mezgec
3150. Katja Poboljšaj
3151. Veronika Žabot
3152. anonimni podpisnik
3153. Danica Pavlič
3154. dr. Jože Roth
3155. Karl Pollak
3156. Matej Prijatelj
3157. melita berzelak
3158. Borut Preložnik
3159. Maja Benedičič
3160. lara pecjak
3161. aidan cerar
3162. Iva Grobin
3163. anonimni podpisnik
3164. ZDENKA KORŠIČ
3165. mateja kocjan
3166. Drago Kos
3167. Lidia Pavlin
3168. anonimni podpisnik
3169. Ludvik Hriberšek
3170. Andrej Lukšič
3171. Sabina Kalin
3172. JANKO KRUŠIČ
3173. Neja Činkole
3174. anonimni podpisnik
3175. Anita Ilić Hozo
3176. Matjaž Grum
3177. anonimni podpisnik
3178. Neli Berger
3179. vida najdič
3180. Ljerka Kapetanović
3181. Matea Laurentis
3182. anonimni podpisnik
3183. dr. Nejc Jogan
3184. Faila Pašić Bišić
3185. Blaž Gasparini
3186. Nataša Petrič
3187. dr. Viktor Jejčič
3188. anonimni podpisnik
3189. Branka Lovrečič
3190. ADRIJANA GORJANC
3191. Cvetka Zalokar- Oražem
3192. Zoran Železnikar
3193. Davor Lovrenčić
3194. mag. Andrej Seliškar
3195. Andrej Klemenc
3196. miró gomsi
3197. Aleksander Urbančič
3198. Aleš Ogorevc
3199. Katjuša Arko
3200. Matej Gabrovec
3201. Miša Čermak
3202. urška potočnik
3203. Samo dr. Zupančič
3204. Liljana Krcelic
3205. Marjeta Benčina
3206. Marija Marincek
3207. anonimni podpisnik
3208. Silvan Urbančič
3209. Tanija Berger
3210. Andrej Težak
3211. Katja Kutin
3212. Toni BREZNIK
3213. Polona Kus
3214. mitja petrovic
3215. LILI VAVŽIK
3216. andreja kranjc
3217. anonimni podpisnik
3218. jurij krpan
3219. Gašper Breznik
3220. anonimni podpisnik
3221. anonimni podpisnik
3222. Hari Murćehajić
3223. Miranda Južnič
3224. JOŽICA MEHAK
3225. Ursa Flezar
3226. Veronika Klemenčič
3227. Bojan Žnidaršič
3228. Miha Vizjak
3229. Martina Zupan
3230. anže šimnovec
3231. Marko Topič
3232. katarina kožel
3233. Matic Smrekar
3234. ida kožel
3235. Martina Svečnik
3236. Atila Urbančič
3237. Gregor Budal
3238. Igor Jelovčan
3239. Aurelio Juri
3240. Nives Čorak
3241. Andrej Krštinc
3242. Društvo Ajda Koroška
3243. Polona Potrč Šerventić
3244. Miran Krapež
3245. Borut Kricej
3246. Andrej Golob
3247. Tomislav Šerventić
3248. matjaž brulc
3249. Antonija Turel
3250. Barbara Novak
3251. alenka ribič
3252. Tatjana Novinšek
3253. Janez Krč
3254. ALJA STVARNIK
3255. Nataša Bešter
3256. anonimni podpisnik
3257. Gordan Cecelja
3258. Matjaž Irgl
3259. daša veličković
3260. Vesna Simonič
3261. Emina Djukic
3262. Stanka Kelih
3263. Slavka Potrč
3264. fanči moljk
3265. TANJA ZUPANČIČ
3266. anonimni podpisnik
3267. Tereza Novak
3268. Irena Polak Fištravec
3269. Bor Pungerčič
3270. Mojmir Mrak
3271. Gašper Pavlin
3272. Gorec Mtja
3273. Maja Jovanović
3274. MATEJA ZALOZNIK
3275. Maja Albahari Vernik
3276. anonimni podpisnik
3277. dejan spasić
3278. Jan Jemec
3279. katja arnuš
3280. Zvonka Pretnar
3281. Marija Gale
3282. Niko Kumar
3283. Rajko Prepadnik
3284. anonimni podpisnik
3285. Bernarda Kobe
3286. anonimni podpisnik
3287. anonimni podpisnik
3288. Irena Debevc
3289. anonimni podpisnik
3290. pat sen
3291. Danijela Jerković
3292. Nejc Trušnovec
3293. Jure Kokošin
3294. France Lipuzic
3295. Janez Filipič
3296. Alojz Studen
3297. Boštjan Belovič
3298. nuša gajšek
3299. Matej Drobež
3300. anonimni podpisnik
3301. alesa valic
3302. Žiga Kokalj
3303. lidija veber
3304. Mojca Grešak
3305. Mojca Drčar Murko
3306. anonimni podpisnik
3307. zora rutar ilc
3308. Mojca Žnidaršič
3309. dr. Peter Tancig
3310. Vera Kozmik Vodušek
3311. dr. Simona Tancig
3312. Irena Leban
3313. Edvard Kolar
3314. Marko Krajnc
3315. Aleš Eržen
3316. Matevž Gantar
3317. Bernarda Potočnik
3318. Jožica Rihter
3319. anonimni podpisnik
3320. anonimni podpisnik
3321. Leo Šešerko
3322. Majda Zimšek
3323. anonimni podpisnik
3324. Karin Jurše
3325. Duško Robnik
3326. Guillaume Amand
3327. Breda Kutin
3328. Anton Demšar
3329. Blanka Tacer
3330. anonimni podpisnik
3331. Jana Koteska
3332. Jožica Knez-Riedl
3333. Valentina Vidmar
3334. Marina Pintar
3335. mojca golobič
3336. anonimni podpisnik
3337. andrej erjavec
3338. Ales Štempihar
3339. BARBARA BOGATAJ KOKALJ
3340. Špela Havle
3341. anonimni podpisnik
3342. Nastja Topalovič
3343. anonimni podpisnik
3344. anonimni podpisnik
3345. Dušan Vrban
3346. anonimni podpisnik
3347. tine škrlj
3348. Aleš Zdešar
3349. Agata Kopač
3350. Romana Zajec
3351. Saša Einsiedler
3352. Helena Šubelj
3353. Mateja Pirc
3354. Alenka Baggia
3355. Samo Vadnov
3356. Otmar Kovač
3357. Petra Radujko
3358. Aljoša Škof
3359. Lara Jelen
3360. mojca prelec
3361. Darko Briški
3362. Nataša Gorjanc Zima
3363. Janko Humar
3364. Stanko Valpatič
3365. Klara Hozjan
3366. Miha Jazbinšek
3367. anonimni podpisnik
3368. Daniela Žagar
3369. Zlatan Čeh
3370. Nika Čermak
3371. Lučka Djukič
3372. Maša Kociper
3373. Maja Martinec Zupanic
3374. mag. Bratko Bibič
3375. Radovan BOFULIN
3376. Petra Slatinšek
3377. anonimni podpisnik
3378. Julija Škarabot Plesničar
3379. anonimni podpisnik
3380. Aleš Hribernik
3381. Marjeta Slovša
3382. Matjaž Kek
3383. Mateja Jenko
3384. Tadeja Tišlar
3385. Alenka Krek
3386. Jaka Kovač
3387. Vlasta Klep
3388. Branka Červ
3389. andreja kerin
3390. David Krivec
3391. Sandra Janežič
3392. Korab Jorgacieski
3393. Eva Jurgec
3394. Peter Anton Pirc
3395. Urška Ženko
3396. sandra pucelj
3397. JANA ČOPI
3398. Darja Cvek Mihajlović
3399. Luka Javornik
3400. anonimni podpisnik
3401. Ira Zorko
3402. Alenka Klincov
3403. Simona Dijak
3404. Urška Lunder
3405. slava jenič
3406. anonimni podpisnik
3407. Breda Čanžek
3408. jan skoberne
3409. Mateja Deržič
3410. anonimni podpisnik
3411. Tomaž Berce
3412. ivan nemec
3413. anonimni podpisnik
3414. anonimni podpisnik
3415. anonimni podpisnik
3416. Maja Weiss
3417. Anja Turin
3418. Anja Pogacnik
3419. Ladeja Godina Košir
3420. anonimni podpisnik
3421. Saša J. Machtig
3422. Katja Škorić
3423. Petra Arula
3424. Gorazd Rus
3425. Domen Zupan
3426. Barbara Korun
3427. Rok Gornik
3428. Saša Petejan
3429. jagoda tovirac
3430. spomenka gerželj
3431. Mitja Pišlar
3432. dr.Miha Janc
3433. Jasna Možina
3434. Andrej Dorrer
3435. petra gajžler
3436. anonimni podpisnik
3437. Avguština Arnuš
3438. Staša Banič
3439. Vesna Cafuta
3440. Uroš Videmšek
3441. Tihomir Simončič
3442. alojz selišnik
3443. mojca saksida
3444. alenka cevc
3445. Barbara Polanšek
3446. Miha Tomaževič
3447. Mirjam Kopše
3448. Vid Preložnik
3449. Alja Žunter
3450. mag. Nives Halužan
3451. Alja Žunter
3452. Štefan Bezovnik
3453. Mihela Veternik
3454. Lidija Jernejčič
3455. Danijela Herzog
3456. Jernej Plankl
3457. ANDREJA HASENBICHEL
3458. Romana Lukan
3459. Tomaž Pirš
3460. Sabina Žnidaršič Žagar
3461. BRIGITA HORVAT
3462. Karin Servatzy
3463. Irena Potočnik
3464. mag. Romana Kleine
3465. Veronika Reven
3466. Olga Mravlje
3467. Katja Pokorn
3468. Polona Gržinič
3469. anonimni podpisnik
3470. Ingrid Ferlež
3471. Mateja kOŽUH NOVAK
3472. Mateja Novak
3473. Peter Podgrajsek
3474. tadeja vitez
3475. Petra Dolenc
3476. Rok Babič
3477. Jasna Mladenović
3478. Drago Jug
3479. anonimni podpisnik
3480. Bine Kladnik
3481. Valentin Poniž
3482. Barbara Ahej
3483. anonimni podpisnik
3484. Zoran Štubel
3485. Maja Zupančič Justin
3486. anonimni podpisnik
3487. ANDREJA PANTELIČ
3488. helena jericek
3489. anonimni podpisnik
3490. anonimni podpisnik
3491. Sonja Butina
3492. anonimni podpisnik
3493. Srečko Pirih
3494. Tanja Kangler
3495. Stojan Habjanič
3496. Jože Jurša
3497. Barbara Cafuta
3498. Andrej Piltaver
3499. Brigita Blatnik
3500. Metod Ivančič
3501. Nada Grešak
3502. ALENKA KRIVEC
3503. Klemen Jerina
3504. Marjetka Uršič
3505. Alojz Zupanc
3506. Renata Klančnik
3507. anonimni podpisnik
3508. Stipan Mudrazija
3509. Jošt Stergaršek
3510. LOREDANA HRVATIN
3511. Maša Bizovičar
3512. Didi Šenekar
3513. BARBARA RAKUN
3514. Helena Golob
3515. Boris Ortar
3516. Marjan Valand
3517. Igor Došen
3518. Magda Ortar
3519. Breda Fric
3520. Dušan Fric
3521. Eva Dežman
3522. Marija Justinek
3523. društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor DGIT MB
3524. Alenka Klemenc
3525. Jožef Kolman
3526. Katja Jelaš
3527. anonimni podpisnik
3528. alojz kavaš
3529. Primož Blaha
3530. Vesna Osojnik
3531. Uroš Kvas
3532. Maja Boh Hočevar
3533. anonimni podpisnik
3534. Nino Zajc
3535. Lucija Kokelj
3536. Janez Kenda
3537. anonimni podpisnik
3538. teodor benčič
3539. Ida Oderlap Kranjc
3540. Darja Miklaužič
3541. Amila Adrović
3542. mark špacapan
3543. Bogdan Sotenšek
3544. Drago Jug
3545. Boštjan Paradiz
3546. Maja Vidmar
3547. Mili Žumer
3548. Bronja Kokalj
3549. anonimni podpisnik
3550. Špela Šeliga
3551. Mojca Balant
3552. Edo Adrović
3553. Branko Lupšina
3554. Tomaž Schlegl
3555. anonimni podpisnik
3556. anonimni podpisnik
3557. JERNEJ STARC
3558. Simon Delakorda
3559. marija Božičko
3560. pija zalokar
3561. andreja kogovšek bizjak
3562. Marjana Knavs
3563. anonimni podpisnik
3564. anonimni podpisnik
3565. Tjaša Brizot
3566. anonimni podpisnik
3567. Nataša Kovše
3568. Andreja Pogačnik Jarc
3569. Marjetka Martinčič
3570. NANI GERDINA
3571. Jernej Šmalc
3572. SANJA MILOSTNIK
3573. Elvis Belac
3574. Marta Barišič Pevec
3575. Irena Salobir
3576. Miro Klun
3577. MARJETKA STVARNIK
3578. Andreja Špegel
3579. Karmen Valenti
3580. anonimni podpisnik
3581. Jožica Goličnik
3582. Milena Slatinek
3583. Črtomir Žagar
3584. Helena Velikanje
3585. Bojan Pogorevc
3586. Tina Skocaj
3587. anonimni podpisnik
3588. anonimni podpisnik
3589. nina mužič
3590. Marija Premrl
3591. Antonija Reberšek
3592. Valentina Usenik
3593. Andrej Klemenc
3594. Andrej Gašparič
3595. Boštjan Perovšek
3596. Tatjana Ažman
3597. Jolanda Gobec
3598. tatjana legat lokar
3599. Vanda Mikluž
3600. Andrej Bricelj
3601. Katja Kavcic Sonnenschein
3602. anonimni podpisnik
3603. Luka Jamnik
3604. MOJCA VESEL
3605. anonimni podpisnik
3606. Polona Kotar
3607. Nina Perhaj
3608. Barbara Skaberne
3609. Alja Grošelj
3610. Aleš Planina
3611. urška strle
3612. Matejča Završnik
3613. Maša Jazbec
3614. martina lipnik
3615. Jernej Jenko
3616. Eva Križnik
3617. dr. Borut Vrščaj
3618. Irena Kopač
3619. Petra Arzenšek
3620. Katarina Prosenc Trilar
3621. Ljubo Vovk
3622. Robert Dimec
3623. Lan Filipič
3624. barbara glavič
3625. ALEXANDRA PI BACHEL
3626. Marko Gerbec
3627. Saša Babič
3628. Miran Obreza
3629. anonimni podpisnik
3630. Dr. Natalija Vrečer
3631. Ines Unetic
3632. Andreja Kodrin
3633. Aleš Stele
3634. anonimni podpisnik
3635. Eva Gumzej
3636. Florijan Poljšak
3637. Stane Černćić
3638. Tomaž Klenovšek
3639. Matej Guštin
3640. Tomaž Plesec
3641. IRENA ZDOVC
3642. simon kajtna
3643. Judita Jeran
3644. anonimni podpisnik
3645. Domen Korelc
3646. Nina Ledinek
3647. anonimni podpisnik
3648. anonimni podpisnik
3649. Ana Hartman
3650. anonimni podpisnik
3651. Irena Grgić
3652. sašo urukalo
3653. anonimni podpisnik
3654. Sonja Žorga
3655. anica jerman
3656. Dr. Irena Gantar Godina
3657. Aleš Dvorak
3658. Milena Škrl Marega
3659. Andreja Knez
3660. vida jenko
3661. Regina Bokan
3662. anonimni podpisnik
3663. Vid Tratnik
3664. Tatjana Zupan
3665. anonimni podpisnik
3666. Monita Vozelj
3667. Sabina Zorec
3668. anonimni podpisnik
3669. Tadej Zupančič
3670. Maruša Pečerič
3671. Danijela Sedlar
3672. Tamara Teršič
3673. miha žvan
3674. Marjeta Simončič
3675. anonimni podpisnik
3676. anonimni podpisnik
3677. Igor Petaros
3678. Samo Krušič
3679. Dragica Kregar
3680. Biba Tominc
3681. Jernej Kobe
3682. Barbara Vajda
3683. Marina Vukaševič
3684. Asta Gregorič
3685. OLGA HROVAT
3686. Eva Poljanec
3687. Jana Urh Lesjak
3688. Sabina Gabrijel
3689. sandi šumlaj
3690. Nina Pirher
3691. anonimni podpisnik
3692. Marko Lipovec
3693. Sonja Grizila
3694. Tjaša Debevec
3695. Lili Andoljšek
3696. anonimni podpisnik
3697. Karolina Ivičak Kocjan
3698. Mojca Lampe Kajtna
3699. Staša Paradiž
3700. Snežana Pak Dvorak
3701. Neven Škrokov
3702. Alenka Jakomin
3703. Simona Gruden
3704. Ana Ličina
3705. marko šen
3706. Klemen Pirnat
3707. ida srebotnik
3708. Dragica Bratanič
3709. Onja Svit
3710. Tomaž Šolmajer
3711. Darja Teran
3712. Petra Kopušar
3713. anonimni podpisnik
3714. Blaž Bole
3715. natalija bukovšek
3716. Elma Musić Jovanović
3717. anonimni podpisnik
3718. Bojan Grošelj
3719. Edvard Pohl
3720. tit brecelj
3721. Darja Kavčič
3722. anonimni podpisnik
3723. Uroš Šrajer
3724. REBEKA SPRAGER
3725. Tanja Krištof
3726. Andrej Zdravič
3727. dora valant
3728. MARTINA HOTUJEC
3729. Sašo Miklič
3730. Andreja Čadež
3731. Ljilja Pečuh
3732. Samo Selimović
3733. Marjola Zdravič
3734. Maja Vižin
3735. Ciril Štrumbelj
3736. Alenka Dunatov
3737. flavio fuart
3738. Anja Šonc
3739. Uršula Štravs
3740. Anja Bandelj
3741. Darja Kocjan
3742. Leo Ivandič
3743. Janez Sluga
3744. Maja Potočnik
3745. Franc Bele
3746. anonimni podpisnik
3747. andreja stare
3748. Jure Bon
3749. anonimni podpisnik
3750. Kristina Vrčon
3751. marija kapun
3752. Maja Potočnik
3753. Damijana Kirižnik Vrhovec
3754. Ana Vuković
3755. anonimni podpisnik
3756. zoran jelenc
3757. Ana Vipotnik
3758. Vanja Degoricija
3759. Nataša Kotar
3760. Tanja Rener
3761. Bojana Kern
3762. Majda Bitenc
3763. Boris Šuštar
3764. Janez Kalan
3765. Natali Ogrizek
3766. Biserka Esih
3767. marjeta povhe
3768. Dr. Marjan Špegel
3769. anonimni podpisnik
3770. Milena Glavan
3771. sergej garantini
3772. DUNJA ŽUNTER
3773. Ana Marija Kunstelj
3774. dr. Nataša Gregorič Bon
3775. Zoran Gričar
3776. Jelica Pegan
3777. TARIG YACOUB
3778. anonimni podpisnik
3779. Bojan Gorjanc
3780. Igor Spreizer
3781. Matija Trampuš
3782. Angela Šurca Vuk
3783. anonimni podpisnik
3784. Kornelija Kaurin
3785. Špela Kalčić
3786. Katarina Kafadar
3787. Maja Konečnik Ruzzier
3788. anonimni podpisnik
3789. anonimni podpisnik
3790. Boris Bohak
3791. Barbara Domajnko
3792. Mohor Mlakar
3793. Nataša Slapnik
3794. Petra Curk
3795. Marija Turnšek Mikačić
3796. Petya Žnidaršič
3797. Milena Hribar
3798. Marko Kovač
3799. dr. Violeta Jurkovič
3800. Tomaž Leskovšek
3801. Danijel Černic
3802. anonimni podpisnik
3803. sonja vodenik
3804. Tamara Čok
3805. Gregor Vuga
3806. Martina Vidovič
3807. Ana Schnabl
3808. Janez Krivec
3809. anonimni podpisnik
3810. Matej Klarič
3811. Jurij Bizjak
3812. Marta Rataj
3813. Dašo Benko
3814. Jure Kralj
3815. aleš ban
3816. Žiga Stanovnik
3817. Veronika Ivančević
3818. Ivana Zorman Žižak
3819. Mojca Geržina
3820. Marjeta Krajnc
3821. Jernej Pačnik
3822. anonimni podpisnik
3823. Danijel Mihelj
3824. Sabrina Lever
3825. Aleksander Karas
3826. anonimni podpisnik
3827. Boštjan Erjavec
3828. Dušan Vesel
3829. anonimni podpisnik
3830. Krešimir Bakič
3831. Vida Černe
3832. Tina Živec
3833. Luka Dolar
3834. Sandra Kraljič
3835. anonimni podpisnik
3836. Damijan Koradin
3837. Nejc Jurkovič
3838. Zinka Kolarič
3839. dr. Andrej Rozman
3840. anonimni podpisnik
3841. anonimni podpisnik
3842. Gregor Herman
3843. Maruša Vidic
3844. Boris Verbič
3845. Irma Butina
3846. Jasna Ravnikar
3847. Marko Vuk
3848. Mirjam Počkar
3849. Katja Petelin
3850. Rok Demić
3851. tadej volk
3852. Bruno Sergaš
3853. anonimni podpisnik
3854. Domen Mežnar
3855. Bojana Morelj
3856. Gregor Strehar
3857. Boštjan Slatnar
3858. Brigitte Milavec
3859. Aljaž Oset
3860. anonimni podpisnik
3861. Mihaela Mikolič
3862. Alenka Znidarsic
3863. anonimni podpisnik
3864. Maja Šumi
3865. Miha Šajina
3866. anonimni podpisnik
3867. ADELA ROŽAC
3868. Lidija Kreft
3869. Ljubica Čehovin
3870. Luka Sustersic
3871. Božidar Resnik
3872. Marjan Ostroško
3873. Suzana Tratnik
3874. Ida Simončič
3875. ana-marija pušnik
3876. jadranka zupančič
3877. Jure Barborič
3878. anonimni podpisnik
3879. anonimni podpisnik
3880. anonimni podpisnik
3881. Mateja Sajovic
3882. Metka Galič
3883. Mateja Sajovic
3884. Maja Nemec
3885. Karin Elena Sanchez
3886. Neda Golmajer
3887. ana rep
3888. Miha Gorjanc
3889. Andrejka Likar Cerc
3890. anonimni podpisnik
3891. Aleš Smerdel
3892. Jure Fras
3893. Andreja Burja Čerin
3894. Franc Lobnik
3895. Maruša Samobor Gerl
3896. mag. Igor Boševski
3897. Irena Gubina
3898. Sonja Černčič
3899. Marko Hojan
3900. Tanja Tomažič
3901. melita cimerman
3902. Mojca Murnik
3903. Sabina korošak
3904. lucija fifer
3905. Mirjam Fras
3906. Marija Čampa
3907. Klemen Bizjak
3908. Miran Kumer
3909. Lenka Vojnovič
3910. Janja Rebolj
3911. Nataša Serec
3912. Andreja Novak
3913. Marko Lekše
3914. anonimni podpisnik
3915. Adrijana Leonardi
3916. Damjan Cegnar
3917. anonimni podpisnik
3918. Vesna Valetič
3919. Katja Robič
3920. tanja habjan
3921. polona žibert
3922. Helena Bevc
3923. Marijan Pahič
3924. anonimni podpisnik
3925. Jaka Perharič
3926. anonimni podpisnik
3927. Eva Breskvar
3928. petra arh
3929. Robert Kržišnik
3930. eva golmajer
3931. Suzana Ester Car
3932. Edita Kolbl
3933. Martina Maurič Lazar
3934. Dejan Djordjevič
3935. Alja Žehelj
3936. Borut Sribar
3937. Anže Šuhel
3938. BERNARDA NADA KUNSTELJ
3939. Teja Rutar
3940. Igor Ajdišek
3941. Mateja Keber
3942. Ursa Glavan
3943. zvonko šebalj
3944. Urška Ravnikar
3945. Ariana Libertin
3946. Arjan Pregl
3947. anonimni podpisnik
3948. Lenart Skok
3949. Uroš Prah
3950. Polonca Štritof
3951. Darja Gartner
3952. Mojca Emersic
3953. anonimni podpisnik
3954. Maja Zorč
3955. Miha Hribernik
3956. Mirjana Mladič
3957. Nina Bernard
3958. Tomo Hafner
3959. Urška Bincel
3960. anonimni podpisnik
3961. Irena Šinkovec
3962. mag. Marina Trampus
3963. anonimni podpisnik
3964. Tamara Matjašič
3965. Alenka Žnidarčič
3966. Aleksej Brovč
3967. Rok Planovšek
3968. anonimni podpisnik
3969. dr. Jaka Razinger
3970. PIA ULAGA ČOKL
3971. anonimni podpisnik
3972. anonimni podpisnik
3973. mojca mršol
3974. anka rupnik
3975. Ajda Kristina Vučajnk
3976. anonimni podpisnik
3977. Barbara Breskvar
3978. Milena Razinger
3979. Zdenka Keuc
3980. Franc Kamenik
3981. Anamarija Jere
3982. Aleš Kregar
3983. Sabina KRIVEC
3984. Andrej Pervanje
3985. Teja Pajnič
3986. Eva Tomic
3987. nataša šerbinek
3988. anonimni podpisnik
3989. pungeršek igor
3990. Gregor Hribar
3991. Lana Mihele
3992. Danica zorko
3993. mitja dolinšek
3994. Danilo Kozoderc
3995. Jožica Vavpotič Srakar
3996. Ana Premk
3997. Mateja Oven
3998. Sabina Ogrič
3999. Jure Ratajc
4000. anonimni podpisnik
4001. Alenka Kren
4002. anonimni podpisnik
4003. Maja Polak
4004. Renata Knap
4005. Irena Rojc
4006. Miha Možina
4007. HERMINA KRT
4008. Iza Ukmar
4009. Gregor Verbič
4010. Alenka Zorec
4011. PAVLA RESNIK
4012. Staša Kamplet
4013. Biserka Škrinjar
4014. Zvone černelič
4015. Vesna Šučur
4016. Marko Jelinčič
4017. Aleksander Pepelko
4018. Jože Ileršič
4019. Jožica Planinc
4020. Marina Uzelac
4021. Biljana Dušić
4022. Gregor Starc
4023. Leopoldina Bradač
4024. Alenka Korošec jan
4025. Tit Slatinšek
4026. dr. Danijela Brečko
4027. Miha Volgemut
4028. Domen Marinčič
4029. Helena Primic
4030. Andrej Mohar
4031. marjana maslo vidmar
4032. Tadej Droljc
4033. Radovan Teslič
4034. anonimni podpisnik
4035. neva čebron
4036. Aleksandra Rekar
4037. anonimni podpisnik
4038. Vladomax Bandelj
4039. Mojca Hieng
4040. anonimni podpisnik
4041. Miha Šetina
4042. Cvetka Jurišič
4043. Igor Hreščak
4044. Maja Čučnik
4045. Alpe Adria Green
4046. Neja Grogl
4047. Andrea Cirnski
4048. breda novotnik
4049. marjan starina
4050. Stane Vanovšek
4051. Marko Petrič
4052. tomaž jicha
4053. Janez Kolar
4054. andreja baškovč
4055. anonimni podpisnik
4056. mira praunseis
4057. Marko Leoni
4058. Franc Hafner
4059. Branka Strniša
4060. Anja Luks
4061. dragica šalamon
4062. Jožica Bajc Pivec
4063. Dominik Zupancic
4064. Mirja Mrovlje
4065. Irena Bavdaš
4066. Maja Jelenčič
4067. anonimni podpisnik
4068. Tjaša Vrtačnik
4069. marjeta aljaž
4070. tatjana gračner
4071. Irena Krivec
4072. Marjeta Voden
4073. SLAVICA ČEHOVIN
4074. milojka pristovšek
4075. Nataša Puc
4076. Polona Abram
4077. Jožef Kušar
4078. Alja Stiškovsky
4079. Barbara Čeč
4080. Orjana Velikonja Grbac
4081. Aleksander Jelačič
4082. Veronika Sušnik
4083. Urška Berlič
4084. Neta Koprivc
4085. Suzana Zupačič
4086. Nada Hren
4087. anonimni podpisnik
4088. anonimni podpisnik
4089. anonimni podpisnik
4090. Estela Kužnar
4091. Aljoša Lovšin
4092. Jana Gogala-Mali
4093. Marica Ivanušič
4094. Aleksandra Vokač
4095. Leonida Derganc
4096. Maja Sever
4097. FRANKO BABIČ
4098. Janko Slanc
4099. Biljana Ačić
4100. martin strehar
4101. anonimni podpisnik
4102. IRIS ACCETTO
4103. anonimni podpisnik
4104. Metka Kuhar
4105. Borut Telban
4106. anonimni podpisnik
4107. Urška Cigler
4108. Jana Kus Veenvliet
4109. anonimni podpisnik
4110. Majda Leskovar jejčič
4111. Jasmina Feguš
4112. Roman Zorman
4113. BARBARA BRAČIČ
4114. Miša Cajnko
4115. Danijela Smolić
4116. Dita Kastelic
4117. anonimni podpisnik
4118. anonimni podpisnik
4119. Maja Zorin
4120. Melita Puc
4121. Silvija Jakič
4122. anja štefan
4123. Dorotea Kralj
4124. Jaka Repič
4125. Tatjana Medvešek
4126. Ajda Petek
4127. Aleksander Baksa
4128. Mirjana Kilar
4129. robert vrhovec
4130. Dragan Pažin
4131. PETRA MEŠKO
4132. Barbara Gabrielle
4133. Mira Hladnik
4134. majda bukovec
4135. Irena Ažman
4136. Špela Markovič
4137. anonimni podpisnik
4138. Nives Kovač
4139. Duši Kumer
4140. Janja Jereb
4141. Tanja Šket
4142. matej modrinjak
4143. Anže Kunc
4144. alenka vogrinec
4145. Maja Marija Lenče
4146. Tomaž Zarifa
4147. anonimni podpisnik
4148. anonimni podpisnik
4149. Mojca Bešter
4150. Darja Kocjančič
4151. mila kocevar
4152. Tatjana Prijatelj
4153. anonimni podpisnik
4154. Gregor Vida
4155. Igor Majcen
4156. Marija Bizjak
4157. anonimni podpisnik
4158. anonimni podpisnik
4159. Slavko Škvorc
4160. gojko kenda
4161. Urša Mežan
4162. Nada Medle Kovačevič
4163. Vesna Savić
4164. anonimni podpisnik
4165. Nadja Pokorny
4166. Tomaž Bole
4167. Renato Korenčan
4168. anonimni podpisnik
4169. Saša Majer
4170. Vida Zaman
4171. Alma Elizabeta Simič
4172. Luka Biščak
4173. anonimni podpisnik
4174. Marjana Mlinarič-Pikelj
4175. Branka Ereš
4176. simona pečenik
4177. Barbara Meglič
4178. Juš Dobnikar
4179. Matejka Kobal
4180. Maša Puklavec
4181. Barbara Majerle
4182. Mili Arapović
4183. Klemen Dremelj
4184. Niki Arapovic
4185. anonimni podpisnik
4186. Irena Škerjanec
4187. anonimni podpisnik
4188. Jože Jež
4189. Leonida Hajd
4190. Vesna Krmelj
4191. Uroš Strniša
4192. marija imperl
4193. JASMINA MILOVANOVIC
4194. Luka Kolar
4195. Ikara Černe
4196. martina levstek
4197. dr. Tina Kogovšek
4198. Gregor Kontestabile
4199. Špela Prezelj
4200. Nada Okreša
4201. mladen berginc
4202. Katja Ogorevc
4203. Natalija Medica
4204. Kamila Holla
4205. Jožica Škraban
4206. Tomaž Ločičnik
4207. Dragan Vučenović
4208. Darja Cupin
4209. anonimni podpisnik
4210. Maša Vajs
4211. daniel kovačič
4212. Petra Bitenc
4213. Boštjan Hafnar
4214. anonimni podpisnik
4215. Eva Rajh
4216. nataša resnik
4217. katarina fuchs
4218. Maja Trdina
4219. Daša Bračko
4220. Franci Stariha
4221. anonimni podpisnik
4222. Helena Markuta
4223. anonimni podpisnik
4224. Nives Pagon
4225. Maja Kogovšek
4226. Jurij Golob
4227. anonimni podpisnik
4228. marija zavašnik
4229. Barbara Hunt Vodopivec
4230. lidija garbajs
4231. dr. Irena Ograjenšek
4232. Jure Gedrih
4233. Erika Türk
4234. barbara zalokar
4235. anonimni podpisnik
4236. Dušan Kuhar
4237. Gabrijel Petkovšek
4238. anonimni podpisnik
4239. anonimni podpisnik
4240. Matevž Breška
4241. mag. Ivan Ropar
4242. anonimni podpisnik
4243. anonimni podpisnik
4244. Bojan Stojanović
4245. Franc Jurjevčič
4246. Boris Mrevlje
4247. Petra Jeretina
4248. DANIJELA VERBANČIČ
4249. anonimni podpisnik
4250. anonimni podpisnik
4251. anonimni podpisnik
4252. Bojan Matjašič
4253. Valentina Tesner
4254. Meta Grgurevič
4255. Jasmina Memić
4256. Barbara Radovan
4257. Mateja Zadel
4258. Vlado Barabaš
4259. gordana granatir
4260. Gorazd Klöckl
4261. INES GOLOB
4262. Sandra Sagadin
4263. Ana Plesec
4264. Sašo Ornik
4265. Darja Pečnik
4266. olga grum
4267. anonimni podpisnik
4268. Denis Žalik
4269. Niko Žabkar
4270. anonimni podpisnik
4271. Nina Kalan
4272. Biljana Lukić
4273. Bojan Macuh
4274. maja horvat
4275. Boris Močilnik
4276. Jolanda Lešnik
4277. anonimni podpisnik
4278. DARJA STRNIŠA
4279. Grega Nartnik
4280. Irena Jeglič Mehle
4281. Bojan Fekonja
4282. ANA MASLEŠA
4283. Miro Mihec
4284. Edvarda Šteblaj
4285. danijela kraševec
4286. sonja černe
4287. Saša Kek
4288. Vesna Murn
4289. Matjaž Žilavec
4290. Simon Ograjšek
4291. Sofija Horvat
4292. Danaja Batinič
4293. anonimni podpisnik
4294. Alen Baumkirher
4295. Janez Makše
4296. Domen Horvat
4297. špela vodopivec
4298. Darija Kolarič
4299. anonimni podpisnik
4300. anonimni podpisnik
4301. tomaž javornik
4302. anonimni podpisnik
4303. anonimni podpisnik
4304. anonimni podpisnik
4305. urška bačar
4306. anonimni podpisnik
4307. Blanka Jerman
4308. anonimni podpisnik
4309. Ajda Jurca
4310. Nataša Hočevar
4311. Tiana Sage
4312. anonimni podpisnik
4313. Maja jevnikar
4314. Martina Ficko
4315. Katarina Jurhar
4316. Sergej Čas
4317. Gaja Kladnik
4318. Irena Čerin
4319. anonimni podpisnik
4320. jasna vuga
4321. anonimni podpisnik
4322. Venčeslava Šmajdek
4323. Nina Anastazia Ruchko
4324. petra koritnik
4325. anonimni podpisnik
4326. Ingrid Slavec Gradišnik
4327. Uroš Potočnik
4328. matic sajovic
4329. anonimni podpisnik
4330. Helena Rejc
4331. Karmen Lemut
4332. Drago Hrelič
4333. Nina Kotar
4334. Valerija Drozg
4335. anonimni podpisnik
4336. anonimni podpisnik
4337. Bojan Dolinar
4338. Meta Lah
4339. Drago Tomšič
4340. Rob Crawford
4341. Rok Praprotnik
4342. Maša Zupančič
4343. vida najdič
4344. miha jensterle
4345. IRENA SAVIČ
4346. Inja Dolar
4347. anonimni podpisnik
4348. mag. Janez Aljančič
4349. Božidar Marot
4350. Marija Kuralt
4351. TINA IVANCIC
4352. Tadeja vöröš
4353. monika tominšek
4354. Alenka Vogelnik
4355. MARJANA FINŽGAR
4356. cveta jazbec
4357. Jernej Trnkoczy
4358. irena zagajsek
4359. anonimni podpisnik
4360. Davor Pečar
4361. brane solce
4362. majda hajsek
4363. Cvetka Avguštin
4364. Neta Vergan
4365. Marko Pezdirc
4366. Borut Dolenec
4367. Franjo Roškar
4368. jozef puklavec
4369. Danilo Bevk
4370. anonimni podpisnik
4371. Valentina Škafar
4372. Silva Zupanc
4373. Simon Benkič
4374. Kaja Brezočnik
4375. Damjan Zorc
4376. Ana Kokalj
4377. anonimni podpisnik
4378. Gordan Čuka
4379. anonimni podpisnik
4380. Slavko Kosi
4381. anonimni podpisnik
4382. Aljaž Grgić
4383. anonimni podpisnik
4384. Klavdij Komel
4385. anonimni podpisnik
4386. Stanka Müller
4387. leon šimenc
4388. Staza Rautner
4389. Marko Simić
4390. anonimni podpisnik
4391. Sebastian Požlep
4392. Manca Uršič
4393. Berta Rebol
4394. mira ažman
4395. Borut Bric
4396. matej štekl
4397. Marija Pirih
4398. Nataša Elbl
4399. Marija Pirih
4400. Vojka Srebotnik
4401. dr. Tine Germ
4402. Boštjan Kuljič
4403. barbara gortnar
4404. Metka Jeretina
4405. Mitja Fajdiga
4406. Bojana Petrin
4407. Stanislav Vernik
4408. Miroslav Mikanović
4409. Petra Marinič
4410. Nataša Jakopin
4411. Božena Radolič
4412. Blaž Šimenc
4413. anonimni podpisnik
4414. anonimni podpisnik
4415. Silvestra Trtnik
4416. Klemen Kovačec
4417. Marko Naraločnik
4418. Stanislav Koci
4419. Mojca Hanžekovič
4420. Tatjana Marn
4421. matija lapuh
4422. ROMANA ZORE
4423. Polona Petrovčič
4424. grega pignar
4425. Monika Kostanjevec
4426. anonimni podpisnik
4427. Neža Furlan
4428. anonimni podpisnik
4429. anonimni podpisnik
4430. IVO LEBAN
4431. Andrej Hladnik
4432. anonimni podpisnik
4433. Mojca Sajko
4434. Petra Smrtnik
4435. miha rak
4436. Martina Bukovec
4437. Edin Saračević
4438. eveline azur
4439. anonimni podpisnik
4440. anonimni podpisnik
4441. LEILA LUKIĆ
4442. Marko Perme
4443. Nevenka Kovač
4444. anonimni podpisnik
4445. Boleslav Marcan
4446. Lili Kline
4447. Tanja Ristič
4448. damijana rajh
4449. Gregor Golob
4450. Peter Bračko
4451. Maja Pak
4452. Boštjan Čebašek
4453. Iztok Gregorčič
4454. Alenka Zorman
4455. anonimni podpisnik
4456. Ana Bricelj
4457. darja janko
4458. Lidija Babič
4459. Mojca Pavlin
4460. Sanel Buljubašić
4461. anonimni podpisnik
4462. Andrej Blagotinšek
4463. Metka R.Kovač
4464. Vladimir B. Bregar
4465. Vinko Kos
4466. Flavia Gala
4467. anonimni podpisnik
4468. JON ŠKOBERNE
4469. anonimni podpisnik
4470. Goran Bambič
4471. Doris Horvat
4472. Andrej Špik
4473. Beno Zorman
4474. Rosana Kleindienst
4475. Jože Kos Grabar ml.
4476. Grega Bizjak
4477. anonimni podpisnik
4478. Jadranka Barbarikć
4479. Eva Pančur
4480. Milena Cvetežar
4481. Ivan Žohar
4482. Ema Mesojedec
4483. anonimni podpisnik
4484. anonimni podpisnik
4485. matjaž mulej
4486. Blaž Podobnik
4487. Romeo Varga
4488. Viktor mag. Lednik
4489. ADO BARBIŠ
4490. Andreja Kobetič Basta
4491. Petra Embreuš
4492. Veronika Urlep Šalinović
4493. dora pušnik
4494. miran rihter
4495. anonimni podpisnik
4496. karlina mežnar
4497. Katka Žbogar
4498. Mojca Orehek
4499. anonimni podpisnik
4500. jožica kohek
4501. Leon Omerzel
4502. JUDITA KOTNIK
4503. Tjaša Štrukelj
4504. BERNARDA PREMRL
4505. Dusan Zalig
4506. dr. Majda Prijon
4507. Jesih Lojzka
4508. Tina Gomboc
4509. Milena Sreš
4510. Slavica Logar
4511. mag. ARIANA B. SUHADOLNIK
4512. Dr. Nena Mijoč
4513. Mateja Karničnik
4514. tomo vugrin
4515. anonimni podpisnik
4516. Natasa Sedej
4517. Bernarda Balažic Peček
4518. anonimni podpisnik
4519. Bojana Pogačnik
4520. anonimni podpisnik
4521. anonimni podpisnik
4522. Mojca Oštir
4523. zdravko polajnar
4524. Marjetka Vičič
4525. Anja Bergant
4526. Boris Bavec
4527. Anita Rupnik
4528. anonimni podpisnik
4529. marijana lipej
4530. anonimni podpisnik
4531. vojko kac
4532. Anton Miklavčič
4533. mirna kobal
4534. špela kuhar
4535. Polona Polona
4536. Blaž Birk
4537. Mateja Rupnik
4538. Saška Urbančič
4539. anonimni podpisnik
4540. anonimni podpisnik
4541. anonimni podpisnik
4542. Ajša Pučnik
4543. anonimni podpisnik
4544. Dejan Kovač
4545. JANEZ GREGORIČ
4546. Gabrijela Küzma
4547. Tomaž Podobnikar
4548. Špela Nardoni Kovač
4549. Jani Kralj
4550. Olga Shrestha
4551. Andrej Pušnik
4552. anonimni podpisnik
4553. Nadja Grandič
4554. Maša Pušnik
4555. Milka Petrovic
4556. anonimni podpisnik
4557. anonimni podpisnik
4558. Lidija Černi
4559. pavlina šušteršič
4560. Alenka Zamida
4561. Rosana Vrh Makarovič
4562. Anton Peršak
4563. Katarina Podgrajšek
4564. Ana Saje
4565. Metka Štoka Debevec
4566. Mag. Nastja Bratoš
4567. anonimni podpisnik
4568. Danilo Türk
4569. Jelena Aleksić
4570. Iztok Žagar
4571. ivica grmek
4572. Andreja Škof
4573. Ljubo Kozic
4574. Anžej Bečan
4575. Damjana Hudnik Zaviršek
4576. Jure Zavodnik
4577. Gašper Pretnar
4578. Barbara Umnik
4579. Eva Perkič Dular
4580. Mojca Demšar
4581. lea črešnovec
4582. Slobodanka Done Ivanc
4583. anonimni podpisnik
4584. anonimni podpisnik
4585. Katja K. Ošljak
4586. Maja Rijavec
4587. Aleš Germovšek
4588. Marjan Poboljšaj
4589. helena lesica
4590. Sandra Prelec
4591. anonimni podpisnik
4592. darja križnar
4593. marija golob
4594. Špela Košak
4595. Andreja Trbuha Kukec
4596. BORUT VIDERGAR
4597. Aleš Jambrek
4598. Marko Dimač
4599. Pavla Fon
4600. Marijan Kotar
4601. Klara Levstek
4602. anonimni podpisnik
4603. Jerca Cvetko
4604. Sonja Brezovački
4605. dr. Dušan Lavrič
4606. Špela Kryžanowski
4607. Miroslav Marc
4608. Klemen Fajmut
4609. Jernej Repovš
4610. Vanda T.Torkar
4611. Tanja Anžin
4612. Goran Forbici
4613. Janez Matos
4614. Tadej Turnšek
4615. Ana Rebov
4616. mag. Bojan Krajnc
4617. Alenka Zorč
4618. Aleksandra Pisnik
4619. Marko Nikolić
4620. Polona Strnad
4621. anonimni podpisnik
4622. marija Pisk
4623. Nada Bračika
4624. Tadej Pugelj
4625. Simona Seliškar
4626. Stane Šmerc
4627. Vladimir Adam
4628. anonimni podpisnik
4629. stanislava petrovič
4630. Bojana Žigon
4631. Marko Bambič
4632. anonimni podpisnik
4633. Gorazd Maslo
4634. Franja Grubar
4635. anonimni podpisnik
4636. Alenka Brvar Paliaga
4637. Dr. Petra Roter
4638. Karol Grabner
4639. Marko PIko
4640. Gašper Zalar
4641. IVO FURLAN
4642. MARIJA SKODLAR
4643. dr. Anton Novak
4644. anonimni podpisnik
4645. Zvonka Kržišnik
4646. anonimni podpisnik
4647. Davorin Petaros
4648. Irena Hlede
4649. Barbara Škoda
4650. Marjeta Koren
4651. marija jovan
4652. zvonko bizjak
4653. Nina Goršič
4654. Valentina Umek
4655. Jana Vojvoda Đuragič
4656. Barbara Šurbek Voglar
4657. Dejan Konaković
4658. Dušan Klenovšek
4659. Maks Škarget
4660. anonimni podpisnik
4661. anonimni podpisnik
4662. Tanja S-Pleš
4663. srečko bukovec
4664. maja modrijan
4665. Polona Perne
4666. Anica Šeško
4667. damjan rajh
4668. Elizabeta Grmek Romih
4669. Vesna Hrovatin
4670. marino smilovič
4671. Mateja Justin
4672. Alenka Medved
4673. Peter Rijavec
4674. TOMO SLATINEK
4675. Miljanka Simšič
4676. Marjan Kalin
4677. Franc čadež
4678. anonimni podpisnik
4679. Melita Rogelj
4680. anonimni podpisnik
4681. Manja Kelbič
4682. Ana Arzenšek
4683. Marija Knafelj
4684. anonimni podpisnik
4685. mojca vrecar
4686. anonimni podpisnik
4687. Tina Mahkota
4688. Alenka Černe
4689. Dr. Tomi Trilar
4690. Janja France
4691. matjaž jaklič
4692. renato rajnar
4693. lucija zlodej
4694. Darinka Metelko
4695. Jože Mesar
4696. Alenka Oblak
4697. Marina Urbanc
4698. Miha Žagar
4699. Nada Natalija Standeker
4700. Matija Dvoršak
4701. Mira Kirn
4702. Gašper Kociper
4703. Cvetko Mole
4704. Bojana Bajzelj
4705. marjana havle
4706. irena mikolič
4707. Irma Dolšek
4708. Marija Sirk Polanšek
4709. Jana Jemec
4710. Andreja Metež
4711. bernarda jesih
4712. Irena Ceklin Bačar
4713. Danica Naraločnik
4714. Bojan Gavez
4715. anonimni podpisnik
4716. anonimni podpisnik
4717. Frančiška Rumež
4718. Marija Peganc
4719. ivan likon
4720. Vesna Periček Krapež
4721. blanka rotar
4722. anonimni podpisnik
4723. LUCIJA ROSELL
4724. Agata Uršič
4725. Matilda Pivec
4726. Marina Slana
4727. Maša Vukovič
4728. Klara Lipošćak
4729. anonimni podpisnik
4730. Jurij Gaertner
4731. Ajda Potokar
4732. Vilma Colja
4733. anonimni podpisnik
4734. Katarina Arko
4735. Ana Keber
4736. Štefan Keber
4737. Ana Marija Žohar
4738. anonimni podpisnik
4739. Maja Mitrović
4740. Polona Legvart
4741. Ana Jarc
4742. Uršula Gazdić
4743. Lev Mijoč
4744. Stane Meglič
4745. katja hafner
4746. Nara Petrovič
4747. anonimni podpisnik
4748. anonimni podpisnik
4749. anonimni podpisnik
4750. SUZANA CERMELJ
4751. Ivanka Kostantino
4752. Darinka Prešeren
4753. anonimni podpisnik
4754. Erika Kovač
4755. Barbara Žgavec
4756. Joži Kokalj
4757. Eva Ferjan
4758. Boštjan Trtnik
4759. Nada Ajdišek
4760. anonimni podpisnik
4761. Natasa Fortuna
4762. Nena Veber
4763. Damjana Čampa
4764. Ida Nova
4765. Dragana Prijanovič
4766. Vida Arsenjuk
4767. Marija Guček
4768. Gordana Jokić
4769. Nina Pohleven
4770. dejan rutar
4771. Vanja Tonkli
4772. anonimni podpisnik
4773. Vojko Kogej
4774. anonimni podpisnik
4775. Ladi Halas
4776. nina dobaj
4777. Tina Sever
4778. Zdravko Mežič
4779. Aleksandra Kocmut
4780. ferdinand jezernik
4781. anonimni podpisnik
4782. Špela Schrader
4783. Ales Povse
4784. anonimni podpisnik
4785. Anka Kocevar
4786. Denis Opresnik
4787. anonimni podpisnik
4788. Igor Lipovšek
4789. anonimni podpisnik
4790. BLAŽENKA AŠIČ
4791. Klemen Lamut
4792. Milojka Lamut
4793. anonimni podpisnik
4794. Mojca Noč
4795. petra novak tekavcic
4796. Jelka Strgar
4797. anonimni podpisnik
4798. Robert Hiršel
4799. Barbara Vraničar
4800. anonimni podpisnik
4801. Vojko Jakopič
4802. anonimni podpisnik
4803. Olga Vončina
4804. Maša Osredkar
4805. Martina Mrvar
4806. Niko Novak
4807. Mojca Gutnik
4808. anonimni podpisnik
4809. Nataša Kramer
4810. Maja Kanc
4811. Valerija Kufner
4812. Luana Luk
4813. David Fučka
4814. Peter Ambrožič
4815. Nataša Gruden
4816. renata zorman
4817. Vladimir Kaiser
4818. Darja Bajt
4819. Darjo Bajt
4820. Sonja Palhartinger
4821. Iztok Skok
4822. Aleš Les
4823. anja golec
4824. Mojca Kosmatin Fras
4825. Vanja Žilnik
4826. Domen Kupnik
4827. Lucija Smolnik
4828. Jernej Skok
4829. Uroš Mikolič
4830. anonimni podpisnik
4831. Nives Mahne Čehovin
4832. Meta Horvat
4833. Dejan Meterc
4834. marija demšar
4835. Mihaela Vrzel
4836. Irena Kurajić
4837. natalija pelko
4838. Helena Picej
4839. Tomaž Kranjc
4840. Aleš KUHAR
4841. MARIJA SKOK
4842. DRAGA BREZAR
4843. Miran Miklič
4844. Karmen Levak
4845. Manca Biber Večerin
4846. anonimni podpisnik
4847. Aya Pečnik
4848. Damjana Mancini
4849. peter novak
4850. anonimni podpisnik
4851. Irena Kostevc
4852. anonimni podpisnik
4853. Andreja Draksler
4854. Saša Zupan
4855. DARJA DAMJANOVIČ
4856. Mitja Koželj
4857. anonimni podpisnik
4858. Zoja Gorjanec
4859. Polona Nardin
4860. Lea Zlodej
4861. Aleš Bogataj
4862. Melita Kette Čadež
4863. Andreja Škrabec
4864. Tanja Urbanija
4865. anonimni podpisnik
4866. Matej Korelc
4867. Manca Macuh
4868. anonimni podpisnik
4869. Špela Koren
4870. anonimni podpisnik
4871. marjan novak
4872. karmen hostnik
4873. Nataša Živka Djordjević
4874. Katarina Plut
4875. Brigita Erjavšek
4876. Alenka Morel
4877. Andreja Turman
4878. anonimni podpisnik
4879. anonimni podpisnik
4880. Marjana Lavrič
4881. Mateja Kranjc
4882. anonimni podpisnik
4883. Žiga Golob
4884. simon Caserman
4885. Tjaša Hrovat
4886. ivanka kumelj
4887. Veronika Babič
4888. Tanja Velkov
4889. Alenka Škofič
4890. anonimni podpisnik
4891. mag. Janez Lavrič
4892. Milena Ramšak
4893. Karin Lušnic
4894. ANDREJ GAZVODA
4895. Vida Mokrin - Pauer
4896. Jasmina Rakić
4897. MILOJKA KOFOL
4898. Jasna baldeck
4899. Dominika Koder
4900. anonimni podpisnik
4901. Nevenka Banovec
4902. miha hari
4903. Adrijana Novak
4904. anonimni podpisnik
4905. Irena Perme
4906. Barbara Jurša
4907. Barbara Horvat
4908. Marija Valenčak
4909. Peter Osterveršnik
4910. Metka Lašič
4911. Marjeta Mahkovec
4912. Alojzij Kolenc
4913. Branko Kolundzic
4914. anonimni podpisnik
4915. Agata Boncelj Tonejec
4916. jure močnik
4917. MARI BOC
4918. Ruža Dolžan
4919. anonimni podpisnik
4920. Miroslav Tičar
4921. anonimni podpisnik
4922. Berta Kovačič
4923. Zmago Fras
4924. Maša Stošič
4925. Drago Čučnik
4926. Mojca Bohte
4927. Igor Gabrenja
4928. Fani Požar
4929. Jerca POKORN
4930. Mojca Hera Camplin
4931. Jan Zakonjšek
4932. Erik Majaron
4933. anonimni podpisnik
4934. Janez Steble
4935. Irena Kodele Krašna
4936. anonimni podpisnik
4937. zdenka bergoč
4938. NANIKA FAJFAR
4939. Tanja Planinšek
4940. Franc Muren
4941. maša stanič valentinčič
4942. Ana Kovačič
4943. Josip Osti
4944. Marjanca Fric
4945. anonimni podpisnik
4946. Jan Zavodnik
4947. JASNA OJSTERŠEK
4948. Mojca Zaletel
4949. anonimni podpisnik
4950. anonimni podpisnik
4951. Irena Medvešek
4952. anonimni podpisnik
4953. WALTER D. RUTAR
4954. Andraž Blatnik
4955. Aliana Moscatello
4956. IRENA KOŠIR
4957. Tina Kranjec
4958. Matevž Zgaga
4959. Helena Milost
4960. Nadja Mirkovič
4961. Marjana Cvetkovič
4962. Sanela Bešić
4963. živa rudolf
4964. anonimni podpisnik
4965. mojca dolinar
4966. VESNA MAJES KLANČIČAR
4967. anonimni podpisnik
4968. Joži Kranjc
4969. Henrik Marolt
4970. Bojan Golčar
4971. Saša Bem
4972. Slavko Pirc
4973. damjana kapelj
4974. Jernej Zevnik
4975. anonimni podpisnik
4976. BREDA CERAR
4977. Marjeta Udovič
4978. Blaž Bajec
4979. Olgica Milost
4980. anonimni podpisnik
4981. brigita kernc
4982. Romanca Maček
4983. Zoran Mihailović
4984. Stana Vučković
4985. anonimni podpisnik
4986. Jože Škrlj
4987. Zvonimir Ciglic
4988. Darija Smrkolj
4989. anonimni podpisnik
4990. Karla Raspet
4991. anonimni podpisnik
4992. anonimni podpisnik
4993. anonimni podpisnik
4994. anonimni podpisnik
4995. Anja Karničar
4996. Marjan Kralj
4997. MArtina Kerec
4998. Judita Miščič Bucik
4999. Tatjana Tušar
5000. Zdenka Švaljek
5001. Kristjan Hlaj
5002. Mitja Dečman
5003. Larisa Safran
5004. Katja Celin Yere
5005. slavko šerod
5006. olga vihtelič
5007. alojz hostnik
5008. Tadeja Möderndorfer
5009. Andrej Urbanc
5010. anonimni podpisnik
5011. Urška Korošec
5012. Samuel Friškič
5013. Marko Jankovec
5014. Josip Globevnik
5015. Tamara Fon rejec
5016. Anica Frelih
5017. Ester Štefančič
5018. Slavica Tyara Krzisnik
5019. vesna petrač
5020. Vojko Jezeršek
5021. anonimni podpisnik
5022. anonimni podpisnik
5023. Sonja Vezensek
5024. CVETKA BUKOVNIK
5025. anonimni podpisnik
5026. anonimni podpisnik
5027. Jože dr. Čar
5028. Mojca Mally
5029. Andrej Jus
5030. jožica uršič
5031. Tomaz Mlakar
5032. Igor Pantar
5033. Romana Gašpirc
5034. Zoran Živec
5035. Marijan Gaber
5036. Martina Starc
5037. Tadeja Bradaš
5038. Mirela Ćehić
5039. Dušan Čotar
5040. Katja Logar
5041. Karmen Wamberger
5042. Renata Bajt
5043. Saša Ljubec
5044. anonimni podpisnik
5045. Danilo F. Križman
5046. anonimni podpisnik
5047. Edo Grabrijan
5048. anonimni podpisnik
5049. Alojz Vidmar
5050. dejan pečko
5051. Blaž Benedik
5052. Janja Primožič
5053. anonimni podpisnik
5054. Manca Ferbežar
5055. alenka šmid
5056. anonimni podpisnik
5057. Svetlana Krkoč
5058. Miro Šerod
5059. Nataša Zajec herceg
5060. matjaž mihelič
5061. Goran Mitrovič
5062. Rok Kleč
5063. Damian Cimperšek
5064. brane ribič
5065. Robert Martinčič
5066. majda lekše
5067. anonimni podpisnik
5068. Uroš Prelovšek
5069. Lučka Lučovnik
5070. Meta Kumer
5071. Gorazd Požlep
5072. Denis Farkaš
5073. anonimni podpisnik
5074. anonimni podpisnik
5075. anonimni podpisnik
5076. HELENA TIBOLA
5077. anonimni podpisnik
5078. Janez Košir
5079. anonimni podpisnik
5080. anonimni podpisnik
5081. robin turk
5082. IVICA STOLNIK
5083. Tone Cepec
5084. Irena Meserko
5085. Mag. Uroš Kresnik
5086. Jurček NOWAKK
5087. Čive Maričič
5088. Vojka Cestnik
5089. Carmen L. Oven
5090. Sanja Lončar
5091. Draga Petrovic
5092. anonimni podpisnik
5093. Dragan Arrigler
5094. anonimni podpisnik
5095. Petra Dular
5096. Andreja Ostanek
5097. Marijan Nanut
5098. Drago Potočnik
5099. Andrej Kolenc
5100. andraz polanc
5101. Nik Flegar
5102. Zdenka Bregar
5103. Helena Žlender
5104. Alenka Gajšek
5105. Jasmina Audič
5106. Tina Ramujkić
5107. Janez Černač
5108. Franc Božič
5109. Marcela Cokan
5110. Marija Magdalena Sušnik
5111. Metka Prvinšek
5112. Frenk Prvinšek
5113. Mirko Kosmina
5114. Marjana Kosmina
5115. Jože Gostinčar
5116. Lojzka Gostinčar
5117. Kornelija Gubanec
5118. Emilija Čebašek
5119. Mihela Demšar
5120. Marjetka Štolfa
5121. Viljem Fratnik
5122. anonimni podpisnik
5123. prof. dr. Jože Bohinjec
5124. dr. Mateja Bohinjec
5125. Marjan Dobrila
5126. Marta Cerar
5127. Alenka Wolf Jurca
5128. Mojca Hrustel
5129. dr. Jože Jurca
5130. Boštjan Frelih
5131. Janja Bobnar
5132. Rajmund Lušnic
5133. Emilija Lušnic
5134. Alja Starc
5135. Boris Turk
5136. Barbara Škarja
5137. Janka Jerman
5138. Dora Debeljak
5139. Janka Jerman
5140. anonimni podpisnik
5141. matevž biber
5142. Dragomir Nikolić
5143. Ernest Gradišar
5144. Franci Benedik
5145. BREDA BERNIK
5146. mag. Jasmina Držanič
5147. Ksenija Kolenc
5148. Barbara Čirič
5149. Bojan Škerjanc
5150. Urška Božnar
5151. ana felkar
5152. anonimni podpisnik
5153. štefka novak
5154. Andraž Ravnikar
5155. Jana Šelih
5156. anonimni podpisnik
5157. Danica Verdev
5158. dzoni e.nowak
5159. Vesna Bukovec
5160. dr. Špela Prelovšek
5161. Ljupco Todorovski
5162. Miran Cerar
5163. Tatjana Sedej
5164. NASTJA BELCER PREMRL
5165. anonimni podpisnik
5166. GORAN JELIĆ
5167. Anja Lazar
5168. viktorija koščak
5169. Zorica Škorc
5170. Tadej Pačnik
5171. Tatjana Habjan
5172. Jaka Bitenc
5173. Andrej Kokot
5174. Katarina Jazbinšek
5175. jelena vidmar
5176. Jana Vranešič
5177. Krunoslav Bošnjak
5178. jožica kunstek
5179. marija martič
5180. Metka Bahlen
5181. katja cesar
5182. Vesna Slivnik
5183. ANICA AJLEC
5184. anonimni podpisnik
5185. Franci Jazbec
5186. Irena Polanc kristan
5187. cvetka dragan
5188. Lovro Rizmal
5189. Valerija Kutin
5190. Anže Trček
5191. Jani Kutin
5192. Vojka Železnik
5193. dr. Darja Herman
5194. LIDIJA DEU
5195. mira šunkar
5196. Andrej Komelj
5197. Breda Artnik Penko
5198. Dušan Kulovec
5199. anonimni podpisnik
5200. ALEŠ PODBELŠEK
5201. Tadeja Šuštar
5202. Tamara Malešević
5203. Ana Šušteršič
5204. Aljaž Markelj
5205. Ana Vovk Korže
5206. Borut Peršolja
5207. anonimni podpisnik
5208. Urška Prusnik
5209. andreja thaler
5210. Peter Celarc
5211. Nevija Božič
5212. Katja Gorečan
5213. mihaela gartnar
5214. Petra Škerl Horjak
5215. Branca Malec
5216. anonimni podpisnik
5217. Primož Hajšek
5218. helena umek
5219. anonimni podpisnik
5220. anonimni podpisnik
5221. Nina Podlesnik
5222. gorazd vidmar
5223. Sonja Gorup Špenko
5224. anonimni podpisnik
5225. anonimni podpisnik
5226. silvana kalin
5227. Vesna Krapež
5228. franc kociper
5229. anonimni podpisnik
5230. Rozalija Vajdic
5231. Siniša Karakatič
5232. Miha Medved
5233. Barbara Trtnik
5234. Zorislava Makoter
5235. INGRID FRANCA
5236. Mihael Mrak
5237. Saša Škruba
5238. Berta - Jožefa Logar
5239. Živa Repnik
5240. Ivo Peterca
5241. Simona Virant
5242. Anica Stele
5243. marjeta šiško
5244. Uroš Zajc
5245. anonimni podpisnik
5246. Helena Maver
5247. Miroslava Kraiger
5248. Lea Arbeiter
5249. Miha Marolt
5250. Leon Kebe
5251. DEANA LOZAR ŠOMEN
5252. Jana Kodrič
5253. Anže Mohorič
5254. Anton Debeljak
5255. anonimni podpisnik
5256. Tjaša Bertoncelj
5257. JASMINA IVANOVIČ
5258. Danijel Brestovac
5259. Uroš Marolt
5260. Nina Ukmar
5261. anonimni podpisnik
5262. Andreja Stariha
5263. anonimni podpisnik
5264. anonimni podpisnik
5265. marcela horvat
5266. Barbara Nemec
5267. ALENKA ŠMITEK-VALENTIN
5268. Manica Baša
5269. Monika Pečar
5270. Andrej Zver
5271. Liljana Pretnar Mikelj
5272. Dušan Moll
5273. ALENNA CLARA
5274. janja istinič
5275. Lovro Tacol
5276. Manja Scetinec
5277. anonimni podpisnik
5278. Franc Rizmal
5279. Marija Planinc
5280. Nina Baša Zver
5281. Nives Kodrun
5282. David Duh
5283. Jana Špendl
5284. Miha Markelj
5285. Maja Kersnik
5286. Ana Kos
5287. Tina Spruk
5288. Luka Finžgar
5289. Vladka Lavsegar
5290. anja pohlen
5291. Tatjana Keašna
5292. anonimni podpisnik
5293. Urša Vodopivec
5294. mojca stojanov
5295. BREDA PIRC
5296. Katarina Štokar
5297. Matjaž Tibola
5298. Olga Pančič
5299. anonimni podpisnik
5300. anonimni podpisnik
5301. anonimni podpisnik
5302. Stevo Olip
5303. URŠA ŠTRUKELJ
5304. anonimni podpisnik
5305. Boža Jemc
5306. anonimni podpisnik
5307. Ksenija Blažin
5308. NINA PLAHUTA
5309. Dušan Blažin
5310. Petra Gruntar
5311. Tadej Maligoj
5312. Aleš Triller
5313. Željko Stepanović
5314. Mojca Repinc
5315. andreja gumzej
5316. anonimni podpisnik
5317. Tatjana Žagar
5318. Andrej Kure
5319. jožica kramar
5320. Matej Dumančič
5321. Ana Kržišnik
5322. Janja Bajt Smrekar
5323. Tamara Hiršel Knez
5324. Marija Ermenc
5325. Helena Črne Hladnik
5326. Biljana Bitenc
5327. Aleš Hladnik
5328. ladimir brolih
5329. Daša Žugelj
5330. Jure Vizjak
5331. Irena Čarman
5332. Viktor Vaupot
5333. anonimni podpisnik
5334. anonimni podpisnik
5335. Janez Gorenc
5336. pavlina pihler
5337. anonimni podpisnik
5338. Irena Ošlaj
5339. dejan jaki
5340. mateja premrl
5341. Simona Jazbinšek
5342. anonimni podpisnik
5343. anonimni podpisnik
5344. Nataša Vanček
5345. marjeta faganel
5346. Mitja Plos
5347. zdenka Rozman Droljc
5348. Vida Dobrin
5349. Milan Luzar
5350. Neva Zupan
5351. Vera dr. Smole
5352. stanislava dolenc
5353. anonimni podpisnik
5354. Kaja Lomovšek
5355. Damjan Kužnar
5356. anonimni podpisnik
5357. Bogdana kovac
5358. Jernej Bortolato
5359. Dragica Žontar
5360. anonimni podpisnik
5361. Kamil Krošelj
5362. Urska Cerce
5363. Rado Carlo Poggi
5364. Mateja Bitenc Cvetković
5365. Mauricio Krbavčič
5366. Andreja Miler
5367. Robert Brezigar
5368. Aleš Selič
5369. stanko meglič
5370. Alenka Vuk
5371. marinka rejc
5372. Katja Galof
5373. Mojca Bajc
5374. anonimni podpisnik
5375. Metod Grkman
5376. Romana Zupančič Leljak
5377. Damir Leljak
5378. Helena Odlazek
5379. anonimni podpisnik
5380. Lea Cvitkovič Maričič
5381. tatjana kogoj
5382. Manja Vezensek
5383. Edi Dobrila
5384. Matej Jazbinšek
5385. Ana Lazar
5386. Matej Kristan
5387. Igor Pernek
5388. Frida Blažir
5389. Matej Jerala
5390. Mojca Horvat
5391. Stanka Budna
5392. Milica Berlot
5393. Marika Mlinsek
5394. anonimni podpisnik
5395. anonimni podpisnik
5396. Romana Ogrinc
5397. Andrej Sila
5398. Marjan Lumpert
5399. Klemen Ramovš
5400. Janez Rozman
5401. Fani Sešek
5402. Janez Sekovanič
5403. Marija Sekovanič
5404. Katja Čuk
5405. Ines Kežman
5406. Marjan Žele
5407. dr. Andreja Cirman
5408. Dušan Koren
5409. Antonija Marija Pesjak
5410. anonimni podpisnik
5411. anonimni podpisnik
5412. Zoran Mosić
5413. Tea Primožič
5414. Aljaž Vajda
5415. anonimni podpisnik
5416. Andrej Soklič
5417. anonimni podpisnik
5418. anonimni podpisnik
5419. Jera Rak
5420. Denis Miklavčič
5421. Robi Juhant
5422. urša koren
5423. Marjeta Paškulin
5424. Ksenija Milić
5425. anonimni podpisnik
5426. Danijela Bubnjić
5427. Ivan Jemenšek
5428. andreja otoničar
5429. Borut Bernik
5430. Janez Mavec
5431. Andreja Kovačič
5432. anonimni podpisnik
5433. marta kejžar marn
5434. Matej Žist
5435. Ivanka Žerovnik
5436. Miro Vičič
5437. Šarolta Godnič Vičič
5438. Ivan Florjanc
5439. anonimni podpisnik
5440. tomaž lesar
5441. anonimni podpisnik
5442. Mateja Dermastja
5443. Mojca Starc
5444. Martina Ostanek
5445. anonimni podpisnik
5446. Marija Ceket
5447. anonimni podpisnik
5448. Ana Ahačevčič
5449. Klaus Dieter Požgan
5450. Bojan Selan
5451. Boštjan Resnik
5452. marjan čakš
5453. Igor Švara
5454. slavka artnik
5455. Brigita Škrabar
5456. vesta vanell
5457. Katja Bernik
5458. Claudia Knoll
5459. Tanja Zorčič
5460. Damjan Pirc
5461. anonimni podpisnik
5462. Nika Slokar
5463. Nirmala Duškunović
5464. Tina Ličina
5465. anonimni podpisnik
5466. Marija Klöckl
5467. Irena Jemc
5468. Manica Mihelič
5469. Gorazd Novak
5470. boris starc
5471. anica starc
5472. Jože Kovačič
5473. ivana prislan
5474. Darja Bajželj
5475. Anita Ambrož
5476. Igor Mole
5477. Tina Ralić
5478. Patricija Dolenc
5479. Milenka Jesenko
5480. Slavica Makuc Bric
5481. Igor Dolinšek
5482. anonimni podpisnik
5483. anonimni podpisnik
5484. Jaka Ahačevčič
5485. Alenka Primožič
5486. anonimni podpisnik
5487. igor kenk
5488. bostjan polak
5489. anonimni podpisnik
5490. Jakob Artnik
5491. Saso Uran
5492. Bogdana Žagar Stelling
5493. anonimni podpisnik
5494. ZORA VADNJAL GRUDEN
5495. dr. Mojca Horvat
5496. Dušan Merhar
5497. TINA BABNIK
5498. danica sentič
5499. Božidar Kolar
5500. matej kozole
5501. Božidar Kolar
5502. Polona Zupančič Ban
5503. Tatjana Kolar
5504. Branko Ban
5505. anonimni podpisnik
5506. anonimni podpisnik
5507. Polona Kolšek
5508. anonimni podpisnik
5509. Gregor Kobal
5510. Cvetka Cokan Grenko
5511. Mojca Demšar
5512. Pavel Perc
5513. Urška Sedevčič
5514. Leon Kralj
5515. Mišo Šapec
5516. Janja Šuman
5517. Dare Hribar
5518. anonimni podpisnik
5519. jožef santner
5520. anonimni podpisnik
5521. anonimni podpisnik
5522. Marjan Mutić
5523. Yania Lesar
5524. Darja Skopec
5525. NINA PODOBNIK
5526. Brina Brence
5527. anonimni podpisnik
5528. Nevenka Okorn
5529. Dobrin Tavčar
5530. miša židan
5531. Branko Logar
5532. Nuša Vanič
5533. Ines Logar
5534. Katja Kobal
5535. Sonja Kimovec
5536. anonimni podpisnik
5537. marinka bergant
5538. Matjaž Virant
5539. Gorazd Okrožnik
5540. nataša dovgan
5541. Miran Rajšp
5542. BERNARDA TAVČAR
5543. Brigita Pravdič Okrožnik
5544. Marija KLOFUTAR
5545. Sonja Kostevc
5546. Ada Šadl Praprotnik
5547. Aleksander Škraber
5548. Brane Busar
5549. Karmen Tramšek Lipej
5550. Indira Zanco
5551. anonimni podpisnik
5552. andrej trunkl
5553. anonimni podpisnik
5554. bojana zdešar
5555. DRAGICA VEHAR
5556. anonimni podpisnik
5557. Vlasta Špringer
5558. anonimni podpisnik
5559. nataša ivanović
5560. Eva Knavs
5561. Andrej Novak
5562. Gregor Kladnik
5563. Ivana Kisegi
5564. Jure Cuderman
5565. anonimni podpisnik
5566. anonimni podpisnik
5567. david cebron
5568. Amalija Macek
5569. Jernej Mazej
5570. Matjaž Krajnc
5571. Vesna Geršak
5572. Lojzka Milić
5573. anonimni podpisnik
5574. anonimni podpisnik
5575. Pavel Markov
5576. Klemen Černič
5577. Majda Markovič
5578. anonimni podpisnik
5579. Jure Žargi
5580. Marjana Derstvenšek
5581. Vesna Šarc
5582. Sanda Simic
5583. Irena Orel
5584. Damjan Omerzu
5585. anonimni podpisnik
5586. karmen zitnik
5587. Helena Bizalj
5588. janez pirc
5589. anonimni podpisnik
5590. anonimni podpisnik
5591. Metka Savić
5592. anonimni podpisnik
5593. anonimni podpisnik
5594. Martin Derstvenšek
5595. Ida Križanec
5596. anonimni podpisnik
5597. Alojzija Zajec
5598. Peter Weiss
5599. anonimni podpisnik
5600. Ksenja Furlan
5601. vlatka kozlovič
5602. Marija Zore Krivec
5603. Brona Pivk
5604. anonimni podpisnik
5605. anonimni podpisnik
5606. Ivan Sovinšek
5607. tatjana levitt
5608. Henrik Omerzu
5609. Ksenija Kvas
5610. Mitja Milič
5611. JANKA BERGEL POGAČNIK
5612. Jožica Šerbela
5613. MOjca Japelj Mužič
5614. Metka Pavlič
5615. Ljubica Zych
5616. Boštjan Pečnik Pečo
5617. Jure Šetina
5618. Vanja Kiš
5619. erika rant
5620. Anton Petrovič
5621. Tatjana Grkman
5622. Melita Rus
5623. marija adamič
5624. zdenka žerovnik
5625. Cvetka Krajic Tomin
5626. Gregor Rožman
5627. Jožica Kumin
5628. SONJA MARKIC
5629. Iztok Levstik
5630. Tomaž Bartol
5631. Sabina Čobec
5632. MILENA STOJČOVSKI
5633. anonimni podpisnik
5634. Anton Požar
5635. Uroš Oštir
5636. Mirka Trajanova
5637. Tatjana Lukman
5638. Lidija Salamon
5639. Ana Zych
5640. Nadja Ferlan
5641. Arlene Lovrečič Mikac
5642. Marjeta Istenič
5643. katarina bergant
5644. Maja Gogala Dvoršak
5645. Simon Jeranovič
5646. Klemen Malovrh
5647. Mitja Držanič
5648. anonimni podpisnik
5649. Jožica Škofic
5650. dr. Klemen Podjed
5651. andreja leskovec
5652. Valentina Golja
5653. Darja Primožič Vidmar
5654. aleš koželj
5655. suzana bizjak
5656. Marija Pintar
5657. mag.Arabela Križ
5658. anonimni podpisnik
5659. Tatjana Uduč
5660. SUADA FERATOVIĆ
5661. janez tušek
5662. PETRA CANKAR
5663. Marko Ogris
5664. irena emeršič
5665. anonimni podpisnik
5666. Hana Planinc
5667. LUCIJA VERBIČ
5668. Griša Grauf
5669. Bojana Tancer
5670. Rudi Stopar
5671. anonimni podpisnik
5672. Živa Jurančič
5673. Jasenka Stopar
5674. Silva Štern
5675. Jasmina Levičar
5676. Miran Štern
5677. Olga Kamenšek
5678. IRENA LEKŠE
5679. Helena Zakrajšek
5680. RENATA MLAKAR
5681. Bojana Goltez Košir
5682. Jure Mezek
5683. Cvetka Kokalj
5684. anonimni podpisnik
5685. Olivera Beganović Rogišć
5686. Jerneja Turin
5687. Aleksandra Bola Natek
5688. Živa Perovšek Divjak
5689. Darinka Žohar Kac
5690. Darja Vrbovšek
5691. Reneja Mihelič
5692. Nejc Slapnik
5693. Robert Potočnik
5694. Boštjan Napotnik
5695. anonimni podpisnik
5696. Anita Petek
5697. Zvonka Berčič
5698. anonimni podpisnik
5699. Sergej Pogačnik
5700. Mojca Cerkovnik
5701. marija tomšič
5702. Darinka Zupan
5703. Staša Tkalec
5704. Fetija Adrović
5705. Dušan Petrovič
5706. Alenka Mirt
5707. Polonca Lampič
5708. Žiga Novak
5709. DUNJA LEVSTEK
5710. Špela Bojc
5711. simona koščak
5712. anonimni podpisnik
5713. Peter Repovž
5714. Tea Kolar-Jurkovšek
5715. milos krajnc
5716. Alenka Kovač Arh
5717. Antonija Zalar
5718. Marjan Ojsteršel
5719. MARJAN ZUPANČIČ
5720. MARJETA ŠTOKA
5721. Anica Hribar
5722. IVA PAJEK
5723. Danica Kordež
5724. anonimni podpisnik
5725. Dane Pejčinović
5726. Janez Lozinšek
5727. Bojan Jevševar
5728. Igor Ferbežar
5729. Gregor Vidmar
5730. Rahela Žabkar
5731. anonimni podpisnik
5732. Danilo Mencej
5733. Maja Kastelec
5734. MARIJA MALNAR
5735. Maša Ekar
5736. Irena Uranjek
5737. Rok Žibrat
5738. ALENKA GRAMC
5739. Nina Lukashevich
5740. Franc Zakšek
5741. Nina Miklič
5742. darijo persolja
5743. Domen Merzel
5744. Špela Čepin
5745. katja cerkovnik
5746. Vesna Kne
5747. Nejc Pozvek
5748. Irena Podržaj
5749. urša tome eržen
5750. Elma Zevnik
5751. Alenka Milič
5752. anonimni podpisnik
5753. Marta Smrdel
5754. META NOVŠAK
5755. Rut Zlobec
5756. anonimni podpisnik
5757. Gorazd Pozvek
5758. Denis Behrić
5759. Asja Grauf
5760. Samo Štojs
5761. Mitja Vintar
5762. anonimni podpisnik
5763. anonimni podpisnik
5764. andreja štuhec
5765. anonimni podpisnik
5766. Marko Guček
5767. Branka Musladin
5768. Andraž Hribar
5769. Romana Zorko
5770. Jana Videnič Tomc
5771. Elizabeta Koračin
5772. Goran Ostojić
5773. anonimni podpisnik
5774. LEJLA FESTIĆ
5775. Ana Rakić
5776. jožica brečko
5777. Jernej Kocjančič
5778. Tomaž Rusimovič
5779. LJUBA LUKIČ
5780. Tomaž Škafar
5781. Katja Kukec
5782. Branko Štihec
5783. Suzana Roštohar
5784. Veliša Lazović
5785. anonimni podpisnik
5786. anonimni podpisnik
5787. SLAVICA ROBIČ
5788. Marko Gabrovšek
5789. anonimni podpisnik
5790. bronka kavčič
5791. Metka Supovec
5792. Jasmina Kandorfer
5793. dusa skulj
5794. TANJA PAVLOVIĆ
5795. Vilma Gričar
5796. Milan Narat
5797. Mateja Svet
5798. Janez Rupnik
5799. anonimni podpisnik
5800. Vida Dornik
5801. urška fečur
5802. Jože Piano
5803. Mateja Šoba Kosić
5804. Mojca Stonič
5805. Petra Kunc
5806. natasa puhalj
5807. Branka Vode
5808. Rosana Horvat
5809. LILI GARBAJS
5810. Tamara Bajda
5811. Boris Maljevec
5812. Bojana Mavsar
5813. Zvonimir Kovačič
5814. Alja Pirnat
5815. Vladka Dobnik
5816. jozica obradovic
5817. Milojka Aleksić
5818. Anita Novak
5819. Desa Kapelj Gorenc
5820. anonimni podpisnik
5821. anonimni podpisnik
5822. Tina Grum
5823. arne vehovar
5824. anonimni podpisnik
5825. Marinka Cotman Pintar
5826. Matic Supovec
5827. janez vezenšek
5828. Silvija Pregl
5829. zarja menart
5830. BERNARDKA LOVRINOVIĆ
5831. Anita Bosilj
5832. anonimni podpisnik
5833. Samo Radinja
5834. Franci /Erika Babic
5835. Taja Bukovnik
5836. JOŽE SEĆEN
5837. ALJA MONFREDA
5838. tatjana likeb
5839. anonimni podpisnik
5840. Branko Balog
5841. anonimni podpisnik
5842. Marino Bradaš
5843. Primož Žnidar
5844. Luka Kavčič
5845. Cvetka Ručna
5846. dr. Monika Peterlin
5847. Dragica Rokavec
5848. Robert Pobežin
5849. anonimni podpisnik
5850. Primož Turnšek
5851. Rok Doberšek
5852. Gašper Malnar
5853. Matej Jelen
5854. anonimni podpisnik
5855. Lea Krajnc Lešnik
5856. Ksenja Perko
5857. anonimni podpisnik
5858. klemen javornik
5859. Denis Stramšak
5860. Jurij Stritih
5861. Marjana Drolc
5862. tina dizdarevic
5863. Matjaž Likeb
5864. Katja Mijajlović
5865. Danica Franko
5866. anonimni podpisnik
5867. Gordana Djordjević
5868. Vojka Šilc Herga
5869. anonimni podpisnik
5870. cvetka žičkar
5871. Žiga Brdnik
5872. Ljubo Luin
5873. anonimni podpisnik
5874. Neja Šmid
5875. Barbara Založnik
5876. dr. Alan Kacin
5877. Janez Štiglic, mag.
5878. anonimni podpisnik
5879. BOŠTJAN ŠLAJKOVEC
5880. Jana Goj Purger
5881. Tanja Jordan
5882. anonimni podpisnik
5883. branko petan
5884. Andrej Pogačar
5885. Daniel Soklič
5886. Mira Pirc
5887. Žarko Mlekuž
5888. roman stopar
5889. anonimni podpisnik
5890. anonimni podpisnik
5891. Petra Resinovič
5892. jana vogelnik
5893. anonimni podpisnik
5894. Anita Kastelic
5895. jerneja križaj
5896. Nuša Jesenšek
5897. Romana Skubic
5898. Mateja Lazar
5899. Tina Šolar
5900. Luka Florjanc
5901. anonimni podpisnik
5902. anonimni podpisnik
5903. Sergij Tomšič
5904. Simona Travar
5905. Anton Hribernik
5906. Petra Hojnik
5907. anonimni podpisnik
5908. martin vodopivec
5909. Tina Zaplotnik
5910. Vladimira Škof
5911. Mateja Žugman
5912. Tone Bricman
5913. Ljiljana Gornik
5914. tanja bukovec
5915. anonimni podpisnik
5916. Marijana Sušnik Gašperin
5917. Nina Stražišar
5918. anonimni podpisnik
5919. anonimni podpisnik
5920. Ivana Naceva
5921. Rok Perčič
5922. Jože Voglar
5923. Ajda Erznožnik
5924. Mitja Urbančič
5925. Iztok Toplišek
5926. anonimni podpisnik
5927. Alenka Štritof
5928. Ana Marčun
5929. fanika zorko
5930. Ana Kandare
5931. Metka Hrovatič
5932. anonimni podpisnik
5933. LANA REMEC
5934. daniel voglar
5935. irena belsak
5936. Sašo Petan
5937. Marjan Korez
5938. ana struna bregar
5939. rajko korelc
5940. Andreja Verderber
5941. Andreja Kogovšek
5942. Aleš Remec
5943. Tomaž Prezelj
5944. Milena Tavčar
5945. Boris Tavčar
5946. anonimni podpisnik
5947. MILANA REMEC
5948. Jože Kodrič
5949. Irena Tomc Colja
5950. Vlasta Mencingar
5951. Živana Poje
5952. Andreja Škvarč
5953. Mitja Režman
5954. Mateja Bertoncelj
5955. dr. Griša Močnik
5956. Neža Čebron Lipovec
5957. LANA GABRŠEG
5958. Gorazd Ravnik
5959. Rebecca Picarella
5960. MARIJA RANZINGER
5961. petra žnidar
5962. Dražen Papec
5963. Marija Bregar
5964. anonimni podpisnik
5965. anonimni podpisnik
5966. anonimni podpisnik
5967. Jelena Hovelja
5968. Valerija Zdešar
5969. anonimni podpisnik
5970. anonimni podpisnik
5971. Lidija Petan
5972. Boris Car
5973. Sofija Šabić
5974. Ivan Bačić
5975. Robi Kovšca
5976. maja babic kosir
5977. Denis Simčič
5978. matjaž kerle
5979. cvetka biderman
5980. Aleš Kocjančič
5981. anonimni podpisnik
5982. Taja Lojk
5983. Peter Abram
5984. Franc Dušan Hočevar
5985. anonimni podpisnik
5986. Stanislav Kotnik
5987. Sonja Velikanje
5988. anonimni podpisnik
5989. neva mužič
5990. Tatjana Radovič
5991. Marjanca Planinšek
5992. Aleksandra Ališič Hočevar
5993. Đani Kovač
5994. Mara Volčič
5995. Jožica Potrč
5996. patricia Kovač
5997. anonimni podpisnik
5998. anonimni podpisnik
5999. gregor šuštar
6000. Vladimir Pečar
6001. Andraž Jereb
6002. Andreja Kavšček
6003. barbara javornik
6004. Tajča Pavček
6005. LJUDMILA BAN
6006. matic racic
6007. Drago Kladnik
6008. Ana Pleško
6009. Ana Besednjak Mozetič
6010. olga trošt
6011. Marko Kroflič
6012. Branka Bračič Železnik
6013. JANEZ LEVSTIK
6014. Adrijana Mlinarič
6015. Jožica Vrečko
6016. anonimni podpisnik
6017. anonimni podpisnik
6018. anonimni podpisnik
6019. anonimni podpisnik
6020. Polona Čufer Klep
6021. anonimni podpisnik
6022. anonimni podpisnik
6023. Edvard Jurjevec
6024. Marija Volf
6025. Alja Aljančič
6026. Nadja Hrvatin
6027. Stanko Lipič
6028. Andrej Avsenk
6029. anonimni podpisnik
6030. maja kolarevic
6031. Franci Knaflič
6032. Mojca Krajnc
6033. Aleksander Krašan
6034. Andek Trkman
6035. Miran Kozina
6036. Valerija Lovšin
6037. Melita Lepšina
6038. Marija Drobne
6039. anonimni podpisnik
6040. Klavdija Šalamun
6041. maja kramberger
6042. anonimni podpisnik
6043. Zlatka Gorup
6044. Jože Ričko
6045. Bojana Kržič
6046. bernarda omahen
6047. Matej Mlakar
6048. Apolonija Jan
6049. katarina pleško
6050. vesna lužar
6051. zdenka torkar
6052. Marija Lavrenčič
6053. Mirna Stopar
6054. Eva Repe
6055. Vita Krapež
6056. Jožef Kociper
6057. anonimni podpisnik
6058. Zala Herga
6059. Martina Balažic
6060. anonimni podpisnik
6061. Majda Knific
6062. Matej Coklin
6063. Marko Vodenik
6064. anonimni podpisnik
6065. anonimni podpisnik
6066. Katja Vrabec
6067. Neža Škilan
6068. ZDENKA STOVIČEK
6069. Simona Lešnjak
6070. Simon Košir
6071. Danijel Rebolj
6072. Miran Lavrič
6073. Meta Kokalj
6074. vesna cimprič
6075. Ana Tivadar
6076. Alica Vrunč Krejačič
6077. Zdravko Kerin
6078. Barbara Hribar
6079. Alenka Murgelj
6080. Barbara Majcenič
6081. Janja Rajkovača
6082. hermina zlobko
6083. Nevenka Miklič
6084. Sandra Aljančič
6085. Marko Kamnik
6086. RADKO ŠTRITOF
6087. MOJCA JENKO
6088. Melita Djurić
6089. Marjan Knez
6090. mag. Renata Bibič
6091. Martina Kenda
6092. Polona Vogrič
6093. Tanja Gruber
6094. Ksenija Pfeifer
6095. NINA VASTL
6096. Vita Korinšek
6097. Maruška Bratuša
6098. Aljaž Gmajnar
6099. Nataša Dremelj
6100. Breda Kavčič
6101. anonimni podpisnik
6102. Tadeja Deželak
6103. Beti Novak
6104. Alojzija Tomić
6105. Vesna Pahor
6106. Dean Komel
6107. samo zavišič
6108. Nina Tomić
6109. anonimni podpisnik
6110. aleš goropevšek
6111. Tomaž Jordan
6112. mag.Eva Zozolly
6113. Sabina Topolovec
6114. anonimni podpisnik
6115. Mira L.Pirc
6116. mag. Mihajlo Zozolly
6117. Jože Tomc
6118. Ana Svetel
6119. Nina Tomić
6120. Sara Širnik
6121. anonimni podpisnik
6122. Tara Jagodnik
6123. Daniel Lebar
6124. Tomaž Krašovec
6125. Žiga Pižorn
6126. Mojca Urek
6127. Andrej Kirbiš
6128. MARKO SVOBODIN MILIČ
6129. Boris Vigec
6130. ZDENKA FERENGJA
6131. anonimni podpisnik
6132. Martina Rameša
6133. anonimni podpisnik
6134. Primož Bezjak
6135. anonimni podpisnik
6136. alenka lucka Črtanec
6137. Drago Slukan
6138. Marija Rasiewicz
6139. Matjaž Pajnič
6140. Andreja Brečko
6141. anonimni podpisnik
6142. Klavdija Pečirer
6143. anonimni podpisnik
6144. KRISTINA ŠKET
6145. Katja Žagar
6146. silvana kalin
6147. dr. Matjaž Turinek
6148. Darja Barič
6149. Špela Lenič
6150. STANKA RADANOVIČ
6151. Polona Zidarević
6152. Špela Habič
6153. anonimni podpisnik
6154. Feliks Travnik
6155. Barbara Purkart
6156. Maja Lovrenov
6157. Ivan Pivk
6158. David Jarc
6159. Angelca Likovič
6160. Andrej Likovič
6161. Matija Grošelj
6162. Andreja Bočko
6163. Metod Bočko
6164. Darko Romih
6165. Janez Pejovnik
6166. Ivan Antić
6167. Dane Prodanović
6168. Zmaga Prošt
6169. Marko Prošt
6170. Irena Vovk
6171. Edi Prošt
6172. Matjaž Laharnar
6173. Mojca Resinovič
6174. Loredana Urbančič
6175. Aleksandra Romih Šmid
6176. Tina Lešničar
6177. Mojca Zabukovec
6178. Aleš Cvetič
6179. Ela Komerički
6180. Ksenija Turšič
6181. Ema Kugler
6182. Neda Bric
6183. Ivan Peternelj
6184. Maša Kagao Knez
6185. Jon Brecelj
6186. Zala Zaletel
6187. Saša Zaletel
6188. Mojca Engels
6189. anonimni podpisnik
6190. sašo nolimal
6191. Luka Vravnik
6192. elena dragičevič
6193. BARBARA OBREZA
6194. Tomaž Stritar
6195. dr. Sabina Popit
6196. Bogdana Počivavšek
6197. dr. Sabina Popit
6198. Tim Kostrevc
6199. Tibor Mihelič Syed
6200. Boris aletić
6201. Inti raj
6202. Dani Bavec
6203. Tjaša Janovljak
6204. Matevž Pirnat
6205. Andrej Gramc
6206. Tina adež
6207. Kaja Lederer
6208. Karsten Kranz
6209. Matej Kolmanič
6210. Rok Kašpar
6211. Jernej kof
6212. Matej tendler
6213. Rebeka vagen
6214. Andrej Uzar
6215. Primož Lukežič
6216. pela Linec
6217. iga Karner
6218. Simona Hamer
6219. Petra Hamer
6220. Jerneja Peterlin
6221. Alojzij Peterlin
6222. Hubica Simič
6223. Irena Zakeljšek
6224. Marija Srečković
6225. Dragica Jonovič
6226. Janez Bončina
6227. Erika ešek
6228. Lenart kof
6229. Davor Matjašić
6230. Alec Zanussi
6231. Petra Vidmar
6232. Andraž tefe
6233. Stanko Jošič
6234. Miroslav Majkič
6235. Jernej Mahoter
6236. Ana timac
6237. Džemal Hasanić
6238. ehzada Hasanić
6239. Niko Gračan
6240. Primož Trdan
6241. Janez Urbas
6242. Metka Berce
6243. Simona Livinski
6244. Nada anec
6245. Doris Pavlič
6246. David ?
6247. Elis ušmelj
6248. Blanka tiberc
6249. Tamara Gabrič
6250. Maja Roškarič
6251. Mira Manojlović
6252. Aco (Aleksa) Manojlović
6253. Borut Rovšnik
6254. Mateja Hudolin
6255. pela upančič
6256. Jakob Marjan
6257. Marta Mesesnec
6258. Danilo Ivanoša
6259. Marko Kerovec
6260. Blaž Sprunk
6261. Kristina Piškur
6262. Aleš Korošec
6263. Ahmed Jurać
6264. Vid Osredkar
6265. Dragan Nikčević
6266. Blaž Gselman
6267. Dejan Koban
6268. Jana Beltran
6269. Tina Lanovšek
6270. Aleksandra ater
6271. Robert Munda
6272. Alexander Crowther
6273. Dragan Veselinovič
6274. Janez Tomažin
6275. Tomaž Anderson
6276. Nils Rošker
6277. Tina Samsa
6278. Katja Kordiš
6279. Jelka Mlakar
6280. anonimni podpisnik
6281. Bogdan Saksida
6282. Ivan Drvarič
6283. anonimni podpisnik
6284. Boštjan Tovornik
6285. Bogdan Črv
6286. BOŽA METLIKA
6287. vesna vidmar
6288. Ana Velkavrh
6289. anonimni podpisnik
6290. Jasmina Vidmar
6291. Mojca Sernc
6292. Nataša Dimitrievska
6293. Tjaša Pavček
6294. Milena Šiško
6295. karmen nunar
6296. anonimni podpisnik
6297. Tamara Urbančič
6298. Mija Pungeršič
6299. Nina Knaus
6300. Milica Pavlović
6301. Anica Nosan
6302. Miran Gaspari
6303. Marija Breščak
6304. Franc Stariha
6305. Jure Vuga
6306. tomislav urh
6307. anonimni podpisnik
6308. ANA OROŽ
6309. Alja Rabzelj
6310. Gašper Cimperman
6311. Davorin Rogina
6312. Ina Polič
6313. FRANC ŽNIDARŠIČ
6314. Marjana Grobelnik
6315. mojca jarc
6316. jernej krampf
6317. Ivana Šandrić
6318. MARJANCA JAKLIČ-RALIČ
6319. anonimni podpisnik
6320. anonimni podpisnik
6321. Marjana Lavrič
6322. milenka uhelj oštir
6323. ivana vodnik
6324. Tina Szilagyi
6325. Alenka Čurin Janžekovič
6326. anonimni podpisnik
6327. Andrej Plevnik
6328. Boris Gostiša
6329. Matej Gašperič
6330. Karmen Barbo
6331. Mira Krkač
6332. anonimni podpisnik
6333. Jedrt Maležič
6334. Milan VERDEV
6335. Barbara Predan
6336. stanislav plevnik
6337. Blaž Mazi
6338. Darja Kapun Grauf
6339. Tanja Kremžar
6340. Melita Avsenak Osojnik
6341. Rok Vevar
6342. Luka Novak
6343. Vlasta Blažević
6344. anonimni podpisnik
6345. Peter Grum
6346. anonimni podpisnik
6347. Andrejka Penčur
6348. Marijan Pergar
6349. Igor Medved
6350. Matic Bobnar
6351. Anja Golob
6352. Katja Zakrajšek
6353. Marko Avguštin
6354. Marko Avguštin
6355. Barbara Skubic
6356. Damjana Černe
6357. Matjaz Nemec
6358. anonimni podpisnik
6359. helena bavec
6360. Janez Plevnik
6361. Helena Hrvatin
6362. Albina Škerbinc
6363. Matej Vukovič
6364. anonimni podpisnik
6365. Bojana Jagarinec
6366. anonimni podpisnik
6367. anonimni podpisnik
6368. Cvetka Draksler
6369. ana prančić
6370. ana prančić
6371. Ana Prosen
6372. Mirko Krsmanović
6373. anonimni podpisnik
6374. Mojca Krivec
6375. Nataša Lončar
6376. Robert Ošep
6377. Andrej Kustec
6378. anonimni podpisnik
6379. dr. Leonora Flis
6380. anonimni podpisnik
6381. anonimni podpisnik
6382. Vladimir Florjančič
6383. drago corn
6384. Majda Zakrajšek
6385. anonimni podpisnik
6386. anonimni podpisnik
6387. lidija suhadolnik
6388. Živa Polaušek
6389. Simona Fajfar
6390. marko savić
6391. Anja Medved
6392. anonimni podpisnik
6393. Tomaž Pangeršič
6394. anonimni podpisnik
6395. Nejc Treven
6396. Marjeta Primsar
6397. Jago Stemberger
6398. Magdalena Rožanc
6399. Miran Sotlar
6400. Rok Jurjec
6401. Tanja Fatur
6402. Slavko Pregl
6403. Simona Podgoršek
6404. Domen Požlep
6405. Marija Senicar
6406. Bogomila Robek
6407. Darka Petančič
6408. sasa benda
6409. Barbara Toman
6410. alenka urh
6411. milica cilenšek
6412. Marjeta Simončič Tonkli
6413. Andrej Biček
6414. gregor božnik
6415. Vlado Polič
6416. Anton Perpar
6417. Marija Kravogel
6418. Maja Urek
6419. anonimni podpisnik
6420. Brigita Videtič
6421. marijana zivlakovič
6422. Klara Kostešić
6423. anonimni podpisnik
6424. Zala Zorenč
6425. ELVIRA DEVETAK ZAVODNIK
6426. DEMETER ZAVOD
6427. FRANC ZAVODNIK
6428. Barbara Cerle
6429. Jaka Strojanšek
6430. marjan ferencak
6431. Manja Golec
6432. Jožef Mežnar
6433. Robert Turk
6434. alda gerchi
6435. Tina Ahačič
6436. Branko Troha
6437. Martin Bedrač
6438. anonimni podpisnik
6439. Irena Troha
6440. suzana kittel
6441. anonimni podpisnik
6442. anonimni podpisnik
6443. anonimni podpisnik
6444. Alenka Tomše
6445. anonimni podpisnik
6446. Miha Javornik
6447. davorina čebohin
6448. Blaž Janež
6449. ANTONIJA BAN
6450. Vesna Lučovnik
6451. Danica Šraj
6452. Irena Plazar
6453. Polona Pergar Guzaj
6454. Maja Bregar
6455. ana zupin muzik
6456. anonimni podpisnik
6457. amir ahmetović
6458. Branko Gerlič
6459. Biserka Jarc
6460. Alenka Hafner
6461. Marko Kosmač
6462. Katarina Mravlja
6463. Klemen Kočevar
6464. Boštjan Kokalj
6465. Marjeta Cevc
6466. Matej Megušar
6467. Špela Zore
6468. Anže Arman
6469. Martina Kališek
6470. Divna Čelhar
6471. Uršula Fidler
6472. Nejc Černigoj
6473. Terezija Novak
6474. Marjan Bezjak
6475. Petra Gošler Šimnic
6476. anonimni podpisnik
6477. Petra Furlan
6478. Barbara Mlakar
6479. Polona Pagon
6480. Andrej Naglič
6481. Rosana Maček
6482. Irena Jurca
6483. Manja Leskošek
6484. Manca Juvan
6485. Mojca Šoštarič
6486. Irena Bec
6487. Matjaž Marolt
6488. Lorenka Stropnik
6489. irena pezdir
6490. anonimni podpisnik
6491. Erika Železnik
6492. Jaka Dolinšek
6493. Kripa Puri
6494. Janez Košnik
6495. Marjan Ulčar
6496. Martina Jurković
6497. DARKO FEKETE
6498. Tanja Lozej
6499. Nada Kresnik
6500. Laura Štorman
6501. Lado Bukovec
6502. Marjan Voglar
6503. Damjana Palčar
6504. Andrej Jaklič
6505. ANJA KALIGARI
6506. boris cavazza
6507. zlatka pliberšek
6508. miran štular
6509. Jolanda Polajnar Štular
6510. Marjana Jesenek
6511. miran bolko
6512. jožica vindetič
6513. Vesna Jona
6514. maja požun
6515. Bine Ledinek
6516. Franc Turnšek
6517. anonimni podpisnik
6518. Bogdan Grobelnik
6519. Marko Burnik
6520. Mojca Kodelič
6521. Nives Hudej
6522. Saša Pečnik Osvald
6523. Nejc Bahor
6524. anonimni podpisnik
6525. anonimni podpisnik
6526. Lea Murk
6527. anonimni podpisnik
6528. Mojca Klešnik-Ilić
6529. Ivana Glušič Matko
6530. aleksandra nestorovic
6531. Mihael Jazbec
6532. anonimni podpisnik
6533. Tanja Sajovic
6534. Metka Šalehar
6535. Ladislava Vajs
6536. anonimni podpisnik
6537. Urska Jera Fister
6538. Lidija Šmigoc
6539. Frenk Jeromel
6540. Simon Lavrič
6541. Štefan Gorše
6542. anonimni podpisnik
6543. peter gaber
6544. Sanda Bogomolec
6545. Brigita Kosevski Puljić
6546. aleš lenassi
6547. Matevž Frangež
6548. Tanika Virtovšek
6549. Ljudmila Pačnik
6550. anonimni podpisnik
6551. renata zadnikar
6552. Josip Radman
6553. Tinka Veronika Rovere
6554. darko kojic
6555. andreja jug
6556. Franci Pečnik
6557. mojca šenk
6558. Janja Vidmar
6559. Anja Horvat
6560. anonimni podpisnik
6561. Sani Okretič
6562. Marija Mlakar
6563. janez mučič
6564. irena schwentner
6565. Uroš Grbić
6566. Liljana Makoter B.
6567. Tonika Zidarič
6568. anonimni podpisnik
6569. Marko Simerl
6570. Henrik Zidarič
6571. anonimni podpisnik
6572. Alenka Cilenšek
6573. zlatka tavčar kjuder
6574. Marko Kučiš
6575. dr. Vesna Mikolič
6576. tamara mikin
6577. anonimni podpisnik
6578. nadja česenj
6579. mladen atanasovski
6580. Mojmir Maček
6581. jasmina krek
6582. Tina Merica
6583. jožica somrak
6584. Miha Treven
6585. Roman Rosulnik
6586. anonimni podpisnik
6587. Marica Petrović
6588. Miha Uršič
6589. Nino de Gleria
6590. DARINKA PEPERKO
6591. SAŠA SERNEL
6592. Primož Mavsar
6593. Janoš Železnik
6594. jadran sterle
6595. Bojan Pajnič
6596. Nina Šalamon
6597. branka bajt
6598. Antonija Dodič
6599. KATJUŠA REJA MOZETIČ
6600. Boris Sluban
6601. Elvisa Hasić
6602. Aleks Markelj
6603. anonimni podpisnik
6604. Marija Portič
6605. Alenka Hanžek
6606. Marko Štremfelj
6607. Janez Plut
6608. KATARINA BENDA
6609. Jean McCollister
6610. Marija Doles
6611. Helena Gužvinec
6612. Rado Likon
6613. Nana Domanjko
6614. Aleš Kersnik
6615. Srečko Hočevar
6616. Tina Hočevar
6617. Emilija Baša
6618. Majda Accetto Hočevar
6619. Nevenka Senkovič
6620. Stanislav Torkar
6621. Janja tante
6622. Ivan Baša
6623. Katarina Badiura
6624. Olga ander
6625. Irena Zeme
6626. Oskar Komac
6627. Dušan Zgonc
6628. Marina Erdeljanov
6629. Ivan Juhas
6630. Božena Stibilj
6631. Slavica Mencinger
6632. Dušan Gruden
6633. Marjana Vrhovnik
6634. Nina Hvala
6635. Dušan Fratina
6636. Jana Kramberger
6637. Jože Vogrinc
6638. Darja Hočevar
6639. Andrej Mlinarič
6640. Iris Kubin
6641. Alenka Bogovič
6642. Grega Ciglar
6643. Jedrt Jež Furlan
6644. Maja Glucks
6645. Janja Komljenovič
6646. Jasmina erovnik
6647. Adrijana tefančič
6648. David Marshall
6649. Adrijana Zupanc
6650. Andreja Banič Zebec
6651. Marko Zebec Koren
6652. Dane Kmetič
6653. Drago Isajlovič
6654. Igor Isajlovič
6655. Nejc Brezovar
6656. Matija gur
6657. Bojan Dragovan
6658. Dušan Milić
6659. Jože Vertačnik
6660. Damjan Renko
6661. Zorica Zorc
6662. Branko ele
6663. Andrej kapin
6664. Petra Koritnik
6665. Primož Koritnik
6666. Andreja Mavsar
6667. Teja kulj
6668. emsa Brankovič
6669. Irena Udovč
6670. Franc Novak
6671. Zijat Feratović
6672. Ivan Rebolj
6673. Tatjana Janežič
6674. Vesna Habre
6675. Ana Klemenc
6676. Viljem Ivanuš
6677. Aleksandra orđević
6678. Miha inkovec
6679. Vesna tefanec
6680. Brane Jakopin
6681. Blaž Udovč
6682. Gorazd Ker
6683. Kamil Fras
6684. Urša Vidic
6685. Jonathan Podboršek
6686. Marko Stiplevšek
6687. Marcel Smole
6688. Nuša Završnik Ražen
6689. Manja Trobentar
6690. Robert Medič
6691. Andreja Hočevar
6692. Barbara teh
6693. Ana Kure
6694. Sabina Jelenc Krašovec
6695. Kristina teh
6696. Mare Krašovič
6697. Romana Merše
6698. Jure Ciglar
6699. Nina Perger
6700. Alfred Gei
6701. Boštjan Kališnik
6702. Nataša Fabjančič
6703. Marjana Slobodnik
6704. Mirjana Golič
6705. Barbara Hribar
6706. Aleksandra Goropevšek
6707. Avguštin Ciuha
6708. Miloš Pavlica
6709. BRANKA MIKOLČEVIČ
6710. Dijana Madžarac
6711. DARJA GABRON
6712. anonimni podpisnik
6713. petra hrovatin
6714. marko pretner
6715. Janja Velkavrh
6716. Vida Kaučič
6717. Iztok Gramc
6718. anonimni podpisnik
6719. Špela Bergoč
6720. Mojca Fideršek
6721. Vlasta Serk
6722. lea brišar
6723. Parida Prezelj
6724. Tatjana Polič
6725. Jure Mestek
6726. Bojana Voncina
6727. Danica Jezovšek Korent
6728. Aljoša Pukl
6729. spela strasek
6730. zina strasek
6731. anonimni podpisnik
6732. LUČKA KAMENIK
6733. Vida Kavčič
6734. Jaka Smolec
6735. Neža Lipanje
6736. anonimni podpisnik
6737. Matjaž Krajnik
6738. Irena Nikolovski
6739. Dušan Siljan
6740. petra eker
6741. Maja Meglic
6742. Sasa Oshish
6743. ernest golob
6744. anonimni podpisnik
6745. anonimni podpisnik
6746. anonimni podpisnik
6747. Tone Martinjak
6748. anonimni podpisnik
6749. ,manca šnuderl
6750. Avguštin Pirkovič
6751. anonimni podpisnik
6752. Mojca Gorjanc
6753. anonimni podpisnik
6754. Miranda Leban
6755. anonimni podpisnik
6756. Katarina Vidmar
6757. tadeja masle
6758. anonimni podpisnik
6759. Marija Zupan
6760. natasa gjuricic
6761. Andrej Sotelšek
6762. mitja gros
6763. Jože Falkner
6764. Sonja Prosen
6765. Lucija Ramšak
6766. Alenka Korun
6767. zemira alajbegovic
6768. anonimni podpisnik
6769. Ivana Žvab
6770. Nina Vidrih
6771. Mojca Pavlin
6772. Tanja Petakovic
6773. FAHRUDIN FAZLIĆ
6774. MIJA VERČIČ
6775. Janez Gregori
6776. IGOR ŠINKOVEC
6777. Jernej Maricic
6778. Darko Derajić
6779. Mojca Hribar
6780. Matjaž Rebolj
6781. Ingrid Cunja Kocbek
6782. silvija vucak virant
6783. Bojan Flac
6784. OLGA ŠTRUKELJ SKUBIC
6785. Tone Skubic
6786. Maja Vodnik
6787. AMINA UKMAR
6788. anonimni podpisnik
6789. tina prpar
6790. Janez Mejavšek
6791. Zoran Hochstätter
6792. vlasta Petrošanec
6793. Iva Gasar
6794. Kaja Kos
6795. Vasja Belšak
6796. anonimni podpisnik
6797. Jadranka Perl
6798. kaja pliberšek
6799. Jana Kandare
6800. Darja Istenič
6801. Maja Dolenc Novak
6802. Jure Gradišek
6803. Svetlana Uzunović
6804. Blaž Pogačar
6805. Vojka Gergeta
6806. urška ratajc
6807. MARJETA TOMAŽIČ
6808. Aleksandra Gantar
6809. Ana Jesenovec
6810. Darinka Kristan
6811. Igor Kofol
6812. Mojca Franko
6813. mojca hrovat
6814. Borut Kumperščak
6815. Tamara Šumi
6816. Marija Marolt
6817. Vilma Štritof
6818. stane fortuna
6819. Tanja Erjavšek
6820. MOJCA JONČESKA MALOVRH
6821. Renata Štimac
6822. branka kogoj jaksetič
6823. Nuša Koban
6824. Nataša Finžgar
6825. Dunja Jezeršek
6826. marko pravst
6827. MARJANA PIA PEČENKO
6828. Luka Sterle
6829. Marjana Tomanič Jevremov
6830. Barbara Težak
6831. Loris Dolgan
6832. Nuša Stergar
6833. Erika Kobal
6834. Hana Jaksetič
6835. Astella, polonca Dragas
6836. Jože Slaček
6837. Zdenka Lindič
6838. Vida Gostenčnik
6839. Tadej Vodopivec
6840. Vesna Male
6841. Jernej Letonja
6842. Branka Breznik
6843. Alenka Marter
6844. Jan Babnik
6845. anonimni podpisnik
6846. janez vesenjak
6847. Kristina Marjanović
6848. V. Kogej
6849. Aleš Šef
6850. anonimni podpisnik
6851. Lovrenc Košenina
6852. Lojzka Žerovnik Brejc
6853. anonimni podpisnik
6854. Klara Kos
6855. Mateja Gantar Kšela
6856. Simona Gunde
6857. anonimni podpisnik
6858. Nina Meško
6859. Vlasta Vidic
6860. Zdenka Dežman
6861. anonimni podpisnik
6862. Dušanka Mravlja
6863. Irena Roškar
6864. Domen Fras
6865. Peter Beltram
6866. Irena Roškar
6867. mag. Dušan Blaganje
6868. Miha Gantar
6869. Andrej Bartelj
6870. Gregor Bunčić
6871. Milan Rutar
6872. Boštjan Horvat
6873. Maja Biber
6874. Ivan Milošič
6875. Bojana Novak
6876. Bojana Caf
6877. anonimni podpisnik
6878. Sabina Sterle
6879. Mojca Kumer
6880. alenka jovanovski
6881. Anita Kramarič
6882. marijana ferenc
6883. jure volgemut
6884. zdenka novak
6885. dr. Miloš Kuret
6886. Lucija Kelbl
6887. LAVRA GREGORČIČ
6888. Nejc Mikič
6889. anonimni podpisnik
6890. Ljubica Vojinović
6891. Branka Zorman
6892. Nuša Veselič
6893. Dušan Prašnikar
6894. Vito Babič
6895. Nina Keserič
6896. Manca Poglajen
6897. jasmina kramer
6898. Anja Prah
6899. Lea Mihelčič
6900. Nikolaj Tomaž Benedik
6901. Luka Pirnat
6902. Vid Hrstič
6903. Miroslava Gregl Hrstič
6904. Vlado Hrstič
6905. Matevž Korsič
6906. Borut eh
6907. Kaja Kopitar
6908. Manca Velkavrh
6909. Tanja umrada
6910. Janja Velkavrh
6911. Božo Pogačar
6912. Andrej Motl
6913. Dašo Benko
6914. Polona Petrovič
6915. Nina Belingar
6916. Luka Strehar
6917. Andrej Magdič
6918. Martina Magdič
6919. Romana Funkl
6920. Damjan Mandelc
6921. Blanka Drevenšek
6922. Jurij Drevenšek
6923. Matej Bogataj
6924. Katja Krajnc
6925. Tilen Recko
6926. Mitja Cujnik
6927. Tine Krušec
6928. Lina Rica
6929. Marko ml. Batista
6930. Irma Leskovar
6931. Nada Kirn Špoljar
6932. Katarina Morano
6933. Vlado Popovič
6934. Iztok Sabadin
6935. Sebastjan Kovač
6936. Neža Cerar
6937. Andrej Cerar
6938. Borka Sedej
6939. Angela Kralj
6940. Janez Funkl
6941. Mirjam Hladnik
6942. Anton Kužnik
6943. Darja Slapernik
6944. Nada Kozmos
6945. Maja Kozmos
6946. Gojko Onič
6947. Marina Onič
6948. Cveto Briški
6949. Marija Briški
6950. Tonka Briški
6951. Matija Kuzman
6952. Naja Dobrun
6953. Zora Noč
6954. Suzana Peterlin
6955. Tone Slodnjak
6956. Tanja Stergar
6957. Maruša Golob
6958. Blanka Jarni
6959. Vesna Larsson
6960. Tita Simčič
6961. Vera oroli
6962. Tatjana Kužnik
6963. Ana Pavlič
6964. Bojan Hribar
6965. Maša Marolt Pečjak
6966. Lan Pečjak
6967. Luka Pajntar
6968. pela Habulin
6969. Barbara Robida
6970. Tadej Curk
6971. Marko Koležnik
6972. Anžej Curk
6973. Aljaž Malek
6974. Matej Jemec
6975. Samo Seničar
6976. Aljaž Seničar
6977. Mitja Pukmajster
6978. Monika Pejič
6979. Tea Pejič
6980. Marjana op
6981. Lana op
6982. Ljubo Plešec
6983. Alojzij Matičič
6984. Jernej Bukovac
6985. Enej Novinec
6986. Mirsad Demirovič
6987. Domen Koželj
6988. Eva Malovrh
6989. Viljenka Krapenc
6990. Jure agar
6991. Nika Rozman
6992. Liam Hlede
6993. Sherita Cerar
6994. Maša Stanovnik
6995. Tatjana Frangež
6996. Bojan Gnezda
6997. Janja Gnezda
6998. pela Gnezda
6999. Mile Plavšič
7000. Sekula Teodokovič
7001. Emir Kečalovič
7002. Sanela Kečalovič
7003. Tatjana Popovič
7004. Gregor Ahčin
7005. Lucija Zala Bezlaj
7006. Klavdija Jeršinovec
7007. Primož Pucelj
7008. Janez Debeljak
7009. Mojca Padovnik
7010. Tomaž Pintar
7011. Lovro Centrih
7012. Tomaž Boltin
7013. Tine Janežič
7014. Mihela Medved
7015. Nejc Iljevec
7016. Tea Markotič
7017. an Delopst
7018. Ana algaj
7019. Jernej Vidmar
7020. Nejc Medved
7021. Sergej Maršnjak
7022. Igor Popovič
7023. Rudi Bevc
7024. Marko Goršič
7025. Brina Solina
7026. Tomislav Petrovič
7027. Aleksandra Savić
7028. Valentina Kavaš
7029. Slobodan Smerdu
7030. Timon emerl
7031. Sonja Jurgele
7032. Breda Tell
7033. Mojca Lenassi
7034. Kirsten Hempkin
7035. Friderik Klampfer
7036. Mitja ramel
7037. Dominik Raduha
7038. Andrej Talajič
7039. Tomaž Lihtenvalner
7040. Katarina vegelj
7041. Matija Kejžar
7042. Bogomir Jovič
7043. Roza Pergarec
7044. Tia Jesih
7045. Igor Jesih
7046. Bogdanka Pirc
7047. Zoran Kačičnik
7048. Milena Kečanovič
7049. Aleš Kaštrun
7050. Kajtimir Anžur
7051. Lucija Marolt
7052. Tina Erjavec
7053. Dalida Smlatič
7054. Josip Troha
7055. Mirko Govejšek
7056. Anton Kuntarič
7057. Svit Senković
7058. Zoran Senković
7059. Lucija Gašperlin
7060. Maruša Gašperlin
7061. Andrej Hozjan
7062. Neža Drucker
7063. Petra Popovič
7064. Nataša Mrzel
7065. Bojana Cvenk
7066. Tjaša Cvenk
7067. Branca Malec
7068. Branko Osolnik
7069. Urban Berger
7070. Alenka Maček Berger
7071. Janez Vetter
7072. Petra Levar Vetter
7073. Pavel Jošt
7074. Simon Apolonija
7075. Franc Rac
7076. Tea Vidmar
7077. Zala Vidali
7078. Simona Klemenčič
7079. Mojca Koncilja
7080. Martin Koncilja
7081. Mateja Vozelj
7082. Peter Rupnik
7083. Katja Petek
7084. Polona Tomori
7085. Miha Jensterle
7086. Aljoša Murn
7087. Anja Zagoričnik
7088. Nina Miklavčič
7089. Mojca Maček
7090. Marija Vita Zupanič
7091. Eva Ulčnik
7092. Ramiz Tači
7093. Kaja Vrhovec Andrič
7094. Aleš Kurent
7095. Tea Colja
7096. Lovro Kramer
7097. Primož Vozelj
7098. Maja Vreča
7099. Erika Kuntarič
7100. Sara Hevia Murliego
7101. Matej Budin
7102. Marko Levačič
7103. Vesna Kastazovič
7104. Lea Polner
7105. Viktorija Govejšek
7106. Edita Uršič
7107. Damir Jazbec
7108. Javier Sanchez
7109. Andrej Koritnik
7110. Andrej Cej
7111. Martin Gramc
7112. Maja Sever
7113. Vesna Klasič
7114. Jan Velkavrh
7115. Anja Tomaševič
7116. Marija Iča Putrih
7117. Anže Okorn
7118. Uroš Badovinac
7119. Tina pat
7120. Zoran Pungerčar
7121. Petra Kropivšek
7122. Gašper Vozelj
7123. Vesna ajič
7124. Andrej Supančič
7125. Anita Erjavec
7126. Friderik Peršič
7127. Karmi Bau
7128. Jasna Lempl
7129. Mitja enčur
7130. Aleksander Kovač
7131. Anja Kovač
7132. Argene Superina
7133. Katarina Nadrag
7134. Miha Nadrag
7135. Andrej vajger
7136. Savo Mičič
7137. Albert Kolarič
7138. Marjan Podstudenšek
7139. Katarina Juvančič
7140. Nina Ribarič
7141. Luka Deželak
7142. Drago Pavšelj
7143. Zdenka Pavšelj
7144. Zdenka Kump
7145. Mihaela Gregorc
7146. Tomaž alamun
7147. Kristijan Muck
7148. Mihaela Korošak
7149. Marko Janžič
7150. Tom Tomanič
7151. Gordana Tomanič
7152. Sebastjan Drolc
7153. Boštjan Pogorelc
7154. Andreja Brus
7155. Petra Pogorelc
7156. Tomaž Verbič Šalamon
7157. Andreja Verbič Šalamon
7158. Asja Matijevec
7159. Nina Florjanc
7160. Martin Rozman
7161. Vera Muck
7162. Nanča Muck
7163. Breda Jontes
7164. Stana Savić
7165. Alja ulič
7166. Irena Gmajnar
7167. Bojan Ferk
7168. Sonja Umek
7169. Silva Kolarič
7170. Božidar Triler
7171. Dejan Lapanja
7172. Miran Cvetko
7173. Anže Božič
7174. Franc A. Fajdiga
7175. Damir Mahmutovič
7176. Zmaga Kovač
7177. Nevenka Krašovec
7178. Ana Gračanin
7179. Letič Lučka
7180. Tomaž Umek
7181. Lili Vučenović
7182. Irena Evačič
7183. Gregor Lapajnc
7184. Tanj Hrovat Svetičič
7185. Robert Miklavčič
7186. Kalvdija Aničič
7187. Andrej Jelen
7188. Mateja Vidmar
7189. Vera Kraševec
7190. Vida Matičič
7191. Bor Brišar
7192. Alenka Ulčnik
7193. Matej Guček
7194. Mira Beriša
7195. Marjetka Brilej
7196. Katja Stergar
7197. Patricija Jereb
7198. Valerija Cokan
7199. Eva Batagelj
7200. Igor Batagelj
7201. Božena Repič
7202. Meta Kryštufek
7203. Iztok Kryštufek
7204. Zaim Kavarovič
7205. Ismeta Kavarovič
7206. Andreja Potočnik
7207. Nina Dolinček
7208. Kristina Podbevšek
7209. Martin Brecelj
7210. Andreja Semolič
7211. Maetja Batagelj
7212. Jana Ratka
7213. Aljaž Kalčič
7214. Peter eremet
7215. Tina Pavlovič
7216. Primož Pirnat
7217. Peter Pečenko
7218. Nataša Magajne
7219. Katarina Krapež
7220. anja Banko
7221. Mateja Kolarič
7222. Kristjan Nemac
7223. Matej Gregorčič
7224. Kyrylo Marn
7225. Blaž Božič
7226. Staš Vrenko
7227. Patricija Frlež
7228. Agata ega
7229. Karin Cvetko Vah
7230. Branka Ramšak
7231. Brigita Strojin Hočevar
7232. Brina Hočevar
7233. Luka Furjan
7234. Pavel Lanišek
7235. Jernej Bohm
7236. Gregor Volk
7237. Dan Pikalo
7238. Peter Kogovšek
7239. Juš oltes
7240. Kim Turk Križanec
7241. Barbara Nimojčič
7242. Irena Hade
7243. Martina Sedej
7244. Nikolaj Sedej
7245. Brina Brišar
7246. Marjan Kern
7247. Elozabeta amernik
7248. Jelka Lebar
7249. Irena Pečnik
7250. Mateja Visenjak
7251. Branko Kraperc
7252. Črt Kaker
7253. Milan Mandeljc
7254. Lidija Caf
7255. Nastja Jerman
7256. Boris Pirš
7257. Kemija Ramarič
7258. Aldijana Hajdarevič
7259. Haris Hajdarevič
7260. Vera Poljanšek
7261. Vesna akelj
7262. Mateja Turk
7263. Boštjan tih
7264. Milica teger
7265. Orna Kunst
7266. Maša Mlačnik
7267. Jure Poglajen
7268. Jože Poglajen
7269. Sonja Vogrič
7270. Nika Poglajen
7271. Vesna Vaupotič
7272. Anton Kresal
7273. Mojca Klug
7274. Tjaša Učakar
7275. Mir Drevenšek
7276. Urška Kamenšek
7277. Peter Kaurin
7278. Matic Pribičevič
7279. Miha obec
7280. Rafael Zadnikar
7281. Simona Babšek
7282. Nevenka Grčar
7283. Janja Brodar
7284. Goran Rupnik
7285. Polona Siter Drnovšek
7286. Rok Manfreda
7287. iva Tory
7288. Mirt Pezlaj
7289. Taja Gorjan
7290. Antun Katalenić
7291. Matko Katalenić
7292. Franaška Lanišek
7293. Vera Tome
7294. Marija Gačnik
7295. Lucija Galuf
7296. Deja kerjanec
7297. Kristjan Tkalec
7298. Nenad Latinović
7299. Boško Jezerčić
7300. Uroš onc
7301. Jure Kranjec
7302. Dejan Kotnik
7303. Mateja Kropivnik
7304. Jelka Hadler
7305. Kadak Matej
7306. nives kropivšek
7307. marina djordjevic strack
7308. Larisa Tomšič
7309. Alenka Guček
7310. Peter Wechtersbach
7311. Mitja Venturini
7312. Branko Verbole
7313. Tina Baggia
7314. Aleksander Preglej
7315. anonimni podpisnik
7316. Tinka Bizjak
7317. Kristijana Stopar
7318. Marko Tratar
7319. Miha Resman
7320. Tomi Mlinar
7321. Mojca Vasle Cejan
7322. Judita Erjavec
7323. Olga Rahne
7324. Andrej Mercina
7325. Larisa majcenovič
7326. Alenka Dobeic
7327. Gregor Škerl
7328. Cvetka Šeruga
7329. Anamarija Slabe
7330. Mirko Klaves
7331. Sandra Habibović
7332. Zore Lukin
7333. Zoran Stamatovski
7334. Violeta Stefanović
7335. Vesna Gril
7336. Matjaž Ugovšek
7337. Anton Jurečić
7338. Tomaž Kuzmič
7339. Tomaž Gorjanc
7340. Tina Nemarnik
7341. Samo Dženverovič
7342. Tatjana Adamič
7343. Borut Habič
7344. Tatjana Gregorc
7345. Suzana Logar
7346. Sonja Simič
7347. Sonja Ferbežar
7348. Franc Korotaj
7349. Boris Kobal
7350. Janez Moder
7351. Alaga Munjaković
7352. Polona Hafner Ferlan
7353. Romana Petek
7354. Nina Močilnik
7355. Nataša Koncilja
7356. Nadan Sevnik
7357. orđe Savić
7358. Mojca Golob
7359. Milan Percan
7360. Miha uk
7361. Dušan Mitič
7362. Metka Spasić
7363. Mensur Makić
7364. Matej Obid
7365. Marjeta Manfreda Bissue
7366. Marija Rezek Kambič
7367. Marija Kodrca
7368. Maja ušteršič
7369. Tili Kojić
7370. Lidija Vinkovič
7371. Katarina panić
7372. Karin Košak
7373. Ivi pelko
7374. Joška temberger
7375. Jana Tehovnik
7376. Iztok Dolinšek
7377. Ivo Nemec
7378. Franko Hmeljak
7379. Fikreta Marković
7380. Dragica Lampreht
7381. Tomaž Beti
7382. Dražen Jeremić
7383. Darko Todosijević
7384. Darko Gregorač
7385. Branka Potočnik
7386. Blaž eme
7387. Bernarda Kristan
7388. Barbara Ribnikar
7389. Andreja Lukšič
7390. Andreja Kecman
7391. Midret Simonović
7392. Aleksandar Vukovič
7393. Vida Sotler
7394. Božidar Sotler
7395. Jurij Boh
7396. Hana Boh
7397. Ruža Tekavec
7398. Tone Tekavec
7399. Marija Odlazek
7400. Branko Odlazek
7401. Veronika Penko
7402. Rok Križan
7403. Daniel Urlep
7404. Tomaž Vollmajer
7405. Marica Savić
7406. Sadita Saračević
7407. Mario Baar
7408. Eva Baar
7409. Vladimira Belič
7410. Vojka Viler
7411. Dušan Nikolov
7412. Helena Všeničnik
7413. Savina Goličnik
7414. Silva Humerca
7415. Gabi Humerca
7416. Matias Juhant
7417. iga trukelj
7418. Eva Vremec
7419. Jerneja Cedilnik
7420. Iza Cedilnik
7421. Nina Smerkol
7422. Bor Kirn
7423. tefan Jakopović
7424. Andraž Purger
7425. Rok Kranjc
7426. Sergeja Kovše
7427. Boštjan Vrhovec
7428. Dušan Berlič
7429. Frenk Kozamernik
7430. Stojan Golob
7431. Jana Stardeloja
7432. Ajasja Ljubetić
7433. Tatjana Bavčar
7434. Marija Tovornik
7435. Silva agar
7436. Silva Kocjan
7437. Pavel Milavec
7438. Metka Isajlovič
7439. Klemen ibert
7440. Andrej Gerbič
7441. Marija Ravbar
7442. Danaja Grešak
7443. Nives Grešak
7444. Sabina Kosednar
7445. Janez Brdnik
7446. Igor Brdnik
7447. Daniel Modrej
7448. Blaž Završnik
7449. Andrej Podpečan
7450. Matjaž Stritih
7451. Ajda akar
7452. Jasmina Bogičević
7453. Darja avničar
7454. Mateja Veber
7455. Alija Dovič
7456. Dare Gril
7457. Slavko Porenta
7458. Tanja Starič
7459. Silvester Starič
7460. Kostja Gatnik
7461. Lili Paravan
7462. Aljoša Ternovšek
7463. Metka Košir Zebec
7464. Bojana Dvoržak
7465. Darja Korelc
7466. Urška Podvršič
7467. Janja Zadnikar
7468. dr. Matej Blenkuš
7469. anonimni podpisnik
7470. GAšper Rutar
7471. anonimni podpisnik
7472. Špela Smuk
7473. Goran Smuk
7474. anonimni podpisnik
7475. MATEJKA BUČINEL
7476. Ina Šuklje Erjavec
7477. Aleš Višič
7478. Vladimira Batistić
7479. Tomislav Batistić
7480. Marlen Lukner Peršak
7481. Srečko Kure
7482. Mišo Popovič
7483. bojana kure
7484. Ines Sterle
7485. Čedo Malić
7486. Miran Pešić
7487. Irena Jesenko
7488. Vlado Šurbek
7489. Nastja Janžekovič
7490. anonimni podpisnik
7491. Kristina Šegel
7492. Stasa Nemet
7493. anonimni podpisnik
7494. Marko Kramar
7495. Adolf Lukanović
7496. nada kozina
7497. Manca Šetinc Vernik
7498. Maja Žagar
7499. Peter Žagar
7500. anonimni podpisnik
7501. alojz srčič
7502. Marko Kastelic
7503. Irena Krasnik
7504. Martin Tomažič
7505. Aljoša Markočič
7506. JAN ERBEŽNIK
7507. Franci Jontes
7508. simona jamnikar
7509. Sonja Čendak Pavlič
7510. Barica Kek
7511. Miha Burgar
7512. Alenka Štefanič Splichal
7513. Milka Krapež
7514. Daša Culiberg Jontes
7515. vesna vogrin
7516. Primož Jesenko
7517. Milena Pobežin
7518. nastja mulej
7519. anonimni podpisnik
7520. Mario Kužner
7521. Petra Slanič
7522. milanka kalizan
7523. Jasmina Ališić
7524. mojca bobek
7525. anonimni podpisnik
7526. Kamilo Lorenci
7527. Jolanda Borič
7528. Petra Barborič Javšnik
7529. Marko Pirnat
7530. Alenka Sketelj
7531. anonimni podpisnik
7532. Metka Geršič
7533. Urša Ivanovič
7534. valentina volk
7535. Ladislava Prusnik
7536. Zlata Balek
7537. Ana Kolar
7538. Marija Reya
7539. Ivo Branimir Piry
7540. Aljaž Čuden
7541. Roman Sedmak
7542. Boris Vukan
7543. Ana Godec
7544. Marko Vogrič
7545. aljana hajdinjak
7546. Jelka Miloševič Perko
7547. Kristina Brezjan
7548. Anton Černe
7549. Simona Gruden
7550. Marija Kokelj
7551. Danica KOCUVAN POREDOŠ
7552. drago grčar
7553. Borut Debevc
7554. Polona Čeligoj
7555. Mira Senčič
7556. Matej Ozebek
7557. Mateja Hribersek
7558. Janja Pirš Dolničar
7559. anonimni podpisnik
7560. dejan zupanc
7561. Irena Bunjevčević
7562. anonimni podpisnik
7563. Andraž Eller
7564. Marko Gantar
7565. rajko rogač
7566. Darja Pretnar
7567. joži strle
7568. Mateja Cvijić
7569. Robert Šubic
7570. anonimni podpisnik
7571. Andraž Bergant
7572. anonimni podpisnik
7573. mag. Vida Berglez Slana
7574. Varja Močnik
7575. zoja skušek
7576. Mira Jakša Rabič
7577. Vida Balek
7578. Bojan Regouc
7579. Gordana Kolarič
7580. Marjana Kapl
7581. brigita požegar
7582. Manuela Stanojevič
7583. Mladžan Vukeljić
7584. Mojca Odar
7585. Suzana Markovič
7586. katarina pavlič knight
7587. Robert Rihter
7588. Jolanda Regouc
7589. Melita Keber
7590. Polona Murko
7591. olga prevolšek
7592. Marija Mekinda
7593. Boris Strmšek
7594. dr. Maruša Debeljak
7595. Ljerka Zupančič
7596. Anamarija Bogolin
7597. Irena Mrak
7598. Peter Pešec
7599. Jani Golob
7600. Zvezdana Golob
7601. anonimni podpisnik
7602. Lara Jerkovič
7603. Danica Vidmar
7604. anonimni podpisnik
7605. MAJDA SUHADOLNIK
7606. Robert Bolčina
7607. Bojana Breški
7608. anonimni podpisnik
7609. Vanja Pohar
7610. Luka Vuga
7611. Margareta Benčič
7612. anonimni podpisnik
7613. Mia Pregelj
7614. Denis Bizjak
7615. LUČKA VAVPETIČ
7616. gojka rak
7617. Breda Rudman Učakar
7618. Gordan Čuka
7619. Ema Pavičevič
7620. anonimni podpisnik
7621. Nusa Prijatelj
7622. Mojca Kutin
7623. Martin Brovč
7624. Branka Schwarz
7625. ana malenica
7626. marijan grešovnik
7627. Andrej Rešetič
7628. anonimni podpisnik
7629. Franc Štravs
7630. Kristijan Pinosa
7631. Luka Kocjančič
7632. Gašper Jakopin
7633. anonimni podpisnik
7634. Urška Štibler
7635. Pavla Janžekovič
7636. Tajana Masnec
7637. Dinka Martin
7638. zdenka vošnjak
7639. boris vošnjak
7640. anonimni podpisnik
7641. peter ban
7642. Damir Čizmok
7643. Borja Močnik
7644. Petra Mrgole
7645. zdenka vrančič
7646. Alenka Cof
7647. Sara Isa Djukanovic
7648. anonimni podpisnik
7649. Ines Kočar
7650. Matjaž Kološa
7651. BARBARA PETERCA
7652. anonimni podpisnik
7653. Mitja Gruden
7654. Miran Raitmaier
7655. Nina Antič
7656. Erika Mauko
7657. valerija pučnik
7658. Marjana Robavs
7659. Marjanca Kržič
7660. Vilma Grmovšek Simončič
7661. Borut Kirn
7662. Zavod Urkubi21
7663. marija erjavec
7664. Majda Robić
7665. Bine Likeb
7666. Sebastjan Lombar
7667. Meta Gaj
7668. Marjana Čop
7669. Tilen Mlakar
7670. Alja Rems
7671. anonimni podpisnik
7672. Domen Savič
7673. Maša Dobrina Dobrina
7674. Lucija Bogolin
7675. anonimni podpisnik
7676. Anže Škerjanec
7677. Bor Gostiša
7678. Katja Vavpetič
7679. polona jaki
7680. Neja Engelsberger
7681. Anže Novšak
7682. Jožica Joja Krznar
7683. domen kavčič
7684. Tomaž Pajntar
7685. JURIJ RAKAR
7686. Jože Krašnja
7687. Janez Ambrožič
7688. anonimni podpisnik
7689. stane valentar
7690. Lorena Leonardos
7691. Saša Ambrožič Deleja
7692. miha vovk
7693. Stojan Grauf
7694. anonimni podpisnik
7695. Vijoleta Ernestl
7696. Ana-Marija Gaberc
7697. Alenka Pečarič
7698. Vera Ogorelec
7699. Dragica Laketić
7700. Luka Rebolj
7701. Milena Britovsek
7702. Peter Klima
7703. anonimni podpisnik
7704. Dejan Galjot
7705. Helena Božič
7706. Domen Kastner
7707. Aleksej Dolinšek
7708. Milena Opresnik
7709. Tina Kojadin
7710. anonimni podpisnik
7711. Karmen Toškan
7712. Nena Kojadin
7713. anonimni podpisnik
7714. anonimni podpisnik
7715. Elvis Požek
7716. Marko Žgavec
7717. Uroš Pečaver
7718. anonimni podpisnik
7719. anonimni podpisnik
7720. Nina Berovič
7721. Matej Kastelic
7722. anonimni podpisnik
7723. Robert Držan
7724. anonimni podpisnik
7725. Alenka Ličen
7726. maja ondračka
7727. mojca zega
7728. anonimni podpisnik
7729. anonimni podpisnik
7730. Liljana Medved
7731. Janez Perpar
7732. Mojca Poglajen
7733. Mirela Rihtar
7734. Primož Rus
7735. Anton Grašič
7736. anonimni podpisnik
7737. vesna habbe
7738. Marija Sonja Pezdirc
7739. Gregor Završnik
7740. Ivan Ledinek
7741. ida mlakar
7742. Pavla Žabkar
7743. Mojca Račič
7744. Miha Moškon
7745. Doroteja Jazbec
7746. Dr. Gorazd Makarovič
7747. anonimni podpisnik
7748. Mitja Ruzzier
7749. Katarina Medved
7750. Darja Štorek
7751. Vladimir -Lado Brnot
7752. Sanja Hunyadi
7753. katarina greguric
7754. Igor Drakulič
7755. Maja Štembal Capuder
7756. Vlado Lukanc
7757. Zdenka Ščančar
7758. Andrej Poljanec
7759. Stane Štravs
7760. Neli Kozlan
7761. Leja Stamol
7762. NEVENKA BOBERA
7763. Branka Končar
7764. pavle praprotnik
7765. Desanka Kambič
7766. anonimni podpisnik
7767. MARINA BARKOVIČ
7768. nina zupančič
7769. Irena Sterk
7770. Aljoša Rijavec
7771. Mag.Albert Črnologar
7772. Nataša Libnik
7773. Marija Stanič
7774. anonimni podpisnik
7775. TATJANA LIBNIK
7776. Peter Zajc
7777. Anreja Mršnik
7778. Tina Uršič
7779. Miha Hočevar
7780. Anthony Čater
7781. Nada Dogša
7782. Nika Mlekuž
7783. Petra Pohar
7784. ksenija Demić
7785. viktor hrovat
7786. Anton Pihlar
7787. anonimni podpisnik
7788. Danica Jazbinšek
7789. Mateja Muršec
7790. Miran Šoba
7791. Blaž Grjol
7792. anonimni podpisnik
7793. Franja Pavlin Filač
7794. JERNEJA JOŠAR
7795. Vladimir Babić
7796. Diana Palčič
7797. Liza Romih
7798. anonimni podpisnik
7799. anonimni podpisnik
7800. Bojan Selan
7801. Bojan Selan
7802. anonimni podpisnik
7803. Boštjan Grabner
7804. Borut Šali
7805. anonimni podpisnik
7806. Boštjan Pregelj
7807. Dasa Kokole
7808. Lea Mlakar
7809. Rok Stepišnik
7810. Metka Dolenec Šoba
7811. Diana Pungeršič
7812. andrej pleterski
7813. anonimni podpisnik
7814. anonimni podpisnik
7815. Katja Mrakič
7816. mojca sekulič
7817. Igor Marinšek
7818. Aleksandra Zupančič
7819. andrej mehle
7820. anonimni podpisnik
7821. Mihael Koprivnikar
7822. anonimni podpisnik
7823. Matej Frančeškin
7824. Barbara Vodeb
7825. sonja dobnikar
7826. anonimni podpisnik
7827. anonimni podpisnik
7828. Dušanka Tomšič
7829. anonimni podpisnik
7830. Barbara Šega Čeh
7831. Leonora Jakovljević
7832. ANTON MOŽE
7833. bozidar dobnikar
7834. anonimni podpisnik
7835. romana andrejka kavčič
7836. anonimni podpisnik
7837. Vida Pavlica
7838. Urban Praprotnik
7839. anonimni podpisnik
7840. Dragica Milojević
7841. Jože Veselič
7842. anonimni podpisnik
7843. Maja Smolej
7844. Uroš Petrovič
7845. Cecilija Šušteršič
7846. Zlatko Krasnič
7847. alenka pokorn
7848. Milan Milanović
7849. Mira Hace
7850. Matjaž Naglič
7851. Matic Stergar
7852. anonimni podpisnik
7853. dr. Andrej Udovč
7854. anonimni podpisnik
7855. Biserka Ternovšek
7856. Rožle Kaučič
7857. anonimni podpisnik
7858. anonimni podpisnik
7859. ema drofenik
7860. Helena Jazbec
7861. anonimni podpisnik
7862. Luka Ausec
7863. ina petric
7864. Janez Jazbec
7865. Irena Gorjup
7866. Jure Habjanič
7867. anonimni podpisnik
7868. anonimni podpisnik
7869. Jernej Primon
7870. Mojca Fric
7871. Tomaž Pevec
7872. Robert Ribič
7873. Melita Škrlec
7874. Iztok Skok
7875. Katarina Hriberšek
7876. anonimni podpisnik
7877. Vojko Cej
7878. marko kovačič
7879. Stanka Perne
7880. Andreja Ribič
7881. Jasna Radšel
7882. anonimni podpisnik
7883. velko-vilko zidar
7884. Dragica Cibic
7885. Jože Pungerčar
7886. Jutra Metelko
7887. Naj Urbanija
7888. Žiga Belšak
7889. Metod Gorenc
7890. anonimni podpisnik
7891. Lado Tekavčič
7892. anonimni podpisnik
7893. Marko Drpić
7894. Miro PETRIČ
7895. Peter Cafuta
7896. anonimni podpisnik
7897. SAŠA MIŠIĆ
7898. anonimni podpisnik
7899. anonimni podpisnik
7900. Suzana Kogoj
7901. Branko Damjanovič
7902. anonimni podpisnik
7903. MELITA RAČIČ
7904. TANJA MALOVRH
7905. Nada Požun Kante
7906. MILENA JERALA
7907. Simon Gaberščik
7908. Alojz Kamnik
7909. Darja Jager
7910. anonimni podpisnik
7911. Andrej Jerman
7912. Tanja Bricelj
7913. marko kurnik
7914. anonimni podpisnik
7915. Majda Novak
7916. anonimni podpisnik
7917. MILJANA DOLINŠEK
7918. Meta Ivičić
7919. anonimni podpisnik
7920. Vida Tekavčič
7921. jure sustersic
7922. Maja Nemec
7923. anonimni podpisnik
7924. jožica škodnik
7925. CVETKA FLAKUS
7926. Staša Trajkov
7927. Ljuba Vrabec
7928. brigita hostnik
7929. anonimni podpisnik
7930. anonimni podpisnik
7931. slavko mezek
7932. anonimni podpisnik
7933. Franc Pribožič
7934. Katarina Zajc
7935. Tjaša Uršič
7936. Matej Kalan
7937. Miran Jerič
7938. meta erzen
7939. Rudi Drevenšek
7940. anonimni podpisnik
7941. Andrej Curk
7942. Gašper Jarni
7943. Mihael Grobelnik
7944. helmut šteger
7945. Mojca Novak Simonič
7946. Jana Ambrožič
7947. Branko Gregorič
7948. Rafael Počivašek
7949. Staša Bregar
7950. anonimni podpisnik
7951. Irena Solina
7952. anonimni podpisnik
7953. Tanja Bole
7954. PETER DOLENC
7955. Blaž Žabkar
7956. Tanja Verovšek
7957. Katarina Žabkar
7958. Tine Brinc
7959. Alenka Balta
7960. Barbara Uštar
7961. ZMAGO SOLINA
7962. boštjan jarič
7963. Tamara Vidović
7964. anonimni podpisnik
7965. anonimni podpisnik
7966. Daniel Hebar
7967. Jasmina Klopčič
7968. anonimni podpisnik
7969. Matija Jemec
7970. Rok Dežman
7971. Dušan Radikovič
7972. Igor Zelnik
7973. Zvonimir Pajnik
7974. nataša šoštarič
7975. Alenka Podbevšek
7976. primož urgl
7977. Uroš Sever
7978. marija obreza
7979. Stanka Primc
7980. Jerica Čermelj
7981. Zlata Bela
7982. Mila Uršič
7983. Jure Engelsberger
7984. Marjan Matanovič
7985. Alenka Kolenc
7986. Štefka Krivec
7987. Eldar Gadžijev
7988. VINKO AVSENAK
7989. Damjana Pohar
7990. Matjaž Pohar
7991. Ina Cecić
7992. FANČI STARE
7993. Kazimir Rapoša
7994. Nina Sekovanič
7995. nataša jereb
7996. Miroslav Trampuš
7997. Marko Pavlič
7998. dragan mitrović
7999. marja čepin
8000. Igor Milavec
8001. Andreja Cilenšek
8002. urška lotrič
8003. anonimni podpisnik
8004. Živa Avsenak
8005. anonimni podpisnik
8006. anonimni podpisnik
8007. Lana Praner
8008. Jure Ivanič
8009. .neja pecnik
8010. anonimni podpisnik
8011. Maja Sotenšek
8012. Aleksandra Kotnik
8013. Zeljko Mijatovic
8014. anonimni podpisnik
8015. igor povoden
8016. anonimni podpisnik
8017. anonimni podpisnik
8018. mateja florjančič
8019. Janez Cerar
8020. Tatjana Regent
8021. Zlatko Šabič
8022. Jure Batagelj
8023. anonimni podpisnik
8024. Danijel Keuc
8025. anonimni podpisnik
8026. Kristjan Flego
8027. Petra Gjura
8028. Miran Alijagić
8029. Tadej Zupančič
8030. Zineta Bapić
8031. Stanka Zgojznik
8032. Tomaž Rozman
8033. Mateja Krvina
8034. anonimni podpisnik
8035. Janez Senegačnik
8036. Jure Gaspersic
8037. aco Štrukelj
8038. Janez Ceme
8039. Matjaž Blažin
8040. Matija Zaloker
8041. Tomaž Zajc
8042. odvetnik bojan hojnik
8043. Stanislav Kranjc
8044. mag. Igor Krevl
8045. Miha Zajc
8046. Iris Szilagyi
8047. miha prosen
8048. anonimni podpisnik
8049. ALEŠ ARNUŠ
8050. anonimni podpisnik
8051. Davorin Vrbančič
8052. Petra Oseli
8053. Primož Kolarič
8054. Darja Budja
8055. Mihael Košir
8056. Nina Škerl
8057. elza klenovšek
8058. Petra Bukovič
8059. Matej Ačko
8060. anonimni podpisnik
8061. Jože Kordiš
8062. Tone Ravnikar
8063. Jurij Bugarin
8064. Alenka Šmid
8065. Silvia Demek
8066. anonimni podpisnik
8067. Nino Kirbiš
8068. Nuša Jeza Milošič
8069. Valentina Šporn
8070. Blaž Volčanšek
8071. Aljaž Medič
8072. Sanja Žnideršič
8073. Rok Vidovič
8074. anonimni podpisnik
8075. Irena Penko
8076. Ksenija Zajec
8077. anonimni podpisnik
8078. anonimni podpisnik
8079. Robert Zigante
8080. anonimni podpisnik
8081. Mladen Dabanović
8082. Anja Andrič
8083. primož valand
8084. Milica Jeza
8085. Mojca Đakovič
8086. Janžej Marinč
8087. Darko Čenčič
8088. Klavdij Čehovin
8089. Maša Ivašić
8090. anonimni podpisnik
8091. Petra Orož
8092. MARJETA ODAR
8093. gordana rotar
8094. tadeja jan
8095. Judita Mesaric
8096. Sonja Štern
8097. Anica Madon
8098. Marjan Babič
8099. Žiga Vedlin
8100. Borut Mihurko
8101. Eva Gračanin
8102. anonimni podpisnik
8103. anonimni podpisnik
8104. Andraž Sajovic
8105. Branko Robič
8106. anonimni podpisnik
8107. anonimni podpisnik
8108. Igor Jarm
8109. Tina Kastelic
8110. Marko Pahor
8111. Jakob Tratar
8112. Nada Bezgovšek
8113. Irena Čuček
8114. Mojca Bohar Topolovec
8115. vlado petrovič
8116. Nika Ahac
8117. Katarina Hölzl
8118. Dejan Brate
8119. Rok Jemec
8120. Danijela Saksida
8121. anonimni podpisnik
8122. Sara Drašković
8123. Gregor Lazar
8124. Mirko Madon
8125. anonimni podpisnik
8126. Dragica Rošer
8127. uroš breskvar
8128. DEJAN CIZL
8129. Boris Jelen
8130. Dejan Obrč
8131. gregor vidmar
8132. anonimni podpisnik
8133. armin ibrahimovic
8134. Boris Ferk
8135. Jerneja Samec
8136. Goran Štefančič
8137. Goran Atlagič
8138. aleksander sušnik
8139. marko gal
8140. anonimni podpisnik
8141. Nuša Hribar
8142. Nina Werbole
8143. tanja florjančič
8144. Peter Skušek
8145. Miha Uštar
8146. dr. Radovan Škrjanc
8147. Katjuša Tomažič
8148. Milan Gruntar
8149. Matej Šetinc
8150. Dušan Jašovec
8151. Lojze Vetrih
8152. Maja Pečar
8153. Nevenka Dobljekar
8154. LEOPOLD NEMANIČ
8155. Karmen Lampret
8156. Milan Svoljšak
8157. Saša Pagon
8158. Jelka Zalar
8159. Miha Cerkvenik
8160. KARMEN PLETERŠEK
8161. Bojan Škof
8162. Janja Varšek
8163. Marko Štifter
8164. Janja Rabzelj
8165. Timotej Kolar
8166. jožef martinović
8167. anonimni podpisnik
8168. Ales Janzekovic
8169. anonimni podpisnik
8170. Bojan Božič
8171. Nataša Pešec
8172. anonimni podpisnik
8173. Franc Smodič
8174. Primoz Gams
8175. Anja Horvat
8176. Lada Zorn
8177. anonimni podpisnik
8178. irena gregori
8179. Nina Merela
8180. anonimni podpisnik
8181. Jana Janša
8182. helena hafner
8183. Dušan Pagon
8184. Petra Kozomara
8185. Ignac Meden
8186. manca gašperšič
8187. Irena Čebulj
8188. Iztok Miklavčič
8189. Petra Zupančič
8190. Boris Buždon
8191. janko ogriz
8192. Milan Borštnar
8193. Helena Rous
8194. Marina Lakoše
8195. Bojan Braco Zavrnik
8196. Marko Čmrlj
8197. Dragan Djukić
8198. Kaja Zavodnik
8199. Silvo Mihelič
8200. Cvek Matjaž
8201. Jože Teodorovič
8202. Aida Ruperts
8203. Tinka Markoli
8204. DAVID KRAVANJA
8205. Igor Novak
8206. olga medved
8207. Silvester Dobravec
8208. anonimni podpisnik
8209. BOŠTJAN ŠADL
8210. Franci Kek
8211. Terezija Rojko
8212. AJDA KOŽAR
8213. Bogdan Funda
8214. Barbara Lenček Klepač
8215. Nataša Masle Banjac
8216. anonimni podpisnik
8217. Bogdana Dobravec
8218. anonimni podpisnik
8219. anonimni podpisnik
8220. Miran Pibernik
8221. Venčko Petrič
8222. anonimni podpisnik
8223. dr. Janez Grad
8224. Jolanda Pirnat
8225. Matevž Veble
8226. Vida Butina
8227. Anja Nikovič
8228. Damjan Brezavšček
8229. Stanislav Babic
8230. Boris Butina
8231. Tatjana Lukovnjak
8232. anonimni podpisnik
8233. anonimni podpisnik
8234. Ervin Smajić
8235. Jernej Blaj
8236. EGON KOŠTOMAJ
8237. Iva Novak
8238. Mirko Jaušovec
8239. Gorazd Lampič
8240. miha škorjanc
8241. Miha Zagoričnik
8242. Andreja S.
8243. Jurij Zalar
8244. karolina vegelj-stopar
8245. anonimni podpisnik
8246. Jure Jazbec
8247. anonimni podpisnik
8248. Nevenka Rauter
8249. Davorin Žnidarič
8250. Robert Ferlinc
8251. anonimni podpisnik
8252. matjaz vovk
8253. Bogomila Živec
8254. Nina Mihalič
8255. Evgen Štefančič
8256. Barbara Jenko
8257. matjaz vovk
8258. Klavdija Stepančič
8259. anonimni podpisnik
8260. Rebeka Kovacic Lukman
8261. Boris Lenasi
8262. Dean Jug
8263. Tanja Kranjec
8264. Urška Močnik
8265. Bojan Likar
8266. anonimni podpisnik
8267. anonimni podpisnik
8268. Dragica Vesković
8269. Mag. Pavla Peterle Udovič
8270. Karmen Fon Mervič
8271. anonimni podpisnik
8272. Tomaz Bertoncelj
8273. Jožica Gerič
8274. Stanko Šketako
8275. Lojze Čokl
8276. Vojko Kolenc
8277. anonimni podpisnik
8278. milena slak
8279. IRENA VIDIC
8280. Karel Svetek
8281. Erna Vehar štucin
8282. anonimni podpisnik
8283. Jani Kozina
8284. vlado borovnik
8285. Vladimir Remšak
8286. Rok Šmid
8287. anonimni podpisnik
8288. Nena Cerkovnik
8289. jožefa FABJAN
8290. Miha Novina
8291. Darinka Jovanović
8292. anonimni podpisnik
8293. Bojan Šparovec
8294. mirko penko
8295. anonimni podpisnik
8296. Vesna Gorenc
8297. anonimni podpisnik
8298. Valentin Stefanović
8299. Nina Peca
8300. Radivoje Pribaković Brinovec
8301. MARIJANA GOLAC
8302. Nusa Urbancic
8303. Wolfgang Wolf
8304. Ivan Kreft
8305. mihael sternad
8306. Aleksandra Volf
8307. Dušica Branc
8308. Ivo Železnikar
8309. Kajetan Dolinar
8310. Jernej Pogačar
8311. Urška Planinšek
8312. Petra Miško Helvig
8313. jura štok
8314. anonimni podpisnik
8315. Igor Kregar
8316. Vera Žaucer
8317. Željko Kokanović
8318. Dragomir HORVAT
8319. Danijela Horvat
8320. anonimni podpisnik
8321. Anastasija Makivić
8322. bernarda kovačič rakoto
8323. Marija Mrak
8324. Marijana Tavčar
8325. anonimni podpisnik
8326. anonimni podpisnik
8327. Darija Starešinič
8328. dr. Jurij Kunaver
8329. Helena Gramc
8330. Marijanca Močnik
8331. TINA KOTNIK
8332. Benja Ambruš
8333. Srečko Ambruš
8334. Tatjana Križnik
8335. Ines Šimunić
8336. Majda Koplan
8337. Mateja Derganc
8338. Nina Strle
8339. Katarina Majer
8340. VILMA HRIBAR
8341. MIJA TRTNIK
8342. Viktorija Tekstor
8343. boris zupan
8344. Lilijana Vouk Grbac
8345. Jasmina Kastelic
8346. anonimni podpisnik
8347. Jurij Štangl
8348. Barbara Škabar
8349. anonimni podpisnik
8350. anonimni podpisnik
8351. KARMEN ERČULJ
8352. anonimni podpisnik
8353. Marina Kokalj
8354. Marko Kremžar
8355. Aleksander Kelbič
8356. anonimni podpisnik
8357. Helena Pavlovič
8358. anonimni podpisnik
8359. Urša Perne
8360. Matej Kadenšek
8361. VANDA ŠPRAGER
8362. domen smrdel
8363. TATJANA HARLANDER
8364. Ilona Della Bernardina
8365. Marij Bizjak
8366. anonimni podpisnik
8367. Nataša Golmajer Rajković
8368. Miroslava Jakopec
8369. Ajda Likar
8370. NADA BARUT
8371. Matevž Čokl
8372. Dušica Đurić
8373. Tina Kralj
8374. Stojanka Boric
8375. Simon Indihar
8376. anonimni podpisnik
8377. sabina barbaric
8378. Nives Butara-Kovač
8379. mateja germ
8380. Andreja Slameršek
8381. Marko Wedam
8382. Drago Čučnik
8383. Primož Weingerl
8384. Alenka Kuhar
8385. vladka oblak
8386. Mitja Proje
8387. Lilijana Pozderec
8388. Mirjana Černetič
8389. Romana dr. Erhatič Širnik
8390. Tina Grabnar
8391. Franc Solina
8392. Ljubo Žanić
8393. Darinka Baraga
8394. Kaja Ambruš
8395. anonimni podpisnik
8396. Ljubica DELIN
8397. dr. Kristoffer Krnel
8398. Erika Videnović
8399. BOJAN CVELBAR
8400. Boris Petelin
8401. anonimni podpisnik
8402. Aleš Golja
8403. anonimni podpisnik
8404. Mitja Ajdič
8405. Anton Poler
8406. Tamara Jesenko
8407. anonimni podpisnik
8408. Aleš Sterle
8409. Mitja Zagoričnik
8410. Milena Jerala
8411. Jože Jerala
8412. Zvezdana Novak
8413. Veronika Tratnik
8414. milojka vučko
8415. Barbara Turk Niskač
8416. Dušan Koruza
8417. Lidija Jularić
8418. Vanja Bračko
8419. Antonija Đukić
8420. urška rudež
8421. dr. Andrej Krajnc
8422. Branko Fatur
8423. Leilani Štajer
8424. Mojca Kokot Krajnc
8425. alenka milavec
8426. Ksenija Tratnik
8427. JANEZ RAVNIKAR
8428. Miran Košar
8429. Lada Klemenčič
8430. Stanislava Kopušar
8431. Nina Štefanec
8432. Marjana Mlinar Močnik
8433. Alenka Menard
8434. Robert Šarkezi
8435. Gregor Novak
8436. tanja račič
8437. Tomaž Drnovšek
8438. Lilian Battelino
8439. anonimni podpisnik
8440. Andreja Krvina
8441. anonimni podpisnik
8442. Matej Maček
8443. Dominika Vilčnik
8444. Luka Lukšič
8445. anonimni podpisnik
8446. Špela Adam
8447. Nina Cinkole
8448. Vladimir Senih
8449. Gordana Blaženka Gardašević
8450. suzana košmerl
8451. dolores kodrič
8452. Magdalena Planar
8453. ERIKA ŽNIDERČIČ
8454. dr. Peter Simonič
8455. EDVARD VELER
8456. darja savinek
8457. Tatjana Gostinčar
8458. Darja M. Lukman
8459. LADISLAV STEINBACHER
8460. Janja Šušteršič
8461. Matjaž Nagode
8462. Danijel Crnčec
8463. JANA ZAJC KLADNIK
8464. anonimni podpisnik
8465. Irena Voglar
8466. Anja Kovačič
8467. robert slavec
8468. Ivan Cepanec
8469. Sandra Glažar
8470. Nina Mesojedec
8471. Edvard Rožmanc
8472. Tatjana Brajnik
8473. anonimni podpisnik
8474. anonimni podpisnik
8475. Andrej Lisjak
8476. Špela Magajna
8477. Andrej Hadner
8478. Blaž Klun
8479. Marjan Slatnar
8480. Nina Sajovic
8481. JURIJ PIVKA
8482. Sanda Škoro
8483. Martina Zlobko
8484. Anica Voglar
8485. anonimni podpisnik
8486. Simona Korenjak-Černe
8487. vesna pogačnik
8488. anonimni podpisnik
8489. drago paramentić
8490. Matej Lunder
8491. Sergej Ambrožič
8492. Milena Plut-Podvršič
8493. Tone Krajnc
8494. Igor Senica
8495. Tatjana Kelih
8496. Lea Mavrič
8497. Dragica Đerić
8498. Tatjana Trojanšek
8499. NEVENKA PETKOVIČ
8500. Bojana Volovlek
8501. Stojan Kolar
8502. Marjan Rozman
8503. anonimni podpisnik
8504. Metka Guček
8505. Urban Kovačič
8506. Ivana Jankovič
8507. Robert Biličič
8508. majda gostiša
8509. Primoz Lavrencic
8510. anonimni podpisnik
8511. anonimni podpisnik
8512. Marijana Dajčman
8513. anonimni podpisnik
8514. ZORAN MATIJEVIĆ
8515. lucija primožič
8516. Tea Pristolič
8517. Anja Mikič Crovella
8518. Miran Černe
8519. Matija Centrih
8520. TANJA OTRIN
8521. anonimni podpisnik
8522. BOJAN JOH
8523. Slavica Macarol
8524. Darja Lendero Kos
8525. Anja Luznar
8526. Marjana Kračun
8527. anonimni podpisnik
8528. anonimni podpisnik
8529. mišela sinič
8530. Nastasia Končina
8531. anonimni podpisnik
8532. Jelena Rajković
8533. Jasna Simončič
8534. dr. Marko Fonović
8535. anonimni podpisnik
8536. Ksenija Jus
8537. nada flegar kozar
8538. Mira Pinter
8539. nataša atelšek
8540. Gaja Kodrič
8541. Martin Kiauta
8542. Sanja Grosek
8543. Brina Zupan
8544. Zoran Jovičič
8545. Marko Jamnik
8546. liljana flegar špehar
8547. Matej Čer
8548. anonimni podpisnik
8549. anonimni podpisnik
8550. Ana Lukežič
8551. Manja Gradišek
8552. Marko Čerkez
8553. anonimni podpisnik
8554. Vita Žlender
8555. Sonja Korošec
8556. anonimni podpisnik
8557. Mitja Pinter
8558. Vesna Jelen
8559. Tatjana Skok
8560. Janez Skok
8561. Blaž Kranjc
8562. Ervin Lotrič
8563. Jernej Kosmac
8564. Neža Filipič
8565. Brigita Vuga
8566. Olga Ipavec
8567. anonimni podpisnik
8568. Tomež Obranovič
8569. Remigio Grbac
8570. anonimni podpisnik
8571. Roman Blatnik
8572. Terezija Dravinec
8573. Jasna Hrastnik
8574. Branko Obranovič
8575. Lucija Pograjc
8576. Milena Urbančič Čerkez
8577. anonimni podpisnik
8578. .alenka viceljo
8579. simona škrubej
8580. Borut Logar
8581. Boštjan Topovšek
8582. Marjeta Šilc Marincelj
8583. Sonja Logar
8584. Mojca Geršak
8585. Urška Peršin Mazi
8586. VESNA ŠTURM
8587. Jana Eitner
8588. anonimni podpisnik
8589. Polona Černetič
8590. Miloš Seražin
8591. duška šafarič
8592. MARTA MARN
8593. Mojca Kovačič
8594. dr. Dušan Kordiš
8595. Tanja Tomažinčič
8596. anonimni podpisnik
8597. Karmen Zupanc
8598. Marija Marolt
8599. Franjo Penko
8600. Ana Šturm
8601. Jana Škoflek
8602. Ines Cokan
8603. IVAN MAVRIČ
8604. Andrej Poglajen
8605. Golja Trček
8606. Simoneta Sho
8607. Kaja Novak
8608. Aleksandra Dolenec Gojević
8609. Andrej Soklič
8610. Dijana Mikić
8611. tomaž borko
8612. Urška Španja
8613. nuša katarina murovec
8614. anonimni podpisnik
8615. Eva Preželj
8616. Mojca Bizjak
8617. Roman Markelj
8618. Cvetka Oblak
8619. Darko Koren
8620. Teja Paravinja
8621. Bogdana Jeretin
8622. Nataša Hren
8623. Darja Maurič
8624. anonimni podpisnik
8625. vanja hriberšek
8626. anonimni podpisnik
8627. jadranka oblak
8628. anonimni podpisnik
8629. Matija Krivic
8630. Marjetka Kosovel
8631. anonimni podpisnik
8632. tara weber
8633. Doris Vozny
8634. Marjana Klemenšek
8635. Tomaž Perko
8636. anonimni podpisnik
8637. Nataša Bošnjaković
8638. anonimni podpisnik
8639. anonimni podpisnik
8640. saso medved
8641. ANA POLONA GOLOBIČ
8642. Stane Sršen
8643. cvetka debeljak
8644. jure klemenčič
8645. anonimni podpisnik
8646. mag.Joško Štajer
8647. anonimni podpisnik
8648. aljaž janža
8649. Stanislav Gnezda
8650. METODA ŠILC
8651. darja šipec
8652. Suzanne Kiraly
8653. Nataša Kovač
8654. Domen Puc
8655. Mojca Meško
8656. Katja Šajn
8657. anonimni podpisnik
8658. Snežna Šeruga
8659. matej zelnik
8660. MOJCA PEČNIK
8661. Mateja huber
8662. Matjaž Zupanc
8663. Evgen Miklavčič
8664. Vesna Živadinov Štebe
8665. Petra Levstek
8666. SAŠA KALČIČ
8667. Luka Žugič
8668. David Huber
8669. Marko Levičar
8670. Nejc Frece
8671. Mojca Skubic
8672. anonimni podpisnik
8673. Gaja Naja Rojec
8674. Andreja Borovič
8675. anonimni podpisnik
8676. Maja Derlink
8677. Urška Kolar
8678. HELENA PINTAR
8679. Marjanca Grenc
8680. Petra Lavrič
8681. Tanja Miklavčič
8682. Rok Lunder
8683. Matjaž Filipčič
8684. iztok perčič
8685. Zdravko Zupančič
8686. Dr. Samo Semenič
8687. boštjan dodič
8688. Andrej Istenič
8689. Martin Gustinčič
8690. uroš kralj
8691. romana javornik
8692. marta komerički
8693. Barbara Zalar
8694. Marjana Lončarič
8695. Mihaela Wabra Kucler
8696. Neža Pajnič
8697. Tanja Miklavčič
8698. anonimni podpisnik
8699. Nikita Šermazanov
8700. Rok Kvas
8701. Vincenc Kerin
8702. Vincenc Radež
8703. anonimni podpisnik
8704. Igor Lipušček
8705. majda dežman
8706. Kristjan Tomšič
8707. Albin Pavlica
8708. Iva Filipic
8709. anonimni podpisnik
8710. Peter Babarović
8711. anonimni podpisnik
8712. ljubomir macarol
8713. Nina Zelenko
8714. janez krnc
8715. Goran Pandol
8716. Marta Deisinger
8717. Franc Richter
8718. jana hajdinjak
8719. anonimni podpisnik
8720. ciril zajc
8721. Franc Kristan
8722. Kevin Koradin
8723. SONJA LOBOREC
8724. nataša jerman rajh
8725. Igor Kern
8726. Natalija Zafošnik
8727. Ida Podpečan
8728. anonimni podpisnik
8729. Kristijan Robič
8730. anonimni podpisnik
8731. Elizabeta Žnidaršič Stefanciosa
8732. anonimni podpisnik
8733. Sebastjan Kocjančič
8734. Sebastjan Kocjančič
8735. Marija Gogala
8736. anonimni podpisnik
8737. anonimni podpisnik
8738. Matej Vizovišek
8739. Tjaša Peklenk
8740. zmago kovač
8741. Senja Pollak
8742. Bruna Antauer
8743. Nada Lavrač
8744. anonimni podpisnik
8745. Tadej Zupanc
8746. Domen Pokorn
8747. Aleksandra Janežič
8748. Neda Kovačič
8749. vesna zakonjšek
8750. Metka Medvešek
8751. anonimni podpisnik
8752. Matevž Bajde
8753. Borut Grce
8754. Simon Frntič
8755. Brigita Bijol
8756. anonimni podpisnik
8757. Zlatko Kres
8758. Nada Strnad
8759. Simona Spolenak
8760. Tomaž Keše
8761. tatjana obračunč
8762. anonimni podpisnik
8763. Irena Balantič
8764. Matija Jašarov
8765. jana knep
8766. Jože Kotnik
8767. Mateja Podkrajšek
8768. David Smole
8769. Anže Košir
8770. Silvija Kovič
8771. anonimni podpisnik
8772. Andrej FUGINA
8773. Slavica Benko
8774. Marko Slapnik
8775. maja burian
8776. janez bizjak
8777. Neža Krivec
8778. anonimni podpisnik
8779. anonimni podpisnik
8780. Urša Menart
8781. Mojca Mramor Poznič
8782. Andrej Šavle
8783. NEVA ŽELEZNIK
8784. Milena Kramberger
8785. Ana Žagar
8786. ZDRAVKA KANTE
8787. anonimni podpisnik
8788. Miran Mohar
8789. Andrej Pavec
8790. Kristina Rajgelj
8791. Nuša Lajnšček
8792. Meliha Ališič
8793. Dana Korenjak
8794. Tatjana Golob
8795. Iva Đukić
8796. Zdenka Rojc
8797. Tatjana Kordiš
8798. Tatjana Krajnik
8799. Brigita Spitzer
8800. Dalibor Čotar
8801. Danijel Rebolj
8802. Teja Prosenc
8803. Marjan Dimec
8804. Matej Kosem
8805. Andrej Starman
8806. sandi šteblaj
8807. Stanislav Papež
8808. Valentina Gorup
8809. Tadej Zacharias
8810. Simona Pogačič
8811. Andreja Kolenc
8812. Ludvik Jerčič
8813. Luka Jeras
8814. Simona Gomboc
8815. anonimni podpisnik
8816. sandra fonda
8817. Polona Vrankar
8818. Aleš Hribšek
8819. DARJA ŽNIDARIČ
8820. anonimni podpisnik
8821. Mojca Ambrožič
8822. Miha Skušek
8823. anonimni podpisnik
8824. Miroslav Delalut
8825. anonimni podpisnik
8826. Sanja Čavlović
8827. MELITA VIDOVIČ
8828. Jagoda Godec
8829. nejc suban
8830. Simona Kalan
8831. Rado Ogrin
8832. Darinka Račevski
8833. Metka Pekle
8834. Petra Hribovšek
8835. anonimni podpisnik
8836. Janez Kalan
8837. JOŽICA SEPOHAR ŽNIDAR
8838. anonimni podpisnik
8839. Aleš Vaupotič
8840. anonimni podpisnik
8841. Bogdan KUKOVEC
8842. Gašper Favai
8843. Jože Kukman
8844. Narvika Bovcon
8845. katja polc
8846. Aleša Hočevar
8847. Domen Bančič
8848. Mirjana Mulec
8849. Andrej Plankar
8850. anonimni podpisnik
8851. Nina Froggatt
8852. IRENA DOLGAN
8853. Ludvik HAJDINJAK
8854. nataša klepec
8855. branka kastelic
8856. estera cerar
8857. Jurij Kumer
8858. vesna bračanov
8859. tomaž pirjevec
8860. Lojzka List
8861. Anka Bitenc
8862. Vena Lah Leskovec
8863. anonimni podpisnik
8864. nina cuk
8865. Igor Cvebar
8866. anonimni podpisnik
8867. dr Jasmina Kožar Logar
8868. Nataša Cetinski
8869. Stojan Vene
8870. Marko Ferk
8871. Zdenka Čuda
8872. metka šemrov
8873. Marija Praprotnik
8874. anonimni podpisnik
8875. anonimni podpisnik
8876. Dominique Žnidarič
8877. Nejc Rojko
8878. anonimni podpisnik
8879. anonimni podpisnik
8880. anonimni podpisnik
8881. Edi Vučina
8882. Doris Černe
8883. Blaž Lesnik
8884. viktor rampre
8885. anonimni podpisnik
8886. anonimni podpisnik
8887. anonimni podpisnik
8888. Breda Kus
8889. Ivica V. Novak
8890. anonimni podpisnik
8891. anonimni podpisnik
8892. Borut Kostanjevec
8893. Samo Bric
8894. Emilija Parazajda
8895. Vlasta Svetina
8896. Mihaela Planinc
8897. Nataša piganovič
8898. Irena Namestnik
8899. Branko Zelenko
8900. Boštjan Visočnik
8901. Dejan Banko
8902. Cvetka Muršič
8903. Tadej Muršič
8904. Damijan Kumpotic
8905. Klemen Fajmut
8906. Damijan Satler
8907. Renato Petek
8908. Aleš Gašparič
8909. Boštjan Celcer
8910. Nikola Regvart
8911. Drejc Keuschler
8912. Drago Wolf
8913. Bojan Gavez
8914. Andrej Zupan
8915. Marko Sevšek
8916. Aleš Urtelj
8917. Gašper Bajec
8918. Kristjan Kokol
8919. Sabina Fras
8920. Ida Repovž Grabnar
8921. Adi Repovž
8922. Mija Repovž
8923. Lara Jankovič
8924. Mojca Grce
8925. Maruša tibelj
8926. Suzana Gradič
8927. Tilen agar
8928. Matic Dibatista
8929. Neža Novak
8930. Klasja Stankovič
8931. Ana Vujovič
8932. Dijana Milinkovič
8933. Katja Mokotar
8934. Nataša Bregant Možina
8935. Nina Mikec
8936. Anja Bajec
8937. Matjaž Vidmar
8938. Maca vabič
8939. Jošt Car
8940. Tomaž Moharič
8941. Ana Petek
8942. Neja Mudrovčič
8943. Lenka Kokovnik
8944. Matic Cotič
8945. Franc Cetnikar
8946. Andrej Odar
8947. Majda ušin
8948. Milena Kosec
8949. Vid Fister
8950. VijolIca B.Možina
8951. Petra Mavsar
8952. Bostjan korbar
8953. Renata Kidrič R.
8954. Miha Zemljič
8955. anonimni podpisnik
8956. Peter KRAŠOVEC
8957. anonimni podpisnik
8958. Iris Lojevec
8959. anonimni podpisnik
8960. suzana bernjak
8961. anonimni podpisnik
8962. Suzana Ščavničar
8963. Sonja Klemenčič
8964. anonimni podpisnik
8965. Mihaela Kokalj
8966. Tine Juvan
8967. Borislav Klemenčič
8968. eva mrak
8969. Marko Črnigoj
8970. Teja Plešnik
8971. anonimni podpisnik
8972. anonimni podpisnik
8973. rok grželj
8974. Boris Kolbas
8975. anonimni podpisnik
8976. Teja Grželj
8977. Vera Gregorčič
8978. anonimni podpisnik
8979. Janez Plavec
8980. rajka kolar
8981. Andraž Poljšak
8982. Dardo Topolovec
8983. Karla Debernardi
8984. Dorotea Verša Paić
8985. Nina Vodopivec
8986. Mateja Breznik
8987. Stanislav Štajer
8988. Nina Meh
8989. LUDVIK ŠTRITOF
8990. MATEVŽ ŠREKL
8991. anonimni podpisnik
8992. TANJA KRENKER
8993. anonimni podpisnik
8994. Tanja Skale
8995. Natalija Rantasa
8996. Aleš Križanič
8997. Andraž Tušek
8998. Katarina Trstenjak
8999. darko besal
9000. Katja Bernjak
9001. anonimni podpisnik
9002. Barbara Mulej
9003. anonimni podpisnik
9004. diana jelovčan
9005. anonimni podpisnik
9006. katja smerdu
9007. MARUŠA SOTLER WEDAM
9008. anonimni podpisnik
9009. Rok Rozman
9010. Špela Novak
9011. anonimni podpisnik
9012. Jani Frank
9013. gorazd kleindienst
9014. Lucija Golčer
9015. Filip Küzmič
9016. Mag. Hanka Guckuk
9017. Maja Pucelj
9018. Neža Gregorič
9019. Boštjan Povh
9020. Karin Geršak
9021. Robert Geršak
9022. Natalija Gyorek
9023. Marjeta Bajec
9024. anonimni podpisnik
9025. Tadej Recek
9026. Severa Gjurin
9027. KRISTJAN STERGAR
9028. Miha Hudej
9029. Ana Simčič
9030. anonimni podpisnik
9031. Sandra Makovec
9032. Bogdana Herman
9033. Nina Kompare
9034. Josip Križnič
9035. Mojca Tavčar
9036. anonimni podpisnik
9037. simon bajt
9038. Dragica Perbil
9039. Nada Cebokli
9040. anonimni podpisnik
9041. franc oberc
9042. Tanja Zadravec
9043. anonimni podpisnik
9044. Marija Kranjc
9045. Mirjam Kotar
9046. anonimni podpisnik
9047. zorica kompare
9048. jolanda kolar
9049. anonimni podpisnik
9050. Mateja Tomšič
9051. Ksenija Yoder Batič
9052. Mira Vončina
9053. Mojca Stomilovič
9054. snežana dolenc
9055. Primož Ogorelec
9056. Lidija Jež
9057. Klemen Rizmal
9058. Katja Slamnik
9059. Marjana Laibacher Rogelj
9060. Maja Đokić
9061. Tamara Mihelj
9062. tjaša birsa
9063. Mateja M
9064. anonimni podpisnik
9065. Brane Crnkovič
9066. ZEMIRA PEČOVNIK
9067. Majda zevnik
9068. Lea Vajda
9069. Denis Kutnjak
9070. anonimni podpisnik
9071. Franja Iva Kozar
9072. Sebastijan Repina
9073. Peter Šobar
9074. Marjeta Krajnc
9075. Bojan Krajnc
9076. anonimni podpisnik
9077. anonimni podpisnik
9078. anonimni podpisnik
9079. anonimni podpisnik
9080. Denis Fras
9081. Matjaž Mikoš
9082. Janja Rižnar
9083. anonimni podpisnik
9084. Maja Hrovat
9085. Mihaela Vovk
9086. aleš šporn
9087. MATJAŽ VIRANT
9088. Sandra Bulajić
9089. anonimni podpisnik
9090. anonimni podpisnik
9091. Boštjan Boškin
9092. Žana Gnezda
9093. URBAN DOBOVŠEK
9094. Tina Zaponšek
9095. Nataša Klančič
9096. Matej Bunderla, Bakk.art. MA MA
9097. Matej Leskovar
9098. Rok Cuder
9099. Tatjana Bernik
9100. Eleonora Stojkovič
9101. luc fidej
9102. Žiga Šušteršič
9103. Tina Šulak
9104. Simona Hribar Kojc
9105. Teja Meško
9106. robert koren
9107. Zarja Krasnič Župan
9108. Matjaž Fortič
9109. Edvard Krajnc
9110. anonimni podpisnik
9111. Marijan Budja
9112. Francka Isop
9113. John Vugrinec
9114. BRANKA TEVŽ
9115. borut slapnik
9116. anonimni podpisnik
9117. Aleš Ocvirk
9118. Andraž Černivšek
9119. Ahac Gajšek
9120. anonimni podpisnik
9121. mojca podlinšek
9122. patricija šuler
9123. anonimni podpisnik
9124. Tomaž Acman
9125. jelena hladnik
9126. Julija Marošek
9127. Andrej Breznikar
9128. Erika Kovačič
9129. Zala Acman
9130. Maja Fajdiga Komar
9131. Gregor Domanjko
9132. Gregor Štancar
9133. Rudi Mutec
9134. franc kosi
9135. anonimni podpisnik
9136. Mateja Serec
9137. Marija Černivšek
9138. anonimni podpisnik
9139. Darko Ipša
9140. anonimni podpisnik
9141. ANDREJ ŽNIDARŠIČ
9142. Janez Šuligoj
9143. lenka kračun
9144. Roman Šimec
9145. ŽELJKO ŠALAMUN
9146. Maja Štruc
9147. anonimni podpisnik
9148. Milena Zagernik
9149. Matjaž Tomšič
9150. anonimni podpisnik
9151. Daniel Klemenšek
9152. Judita Klemenšek
9153. anonimni podpisnik
9154. anonimni podpisnik
9155. nikolaj neubauer
9156. Natanael Vujić
9157. Darja Rogelj
9158. Simon Maljevac
9159. Ajda Pistotnik
9160. Tina Lazar
9161. BARBARA MALKOČEVIĆ
9162. Silva Kic
9163. Petra Koroçec
9164. Karolina Strehar
9165. Irena Vavpetiź
9166. Lidija Bla§ej
9167. Duça Berus
9168. Primo§ Hudi
9169. Maça Mlinariź
9170. Meta Gorjanc
9171. Marina Cencelj
9172. Polona Seniźar
9173. Ana Hoźevar
9174. Breda Staniź
9175. Marjeta Pirnat Radoviź
9176. Andreja Me§an
9177. Alenka ivic
9178. Tjaça Drofenik
9179. Jo§e Raźiź
9180. Toma§ Stanovnik
9181. Bojana Vodnjov
9182. Tanja Povhe
9183. Mojca Beçter
9184. Tanja Gerkman
9185. Suzana Gladovi†
9186. Jakob Drmota
9187. Nataça Batiniź
9188. eljko Batiniź
9189. Maja Batiniź
9190. Marko Debeljak
9191. Tatjana Debeljak
9192. Miran Debeljak
9193. Martina Debeljak
9194. Ana Kraźun
9195. Mateja Fuks
9196. Robert Kunej
9197. Maja Miku§
9198. Mateja Merkaź
9199. Damjan Franźi†
9200. Bla§ka Prebejçek
9201. Neja Hrovat
9202. Dejan Hrovat
9203. Leon Ravlan
9204. Tanja Krivec
9205. Ana Kavnik
9206. Ana Cukor
9207. lise pavšič
9208. lise pavšič
9209. polona logar
9210. jure kolenc
9211. Janez Firšt
9212. tanja avsec
9213. Ana Jaklič
9214. anonimni podpisnik
9215. Darja Knez
9216. dr. Tanja Lešnik Štuhec
9217. Tanja Rabič
9218. Tanja Lešnik Štuhec
9219. Matjaž Grmek
9220. Barbara Souvent Pirc
9221. Jožica Hrovat
9222. milan halabarec
9223. Polona Virnik Karničar
9224. anonimni podpisnik
9225. Veronika Gradišek
9226. anonimni podpisnik
9227. Vojko Strahovnik
9228. Andrej Čremožnik
9229. iztok perenič
9230. anonimni podpisnik
9231. marjeta holobar
9232. Breda Gradišnik
9233. Maja Prijanovič
9234. anonimni podpisnik
9235. Dragotin Domanjko
9236. anonimni podpisnik
9237. Prof. dr. Janez BOGATAJ
9238. ZDENKA GOLOB
9239. IVAN GOLOB
9240. mojca ošep
9241. mojca bizjan
9242. Matej Matjaž
9243. Tina Hoćevar
9244. Irena Novak
9245. Dijana Ćorković
9246. anonimni podpisnik
9247. anonimni podpisnik
9248. Ženko Anita
9249. Boris Zorman
9250. Dare Erdeljc
9251. Janez Mehle
9252. anonimni podpisnik
9253. Miran Uratnik
9254. Nada France
9255. Ana Vidrih
9256. Matej Vidrih
9257. Irena Mali
9258. Ilona Rac
9259. matjaž jager
9260. Milan Cerar
9261. anonimni podpisnik
9262. Damjan Tominec
9263. Matevž Levpušček
9264. marina petelin
9265. Silva Pavlin
9266. luka ajnik
9267. anonimni podpisnik
9268. Goran Obradović
9269. Matjaž Šircelj
9270. Simon Hriberšek
9271. Dejan Ikovic
9272. Primož Adamič
9273. Maja Ivanetič
9274. sonja kruis
9275. DANILO KAIC
9276. marija Mravlje
9277. Alan Besednjak
9278. Brigita Živec
9279. marina polanc
9280. anonimni podpisnik
9281. Bernarda Matijovc
9282. Cvetka Vavtar
9283. Andrej Irman Kolar
9284. jernej cugmas
9285. Renato Flis
9286. Miha Skulj
9287. Stane Mikolič
9288. Marjeta Medvešek
9289. jelka klemencic
9290. Nina Šadl
9291. Zdenka Zupan
9292. Borut Pust
9293. Zala Gumzej
9294. Neja Delač
9295. Jošt Žagar
9296. Brin Blatnik
9297. Nejc Jensterle
9298. Igor Pribac
9299. Simona Goltez
9300. mojca kobe
9301. vojka miklavc
9302. anonimni podpisnik
9303. Ivan Dorner
9304. Uroš Stritih
9305. Žiga Vavpotič
9306. Lučka Sterle
9307. Janko Dobravec
9308. anonimni podpisnik
9309. jadranka juras
9310. anonimni podpisnik
9311. Ana Goltez
9312. anonimni podpisnik
9313. lavra lipušček
9314. anonimni podpisnik
9315. andreja bilbija
9316. Marjeta Brataševec
9317. Maja Čabraja
9318. Blaž Topolinjak
9319. anonimni podpisnik
9320. Sanda Vrhovac
9321. simon tekavec
9322. Andrej Knaus
9323. Andrej Golčman
9324. anonimni podpisnik
9325. Karmen Blaško Jurca
9326. Miro Mihec
9327. Boris Marinković Habjanič
9328. Štefan Merkač
9329. Milan Vukelja
9330. Rok Jurca
9331. Maja Mlakar
9332. Simona Fekonja
9333. Boris Gantar
9334. Milan Dreu
9335. Miran Kogovšek
9336. Janža Krasnič
9337. Andrej Stergaršek
9338. Karin Bejo
9339. Željko Oset
9340. anonimni podpisnik
9341. Karmen Krštinc
9342. Katja Lahajnar
9343. Oton Lahajnar
9344. Daša Levstik
9345. Tomaž Jeras
9346. Tanja Filipič
9347. Žiga Rangus
9348. anonimni podpisnik
9349. Polona Krivec
9350. Vili Kovačič
9351. Monika Piberčnik
9352. Miro Kristan
9353. Peter Semolič
9354. Majči Mlakar
9355. Ana Močnik
9356. enisa kolbas
9357. Filip Filipović
9358. SAMIRA LAH
9359. Yasmin Škodlar Rac
9360. lilijana praprotnik
9361. Biserka Kapo Kukman
9362. Anton Rogelj
9363. Ajda Primožič
9364. Ana Marija Kovač
9365. Damjana Kenda Hussu
9366. Anže Lenček
9367. Ursula Berlot
9368. Ana Bilbija
9369. Manca Burnik
9370. Borut Kozak
9371. Božena Kos
9372. Mateja Breznar
9373. Katja Brvar
9374. Gregor Cimerman
9375. Ciril Bertoncelj
9376. Damijan Kavačevič
9377. Dejan Erniša
9378. Manca Dežman
9379. Dražena Perić
9380. Edita Granatik
9381. Vida Slatinšek
9382. Gašper Zgonec
9383. Gregor Levstik
9384. Hojka vokelj
9385. Igor Cigler
9386. eljko Radišič
9387. Irena Jeretina
9388. Irena Zajec
9389. Ivan Sovinšek
9390. pela Gajšek
9391. Janja esnik
9392. Aleš Lužnar Januš
9393. Janža Pavlin
9394. Jerica Živa Puterle
9395. Jože Martinšek
9396. Jože Vidmar
9397. Jure Matičič
9398. Klemen Ploštajner
9399. Katarina Grabnar
9400. Aljaz Klinc
9401. Peter ere
9402. Luka Gams
9403. Luka Radalj
9404. Mare Potočnik
9405. Marko Ujc
9406. Matej Bogataj
9407. Vohl Matej
9408. Matija Gams
9409. Matjaž Vizjak
9410. Miha Anžur
9411. Primož Karba
9412. Mojca Maselj
9413. Nanika Holz
9414. Nika Sovinšek
9415. Nina Repe
9416. Nina Sirk
9417. Nina Vombergar
9418. David Požegar
9419. Tomaž nidaršič
9420. Jure Pestar
9421. Robert Lebar
9422. Sabina petič
9423. Rok Stražišar
9424. Sandro Terzič
9425. Saša Vovk
9426. Sonja Brezenšek
9427. Simona Kocjančič
9428. Tomaž ebular
9429. Stone Suncan
9430. Tadej trok
9431. Tina Mlakar
9432. Tjaša Sovinšek
9433. Tomislav Samardžija
9434. Ugo Sambi
9435. Urška Stražišar
9436. Vasja Pigar
9437. Vesna Mlinarič
9438. Jernej Vidmar
9439. Mihael Gorše
9440. iga Kariž
9441. Jelka Svetina
9442. Janez Pretnar
9443. Viktor Ban
9444. Silva Maroševič
9445. ehida Smlatič
9446. Adela Jurkovič
9447. Merima Nuhanivič
9448. Said Nuhanovič
9449. Ernej Suljanovič
9450. Aleš Lužnar op
9451. Nerzen Brlič
9452. Goran Petoš
9453. Dragana Petoš
9454. Rudomin Petoš
9455. Blaga auševič
9456. Jasmina Mitič
9457. Magdalena Miceli
9458. Mitja Pagačnik
9459. Marija Bizjak
9460. Igor Vuktič
9461. Norma Pintar
9462. Alenka Kosmač
9463. Nikola Glušica
9464. urđina Ilič
9465. Anton Bohak
9466. Hilda Bohak
9467. Slobodanka Georgiev
9468. Petra Rozman
9469. Marjeta uhar
9470. Boris regant
9471. Stane Arh
9472. Maja Novak
9473. Tatjana Novak
9474. Karla Dolenec
9475. Mihaela Popovič
9476. Samir Muraton
9477. Ana Tolar
9478. Olga Prezelj
9479. Marta elesnik
9480. Rudolf Varl
9481. Damjana bontar
9482. Srečko Stare
9483. Marjan Stare
9484. Vida Kenda
9485. Daša Bohinc
9486. Urša Rautar
9487. Manja Trtnik
9488. Barbara Trtnik
9489. Marta Rozman
9490. Mišo Zaimovič
9491. Eduard Mikelj
9492. Tanja Tajnikar
9493. Smrke Krešimir
9494. Silvester Koranter
9495. Veronika Bregant
9496. Vera Račič
9497. Staša Mlakar
9498. Mojca Ferluga
9499. Ulfa Džamastagič
9500. Mesud Džamastagič
9501. Jelka Ivanovič
9502. Mila Ivanovič
9503. ohiza Selinovič
9504. Jelka Mihajlovič
9505. Klemen Trifoni
9506. Stanka Trifoni
9507. Marija Utroša
9508. Elena Shikanich
9509. Roman Iskra
9510. Maja Kos
9511. Boris Kos
9512. Slavko Ban
9513. Dušan Frank
9514. Alenka Kos
9515. Nataša Bertoncelj
9516. Peter Lakota
9517. Christian Sagerik
9518. Majda Gomilšek
9519. Saura Smljanovič
9520. Suzana Sedej
9521. Gordana Zalokar
9522. Bor Zupan
9523. anja Blatnik
9524. Jani rv
9525. Marija rv
9526. Huso Selimanović
9527. aha Selimanović
9528. Dani Nikše
9529. Mara Novosel
9530. Fanika Eberle
9531. Hilda Sabina Zidar
9532. Avgust Ravhekar
9533. Vera Pintar
9534. Ljiljana Memedovič
9535. Peter Bokal
9536. Henrik Lužnik
9537. Duško Praznik
9538. Jure Blas
9539. Sebastjan Eberl
9540. Andrej Grahar
9541. Alen Juras
9542. Sebastjan Papež
9543. Danilo orli
9544. Damjan Krebl
9545. Bojana Klančar
9546. Eva Robina
9547. Danjela Potrč
9548. Marinka Staner
9549. Andrej Klemenčič
9550. Anja Tišina
9551. Tjaša Tišina
9552. Jože Horvat
9553. Urban Urbanc
9554. Peter Volkar
9555. Jernej Pristov
9556. Jožica Seponar
9557. Edita Sušnik
9558. Ana Marjanovič
9559. Savica Talaber
9560. Roman Grčar
9561. Marko Derman
9562. Leon Juhant
9563. Desa Rozman
9564. Marija Pinharič
9565. Tadej Klopčič
9566. Leopold Strajnar
9567. Iztok Drmota
9568. Blažica Drmota
9569. Jan trajnar
9570. Vid Starič
9571. Klemen Burnik
9572. Monika Klemenčič
9573. Matej Urbanč
9574. Tina Verstovšek
9575. pela Jeretina
9576. iga Aljaž
9577. Andrej Venta
9578. Gal Pregelj
9579. Bernik Roman
9580. Greta Zakrajšek
9581. iga Hodnik
9582. Katarina Hodnik
9583. Zvone Hodnik
9584. Grega Klančnik
9585. Urška Klančnik
9586. Lidija Lepoša
9587. Darja Klavs
9588. Elena Aleksandra
9589. Eta Mirnik Hiti
9590. Jelka vokelj
9591. Bojan Fuchsjager
9592. Gordana Brulc
9593. Dražen Jurčič
9594. Vesna Jurčič
9595. Bojan Mohar
9596. Aleš Kolenko
9597. Kim Sevšek
9598. iga Preskar
9599. Aleš Gerjevič
9600. Boštjan Brglez
9601. Uroš Lončar
9602. Antonija Volkar
9603. Mira Hudobivnik
9604. Konrad Jurkovič
9605. Igor Jurkovič
9606. Andraž Jurkovič
9607. Katarina Deskovič
9608. Miha Blažič
9609. Marko Gorjavec
9610. Andrej Brulc
9611. Uroš Mekinc
9612. Breda Sovinšek
9613. Alen Sever
9614. Marija Brojan
9615. Jure Zalokar
9616. Barbara Valič
9617. Andrej Grilc
9618. Marjana Levstik
9619. Judita Mandelc Kunčič
9620. Vida Rozman
9621. Inge Ivanek
9622. Martina Kralj
9623. MINKA MARČUN
9624. Nina Hlebec
9625. Tomislav Bošnjak
9626. Karin Noč
9627. sabian kelenc
9628. Anja Poznič
9629. Klemen Šuligoj
9630. anton peršič
9631. edvin dobrilovic
9632. Matej Žalig
9633. Tamara Rus
9634. Leja Šulak
9635. mateja marin
9636. Sebastijan Ozmec
9637. Sebastijan Ozmec
9638. Sebastijan Ozmec
9639. Petra Plešec
9640. Gea Mlinar
9641. Maja Ostojić
9642. Doris Kordić
9643. Klemen Kejžar
9644. David Bajc
9645. Primož Pengov
9646. Aljaž imon
9647. Tadej Tekavčič
9648. Liza Stančič
9649. Simon Koblar
9650. Valentina Pajk
9651. Miha Klemenčič
9652. Neža Marolt
9653. Estera Popovič
9654. Staša Grajš
9655. Klavdija ilc
9656. Petra Udrih
9657. Irena Jenko
9658. Monika Lukić
9659. Katarina Lednik
9660. Uroš Grilj
9661. Jani Pavlovič
9662. Katja Pavlič
9663. Alen erv
9664. Franci polar
9665. Gregor Fabekovič
9666. pela Berlot
9667. Maja Poravne
9668. tadej Majdar
9669. Tamara Raduha
9670. Barbara abota
9671. Veronika Strmšek
9672. Jasmina Kozinc
9673. Anže Steiner
9674. Anže Rode
9675. Anđela Kahteran
9676. Eva abec
9677. Katja Košir
9678. Kristina Glojek
9679. Ana Seifert
9680. Janja Jeznik
9681. Ajda Kafol Stojanovič
9682. Eva Erzar
9683. branka preden
9684. anonimni podpisnik
9685. Slavko Grabnar
9686. Mateja Rojc
9687. andrej faninger
9688. Veronika Kete Paunovski
9689. Katja Florjančič
9690. Boris Mohar
9691. anonimni podpisnik
9692. Jana Japelj
9693. Sara Božović
9694. Peter Kambič
9695. Samuel Zbogar
9696. Anja Maležič
9697. Robert Mulej
9698. Marko Golja
9699. anonimni podpisnik
9700. Viviana Golja
9701. Vasja Matjašič
9702. dr. Stojan Pelko
9703. anonimni podpisnik
9704. Uršula Lenščak
9705. Ana Gyorek
9706. desa vanovšek
9707. Živa Vigali
9708. Franci Saje
9709. Franci Lajovic
9710. Valentina Kralj
9711. Dr. Erika Šoba Podobnik
9712. Andrej Osterman
9713. anonimni podpisnik
9714. Sabina Vrešak
9715. Ana Bem Bizjan
9716. Ana Lučka Pirnat
9717. Brigita Požegar
9718. Jernej ampelj
9719. Darina Mikolavčič Lukman
9720. Domen Gostiša
9721. Erno Mikolavčič Lukman
9722. Klemen Janežič
9723. Janja Cimperman
9724. Jernej Gašperin
9725. Jernej Pirnat
9726. Jure Kopušar
9727. Maja Ferkulj
9728. Mark Petrovčič
9729. Matic Nosan
9730. Miha oba
9731. Mirena Koštič
9732. Marta Dizdarević
9733. Emir Dizdarević
9734. Veronika Oberč
9735. Peter Janjič
9736. Sandra Grosek
9737. Sanela Rustja
9738. Simon Svetlik
9739. Simon Belak
9740. Tomaž Prijanovič
9741. Damijan Senčar
9742. Suzana Fir
9743. Benjamin Vogrinec
9744. brbara Bernek
9745. Zulifi Islami
9746. Boštjan Majcen
9747. Nives Požegar
9748. Jasna Mulej
9749. Bojana tefe Luštrek
9750. Maja umej
9751. Esmir hafijonić
9752. melita Islamović
9753. B. Dizdarević
9754. Mejrama Dizdarević
9755. Gregor Posavec
9756. Miha erne
9757. Kristan Fmane
9758. Samo Ravnikar
9759. Zvezdana Novak
9760. Antonija Narobe
9761. anonimni podpisnik
9762. Alen Majcan
9763. marko čebulj
9764. mitja flis
9765. Eva Kras
9766. Uros Babnik
9767. Uja Irgolic
9768. Luka Hrvatin
9769. Tina Rožmarin
9770. Stevo Raca
9771. Sandi Dolničar
9772. Ajda Sušnik
9773. Eva Ravbar
9774. Vid Tovornik Marolt
9775. pela Malečihar
9776. Diana Hudolin
9777. Ana Kurent
9778. Nik Krivec
9779. Branko ević
9780. Zlatko Manojlovič
9781. Andreja Vedenik
9782. Milena Tkavc
9783. S. Skender
9784. Ajozi Ajozi
9785. Gregor Prodan
9786. Primož Zaviršek
9787. Virgil Legradič
9788. Tjaša Filipović
9789. Miha Vrhovšek
9790. Timotei Trček
9791. Tijana orđević
9792. Andreja tepec
9793. Borut Habjan
9794. Vlasta Vedenik
9795. Peter Vedenik
9796. Vladimir Maričič
9797. Danijel Modrej
9798. Ana PRAPROTNIK
9799. Jožica Gubenšek
9800. anja drufovka
9801. Tomaž Slana
9802. Zlatko Križaič
9803. julija oberč
9804. Ivo Gašperič
9805. Nada Zupančič
9806. Klemen Mavec
9807. Ferdo Meglič
9808. Gregor Volčanjk
9809. Tim Mavrič
9810. Uroš Metljak
9811. Alojz Bogolin
9812. Irma Bogolin
9813. Sašo Klavžar
9814. David Medica
9815. anonimni podpisnik
9816. Karmen Malalan
9817. anonimni podpisnik
9818. Gregor Posnjak
9819. Anja Bunderla
9820. Uroš Rikanović
9821. Sanja Lončar
9822. Žiga Pavlič
9823. Sebastjan Jeretič
9824. Nikolaj Koželj
9825. Jaka Kosmač
9826. Andrej Rojc
9827. anonimni podpisnik
9828. Tomaž Kogovšek
9829. Drago KOMPAN
9830. Nejc Saje
9831. Oton Reya
9832. Petra Jesenko
9833. Matjaž Filipčič
9834. Matic Šobak
9835. Božidar Rojko
9836. miha ravnikar
9837. Blažka Štorgel
9838. anonimni podpisnik
9839. Klemen Erjavec
9840. anonimni podpisnik
9841. Bernardka Zorko
9842. Andrej Gantar
9843. Borut Škarja
9844. Bojana Skrt
9845. Špela Potočnik
9846. Samo Lorber
9847. hana kovacic
9848. Ilka Čerpes
9849. Urška Slivšek
9850. Martin Barbič
9851. Patricija Petrič
9852. Tatjana Moličnik
9853. anonimni podpisnik
9854. Irena Suša
9855. Jure Kert
9856. Katarina Klepec
9857. Andreja Mali
9858. Dane Klepec
9859. Martin Smalcic
9860. anonimni podpisnik
9861. Tatjana Potočnik
9862. anonimni podpisnik
9863. Rok Kšela
9864. anonimni podpisnik
9865. Erna Hribar
9866. katarina žvanut
9867. KARMEN BRAČIČ
9868. Tomaž Kocjančič
9869. Karen Gladovič
9870. anonimni podpisnik
9871. anze verlic
9872. ALENKA TUŠAR
9873. Dragica Bačani
9874. Duška Bačani
9875. anonimni podpisnik
9876. Mihael Osterc
9877. Vojka Celesnik
9878. Nataša Berginc
9879. Petra Samastur
9880. Senta Bokalič
9881. Mateja Dovč
9882. Marina Berlot
9883. Metod Trebičnik
9884. Slavka ILICH
9885. Majda Černilec
9886. mag. Samo Repolusk
9887. CVETKA SMREKAR
9888. Marija Milic
9889. Nataša Smrekar
9890. Rok Dolničar
9891. anonimni podpisnik
9892. Jerneja Gazvoda
9893. Dragana Klašnja
9894. Tina Šimenc
9895. Almir Delagič Pirš
9896. Miha Trunkelj
9897. Lija Pečnikar
9898. Florjan Kavčič
9899. Petra Vrhovnik
9900. Frenk torgel
9901. Anja Cimerman
9902. Maša Tratnjek
9903. pela Dolinšek
9904. Ana Kvas
9905. Ivan Boček
9906. pela Gros
9907. Alen mid
9908. Jože Vrban
9909. Kaja Kos
9910. Darja Ježovnik
9911. Jan Lampret
9912. Katja Galić
9913. Ksenija Ržen
9914. Tadeja Novak
9915. Urška Bogovčič
9916. Tina Egić
9917. Sara Križnik
9918. Marjeta Ajnik
9919. pela Tepina
9920. Elvira Kaljanac
9921. Ines Pavčnik
9922. Petra Dobrajc
9923. Dominik Podrižnik
9924. Marko Kremžar
9925. Sandra Adam
9926. Veronika Vrbanac
9927. Gregor Kodrič
9928. Maja Blažej
9929. Nika Eržen
9930. Jakob Peterlin
9931. Rok Brence
9932. Blaž Koroša
9933. Samo Boh
9934. Elmedin Dedič
9935. Kristjan Kuralt
9936. Nina Kos
9937. Maja Hrnjak
9938. Blažka Hunski
9939. Nina Vidmar
9940. Tanja Kostanjšek
9941. Matej Mrak
9942. Uroš Orel
9943. Anita Kolaržik
9944. Marjana Rakun
9945. Marjeta torgel
9946. Jernej torgel
9947. Katarina Petrič
9948. Eva abec
9949. Anja ajn
9950. Tamara Frankovič
9951. Tomaž Tomšič
9952. Aljaž Rolih
9953. Tine Nabernik
9954. Ana Tomšič
9955. Marjeta Podlipec
9956. Maša Einsiedler
9957. Lidija torgel
9958. Anja Fajfar
9959. David Fajfar
9960. Klavdija Reberšak
9961. Primož Zakrajšek
9962. Alan Krajec
9963. Andreja Bolta
9964. Anja Robavs
9965. Anja Kozič
9966. Anja ežlin
9967. Anka Krapež
9968. Arijana Dronjak
9969. Branko obot
9970. Damjana Kukovec
9971. Daniel Jevremović
9972. David Dolžan
9973. Emina Karamujić
9974. Eva Nemevšek
9975. Urban Celarc
9976. Gaja Möderndorfer
9977. Nik Garača
9978. Grega Grubar
9979. Irena Podlipec
9980. Jerica Mrzel
9981. Katarina Kolenc
9982. Leja Rukše
9983. Mateja Makše
9984. Matic ernač
9985. Matija Goljar
9986. Minela Cerić
9987. Mateja Podlipec
9988. Miha Lukman
9989. Nina Dimc
9990. Oliver Butina
9991. Petra Lazar
9992. Petra Premk
9993. Rok Lesar
9994. Sabina Kramer
9995. Saša Podlipec
9996. Sašo Seljak
9997. Nika Kovač
9998. pela Pristavec
9999. Vesna torgel
10000. Simon Knez
10001. Peter Vidmar
10002. Vika Novak
10003. Anika Kolar
10004. Bojan Selan
10005. Darinka Plut
10006. Iztok Sajko
10007. Kristina Brečko
10008. Polona Korpar
10009. Maja Mojškerc
10010. Lara Simonišek
10011. Nataša Almajer
10012. Jana Korošec
10013. Svemir Stojanović
10014. Tadej epin
10015. Teja Gregorčič
10016. Tina Cerar
10017. Boris ulj
10018. Nataša Oven
10019. Mihela panja
10020. Slavica Kadivar
10021. Bojan panja
10022. Urša Rojko
10023. Izak Cunta
10024. Sebastjan Drolc
10025. Milan Dostičič
10026. Miran Razpotnik
10027. Miran Razpotnik
10028. Elizabeta Debevec
10029. Majda Jurca
10030. Jure Benčina
10031. Vesna Bat
10032. Mira Jesih
10033. Drago Jesih
10034. Urška Križman
10035. Maja Vihar
10036. Helena Nieboer
10037. anonimni podpisnik
10038. Stanislava Palčič
10039. Nina Kaličanin
10040. Maja Donaval
10041. URŠKA RISTIĆ
10042. Igor Mlakar
10043. metka jarc
10044. dr. Nikola Janović
10045. Vesna Savić
10046. Simon Gačnik
10047. Vlasta Likar
10048. Uroš Kaurin
10049. Boris Papac
10050. Breda Vučković
10051. Aleksander Pegan
10052. Brigita Mingot
10053. Mina Mendragič
10054. MARJANA KOROTAJ
10055. Bojan Kojterer
10056. Danijel Pičulin
10057. anonimni podpisnik
10058. anonimni podpisnik
10059. ines drole
10060. Tadej Maligoj
10061. Lucijan Prelog
10062. Autoflower Slovenija AFS
10063. soraya sternad
10064. anonimni podpisnik
10065. anonimni podpisnik
10066. Sara Korošec
10067. Saša Novak
10068. Maša Klavora
10069. bernard grmek
10070. Tadej Pelko
10071. Iztok Pelko
10072. mag. Andrej Kosmačin
10073. Erik Kenda
10074. anonimni podpisnik
10075. jernej kogovšek
10076. Spela Rus Celik
10077. Antonio Živkovič
10078. anonimni podpisnik
10079. Vanja Pinterič
10080. Marinka Praznik
10081. mojca dolinar
10082. Matej Urbanč
10083. Boštjan Tavčar
10084. Janja Gojkovič
10085. Vesna Lokar
10086. Tomaž Primec
10087. Nerina T.Kocjančič
10088. Mojca Emeršič
10089. brana vranic
10090. Lilijana Kogovšek
10091. Manja Kubik
10092. marijan taradi
10093. Petra Kapš
10094. Aleš Seliškar
10095. Ajasja Ljubetič
10096. Marko Valente
10097. Matija Cizelj
10098. anonimni podpisnik
10099. Milena Ristič
10100. Iztok Urbančič
10101. Janez Stanonik
10102. Vasja Urbancic
10103. Luka Mlekuž
10104. andreja bahar muršič
10105. Danijel Ćerme
10106. Iztok Blaževič
10107. Marjan Beznik
10108. Metod Dolinšek
10109. Danijela Horvat
10110. Nevenka Rauter
10111. Monika Varga
10112. Aleš Jezersek
10113. anonimni podpisnik
10114. anonimni podpisnik
10115. Sašo Obolnar
10116. Helena Vertačnik
10117. Miha Dermota
10118. Dominik Oblak
10119. Milan Gunde
10120. karmen žibret
10121. Jernej Oprešnik
10122. Špela Ceglar
10123. Stanislav Urbančič
10124. anonimni podpisnik
10125. anonimni podpisnik
10126. Tanja Jesenšek
10127. Maja Gnezda
10128. Hermina Nadlučnik
10129. Mojca Plrsničar
10130. Irena Skuk
10131. BARBARA GORNJAK POGORELC
10132. Tomaž Kržičnik
10133. Vitomir Horvat
10134. JASMINA KRAPŠE
10135. Nataša Božič
10136. Aldo Tenčić
10137. Dejan Skrinjar
10138. Slavko Cimprič
10139. Julijana Turnšek-Heij
10140. matej pačnik
10141. Jasminka Imamović
10142. tanja cigoj
10143. Aleš Ribič
10144. Marja Bajželj
10145. Danijela Grgič
10146. Valerija Božič
10147. Smiljan Božič
10148. Franček Dobovišek
10149. Kamila Holla
10150. Sara Kladnik
10151. Sara Bolte
10152. Irena Borštnik
10153. Vesna Petrić
10154. Nada Glažar
10155. Aleš ermelj
10156. Vesna Rojc Pečnik
10157. Aleš Hribšek
10158. Mateja Milharčič
10159. Irena Mohorič
10160. Alenka Rus
10161. Mateja Gris
10162. Simona Gomboc
10163. Maj Zupančič
10164. anonimni podpisnik
10165. MATEJA SEIBERT
10166. dr. Andro Ocvirk
10167. Aleš hostar
10168. Andrej Lipovec
10169. Ana Margetič
10170. Bojan Stepančič
10171. Boris Jakopič
10172. rtomir Reberšak
10173. Danijel Modrej
10174. Daniel Gerbec
10175. Eva Ravbar
10176. Stevo Raca
10177. Damjan Gale
10178. Jan Omahne
10179. Jana Jurančič
10180. Jure Gruden
10181. Karmen Keržar
10182. Alenka Jurančič
10183. Lidija Srša
10184. Maja Kališnik
10185. Majda Rus
10186. Maruša Dobljekar
10187. Matej Jurančič
10188. Mateja Cvijič
10189. Matija turm
10190. Miha Colner
10191. Mirjana Cvijič
10192. Miroslav Garb
10193. Mojca Praznik
10194. Nika Cejan
10195. Peter Prhavc
10196. Polona Podbevšek
10197. Saša Aleksandra Nabergoj
10198. Aleksandra Kastelic
10199. Sebastijan Peterka
10200. Tamara Petelinek
10201. Nataša ulibrk
10202. Tina Rožmarin
10203. Tina Gerkman
10204. Daša Jerman Kuželički
10205. Andreja Vedenik
10206. Vladimir Maričič
10207. Matej Zevnik
10208. Tina tangelj
10209. Barbara Perkovič
10210. Ivan Kamnik
10211. Maruša Kamnik
10212. Edvard Hubat
10213. Jana Zajc
10214. Andrej Smole
10215. Neva Smole Rutar
10216. Danica Hlače
10217. Nastja Dvoršek
10218. Andreja Jernejčič
10219. iga Trnkoczy
10220. Irena Križanac
10221. Angelina Marič
10222. Novo Marič
10223. Venceslav Vagner
10224. Nevenka Rojc
10225. Erika Benedik
10226. Janez Prah
10227. Kiro Stojčovski
10228. Lea Biščak
10229. Adin Crnkič
10230. an Pušnik
10231. Gaja Vester
10232. Dušan Hrček
10233. Ivana Kos
10234. Urška Planinšec
10235. Lado Hlače
10236. Emil Brencl
10237. Oliver Stojanovič
10238. Robert Blatnik
10239. Dragutin Ivanovič
10240. Janez Kroflič
10241. Marija Kroflič
10242. Franc Rojnik
10243. Alenka Dimic
10244. Ive Samohod
10245. Blaž Košir
10246. Jure Jakelj
10247. Alenka Trampuš
10248. Mirela Ihmetoševič
10249. Drago Kobal
10250. Enis Okič
10251. Magdalena Cundrič
10252. Marko Tikvič
10253. Ermin trifovič
10254. Benjamin Rajtar
10255. Hilda Papler
10256. Mirjam Bavdač
10257. Kasim Karajčič
10258. Janez Berce
10259. Dejan Košak
10260. Rok Košir
10261. Tadeja Pungerčar
10262. Jelka Peskar
10263. Dunja Cvek
10264. Miklavž Komelj
10265. Marija Kreft
10266. Viktor Pleštenjak
10267. Mateja Veble
10268. Mirjana torjak
10269. Luka Vidmar
10270. Urban Kajfež
10271. Daša Ozimek
10272. Maja Pirc
10273. Anže Jamnik
10274. Laura pacapan
10275. Katarina Jamnik
10276. Rok lebinger
10277. Nejc Jurančič
10278. Tomaž Kuplenik
10279. Nataša Košarac
10280. Irena Bavdež
10281. Mojca Drosk
10282. Tina Sabadin
10283. Alenka Petrinjak
10284. Luka abkar
10285. Aleš Jurančič
10286. Renata Jan
10287. Jože Hainz
10288. Uroš Kac
10289. Klemen Gliha
10290. Dušan Rebolj
10291. Marko Gimsič
10292. Simon tern
10293. Jasna Simovič
10294. Mateja Hribar
10295. Andrej Kurnik
10296. Sandi Dolničar
10297. Ajda Sušnik
10298. Vid Tovornik Marolt
10299. pela Malečihar
10300. Diana Hudolin
10301. Ana Kurent
10302. Nika Krivec
10303. Branko ević
10304. Zlatko Manojlović
10305. Milena Tkavc
10306. Gregor Prodan
10307. Primož Zaviršek
10308. Virgil Legradič
10309. Tjaša Filipovič
10310. Helena Idada
10311. Metka Modrej
10312. Roberto Gorenc
10313. Andraž Avsec
10314. Miha Vrhovšek
10315. Timotei Trček
10316. Tijana orđević
10317. Vlasta Vedenik
10318. Peter Vedenik
10319. Eva Cunjak
10320. Tea Rogelj
10321. Kristina Hafner
10322. marjeta sluga
10323. špela kadivnik
10324. Nadja Močnik
10325. Barbara Rott Cindro
10326. melita gulja
10327. Darjan Novak
10328. Dominik Šandor
10329. Tanja Rudolf
10330. Danica Kurent
10331. SAŠA MURKO
10332. anonimni podpisnik
10333. anonimni podpisnik
10334. Jani Peternelj
10335. Marija Jerala
10336. aleksandra rebernik
10337. janez ilovar
10338. anonimni podpisnik
10339. freja kladnik
10340. Natalija Vek
10341. anonimni podpisnik
10342. anonimni podpisnik
10343. bojana križnik
10344. GRIŠA NAGY
10345. danilo spindler
10346. ema žagar
10347. barbara lešnik
10348. Nikolaj Korbar
10349. Valentin Prnaver
10350. Viljem Blatnik
10351. Roman Urek
10352. Tadej Ošlovnik
10353. Luka Stanisavljević
10354. Jože Uršič
10355. leja gerbec
10356. Mojca Kondardi
10357. Tone Zagar
10358. mirna gregorič
10359. Nevena Vrbnjak
10360. Aleksandar Djordjević
10361. Marijana Rupnik
10362. Vanja Kolar
10363. Sebastjan Sagadin
10364. miro kočnik
10365. lena nagode
10366. PAVEL MIHEVC
10367. anonimni podpisnik
10368. Ladislav Medvešček
10369. tanja hostnik
10370. Domen Kleva
10371. gaj čuk
10372. anonimni podpisnik
10373. Cvetka Stopinšek
10374. Dean Breznik
10375. andreja opec
10376. Tamara Klar
10377. Stanko Križnik
10378. Jaka Ličen
10379. Tomaž Kozamernik
10380. anonimni podpisnik
10381. Jernej Vončina
10382. matija piščanc
10383. Barbara Ovtar
10384. Martina Salobir
10385. Gašper Zupančič
10386. Petra Zupančič
10387. Vasja Jerovšek
10388. Matej Trstenjak
10389. anonimni podpisnik
10390. anonimni podpisnik
10391. metka zoya obrul
10392. anonimni podpisnik
10393. anonimni podpisnik
10394. Nastja Novak
10395. Tomaž Mihelič
10396. Tatjana Krebelj
10397. Miljanka Simšič
10398. Irena Woelle
10399. anonimni podpisnik
10400. Mina Šega
10401. anonimni podpisnik
10402. anonimni podpisnik
10403. suzana stančič
10404. sara avbelj
10405. Damijan Denac
10406. Damjan Periz
10407. pavel jagodič
10408. Liljana Fras
10409. Marina Ravkin
10410. simon godec
10411. MARIJA VRHOVNIK
10412. Iva Žigon
10413. franci perme
10414. anonimni podpisnik
10415. Imre Farkas
10416. Maša Šraml
10417. anonimni podpisnik
10418. leopold Zakelšek
10419. sonja blaž
10420. Štefanija Petrovič
10421. Stane Hering
10422. Dr. Stane Andolšek
10423. IZTOK LEBEN
10424. anonimni podpisnik
10425. anonimni podpisnik
10426. Biserka Komac
10427. Rado Flajs
10428. Vesna Cerkvenik Flajs
10429. Andreja Trontelj
10430. Marija Lesjak
10431. Tomaž Voršič
10432. Damijan Skubic
10433. Miran Mate
10434. Miran Mate
10435. Janez Požar Jr.
10436. Rajko Tekalec
10437. NATAŠA BERNARD
DELI V SOCIALNIH OMREŽJIH ALI PO E-POŠTI:
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani in štetje obiskovalcev.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Ne strinjam se